Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışmanları

Reklamlari:Indir 50.54 Kb.
TitleTıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışmanları
Date conversion02.08.2013
Size50.54 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.istanbulbilim.edu.tr/cv/tip/doc/coskun.tecimer.doc
ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ


ÖZGEÇMİŞ


Adı Soyadı: Coşkun TecimerDoğum Tarihi: 24 / 6 / 1957


Öğrenim Durumu:


Derece Bölüm Üniversite Tarih

Lisans

Yüksek Lisans Tıp Hacettepe 1981

Tıpta Uzmanlık İç Hastalıkları Hacettepe 1987

Yan dal ihtisası Hematoloji Marmara 1999

Yan dal ihtisası Tıbbi Onkoloji Marmara 1999

Doçentlik İç Hastalıkları İnönü 1993

Profesörlük İç Hastalıkları Kadir Has 2000


Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışmanları:

 1. Akut Miyokard İnfarktüsünde Otonom Sinir Sistemi Bozukluğunun Araştırılması (İç Hastalıkları Uzmanlık Tezi), Hacettepe Üniversitesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, 1987, Tez Danışmanı: Prof Dr Ali Oto.

 2. Fibrinolitik Sistem Elemanları, Ürokinaz Tip Plazminojen Aktivatör (uPA) ve Reseptörünün (uPAR) Over Kanserinde Prognoza Etkilerinin Araştırılması (Hematoloji Uzmanlık Tezi), Marmara Üniversitesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, 1999, Tez Danışmanı: Prof Dr Mahmut Bayık.

 3. Plazminojen Aktivatör İnhibitörü-Tip 1’in Endometriyum Kanserinde Prognoza Etkilerinin Araştırılması (Tıbbi Onkoloji Uzmanlık Tezi), Marmara Üniversitesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, 1999, Tez Danışmanı: Prof . Dr. James Wittliff.

Görevler:

Görev Ünvanı Görev Yeri Yıl


Pratisyen Hekim Küre Sağlık Ocağı 1981-1982

Askeri hekim Karamürsel Deniz Eğitim 1982-1983

Komutanlığı


Araştırma Görevlisi Hacettepe Üniversitesi Tıp 1983-1987

Fakültesi, İç Hastalıkları

Anabilim Dalı


İç Hastalıkları Uzmanı Milli Eğitim Bakanlığı, 1988-1991

Beşevler Sağlık Merkezi


Yardımcı Doçent İnönü Üniversitesi Tıp 1991-1993

Fakültesi, İç Hastalıkları

Anabilim Dalı


Doçent Dr. İnönü Üniversitesi,Tıp 1993-1994

Fakültesi, İç Hastalıkları

Anabilim Dalı


Yan Dal Asistanı Marmara Üniversitesi, Tıp 1994-1996

Fakültesi, Hematoloji Bilim

Dalı


Yan Dal Asistanı Louisville Üniversitesi, Tıp 1996-1999

Fakültesi, Hematoloji-

Onkoloji Bilim Dalı


Doçent Dr. Gayrettepe Florence 1999-2000

Nightingale Hastanesi

Hematoloji- Onkoloji

Bölümü


Profesör Dr. Kadir Has Üniversitesi 2000-2004

Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları

Anabilim Dalı,


Profesör Dr Gayrettepe Florence 2004-2006

Nightingale Hastanesi

Hematoloji- Onkoloji

Bölümü


Profesör Dr. İstanbul Bilim Üniversitesi 2006-2009

Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları

Anabilim Dalı, Tıbbi Onkoloji

Bilim Dalı


Yönetilmekte Olan Tıpta Uzmanlık Tezi:


 1. Metastatik kanserlerde CRP ile tedaviye yanıt, progresyon süresi ve yaşam kalitesi arasındaki ilişki, İç Hastalıkları Tezi, Dr. Mehmet Yavuz Gürler.Projelerde Yaptığı Görevler:

1- Rutin Tıbbi Uygulamada Metastatik Meme Kanseri Tedavisinde Hasta Özellikleri ile Mono veya Kombinasyon Kemoterapisi Arasındaki Birliktelik. Proje Araştırıcısı.

