Zayif etkiLEŞİmler

Reklamlari:Indir 23.42 Kb.
TitleZayif etkiLEŞİmler
Date conversion12.08.2013
Size23.42 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.abdullahsivari.com/wp-content/uploads/ZAYIF-Etkileşimler.docx
ZAYIF ETKİLEŞİMLER

Molekülle arası etkileşimlere zayıf etkileşimler denir. Zayıf etkileşimler maddenin katı, sıvı ve gaz halinde olmasını belirler.


1. Van der Waals bağları 2. Hidrojen bağı

a. Dipol-dipol bağları

b. İyon-dipol bağları

c. İndüklenmiş dipol bağları


KALICI VE GEÇİCİ ( İNDÜKLENMİŞ ) DİPOLLER


Polar moleküllerde kalıcı dipoller olşur. Örneğin ; HCl, HBr, NH3 ve H2O da kalıcı dipoller oluşur. Apolar moleküllerde ( N2, O2, CH4, BF3 ) geçici dipoller oluşur.

Apolar moleküllerde ve soygaz atomlarında elektron yoğunluğu eşit olarak dağılmıştır. Bundan dolayı kalıcı dipoller oluşmaz. Bu tür maddelere dışarıdan elektriksel etki yapıldığında elektronlar atomun veya molekülün bir bölgesinde toplanır. Bu sayede apolar moleküller veya soygazlar polar yapı kazanır. Bu şekilde oluşan dipollere indüklenmiş ( geçici dipol ) denir.


Örneğin helyuma dışarıdan yapılan bir etki sonucunda elektronlar bir bölgede toplanır ve geçici olarak polar özellik kazanır.


İndüklenmiş Dipollerde Polarlık Kuvveti

Apolar molekülleri polarlığının büyüklüğü geometrik şekline ve elektron sayısına bağlıdır.

  • Apolar molekülde ne kadar fazla elektron varsa indüklenmiş dipolün polarlığı o kadar fazla olur.

  • Aynı sayıda karbon ve hidrojen atomu bulunduran moleküllerde dallanma arttıkça (küresellik artar) polarlık azalır.  1. VANDER WAALS ETKİLEŞİMİ :

Polar veya apolar moleküllerin hem kendi aralarında hemde başka taneciklerle yapmış olduğu fiziksel bağlar(hidrojen bağı hariç) vander waals bağı olarak adlandırılır. Bu bağlar maddenin yoğun fazında (katı ve sıvı) etkilidir.

A) DİPOL DİPOL ETKİLEŞİMİ

Polar moleküller arasında oluşan etkileşimlere denir. Bir molekülün artı(+) kutbu ile diğer molekülün eksi (–) kutbu arasında gerçekleşen çekim kuvvetleridir. H2S ,HCl ve HBr..vb bileşiklerde dipol dipol etkileşimi etkindir.Dipol dipol bağlarında hem çekme hemde itme kuvvetleri bulunur.S+ H-

H- H------S+

H-

Dipol-dipol etk.B) İYON- DİPOL BAĞLARI


Kalıcı dipollerin pozitif kutbu ile negatif iyonlar ve kalıcı dipolün negatif kutbu ile pozitif iyonlar arasında bir elektriksel çekim kuvveti oluşur. Bu çekim kuvvetine iyon-dipol bağları denir.

İyonik katıların ( NaCl, KF, CaBr2… ), su gibi polar çözücülerde çözündüğünde iyon - kalıcı dipol etkileşimleri oluşur


C) İNDÜKLENMİŞ DİPOLLER ARASINDAKİ BAĞLAR


Apolar moleküllerin ve soygazların uygun koşullar sağlandığında sıvı veya katı hale geçe bildiği görülmüştür. Buda apolar moleküller ve soygaz atomları arasında bir etkileşim oluştuğunu gösterir.Apolar moleküllerde ve soygazlarda anlık geçici dipoller oluşur. Farklı atom veya moleküllerin anlık kısmi yükleri birbirini çeker ve böylece moleküller arası bağlar oluşur. Oluşan bu etkileşime indüklenmiş dipol-indiklenmiş dipol etkileşimi denir. İndüklenmiş dipoller arasındaki çekim kuvveti ilk kez FRİTT London tarafından açıklandığı için bu kuvvetlere London kuvvetleri de denir. Londan kuvvetleri moleküller arası etkileşimin en zayıfıdır.

