Bilgisayar Kursu Microsoft Office Excel Sınav Soruları ve Cevapları
Indir 87.61 Kb.
TitleBilgisayar Kursu Microsoft Office Excel Sınav Soruları ve Cevapları
Date conversion08.02.2013
Size87.61 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.mebbilgisayarkursu.com/wp-content/uploads/2012/11/Bilgisayar-Kursu-Excel-Sorulari.doc
Bilgisayar Kursu Microsoft Office Excel Sınav Soruları ve Cevapları

1. Aşağıdakilerden hangisi hücrenin içini desen ile doldurur?
a-) Biçim - Hücreler -Yazı Tipi
b-) Biçim - Hücreler - Desen
c-) Biçim - Hücreler – Kenarlık
d-) Biçim - Hücreler – Hizalama

2. Aşağıdaki fonksiyonlardan hangisi tarih ve saati verir?
a-) =BUGÜN()
b-) =ŞİMDİ()
c-) =TARİH()
d-) =GÜN()

3. Aşağıdakilerden hangisi B5 hücresinin değerini getirir (Kopyalar)?
a-) =B5
b-) B5
c-) =B(5)
d-) =5B

4. A1 hücresindeki “Windows” metni ile A2 hücresindeki “İşletmenlik” metni A3 hücresi içine “Windows İşletmenlik” yazar?
a-) =A1&” “&A2
b-) =A1&A3
c-) =A1&A2
d-) =A1+A2

5. =B4+B5+B6+B7 işleminin eşdeğeri aşağıdakilerden hangisidir?
a-) =Topla(B4;B7) 
b-) =Topla(B4,B7) 
c-) =Topla(B4:B7)
d-) Hiçbiri


6. =Eğer(E4>70;"Geçti";"Kaldı") işleminin açıklaması aşağıdakilerden hangisidir?
a-) E4 büyük eşit 70 ise Kaldı yazar
b-) E4 boş ise Geçti yazar
c-) E4 küçük 70 ise Geçti yazar
d-) E4 büyük 70 ise Geçti yazar

7. =Yuvarla(23,451;1) sonucu nedir?
a-) 23 
b-) 23,4
c-) 23,5
d-) 23,451

8. Excel’de yandaki düğmenin işlevi aşağıdakilerden hangisidir?
a-) Satır/sütunları otomatik toplar.
b-) Hücrelerdeki bilgiyi altı çizgili yapar.
c-) Yeni bir Excel satırı ekler.
d-) Yeni bir Excel sütunu ekler.

9. Excel’de yandaki düğmenin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
a-) Aktif hücredeki bilgiyi siler.
b-) Satır ve sütunların ortalamasını alır.
c-) İşlev Yapıştır penceresini getirir.
d-) Yazı tipi penceresini getirir.

10. =TOPLA (A1:A3;A7) formülünün açılımı nedir?
a-) a1+a2+a3+A7
b-) a1 
c-) a1+a3+a7
d-) a3+a2

11. Excel programı hangi yazılım kategorisine girer?
a-) Kelime işlemci
b-) Tablo / Grafik
c-) Ticari program
d-) Eğitim programı

12. Aşağıdakilerden hangisi Excel’de formül çubuğunu gösterir gizler?
a-) Görünüm – Durum Çubuğu
b-) Görünüm – Araç Çubuğu
c-) Görünüm – Formül Çubuğu
d-) Görünüm – Altbilgi, Üstbilgi

13. Aşağıdakilerden hangisi sütunu gizler?
a-) Biçim – Sütun – Göster
b-) Biçim – Sayfa – Gizle
c-) Biçim – Sütun – Gizle
d-) Biçim – Satır – Gizle

14. Aşağıdakilerden hangisi Satırı gizler?
a-) Biçim – Satır – Göster
b-) Biçim – Sayfa – Gizle
c-) Biçim – Sütun – Gizle
d-) Biçim – Satır – Gizle

15. Dosya – Baskı Önizleme komutunun görevi nedir?
a-) Dosyayı yazdırır
b-) Dosyanın yazıcıdan çıkmadan önceki halini görüntüler
c-) Grafik Çizer
d-) Dosyayı siler

