Microsoft Excel xp soruları
Indir 0.61 Mb.
TitleMicrosoft Excel xp soruları
Page6/7
Date conversion08.02.2013
Size0.61 Mb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.imkbeml.k12.tr/BELGE/xp sorular.doc
1   2   3   4   5   6   7
Microsoft Windows XP Soruları

 

1)      Aşağıdakilerden hangisi Windows’un genel özelliklerindendir?
a)     Görsel bir işletim sistemi olması.

b)     Grafik tabanlı bir işletim sistemi olması

c)      Herhangi bir işlemin birden çok yöntemle yapılabilmesi.

d)    Hepsi

2)      Aşağıdakilerden hangisi görev çubuğu üzerinde bulunmaz?
a)     Başlat menusu Düğmesi.

b)     Açık olan programların ismi.

c)      Denetim masası simgeleri.

d)    Tarih/saatgöstergesi

3)      Windows’ta BilgisayarımBelgelerim   gibi simgeler nereden gizlenip gösterilebilir?

a)     Başlat–Programlar–Donatılar

b)     Görüntü Özellikleri – Masaüstü - Masaüstünü Özelleştir.

c)      Bilgisayarım -  Denetim Masası – Masaüstü

d)     Bilgisayarım – Denetim Masası – Kullanıcı Hesapları .

 

4)      Masaüstünde bulunmayan ve sonradan oluşturulan simgelerden değildir?

a)     Klasör   

b)     Kısayol

c)      Dosya  

d)     Sürücü

 

5)      Paint programı aşağıdaki menülerden hangisinde bulunur?
a)     Başlat - Programlar-Donatılar – Sistem Araçları

b)     Başlat – Programlar – Donatılar

c)      Başlat-Belgeler

d)     Başlat - Belgeler-Donatılar


6)      Klasördeki herhangi bir dosya masaüstüne nasıl kısayol oluşturulabilir?

a)     Sağ tuş-Gönder-Masaüstü Kısayolu

b)     Düzen Menüsü -Kısayol oluştur

c)      Dosya Menüsü-Masa üstü Kısayolu

d)     Sağ tuş – Kısayol oluştur


7)      Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 a)     Windows’ta klasörler sarı renktedir

b)     Klasörler ; Dosya ve diğer klasörleri içerisinde bulundurabilir.

c)      Klasör ve Directory (Dizin) aynı anlama gelirler.

d)     Klasörleri dosyaların içerisine kopyalayabiliriz.

8)      Herhangi bir dosya veya klasörü diskete kopyalamak için aşağıdaki seçeneklerden hangisi kullanılır?

 a)     Dosya Menüsü-Kopyala-Disket A:

b)     Düzen Menüsü-Gönder-Disket A:

c)      Sağ tuş-Gönder-Disket A:

d)     Düzen Menüsü -Kopyala-Disket A:

 

9)      Aşağıdakilerden hangisi dosya veya klasörlerin kopyalanması için geçerli bir yöntem değildir?

 a)     Sağ tuş-Kopyala-Yapıştır

b)     Düzen menüsü- Kopyala-Yapıştır

c)      Araç çubuğu- Kopyala-Yapıştır

d)     Dosya menusu- Kopyala-Yapıştır

10)  Klasik başlat menüsü stiline göre en son kullanılan belge ve dosyalara hangi menüden ulaşılabilir?

 a)     Başlat-Bul-Belgeler

b)     Başlat-Sık kullanılanlar- Belgeler

c)      Başlat-Programlar- Belgeler

d)     Başlat- Belgeler


11)  Windows gezgini penceresini açmak için aşağıdakilerden hangisi kullanılmalıdır?

 a)     Başlat-sağ tuş-Windows gezgini

b)     Başlat-Belgeler- Windows gezgini

c)      Başlat-Programlar- Donatılar – Windows Gezgini

d)     Bilgisayarım-Sağ tuş- Windows Gezgini

 

12)  Bir Dosya veya klasöre ait konum, içerik ve öz niteliği ile ilgili bilgileri öğrenebilmek için hangisi kullanılmalıdır ?

 a)     Sağ tuş-Özellikler

b)     Dosya Menüsü-Yeni - özellikler

c)      Sağ tuş-araştırılıyor

d)     Sağ tuş-Aç

13)  Bir dosya veya klasörü başka bir klasöre kopyalamak için aşağıdakilerden hangisi kullanılmalıdır?