  • LONDON etkileşimi tüm moleküllerde bulunur; fakat sadece London etkileşiminin bulunduğu maddeler soygazlar, moleküler elementler ( N2- O2- Cl2 ) ve apolar moleküllerdir.

  • Atomların ve moleküllerin molekül ağırlığı ve yüzey alanı büyüdükçe ( dallanma azaldıkça ) London etkileşimi güçlenir.Buda kaynama noktasının yükselmesine neden olur.

  • Apolar moleküllerin elektron sayısı arttıkça polarlığı artar ve kaynama noktaları yükselir.

  • İndüklenmiş dipoller arasında sadece çekme kuvveti ardır.


İyon-indüklenmiş dipol etkileşimi:

Geçici indüklenmiş moleküller (apolar molekül) ile iyonik bir maddenin iyonları arasında oluşan anlık çekim kuvvetlerine denir. Bu etkileşim çok zayıftır ve iyonları birbirinden ayırarak çözmeye yeterli değildir. Örneğin apolar olan CH4 molekülü ile iyonik yapılı NaCl karıştırıldığında anlık çok zayıf iyon-indüklenmiş dipol bağları oluşur . fakat bu bağlar Na+ ve Cl- arasındaki kuvvetli iyonik bağları koparamadığından çözünme gerçekleşmez.


Dipol- indüklenmiş dipol etkileşimi :

Polar moleküller ile indüklenmiş dipoller rasında oluşan anlık çekim kuvvetleri dipol- indüklenmiş dipol bağlarıdır..dipol- indüklenmiş dipol bağları, polar moleküller arasındaki ğüçlü dipol –dipol bağlarını koparmaya yetmediğinden çözünme olmaz.

Örneğin, polar H2O ve apolar CH4 molekülleri birbiri içinde çözünmez.

2) HİDROJEN BAĞI


Elektronegatifliği yüksek olan N, O ve F ye bağlı hidrojen atomu bu bağı bozmadan başka bir molekülde bulunan ortaklanmamış elektron çifti taşıyan diğer bir atomla da bağlanabilmektedir. Hidrojen atomu bu durumda iki molekül arasında köprü oluşturmuş olur. Bu şeklide hidrojenin oluşturduğu bağa hidrojen bağ denir. Bileşiğin yapısında – OH,- COOH ve NH2 varsa moleküller arası hidrojen bağı oluşturabilir.
H2O, HF ve NH3 ün kaynama noktasının gruptaki diğer atomlardan daha yüksek olması hidrojen bağından kaynaklanmıştır.

Hidrojen bağının olduğu moleküllerde dipol- dipol ve London etkileşimi de bulunur. Hidrojen bağı, dipol – dipol ve London etkileşimlerinden daha kuvvetlidir.


Örneğin alkol ( C2H5-OH ) su ( H2O ) içinde çözündüğünde moleküller arasında hidrojen bağı, dipol- dipol etkileşimleri ve London kuvvetleri oluşur.

O2 apolar molekülleri H2O polar moleküller içinde çok az çözünür. Çözünme sırasında Londan kuvvetleri ve dipol – indüklenmiş dipol kuvvetleri meydana gelir.


Örnek:

A) CCl4 – H2O kalıcı dipol – indüklenmiş dipol

B) H2O – C2H5OH dipol-dipol etkileşimi

C) CCl4- I2 Londan kuvvetleri

D) NaCl – H2O iyon – dipol

E) NaCl – CCl4 hidrojen bağı – dipol etkileşimi

Yukarıda ki bileşikler arasında oluşan zayıf etkileşimlerden hangisi yanlıştır ?