2- Anastrozol (Arimidex) Kullanan Erken Evre Meme Kanseri Hastalarında Elektronik Farmakovijilans Çalışması. Proje Araştırıcısı.

3- The QUTIE Study: A Randomized, Double-Blind, Placebo-controlled Study Comparing Aflibrcet Versus Placebo on the QTc interval in Cancer Patients treated with Docetaxel. Proje Araştırıcısı.
İdari Görevler:

1991-1993 İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 4 Koordinatörlüğü

1991-1993 İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı, Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkan Vekilliği

2006- İstanbul Bilim Üniversitesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Başkanı


Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:

 1. Tıbbi Onkoloji Derneği

 2. Türk Onkoloji Grubu Derneği

 3. Türk Hematoloji Derneği

 4. American Society of Clinical Oncology

 5. American Society of Hematology

 6. European Society of Medical Oncology

 7. Akciğer Kanseri Derneği

 8. Türk Tabipleri Birliği İstanbul Tabip OdasıÖdüller:

1- TÜBİTAK Bilim Adamı Yetiştirme Grubundan Karşılıksız Destek Bursu 1972-1974 Lise ve 1974-1981 Tıp Fakültesi Öğretim Hayatı boyunca.

2- 1973 yılı Üniversitelerarası Giriş Sınavında Türkiye 11.liği.

3- USMLE 1 ve 2 Sınavlarını kazanıp ECFMG Sertifikası alarak ABD’de fellow olarak çalışma hakkını elde etme ve Louisville Üniversitesi’nde 3 yıl resmi Hematoloji/Onkoloji fellow’u olarak çalışma.

4- Finlandiya Hükümeti Bursu ile Kuopio Üniversitesi’nde 1990 yılında Hematoloji eğitimi.

Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler:

Akademik Yıl Dönem Dersin Konusu Toplam Saati Öğrenci Teorik Uygulama Sayısı

2008-2009 Güz Hematoloji-Onkoloji 3. sınıf 5 9 45

2008-2009 Güz Hematoloji-Onkoloji 4. sınıf 15 10 30


2009-2010 Güz Hematoloji-Onkoloji 3. sınıf 4 12 48


2009-2010 Güz Hematoloji-Onkoloji 4. sınıf 15 10 29


ESERLER


Hakemli Dergilerde Basılmış Yayınlar:

 1. Oram A, Tecimer C, Oto A, Karamehmetoğlu A, Oram E, Uğurlu S. Akut miyokard infarktüsünde kalbin otonom sinir sistemi tarafından kontrolünde değişimler. Kardiyoloji 1988; 1:120-4.

2- Tecimer C. Kemik iliği transplantasyonu. Türk İlaç ve Tedavi Dergisi 1990; 3:528-30.

3- Tecimer C. Gastritis ve Tedavisi . Türk İlaç ve Tedavi Dergisi 1990; 3:585-91.

4- Durmaz R, Tecimer C, Durmaz B, Temel İ, Günal S. Concurrent hepatitis B surface antigen and antibody. Doğa Tr J of Medical Sciences 1992; 16:785-9.

5- Tecimer C, Pehlivan E. Enalapril ve kaptoprilin antihipertansif etkilerinin araştırılması. Türk İlaç ve Tedavi Dergisi 1992; 5:552-8.

6- Tecimer C, Aydın EE, Pehlivan E. H2-reseptör antagonistlerinden ranitidin ve famotidinin doodenal ülser tedavisinde etkilerinin araştırılması. Türk İlaç ve Tedavi Dergisi 1992; 5:620-4.

