Fransızca Yazılışı Okunuşu

Reklamlari:Indir 0.96 Mb.
TitleFransızca Yazılışı Okunuşu
Page1/7
Date conversion25.03.2013
Size0.96 Mb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.aofliyiz.biz/dersnotu/fransizca___turkce_sozluk.doc
  1   2   3   4   5   6   7

powerpluswatermarkobject10259689Türkçe

Fransızca

Yazılışı

Okunuşu
GÜNLÜK HAYAT

Merhaba.

Bonjour.

Bonjur.

Günaydın.

Bonjour.

Bonjur.

Tünaydın.

Bonjour.

Bonjur.

İyi günler.

Bonjour.

Bonjur.

İyi akşamlar.

Bonsoir.

Bonsuar.

İyi geceler.

Bonne nuit.

Bonnüi.

Teşekkür ederim.

Merci.

Mersi.

Birşey değil.

De rien.

Dörien.

Sağolun, iyiyim.

Bien, merci.

Bien, mersi.

Evet.

Oui.

Vıy.

Hayır.

Non.

No.

Hanım.

Madame.

Madam.

Bey.

Monsieur.

Mösyö.

Lütfen.

S’il vous plait.

Silvuple.

Affedersiniz.

Excusez-moi.

Eksküze mua.

Acıktım.

J’ai faim.

Je fem.

Susadım.

J’ai soif.

Je suaf.

Kayboldum.

Je suis perdu.

Jösüi perdu.

Tamam.

D’accord.

Dakkor.

Önemli.

C’est important.

Se emportan.

Acele.

C’est urgent.

Se ürjan.

İmdat.

Au secours.

Osökur.

Hoşgeldiniz.

Soyez la Bienvenue.

Suaye la bienvönü.

Hoşbulduk.

Merci.

Mersi.

Allahısmarladık.

Au revoir.

Orövuar.

Güle güle.

Au revoir.

Orövuar.

Anlıyorum.

Je comprends.

Jö kompran.

Anlamıyorum.

Je ne comprends pas.

Jönö kompran pa.

Biliyorum.

Je sais.

Jö se.

Bilmiyorum.

Je ne sais pas.

Jönö sepa.

İstiyorum.

Je veux.

Jö vö.

İstemiyorum.

Je ne veux pas.

Jönö vöpa.

Lütfen bana...

Svp.pouvez-vous me....

Silvupile

Puvevu mö.....

Yardım edin.

Aidez-moi.

Ede mua.

Dün.

Hier.

İer.

Bugün.

Aujourd’hui.

Ojurdui.

Yarın.

Demain.

Dömen.

Sabah.

Matin.

Maten.

Öğle.

Midi.

Midi.

Akşam.

Soir.

Suar.

Gece.

Nuit.

Nüi.

Burada.

Ici.

İ1si.

Şurada.

Là - bas.

Laba.

Orada.

Là - bas.

Laba.

Sağda.

À droite.

Adruat.

Solda.

À gauche.

Agoş.

Önde.

Devant.

Dövan.

Arkada.

Derrière.

Derriyer.

İlerde.

En face.

Enfas.

Dosdoğru.

Tout droit.

Tu drua.

Var.

Il y a.

Ilya.

Yok.

Il n’ y a pas.

İlniyapa.

Merhaba.

Bonjour.

Bonjur

Nasılsınız?

Comment – allez -vous?

Koman talevu?

Teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız?

Merci, je vais bien et vous?

Mersi jö ve biyen e vu?

Teşekkür ederim. Ben de iyiyim.

Merci, je vais bien moi aussi.

Mersi jö ve biyen mua ossi.

Adınız ne?

Comment vous appelez vous?

Koman vuzaple vu?

Adım Sedat . Sizin adınız ne?

Je m’appelle Sedat et vous?

Jö mapel Sedat e vu?

Nerelisiniz?

Vous êtes de quelle nationalité?

Vuzet dö kel nasyonalite?

Türküm.

Je suis Turc.