a)     Dosya Menüsü – Kopyala – Yapıştır

b)     Görünüm Menüsü-Kopyala-Yapıştır

c)      Araçlar Menüsü-Kopyala-Yapıştır

d)     Sağ tuş-Kopyala-Yapıştır

 14)  Bir pencerede  bulunan sıralı olmayan birden çok dosyayı seçebilmek için hangi yardımcı tuş kullanılır?
 a)     Alt

b)     Ctrl

c)      Shift

d)    CapsLock
 

15)  Windows penceresi içinde bulunan bir dosyayı silmek için hangi yöntem kullanılamaz?
a)     Dosya Seçilir-Sağ tuş-Sil

b)     Dosya Seçilir –Düzen Menüsü -Sil

c)      Dosya Seçilir –Dosya Menüsü-Sil

d)    Dosya Seçilir –Delete


16)  Geri dönüşüm kutusunda bulunan herhangi bir dosyayı silindiği yere geri almak için       hangisi kullanılır?
a)     Dosya Seçilir-Sağ tuş - Geri yükle

b)     Dosya Seçilir –Görünüm - Geri Yükle

c)      Dosya Menüsü – Gönder

d)     Dosya Seçilir - Sağ tuş - Gönder
 17)  Geri dönüşüm kutusunda bulunan bütün dosyaları silmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
a)     Görünüm Menüsü-Geri Dönüşüm Kutusunu Boşalt

b)     Dosya Menüsü - Geri Dönüşüm Kutusunu Boşalt

c)      Düzen Menüsü - Geri Dönüşüm Kutusunu Boşalt

d)    Hiçbiri
 18)  Klavye  ayarlarını değiştirmek için izlenmesi gereken yol aşağıdakilerden hangisidir?
a)     Başlat-Programlar-Ayarlar-Klavye

b)     Belgelerim  - Denetim Masası – Klavye

c)      Başlat-Ayarlar- Denetim Masası - Klavye

d)    Bilgisayarım-Ayarlar-Klavye

 19)  Farenin çift tıklama hızı gibi, fare ayarlarında değişiklik yapılabilmesi için hangi yolu izleriz?

a)     Başlat – Programlar – Donatılar - Fare

b)     Başlat - Ayarlar - Fare

c)      Başlat - Yazıcılar - Denetim Masası - Fare

d)     Başlat – Ayarlar - Denetim Masası -Fare

20)  Arka Planı  değiştirmek için aşağıdakilerden hangisikullanılmalıdır?
 a)     Masaüstü-Sağ tuş-Özellikler-Masaüstü

b)     Başlat-Ayarlar-Denetim Masası-Artalan

c)      Bilgisayarım-Ayarlar-Görüntü-Artalan

d)    Başlat-Ayarlar-Görüntü-Artalan

25)  Windows ortamında, kayıtlı herhangi bir dosyayı bulmak için aşağıdaki  menülerden  hangisi  kullanılmalıdır?

 a)     Başlat-Ayarlar-Ara

b)     Başlat-Programlar-Ara

c)      Başlat-Ara-Tüm Dosya ve Klasörleri

d)     Başlat -Programlar- Dosya ve Klasörler

 26)  Paint programındaki bir resmi masa üstüne arka plan olarak ayarlamak için aşağıdakilerden hangisikullanılmalıdır?
a)     Dosya – Gönder - Masa üstü

b)     Düzen - Yapıştır - Masa üstü

c)      Düzen - Arka Plan Olarak Ayarla

d)     Dosya - Arka Plan Olarak Ayarla

27)  En son kullanılan belge ve dosyaların temizlenebilmesi için hangi menüyü kullanırız?
a)     Başlat –Belgelerim – Temizle

b)     Başlat – Ayarlar - Görev Çubuğu ve Başlat Menüsü – Başlat menüsü – Özelleştir

c)      Başlat – Bilgisayarım – Belgeleri Temizle

d)     Başlat – Belgeler

 

28)  Bir pencerede sıralı  birden çok dosyayı seçebilmek için hangi  yardımcı tuş  kullanılır?

a)     Alt Gr

b)     Tab

c)      Shift

d)    CapsLock

 

29)  Bir pencerede bulunan bütün dosyaları seçili hâle getirmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

a)     Dosya-Tümünü Seç

b)     Düzen- Tümünü Seç

c)      Görünüm- Tümünü Seç

d)     Sağ Tuş- Tümünü Seç

 

30)  Windows masaüstünde yer alan ve çift tıklandığında ilişkili olduğu uygulamayı başlatan simgelere ne denir?

 a)     Kısayol

b)     Masaüstü

c)      Görev çubuğu     

d)     Kanal çubuğu

 

31)   Windows’ta Fare – Klavye – Sistem - Program Ekle / Kaldır vb. gibi uygulamaların yer aldığı bölüm  aşağıdakilerden hangisidir?

 a)     Windows Gezgini

b)     Bilgisayarım simgesi

c)      Geri Dönüşüm Kutusu

d)     Denetim Masası

 

32)  Bir Kısayolun adını değiştirmek için, aşağıdaki kısayol tuşlarından hangisi kullanılır?

 a)     F1

b)     F2

c)      F3

d)     F4

 


33)  Windows Gezgini ile ilgili verilerden hangisi yanlıştır?
a)     Bu uygulama ile dosya ve klasör kesme -kopyalama ve yapıştırma işlemleri yapılır.

b)     Dosya ve klasörlerin adları değiştirilebilir.

c)      Dosya ve klasörler silinebilir.

d)     Dosya ve klasörlerin özellikleri görüntülenemez.
 

34)  Windows Gezgini düğmelerinin işlevleri ile ilgili hangisiyanlıştır?

 a)     Geri: Bulunulan bir önceki klasöre geri döner

b)     İleri: Geri gelinen klasöre tekrar döner

c)      Yukarı: Bir üst klasöre çıkar

d)     Klasörler: Dosya ve klasörlerle ilgili taşıma ve kopyalama işlemleri yapılır.