Çözüm: E sıkkında iyon-indüklenmiş dipol bağları olmalıdır. Cevap:E


ÖRNEK:

Londan kuvvetleri aşağıda verilen türlerden hangilerinin arasında görülür?


A ) CH4 – CH4 B ) Na – H2O C ) K – C2H5OH


D ) CH4 – NaCl E ) C2H5OH-H2O

Çözüm: London kuvvetleri apolar moleküller arasında görülür. CEVAP : A

ÖRNEK:

I. CH3_CH2_CH2_CH3


II.


III. CH3_CH2_CH2_CH2_CH3

Verilen bileşiklerin kaynamaya başlama sıcaklıkları nasıl sıralanır?

ÇÖZÜM: Karbon sayısı arttıkça kaynama noktası yükselir, dallanma arttıkçada düşer.

Cevap:III>I>II


Örnek : NaCl, MgCl2 ve AlCl3 bileşiklerinin erime noktalarını küçükten büyüğe sıralaması nasıldır?

Çözüm: Metal çapı büyüdükçe çekim kuvveti azalır ve kaynama noktası düşer. Metallerin çaplarından Na en büyük Al en küçüktür. Bundan dolayı; erime noktaları NaCl 2 3 dür.


Örnek:

I - .CH3

II- Na+

III - N2

IV -

Verilen maddelerden hangileri radikal gruptur? Cevap:I ve IV


Örnek: NaCl, NaF, NaBr ve KF bileşiklerinin iyonik bağ kuvvetlerini büyükten küçüğe doğru sıralaması nasıl olur?

CEVAP:KF> NaF> NaCl>NaBr


Örnek: aşağıda verilen bileşiklerden hangilerinin moleküller arası hidrojen bağı oluşmaz?

A ) C2H5OH B ) HN3 C) CH4 D ) HCOOH E) C3H7OH

ÇÖZÜM: CH4 apolar molekül olduğundan moleküller arası london kuvveti etkindir. CEVAP:C

Örnek:

I - NH3

II - H2O

III - HF

IV - C2H6

Verilen bileşiklerin kaynama noktaları sıralaması büyükten küçüğe nasıldır?


ÇÖZÜM: I, II ve III. de hidrojen bağı IV. de London kuvveti etkindir.

Kaynama noktaları H2O> HF > NH3 > C2H6 dir.

Add document to your blog or website
Reklamlari:

Similar:

Zayif etkiLEŞİmler iconZayıf ve güçlü etkileşimler olmak üzere iki türdür. Zayıf etkileşimler fiziksel özelliklerin, güçlü etkileşimler ise kimyasal özellikleri belirler

Zayif etkiLEŞİmler iconM.Ö. V – I. BİNlerde yakindoğU – anadolu – kafkasya üÇgeninde kavimler göÇÜ, Tİcari KÜLTÜrel iLİŞKİler ve etkiLEŞİmler

Zayif etkiLEŞİmler iconZayif nt’ye defans

Zayif etkiLEŞİmler iconZayif konumdaki gruplar

Zayif etkiLEŞİmler iconEn zayıf halka: Edepsiz Kız

Zayif etkiLEŞİmler icon Egzersizler; bel ve omurganın zayıf kaslarını güçlendirir

Zayif etkiLEŞİmler iconKuvvetli ve Zayıf Asit ve Bazlar Tanımlar

Zayif etkiLEŞİmler iconGo oynama Adabı Eğer zayıf bir oyuncuysanız

Zayif etkiLEŞİmler iconMadde 2 Basınçlı haznelerin, aerosol jeneratörlerin ve gaz içeren zayıf

Zayif etkiLEŞİmler icon2011 omü-adek özdeğerlendirme raporu yödek modeli kuvvetli ve zayif yönler analiZİ

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©trdocs.org 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page