Jösvi Türk.

Nerede kalıyorsunuz ?

Où est - ce que vous hébergez?

U restevu?

Dedeman otel’de kalıyorum.

Je reste à hôtel Dedeman.

Jörest a otel Dedeman

Tanıştığımıza memnun oldum.

Enchanté de faire votre connaissance

Anşante dö fer votr konnesans

Ben de memnun oldum.

Je suis enchanté moi aussi.

Jösvizanşante mua ossi.

Almanya’dan geliyorum.

Je viens d’Allemagne.

Jö viyen dalmayn.

İtalyanım.

Je suis İtalien.

Jösvi İtaliyen.

Bir evde kalıyorum.

Je reste dans une maison.

Jörest danzün mezon.

Bir pansiyonda kalıyorum.

Je reste dans un pansion.

Jörest danzön pansiyon.

Arkadaşımın ya-nında kalıyorum.

Je reste chez mon ami.

Jörest şemon ami.

Mesleğiniz nedir?

Quel est votre métier?

Kel e votr metiye?

Doktorum.

Je suis médecin.

Jö sui medsen.

Ne iş yapıyorsunuz?

Quel est votre profession?

Kele votr profesyon?

Öğretmenim.

Je suis professeur.

Jö sui profesör.

Bunun adı ne?

Comment s’appelle-t-il?

Koman sapel til?

Bu bir anahtardır.

C’est un clé.

Se tön kle.

Bu kim?

Qui est-ce?

Ki es?

Bu Ayşe hanım.

C’est madame Ayşe.

Se madam Ayşe.

Tuvelet nerede?

Où sont les toilettes?

Ue letualet?

Nereye gidiyorsunuz ?

Où allez-vous?

U alle vu?

Otele gidiyorum.

Je vais à l’hôtel.

Jö ve a lotel.

Nereden geliyorsunuz ?

D’où venez - vous?

Du vöne vu?

İstanbul’dan geliyorum.

Je viens d’istanbul.

Jö vien distanbul.

Yakında bir lokanta var mı?

Est-ce qu’il ya un restaurant près d’ici?

Eskilya ön restoran predisi?

Evet karşıda bir tane var.

Oui, il y’en a un en face.

Viy ilyana ön anfas

Burda ucuz bir otel var mı?

Y a-t-il ici un hotel qui n’est pas tres chèr ?

Yatil ön otel kine pa tre şer isi?

Tren ne zaman kalkıyor?

A quelle heure le train part-t-il

Akelör lö tren parttil?

Şehir merkezine nasıl gidebilirim?

Comment puis-je aller au centre ville?

Koman püij alle o santr vil?

Dosdoğru gidiniz.

Continuez tout droit.

Kontinüye tu drua.

Hangi otobüs Taksim’e gider?

Quel bus va à Taksim?

Kel büs va a Taksim?

87 nolu otobüs Taksim’e gider.

Le bus numero 87 va à Taksim.

Le bus nümero katr venset va a Taksim.

Biraz italyanca biliyorum.

Je parle un peu l’italien.

Jö parl ön pö litalyen.

Lütfen kelimeyi sözlükte gösterin.

Svp. Montrez ce mot dans le dictionaire.

Sil vuple montre sö mo dan lö diksiyoner.

Lütfen daha yavaş konuşun. İyi anlamıyorum.

Je ne vous comprends pas très bien, parlez plus lentement svp.

Jö nö vu kompran pa trebiyen ,parle plü lantman silvuple.

Bir dakika, sözlüğe bakayım.

Une minute, laissez –moi consulter le dictionnaire.

Ün sögont ,lese mua konsülte lö diksiyoner.

Lütfen bana yardım edebilirmisiniz?

Pourriez vous m’aider,Svp?

Puriyevu mede,Sil vuple?

Lütfen bana istasyonu tarif edebilirmisiniz?

Pourriez vous m’indiquer la gare?

Puriyevu mendike la gar?

Bazı yollar trafiğe açık bazıları kapalı.