16. Ekle / Grafik ne işlem yapar?
a-) Çalışma kitabına bir grafik ekler.
b-) Çalışma kitabından bir grafik siler.
c-) Çalışma kitabına bir grafik kopyalar.
d-) Çalışma kitabından bir dosya ismini değiştirir

17. Aşağıdakilerden hangisi Excel çalışma kitabının dosya uzantısıdır?
a-) .bmp
b-) .txt
c-) .xls
d-) .xlt

18. Çalışma sayfasının adı hangisi ile değiştirilemez? 
a-) Ekranın altında yer alan sayfa adı sekmesi çift tıklanarak
b-) Sayfa adı sekmesi üzerinde farenin sağ tuşu – yeniden adlandır ile
c-) Biçim – Sayfa – Yeniden adlandır
d-) Düzen – Değiştir

19. Hücreye girilen bir formülü düzenleme moduna getirmek için hangi tuş kullanılır?
a-) F2
b-) ESC
c-) TAB
d-) F1

20. Biçim/Hücreler/Sayı/Para Birimi komut dizisi ile hangi işlem yapılır?
a-) Para birimi formatı değiştirilir
b-) Saat formatı değiştirilir
c-) Tarih formatı değiştirilir
d-) Hücre büyüklüğü değiştirilir.

21. Bir hücrenin içinde ####işareti varsa bunun anlamı nedir?
a-) Bilgiler Hücreye sığmamıştır 
b-) Formül hatası 
c-) İşlev Hatası 
d-) Hücre Seçilmiştir

22. Düzen-Sil-Hücreleri Sola Ötele komutunun işlevi nedir?
a-) Seçilen hücreler silinir ve altındaki hücreler yukarı kaydırılır.
b-) Seçili hücreler silinir ve sağındaki hücreler sağa kaydırılır.
c-) Seçili hücreler silinir ve sağındaki hücreler aşağı kaydırılır
d-) Seçili hücreler silinir ve sağındaki hücreler sola kaydırılır.

23. Ekle-Hücreler komut satırı ile aşağıdakilerden hangisi yapılamaz?
a-) Yeni bir çalışma sayfası açar.
b-) Yeni bir satır açar.
c-) Yeni bir hücre ekler.
d-) Yeni bir sütun ekler.


24. Tablonun herhangi bir yerinde iken A1 hücresine gitmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
a-) HOME
b-) CTRL + HOME
c-) END
d-) CTRL + END

25. Excel’den çıkmak için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
a-) Dosya – Çıkış
b-) Pencere – Yerleştir
c-) Düzen – Sil
d-) Dosya – Kapat

26. Dosya – Sayfa Yapısı ne işe yarar?
a-) Sayfadaki satır yüksekliğini ayarlar
b-) Sayfadaki sütun genişliğini ayarlar
c-) Sayfanın kenar boşlukları, üst-alt bilgi, yazdırma seçeneklerini ayarlar
d-) Çalışma kitabındaki sayfa sayısını ayarlar.

27. =EĞER(D4>80;"GEÇTİ";"KALDI") fonksiyonunda GEÇTİ yazabilmesi için D4 kaç olmalıdır?
a-) 19
b-) 80
c-) 88
d-) 60

28. =ORTALAMA(B1:B5) fonksiyonunun işlevi nedir?
a-) B1 ve B2 hücrelerinin ortalamasını alır
b-) B1 den B5’e kadar olan hücrelerin ortalamasını alır
c-) B1 hücresindeki sayıyı ortalar
d-) B5 hücresindeki sayıyı ortalar.

29. Dosya / Yazdırma Alanı / Yazım Alanı Tanımla komutunun yaptığı işlem nedir?
a-) Hücre formatını değiştirir
b-) Satır yüksekliğini ayarlar
c-) Yazıcıdan sayfanın sadece istenilen bir kısmının çıktısının alınması için alan belirler
d-) Hücrelerdeki verileri sıralattırır

30. =Eğer(A3<50;”Orta”;Eğer(A3<75;“İyi”;“Pekiyi”)) formülü; A3 hücresinde 67 değeri varken hangi sonucu verir?
a-) Hata mesajı verir
b-) Hücre içinde İyi yazar
c-) Hücre içinde Orta yazar
d-) Hücre içinde Pekiyi yazar

