Vali teoman iLKÖĞretim okulu 2010/2011 EĞİTİM-ÖĞretim yili 4/b sinifi fen ve teknoloji dersi DÖnem yazili sorulari




Indir 25.53 Kb.
TitleVali teoman iLKÖĞretim okulu 2010/2011 EĞİTİM-ÖĞretim yili 4/b sinifi fen ve teknoloji dersi DÖnem yazili sorulari
Date conversion16.08.2013
Size25.53 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://yarininbuyukleri.zxq.net/sinavlar/fen/fen22.docx

ADI SOYADI:
SINIFI: NO:

ALDIĞI PUAN:

VALİ TEOMAN İLKÖĞRETİM OKULU 2010/2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
4/B SINIFI FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 2.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI


1.Dünya’nın küre şeklinde olduğunu ortaya konan kanıtlar
vardır.Bu kanıtları yazınız. (5 Puan)

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………
2. Sesin şiddetini artırmak için kullandığımız yöntem ve araçlar hangileridir? (5 Puan)

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
3.
Şekildeki düzenekte K noktasından serbest bırakılan oyuncak araba M noktasına ulaşıyor.

Oyuncak arabanın KL ve LM yollarındaki hareket çeşitleri için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? (4 Puan)


KL yolunda LM yolunda

A) Hızlanan Durgun halde

B) Yavaşlayan Hızlanan

C) Hızlanan Yavaşlayan

D) Sabit hızlı Hızlanan


4. Aşağıdakilerden hangisi maddenin hissedilebilir özelliklerinden biridir? (4 Puan)

A) kütle B) hacim
C) erime noktası D) sertlik ve yumuşaklık


5. B


A


A


Şekildeki A ve B cismi birbirine dokunmakta ve yalnızca kendi aralarında ısı alışverişi yapmaktadır.Bir süre sonra A cisminin sıcaklığı artmıştır.Bu durumda A ve B cismi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? (4 Puan)

A)Birbirine değdirilmeden önce B daha sıcaktı.
B)B cisminden A cismine ısı akışı olmuştur.

C)A ve B cisminin sıcaklıkları eşittir.
D)B cismi soğumaya başlamıştır.


6.Macellan ve arkadaşları bir yerden başlayıp sürekli batıya giderek aynı yere dönmesi aşağıdakilerden hangisini ispatlar? (4 puan)

A- Gemi yolunu kaybetmiştir.
B- Dünya kendi etrafında döner.

C-Dünya çok büyüktür.
D-Dünya küre şeklindedir..


7-Dünya’mızın 1 ‘ i ……. ile , 3 ‘ü …kaplıdır. (4 puan)

4 4


A- Su – kara B- Kara- Su
C- Kara- hava D- Hava- Su


8-Dünya’nın hangi katmanlarında hayat vardır? (4 Puan)

A- Ateş küre - Su küre – Hava Küre
B-Taş küre- Hava küre Su Küre

C-Su küre –Çekirdek-Taşküre

D-Ateş küre- Çekirdek- Su- küre


9-Bir bölgede orman yangınlarının fazla olması aşağıdakilerin hangisine sebep olmaz? (4 puan)

A- Erozyon artar B- Sel baskınları artar
C-Hava kirliliği artar D- Toprağın verimi artar


10. Aşağıdakilerden hangileri Dünya’nın gözlenebilir katmanlarıdır? (4 puan)

A- Hava küre –Taş küre –Ateş küre
B- Taş küre -Çekirdek – Su küre

C-Taş küre – Su küre –Ateş küre
D-Hava küre- Su küre – Taş küre


11-Toprağın yapısında aşağıdakilerden hangisi
bulunmaz? (4 puan)

A-Su B- Plastik atık C-Hava D- Canlı atıklar


12. Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları uygun sözcüklerle doldurunuz. (10 PUAN)

1- Dünyamızı saran hava tabakasına ……………… denir.

2. -………………. ………………. güneşten gelen zararlı ışınların dünyamıza gelmesini engeller ve canlıları korur.

3-Taşküredeki derin katmanların kırılıp yer değişmesi sonucu oluşan sarsıntıya ……………denir.

4.Taşların farklı renklerde olmasının ……………… ’dir.

5-Ağaç dikmek ………………………… nu azaltır.

6-Dünyamız …………………. şeklindedir.
7. …………kirliliği kolera,tifo,dizanteri gibi bulaşıcı hastalıklara neden olur.
8. Ekonomik değeri olan kayaç ve minerallere …………………. denir.
9. Kayaçlar bir ya da birden çok _____ birleşmesiyle oluşur.
10. Kanı vücudumuza ………… pompalar.



13. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız.
Toprağın oluşumunda katkıda bulunan etmenler nelerdir.(5 PUAN)

…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Yer kabuğunu oluşturan kayaçları büyükten küçüğe doğru sıralayınız.(5 PUAN)

…………………………………………………………………………………………………..…………………………


14.Aşağıdaki tümcelerde doğru olanların önüne (D), yanlış olanın önüne (Y) yazınız. (10 PUAN)

( ) Görme, ışık ve gözün birlikte sağladığı durumdur.

( ) Dünya’nın yuvarlak olduğu uzaydan çekilmiş fotoğraflarla ispatlanmıştır.

( ) Köpek, yarasa, yunus balığı gibi hayvanların işitme duyuları çok gelişmiştir.

( ) Toprak çok uzun yıllar boyunca kayaçların rüzgâr, su, hava ve canlıların etkisi ile parçalanması sonucu oluşur.