7- Tecimer C, Durmaz R, Durmaz B, Temel İ, Ozdemir R. Akut hepatit B infeksiyonundan sonra uzamış anti-HBc IgM pozitifliğinin anlamı. Ege Tıp Dergisi 1992; 31:599-602.

8- Durmaz R, Tecimer C, Durmaz B, Gunal S, Temel İ, Kızılkaya N. Anti-HCV positivity among different groups in Malatya, Turkey. İnfeksiyon Dergisi 1992; 6:247-9.

9- Tecimer C, Durmaz R, Durmaz B, Temel İ, Aladağ M, Yoloğlu S. Malatya yöresinde hepatit B virus infeksiyonu. Gastroenterohepatoloji 1993; 4:61-6.

10- Tecimer C, Durmaz R, Durmaz B, Temel İ, Günal S, Aladağ M. Hepatitis delta virus infection among the different groups in the region of Malatya. Gastroenteroloji 1993; 4:257-9.

11- Tecimer T, Tecimer C, Dursun A, Akyol G, Haznedar R, Ataoğlu O, Üstün H, Aladağ M. Değişik hematolojik hastalıklarda kemik iliği retikülin düzeyi: 150 olgunun değerlendirilmesi. T.C.D.D. Hastaneleri Tıp Bülteni 1993; 1:34-9.

12- Tecimer T, Tecimer C, Emre H, Temel İ, Üstün H, Karakaş S, Otlu A, Erpek S. Aflatoksin B1 (AFB1)in tavşan karaciğeri üzerine etkileri: histopatolojik ve biyokimyasal değerlendirme. Ege Tıp Dergisi 1993; 32:45-8.

13- Tecimer C, Üstün M, Aladağ M, Ozdemir R, Yoloğlu S, Pehlivan E, Özdoğan M, Pınar T. Sigara ve yanmamış tütünün hematolojik parametreler üzerine etkileri. Türk Hematoloji-Onkoloji Dergisi 1993; 3:75-84.

14- Şahin G, Milcan A, Tecimer C, Kılıç A, Şahin B, Adezif kapsülit, diabetes mellitus ve Hba1c. Karadeniz Tıp Dergisi 1993; 6:187-9.

15- Tecimer C, Aladağ M, Özdemir R, Üstün M, Yoloğlu S, Pehlivan E, Ardıç S. Sigaranın akciğer fonksiyonları üzerine etkileri. Solunum Hastalıkları 1993; 4:231-8.

16- Tecimer C, Kızılkaya N, Özdemir R, Akın O, Tayfun E, Üstün H, Hilmioğlu F, Yücesoy M. Özofagus Crohn hastalığı. Gastroenteroloji 1993; 4:534-5.

17- Durmaz B, Tecimer C, Durmaz R, Kızılkaya N, Bozdemir F. Sigaranın serum IgA, IgG, ve IgM düzeylerine etkisi. Solunum Hastalıkları 1993; 4:239-43.

18- Tecimer C, Oto A. Hasta sinüs sendromu ile ankilozan spondilitin birlikte görüldüğü bir olgu. Kardiyoloji Bülteni 1993; 2:14-6.

19- Tecimer C, Tecimer T, Üstün H, Erpek G, Güngör S, Koral H, Bozkürk S. İnce iğne aspirasyon biyopsisinin tiroid lezyonlarının değerlendirilmesindeki yeri. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1993; 9:183-90.

20- Tecimer C, Durmaz R, Durmaz B, Temel İ, Günal S. Hepatit A: Klinik ve subklinik olgular. Atatürk Üniversitesi Tıp Bülteni 1993; 25:61-5.

21- Tecimer C, Oram Y, Tecimer T. Lupus vulgaris in a patient with pulmonary tuberculosis. Cutis 1994; 53:246-8.

22- Tecimer C, Ardıç S, Pehlivan E, Yoloğlu S, Özdemir R, Aladağ M, Üstün M. Malatya Tekel tütün fabrikası işçilerinde solunum fonksiyonlarının araştırılması. İnonü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi 1994; 1:141-8.