31. =Aşağıyuvarla(23,451;1) sonucu nedir?
a-) 23
b-) 23,4
c-) 23,5
d-) 23,451

32. C3 Hücresinde personelin maaşı bulunmaktadır. Buna göre personel maaşının %15‘ini hesaplayan formül aşağıdakilerden hangisidir?
a-) =C3*15% 
b-) =C3*15 
c-) =C3*15 
d-) =C4*1,5

33. İstenilen hücre veya hücre grubunun taşınması için aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
a-) Hücreler seçilir Ctrl+C ve istenilen yerde Ctrl+V
b-) Hücreler seçilir ve sağ tuş menüsünden Kopyala – Yapıştır 
c-) Hücreler seçilir ve düzen menüsünden Kopyala – Yapıştır
d-) Hücreler seçilir ve sağ tuş menüsünden Kes – Yapıştır

34. Aşağıdaki formüllerden hangisi bugünün tarihini verir?
a-) =BUGÜN()
b-) =ŞİMDİ()
c-) =TARİH()
d-) =SAAT()

35. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde hücre adresi doğru olarak yazılmıştır?
a-) A1
b-) AB
c-) 1A
d-) A

36. Aşağıdakilerden hangi şıkta hücre aralığı doğru olarak belirtilmiştir? 
a-) AB:CD
b-) A1:A10
c-) 1A:1B
d-) A1:1C

37. Klavye ile hücreleri seçmek için hangi tuş kullanılır?
a-) ESC + Yön tuşları
b-) TAB + Yön tuşları
c-) SHIFT + Yön tuşları
d-) ENTER + Yön tuşları

38. Çalışma sayfasında hücreler arasında dolaşmak için klavyeden hangi tuşlar kullanılır?
a-) Fonksiyon tuşları
b-) Yön tuşları
c-) ESC tuşu
d-) DELETE tuşu

39. Formül hangi işaretle başlar?
a-) ?
b-) > 
c-) =
d-) /

40. Aşağıdaki karakterlerden hangisi Excel de eşit değildir anlamına gelir?
a-) <
b-) >< 
c-) <> 
d-) >= 

41. Hücreye girilen bilgiler için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a-) Sayı
b-) Formül / Fonksiyon
c-) Metin
d-) Menü

42. A5 neyi temsil eder?
a-) A sütunu
b-) 5. satırı
c-) A sütunu – 5. satır
d-) A satırı – 5. sütunu

43. (A1:A7) neyi temsil eder?
a-) A1ve A7 hücrelerini
b-) A1 den A7 ye kadar olan hücreleri
c-) A1 ve A7 hücreleri dışındakileri
d-) A1 – A7 hariç arasındaki hücreleri

44. (A1;A7) neyi temsil eder?
a-) A1ve A7 hücrelerini
b-) A1 den A7 ye kadar olan hücreleri
c-) A1 ve A7 hücreleri dışındakileri
d-) A1 – A7 hariç arasındaki hücreleri

45. Seçili olan hücrenin sağ alt köşesinden (kulp) fare + olduğunda sürüklenirse aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir? 
a-) Taşıma
b-) Kopyalama
c-) Çerçevelendirme
d-) Bloklama

46. Aşağıdakilerden hangisi formül olamaz?
a-) A1+B1
b-) =A1+B1
c-) =(A1+B1)
d-) =TOPLA(A1;B1)

47. Yeni ve boş bir sütun eklemek için hangisi kullanılır?
a-) Ekle – Hücreler – Hücreleri Aşağı Ötele
b-) Ekle – Ad
c-) Ekle – Sütun
d-) Düzen – Özel Yapıştır

48. Bir koşulun sonuna bağlı olarak belirtilen iki işlemden birini yapan fonksiyon hangisidir?
a-) =EĞER
b-) =DOĞRU
c-) =YANLIŞ
d-) =TOPLA

49. Sayıların görüntülenmesinde 1000 ayıracı kullanmak için hangi yöntem izlenir?
a-) Hücre üzerinde farenin sağ tuş menüsü – hücreleri biçimlendir – sayı
b-) Hücre üzerinde farenin sağ tuş menüsü – özel yapıştır
c-) Hücre üzerinde iken – ekle – grafik
d-) Sayı bulunan hücreler işaretli iken – veri – sırala