Certaines routes sont ouvertes pour la circulation , les autres non.

Serten rut son uvert pur lasirkülasyon , lezotr no.

İstanbul yolu açık mı?

Est - ce que la route d’istanbul est ouverte?

Es kö la rut distanbul etuvert?

Hayır kar yüzünden kapalı.

Non,elle est fermée à cause de la neige.

No ele ferme akoz döla nej.

Dolu yağıyor.

Il grèle.

Il grel.

Kar zincirleri gerekli.

Il faut les chaines de neige.

Ilfo leşen dönej.

Yollar buz tutmuş.

la route est glacé.

larut e glase.

Yağmur yağacak.

Il va pleuvoir.

Ilva plövuar.

Pasaportunuz lütfen!

Votre passeport svp ?

Votr paspor silvuple?

Buyrun pasaportum.

Tenez mon passeport.

Töne mon paspor.

Vizeniz var mı?

Avez-vous le visa?

Ave vu löviza?

Evet var.

Oui, je l’ai

Vıy, jöle.

Türkiye’ye niçin geldiniz?

Pourquoi êtes-vous venu en Turquie?

Purkua et vu vönü an Türki?

Tatilimi burada geçirmek için.

Pour passer mes vacances

Pur passe me vakans

Vizem yok.

Non, je n’ai pas de visa.

No jö nepa lö viza.

Vizemi buradan alabilirmiyim?

Est-ce que je peux obtenir mon visa, ici?

Es kö jö pö obtönir mon viza , isi?

Konsolosluğumu-za telefon edebilirmiyim?

Est-ce que je peux appeler notre consulat?

Es kö jö pö aple notr konsulat?

Transit yolcuyum.

Je suis un passager transit.

Jösviz ön pasaje transit.

Burada bir gün kalacağım.

Je vais rester un jour ici.

Jöve reste un jur isi.

Gümrüğe tabi eşyanız var mı?

Avez-vous quelque chose à declarer à la douane?

Ave vu kelköşoz adeklare pur la duan?

Nerede para bozdurabilirim ?
  1   2   3   4   5   6   7

Add document to your blog or website
Reklamlari:

Similar:

Fransızca Yazılışı Okunuşu iconYazilişi okunuşu benzer iLAÇ Lİstesi

Fransızca Yazılışı Okunuşu iconYazilişi ve okunuşu benzer iLAÇ Lİstesi

Fransızca Yazılışı Okunuşu iconYazilişi ve okunuşu benzer iSİMLİ İLAÇ Lİstesi

Fransızca Yazılışı Okunuşu iconYazilişI ve okunuşu benzer iSİMLİ İLAÇ Lİstesi

Fransızca Yazılışı Okunuşu icon1. Bölükleri yukarıdaki şekilde oluşturulan sayının yazılışı ve okunuşu hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? A

Fransızca Yazılışı Okunuşu icon5 ve 6 yaş olarak, bizler Fransızca dersinde bu ay yine çok eğlendik. En çok Fransızca oyunlar oynarken ve şarkılar söyleyip dans ederken eğlendik. Ama tabi ki

Fransızca Yazılışı Okunuşu iconDil: Su anki resmi dili Arapça'dir. Ancak yakin zamana kadar resmiyette Fransizca birinci sirada geliyordu. Halkinin 90'dan fazlasi Fransizca'yi bilir. Berberiler kendi etnik dillerini konusurlar. Ancak Berberice bir egitim ve kültür dili olarak kullanilmamaktadir. Din

Fransızca Yazılışı Okunuşu icon1. Asr suresinin okunuşu ve anlamı

Fransızca Yazılışı Okunuşu iconDil öğretimi iki bölüme ayrılır: Ana dili ve yabancı dil. Yabancı dil olarak Fransızca kültür dili ve iletişim dili olarak ayrılır. Fransızca 'nın yabancı dil

Fransızca Yazılışı Okunuşu iconEK: 3(fransizca) V e k a L e t n a m e

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©trdocs.org 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page