23- Tecimer C, Durmaz R, Durmaz B, Aladağ M, Özdemir R, Günal S. Malatya’da çeşitli gruplarda “human immunodeficiency virus” infeksiyonu. Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1994; 16:53-7.

24- Tecimer C, Üstün M, Aladağ M, Özdemir R, Yoloğlu S, Pehlivan S, Ardıç S. Lökosit ve trombosit sayıları, sigara içme ve akciğer fonksiyonları arasındaki ilişki. Tüberküloz ve Toraks 1995; 43:203-8.

25- Tecimer C, Üstün H, Güngör S, Koral H, Gönen S. Plevral effüzyon vakalarında klinik ve sitopatolojik değerlendirme. Karadeniz Tıp Dergisi 1996; 7(Suppl):1-5.

 1. Tecimer C, Yam LT. Surreptitious superwarfarin poisoning with brodifacoum. Southern Medical Journal 1997; 90:1053-5.

27- Tecimer C, Loy BA, Martin AW. Acute myeloblastic leukemia (M0) with an unusual chromosomal abnormality: Translocation (1;14) (p13;q32). Cancer Genetics and Cytogenetics 1999; 111:175-7.

28- Tecimer C, Doering D, Abdulhay G, Goldsmith J, Meyer JS, Wittliff JL. Clinical relevance of urokinase-type plasminogen activator, its receptor and inhibitor type 1 in ovarian cancer. International Journal of Gynecological Cancer 2000; 10:372-81.

 1. Tecimer C, Doering D, Abdulhay G, Goldsmith J, Meyer JS, Wittliff JL. Clinical relevance of urokinase-type plasminogen activator, its receptor and inhibitor type 1 in endometrial cancer. Gynecologic Oncology 2001; 80:48-55.

30- Üskent N, Demirbaş S, Türken O, Yıldırım Ş, Tecimer C, Kandemir G, Yaylacı M. Survival from the precocious brain metastasis of the colon cancer. The Turkish Journal of the Cancer 2003; 33: 154-157.

31- Breast Cancer Practice Pattern Study Group. Treatment approaches for metastatic breast cancer in Turkey. Turkish Journal of Cancer 2005; 35: 61-69.


Kitap Bölümleri


1- Tecimer C. Anafilaksi. İliçin G, Ünal S, Biberoğlu K, Akalın S, Süleymanlar G. (Ed.) Temel İç Hastalıkları, Güneş Kitabevi, Ankara, 1996, 1859-62.

2- Tecimer C. Kanser Hastasında Hematolojik Sorunlar. Onat H, Mandel NM. (Ed.) Kanser Hastasına Yaklaşım, Tanı, Tedavi, Takipte Sorunlar, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, 2002, 95-104.

3- Tecimer C. Kanser Hastalarında Farmakolojik Destek Tedavileri. Şelimen D, Turhal NS, Karamanoğlu A. (hazırlama kurulu) Onkoloji Hemşireliği Hizmet İçi Eğitim Kursu, Onbir MatbaacılıkYayıncılık Ltd, İstanbul, 2001, 87-92.

4- Çetiner M. Hematolojik Maligniteler ve Kemik İliği Transplantasyonunda Tanı ve Tedavi Protokolleri. Istanbul, 2002 (katkı olarak).

5- Tecimer C. Baş-Boyun Cildinin Melanom Dışı Kanserleri- Kemoterapi ve Biyolojik Tedavi. Engin K, Erişen L.(Ed.) Baş-Boyun Kanserleri, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, 2003, 599-602.

6- Tecimer C, Üskent N. AIDS ile İlişkili Tümörler. Aydıner A, Topuz E. (Ed.) Onkoloji El Kitabı, Astra Zeneca İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti. Turgut Yayıncılık A.Ş., İstanbul, 2006, 520-30.