50. Araçlar – Koruma – Sayfayı Koru seçeneği ne işe yarar?
a-) Metin değerlerinin yazı tiplerini değiştirir
b-) Sayfalardaki bilgileri koruma altına almaya yarar
c-) Kullanıcının başka bir sayfaya geçmesini önler
d-) Sadece sayı girişlerini önler

51. Veri tablosunun grafiğini oluşturmak için hangi yöntem izlenir?
a-) Ekle – Resim
b-) Ekle – Grafik
c-) Biçim – Otomatik Biçim
d-) Araçlar – Özelleştir

52. A5 hücresinin karesi hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
a-) =A5*A6
b-) =A5*2
c-) =A5^2
d-) =A2*A5

53. Aşağıdakilerden hangisi çalışma kitabına çalışma sayfası ekler?
a-) Ekle – Çalışma
b-) Biçim – Sayfa
c-) Ekle – Çalışma Sayfası
d-) Veri – Çalışma – Sayfa

54. Aşağıdakilerden hangisi Biçim – Hücreler penceresindeki sekmelerden değildir?
a-) Sayı
b-) Gölgeleme
c-) Hizalama
d-) Desen

55. Aşağıdakilerden hangisi Hücre içindeki verinin yazı tipini değiştirir?
a-) Biçim – Hücreler – Yazı tipi
b-) Biçim Hücreler – Kenarlık
c-) Biçim – Hücreler – Desen
d-) Biçim – Hücreler – Hizalama

56. Excel’de oluşturulan çalışma kitapları aşağıdaki hangi seçenek ile yazdırılır?
a-) Dosya – Yazdır
b-) Düzen – Yazdır
c-) Biçim – Yazdır
d-) Ekle – Yazdır


Cevaplar


1-B
2-B
3-A
4-B
5-C
6-D
7-C
8-A
9-C
10-A
11-B
12-C
13-C
14-D
15-B
16-A
17-C
18-D
19-A
20-A
21-A
22-D
23-A
24-B
25-A
26-C
27-C
28-B
29-C
30-B
31-B
32-A
33-D
34-A
35-A
36-B
37-C
38-B
39-C
40-C
41-D
42-C
43-B
44-A
45-B
46-A
47-C
48-A
49-A
50-A
51-B
52-C
53-C
54-B
55-A
56-A

Add document to your blog or website

Similar:

Bilgisayar Kursu Microsoft Office Excel Sınav Soruları ve Cevapları iconMİcrosoft office excel çalişma sorulari

Bilgisayar Kursu Microsoft Office Excel Sınav Soruları ve Cevapları icon“Temel Bilgisayar ve Microsoft Office Programları sertifika programımız 5 hafta sürecektir. Kurs süresince genel bilgisayar terimleri, Ms Word, Excel ve

Bilgisayar Kursu Microsoft Office Excel Sınav Soruları ve Cevapları iconMicrosoft Office 2010 Excel Başlangıç Ders İçeriği

Bilgisayar Kursu Microsoft Office Excel Sınav Soruları ve Cevapları iconMicrosoft Excel xp soruları Excel’de yandaki düğmenin işlevi aşağıdakilerden hangisidir?

Bilgisayar Kursu Microsoft Office Excel Sınav Soruları ve Cevapları iconÇAĞim biLGİsayar kursu deneme sinav sorulari

Bilgisayar Kursu Microsoft Office Excel Sınav Soruları ve Cevapları iconMicrosoft Excel xp soruları

Bilgisayar Kursu Microsoft Office Excel Sınav Soruları ve Cevapları iconMicrosoft excel böLÜm test çalişma sorulari

Bilgisayar Kursu Microsoft Office Excel Sınav Soruları ve Cevapları iconHalk eğİTİm merkezi BİLGİsayar kullanimi kursu VII. Modül sinav sorulari internet ve e-posta yönetiMİ programi

Bilgisayar Kursu Microsoft Office Excel Sınav Soruları ve Cevapları icon11. Microsoft excel’e giRİŞ 11 Microsoft Excel Nedir?

Bilgisayar Kursu Microsoft Office Excel Sınav Soruları ve Cevapları iconMicrosoft excel ders notlari excel’e giRİŞ ve ekran öĞeleri

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©trdocs.org 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page