( ) Ses bir enerji türü değildir.


15.Kanın vücutta dolaşımını sağlayan yapı hangisidir? (4 PUAN)

A ) Kaslar B ) akciğerler C ) kalp D )damarlar


16.Verilen ifadelerden hangisi erimeye örnektir? (4 PUAN)

A )Tuzun su içine atılıp karıştırılması B ) Demir tozlarının kum içine atılıp karıştırılması

C ) Mumun bir kaba konulup ısıtılması D ) Sütün içine kahve konup karıştırılması


17.Aşağıdaki meslek gruplarından hangisi hava olaylarından en az etkilenir? (4 PUAN
A ) Doktor B ) pilot C ) balıkçı D ) denizci


18.Aşağıdakilerden hangisi erozyonla mücadele etmek üzere kurulmuştur? (4 PUAN)
A) Çevre Koruma Vakfı B ) Doğal Hayatı Koruma Vakfı
C) TEMA D ) Doğal Afetler Koordinasyon Merkezi


19.“Çevreyi korumak ve geliştirmek için ülkemizde bir çok resmi kurum ve gönüllü kuruluş faaliyet gösterir.” Aşağıdakilerden hangisi bu kurumlardan birisi değildir? (4 PUAN)

A ) Çevre ve Orman Bakanlığı
B ) Türkiye Tabiatını Koruma Derneği

C ) Arama Kurtarma Derneği
D )Türkiye Çevre Koruma ve Yeşillendirme Derneği


20. Boğazlar ve kanallarla birbirine bağlanan büyük denizlere ne denir? (4 PUAN)

A- Göl B- Boğaz C- Okyanus D- Şalale


SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA


BAŞARILAR

Orhan CENGİZ





Add document to your blog or website

Similar:

Vali teoman iLKÖĞretim okulu 2010/2011 EĞİTİM-ÖĞretim yili 4/b sinifi fen ve teknoloji dersi DÖnem yazili sorulari icon2011-2012 EĞİTİM ÖĞretim yili saratli iLKÖĞretim okulu 7-b sinifi fen ve teknoloji dersi DÖnem yazili sinavi

Vali teoman iLKÖĞretim okulu 2010/2011 EĞİTİM-ÖĞretim yili 4/b sinifi fen ve teknoloji dersi DÖnem yazili sorulari iconNumarasi: 2010-2011 EĞİTİM ÖĞretim yili saratli iLKÖĞretim okulu 8/a sinifi fen ve teknoloji dersi DÖnem sinav sorulari

Vali teoman iLKÖĞretim okulu 2010/2011 EĞİTİM-ÖĞretim yili 4/b sinifi fen ve teknoloji dersi DÖnem yazili sorulari iconNumarasi: 2010-2011 EĞİTİM ÖĞretim yili saratli iLKÖĞretim okulu 6-b sinifi fen ve teknoloji dersi DÖnem sinav sorulari

Vali teoman iLKÖĞretim okulu 2010/2011 EĞİTİM-ÖĞretim yili 4/b sinifi fen ve teknoloji dersi DÖnem yazili sorulari iconNumarasi: 2010-2011 EĞİTİM ÖĞretim yili saratli iLKÖĞretim okulu 6-a sinifi fen ve teknoloji dersi DÖnem sinav sorulari

Vali teoman iLKÖĞretim okulu 2010/2011 EĞİTİM-ÖĞretim yili 4/b sinifi fen ve teknoloji dersi DÖnem yazili sorulari icon2009–2010 EĞİTİM ÖĞretim yili iLKÖĞretim okulu fen ve teknoloji dersi 8–b sinifi I. DÖnem sinav sorulari

Vali teoman iLKÖĞretim okulu 2010/2011 EĞİTİM-ÖĞretim yili 4/b sinifi fen ve teknoloji dersi DÖnem yazili sorulari icon2009-2010 EĞİTİM – ÖĞretim yili kocahasanli iLKÖĞretim okulu 5-b sinifi sosyal biLGİler dersi I. DÖnem III yazili sorulari

Vali teoman iLKÖĞretim okulu 2010/2011 EĞİTİM-ÖĞretim yili 4/b sinifi fen ve teknoloji dersi DÖnem yazili sorulari icon2008-2009 EĞİTİM – ÖĞretim yili iLKÖĞretim okulu 5-a sinifi fen ve teknoloji dersi DÖnem yazili

Vali teoman iLKÖĞretim okulu 2010/2011 EĞİTİM-ÖĞretim yili 4/b sinifi fen ve teknoloji dersi DÖnem yazili sorulari icon2010-2011 EĞİTİM-ÖĞretim yili boyabat cengiz topel iLKÖĞretim okulu fen ve teknoloji dersi siniflar dönem yazili sinavi

Vali teoman iLKÖĞretim okulu 2010/2011 EĞİTİM-ÖĞretim yili 4/b sinifi fen ve teknoloji dersi DÖnem yazili sorulari iconCafer recai Gİzer iLKÖĞretim okulu 2010-2011 EĞİTİM ÖĞretim yili 8 a-b siniflari fen ve teknoloji dersi DÖnem yazili yoklama sorularidir

Vali teoman iLKÖĞretim okulu 2010/2011 EĞİTİM-ÖĞretim yili 4/b sinifi fen ve teknoloji dersi DÖnem yazili sorulari icon2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Nusretiye İ.Ö. O. 5-a sınıfı Fen ve Teknoloji Dersi Dönem Yazılı Soruları

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©trdocs.org 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page