7- Üskent N, Tecimer C. Akut Lösemiler. Aydıner A, Topuz E. (Ed.) Onkoloji El Kitabı, Astra Zeneca İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti. Turgut Yayıncılık A.Ş., İstanbul, 2006, 531-49.

8- Üskent N, Tecimer C. Kronik Miyelositer Lösemi. Aydıner A, Topuz E. (Ed.) Onkoloji El Kitabı, Astra Zeneca İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti. Turgut Yayıncılık A.Ş., İstanbul, 2006, 550-7.

9- Tecimer C, Üskent N. Hodgkin Lenfoma. Aydıner A, Topuz E. (Ed.) Onkoloji El Kitabı, Astra Zeneca İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti. Turgut Yayıncılık A.Ş., İstanbul, 2006, 569-86.

10- Üskent N, Tecimer C. Kronik Miyelositer Lösemi. Aydıner A, Topuz E. (Ed.) Onkoloji El Kitabı, Astra Zeneca İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti. Turgut Yayıncılık A.Ş., İstanbul, 2006, 550-7.

11- Üskent N, Tecimer C, Kınay M. Hodgkin Dışı Lenfomalar. Aydıner A, Topuz E. (Ed.) Onkoloji El Kitabı, Astra Zeneca İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti. Turgut Yayıncılık A.Ş., İstanbul, 2006, 587-614.

12- Üskent N, Tecimer C. Miyeloproliferatif Hastalıklar. Aydıner A, Topuz E. (Ed.) Onkoloji El Kitabı, Astra Zeneca İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti. Turgut Yayıncılık A.Ş., İstanbul, 2006, 637-45.

13- Tecimer C. Kanser ve Anjiyogenez. Erol Ç. (Ed.) İç Hastalıkları, MN Medikal ve Nobel, Ankara, 2008, 271-5.

14- Tecimer C. Kanser Hastasında Hematolojik Sorunlar. Onat H, Mandel NM. (Ed.) Kanser Hastasına Yaklaşım, Tanı, Tedavi, Takipte Sorunlar, 2. Baskı (Baskıda).

Bildiriler, konuşmalar, sunular
1- Oto A, Tecimer C, Oram E, Uğurlu Ş, Karamehmetoğlu A, Oram A. Disturbance in the autonomic control of the heart rate in patients with acute myocardial infarction. Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery 1st Annual Meeting, Cavtat-Dubrovnic Yugoslavia, October 8-11, 1987.

2- Durmaz R, Tecimer C, Durmaz B, Günal S, Temel İ, Kızılkaya N. Farkli risk gruplarında anti-HCV pozitifliği. 4. Ulusal İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Ege Üniversitesi, İzmir, 27-30 Nisan 1993.

3- Durmaz R, Tecimer C, Durmaz B, Temel İ, Aladağ M, Günal S. Malatya’da iki yıl içinde incelenen örneklerde viral hepatit B ve A “marker”larının durumu. 4. Ulusal İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Ege Üniversitesi, İzmir, 27-30 Nisan 1993.

4- Tecimer C, Durmaz R, Durmaz B, Aladağ M, Özdemir R, Günal S. Malatya’da çeşitli gruplarda “human immunodeficiency virus” infeksiyonu 4. Ulusal İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Ege üniversitesi, İzmir, 27-30 Nisan 1993.

5- Alpdoğan O, Budak-Alpdoğan T, Tanrıverdi S, Tecimer C, Fıratlı-Tuğlular T, Bayık M, Akoğlu T. The efficacy of mega-dose methylprednisolon treatment in patients with idiopathic thrombocytopenic purpura. The 13th Meeting of the International Society of Haematology (European and African Division), İstanbul, September 3-8, 1995.

6- Tecimer C, Bhupalam L, Djulbegovic B. Is standard heparin superior to low molecular weight heparin in malignancy related deep vein thrombosis? The 39th Annual Meeting of the American Society of Hematology, San Diego, CA, December 5-9, 1997.

7- Wittliff JL, Smolenkov AS, Tecimer C, Schmitt GA, Tuckson WB, Galandiuk S.

Expression of urokinase-type plasminogen activator (uPA), its receptor (uPAR) and its inhibitor (PAI-1) in Russian and American patients with colon carcinoma. The Meeting of the Clinical Ligand Assay Society, New York, NY, Spring 1998.

8- Tecimer C, Doering DL, Meyer JS, Abdulhay G, Goldsmith LJ, Wittliff JL. Prognostic significance of uPA, uPAR and PAI-1 expression in the management of endometrial cancer. The 35th Annual Meeting of the American Society of Clinical Oncology, Atlanta, GA, May 15-18, 1999.

9- Kanser Hastalarında Hematolojik Sorunlar. Uludağ Üniversitesi Radyasyon Onkolojisi Bilim Dalı, 2000.

10- Sinyal ileti inhibitörleri. XIV. Ulusal Kanser Kongresi, İstanbul, 30 Nisan-4 Mayıs, 2001.

11- Kanser Hastalarında Farmakolojik Destek Tedavileri. Onkoloji Hemşireliği Hizmet İçi Eğitim Kursu, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, 3-6 Ekim 2001.

12- Kanserde Metastaz Tedavisi. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bölümü 'Grand Round' Konferansları, 2001.

13- Primeri Bilinmeyen Kanserler. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bölümü 'Grand Round' Konferansları, 2002.

14- Metastazların Yerleşim Yerine, Biyolojik ve Moleküler Özelliklerine Göre Kemoterapi Düzenlenmesi. 18-20 Eylül 2003, İstanbul Meme Kanseri Konferansı.

15- İnsan Genom Projesi, Kanserde Uygulama Alanları ve Gen Tedavileri' Konferansında oturum başkanlığı. Onkoloji'de Yeni Ufuklar, 19-21 Aralık 2003, 8. Uludağ Onkoloji Sempozyumu.

16- Kanser ve Korunma, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bölümü 'Grand Round' Konferansları, 23 Aralık 2003.

17- Kanserden Korunma, 15-18 Nisan 2004, Antalya, 1. Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi.

18- Dane F, Yumuk PF, Turhal NS, Ekenel M, Başaran G, İyikesici MS, Tecimer C. FOLFOX 4 in metastatic colorectal cancer (MCRC) patients who progressed after infusional 5-FU/irinotecan based combination regimens. The 40th Annual Meeting of the American Society of Clinical Oncology, New Orleans, LA, June 5-8, 2004.

19- Rezeke Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Adjuvan Tedavi Gerekli mi? Panelinde oturum başkanlığı, 1. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi, 25-28 Kasım 2004, İstanbul.

20- Kanserde Palyatif Tedavi Panelinde oturum başkanlığı. 1. Tıbbi Onkoloji Kongresi, 29 Mart-1 Nisan 2006, Antalya.

21- Onkolojik Aciller Kursu oturum başkanlığı. 17. Ulusal Kanser Kongresi, 19-23 Nisan, 2007, Antalya.

22- İğdem Ş, Ercan T, Alço G, Tecimer C, Köksal G, Altun M, Turkan S, Okkan S. Yoğunluk ayarlı radyoterapi uygulanan baş-boyun kanserli olgularda akut yan etkiler. 17. Ulusal Kanser Kongresi, 19-23 Nisan, 2007, Antalya.

23- 2. Tıbbi Onkoloji Kongresi Gastrointestinal Sistem Kanserleri Sözlü Bildiri Oturumunda oturum başkanlığı, 26-30 Mart 2008, Antalya.

24- İğdem Ş, Alço G, Ercan T, Tecimer C, Köksal G, Altun M, Turkan S, Okkan S. Nazofarenks kanserinde yoğunluk ayarlı radyoterapi: Metropolitan Hastanesi deneyimi. 8. Ulusal Radyosyon Onkolojisi Kongresi, 19-23 Nisan 2008, Antalya.

25- İğdem Ş, Altın M, Alço G, Ercan T, Kara B, Ünalan B, Tecimer C, Köksal G, Turkan S, Okkan S. PET/CT guided, dose painting IMRT for nasopharyngeal carcinoma. Proceedings of the American Society for Therapeutic Radiology and Oncology 50th Meeting, 21-25 September, 2008 Boston, MA. Radiation Oncology Biology, Physics 2008; 72: S424-5.

26- Okutur K, Turan C, Tecimer C, Demir G. Toxicity of bevacizumab (BV) in metastatic colorectal cancer (MCRC): Data from clinical practice. 7th Congress of B.U.O.N., 16-19 October, 2008, İzmir, Turkey. Journal of B.U.O.N. 2008; 13 (Suppl 1): S31.

27- Okutur K, Demir G, Tecimer C, Erdem L, Turan C. Toxicity of bevacizumab in metastatic colorectal cancer: Data from clinical practice. Poster presentation. 18th International Postgraduate Course of the International Association of Surgeons and Gastroenterologists and Oncologists, October 2008. Hepatogastroenterology Current Medical and Surgical Trends 2008; 55 (Suppl 1): S165-6.

28- İstanbul Meme Kanseri Konferansı ve Ulusal Meme Kanseri Konsensus Toplantısı Türkiye Koşullarında Meme Kanserli Hastaların Takibi Oturumunda oturum başkanlığı, 21-25 Ekim 2008, İstanbul.

29- Ürolojik Tümörlerde Tıbbi Onkolojik Yaklaşım Kursu’nda Ürolojik kanserlerde minimal invaziv cerrahi: Konuşmacı Cenk Bilen Oturumunda oturum başkanlığı, 27 Aralık 2008, İstanbul.

30- Okutur K, Aydın KA, Demir N, Turan C, Tecimer C, Erdem L, Demir G. Metastatik kolorektal kanserde Bevasizumab’ın toksisite profili. Poster sunusu. 18th Ulusal Kanser Kongresi, 21-26 Nisan 2009, Antalya.

31- Karaciğer Metastazlarında Tedavi Yaklaşımları İstanbul Bilim Üniversitesi Toplantısında oturum başkanlığı, 13 Mayıs 2009, İstanbul.

32- Okutur K, Aydın K, Bozkurt M, Turan C, Demir N, Hasbal B, Erdem L, Tecimer C, Demir G. Toxicity of bevacizumab in metastatic colorectal cancer: Data from clinical practice. 1st Congress of the Mediterranean Multidisciplinary Oncology Forum, 10-13 September 2009, Athens.

33- Erken Evre Pankreas Kanseri Tedavisinde Karşıt Görüşler Oturumunda oturum başkanlığı, İstanbul Bilim Üniversitesi Onkoloji Günleri, Gastrointestinal ve Hepatobilyer Tümörler Kongresi, 23-24 Ekim 2009, Sapanca

Add document to your blog or website
Reklamlari:

Similar:

Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışmanları iconTıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte) ve Yan Dal Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte) ile Tez Danışmanları

Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışmanları iconDoktora Tezi/S. Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışman(lar)ı

Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışmanları iconDoktora Tezi/S. Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışmanı

Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışmanları iconDoktora Tezi/S. Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışman(lar)ı

Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışmanları iconDoktora Tezi/S. Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışman(lar)ı

Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışmanları iconDoktora Tezi/S. Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışman(lar)ı

Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışmanları iconDoktora Tezi/S. Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı

Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışmanları iconDoktora Tezi/S. Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışman(lar)ı

Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışmanları iconDoktora Tezi/S. Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte) ve Danışman(lar)ı

Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışmanları iconDoktora Tezi/S. Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte) ve Danışman(lar)ı

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©trdocs.org 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page