I.      Dosya ve klasörleri yapıştıracağımız yere tıklayıp, Yapıştır tuşuna basarız

II.   Kopyala veya Kes tuşuna basarız

III.                        İstediğimiz Dosya ve klasörleri seçeriz.

35)  Yukarıdaki işlemlerin yapılışının doğru sırası hangisidir?
a)     III-I-II           

b)     III-II-I  

c)      I-III-II 

d)     I-II-III

 

36)  Bir dosyayı geri dönüşüm kutusuna göndermeden silmek için kullanılan kısayol       tuşu hangisidir?
a)     Shift+Delete

b)     Ctrl+Delete

c)      Delete

d)     Alt+Delete                

 

37)  Windows Xp temasında çalışmakta olan bir bilgisayarın temasının Windows Klasik  yapılması nereden gerçekleşebilir?
a) Masaüstü - Sağ tuş - Yenile.
b) Masaüstü - Sağ tuş – Temalar
c) Masaüstü - Sağ tuş – Özellikler - Temalar
d) Masaüstü - Sağ tuş – Özellikler- Görünüm

38)  Windows’un klasik Menü stilinde kullanılması      neredensağlanabilir?
a)     Bilgisayarım – Denetim Masası

b)     Masaüstü – Sağ tuş – Özellikler

c)      Görev Çubuğu – Sağ tuş – Görev Çubuğu

d)     Görev Çubuğu – Sağ tuş – Özellikler - Başlat Menüsü
 39)   Yandaki simgenin  anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

 

a)     Yeni belge aç

b)     Bilgisayarı kapat

c)      Denetim masası

d)     Oturumu kapat

 

  


40)   Simgenin anlamı  aşağıdakilerden hangisidir?

 a)     Sil

b)     Yinele

c)      Özellikler

d)     Geri al

 

41)   Simgenin anlamı  aşağıdakilerden hangisidir?

 a)     Sil

b)     Yinele

c)      Özellikler

d)     Geri al

  

42)   Yandaki masaüstü öğesinin görevi nedir?

 

a)     Bilgisayarım

b)     Belgelerim

c)      geri dönüşüm kutusu

d)     Internet Explorer

  

43)   Yandaki tarih penceresinin (araç ipucu) ekrana gelebilmesi için aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılmalıdır?

 a)     Görev çubuğundaki saat çift tıklanır

b)     Görev çubuğundaki saat üzerinde sağ tuş, tarih saat özellikleri

c)      Görev çubuğunda saatin üzerinde sağ tuş tarihi göster

d)     Görev çubuğundaki saat üzerinde birkaç saniye beklenir

 44)   Yandaki düğmenin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

 a)     Özellikler

b)     Yenile

c)      Tam ekran

d)     Görünümler

 

 45) 

           I       II     III    IV  Yandaki simgelerin hangisi ağ paylaşımına açılmıştır

 a)     I-II

b)     II-III

c)      I-IV

d)     II-IV


46)   Yandaki düğmenin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

 a)     Klasör Seçenekleri

b)     Görünümler

c)      Özellikler

d)     Tam ekran

  

47)   yandaki düğmelerin anlamları  sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

 

a)     Sil-Özellikler-Klasör Seçenekleri-Yenile

b)     Özellikler-Sil-Klasör Seçenekleri-Yenile

c)      Yenile-Klasör Seçenekleri-Sil-Özellikler

d)     Sil-Klasör Seçenekleri-Özellikler-Yenile

 

 48)  yandaki düğmenin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

 

a)     Görüntü Ayarları

b)     Ses Kaydedici

c)      CD Çalar

d)     Ses Denetimi

  49)      Yandaki simgelerden hangisinin tanımı  aşağıda verilmemiştir?

 

a)     Bilgisayarı Kapat

b)     İçerilikli Yardım

c)      Ekranı Kapla

d)     Önceki Boyut

 

  50)   yandaki düğmenin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

a)     Geri

b)     İleri

c)      Yinele

d)     Tam ekran

 

      I                                     II

51)  Yukarıdaki yazıcı simgeleri  için   aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 

a)     I. yazıcı  paylaşıma açılmış , II. Yazıcı paylaşıma açılmamış

b)     I. Yazıcı paylaşıma açılmamış, II. Yazıcı paylaşıma açılmış

c)      I. Yazıcı varsayılan olarak atanmış, II. Yazıcı varsayılan olarak atanmamış

d)     I. Yazıcı varsayılan olarak atanmamış, II. Yazıcı varsayılan olarak  atanmış

 

52)                          Yandaki düğmelerin anlamları aşağıdakilerden hangisidir?

a)     Simge Durumunda Küçült-Aşağı Geri Getir - Kapat

b)     Kapat-Simge Durumunda Küçült- Aşağı Geri Getir

c)      Simge Durumunda Küçült-Kapat- Aşağı Geri Getir

d)     Kapat- Aşağı Geri Getir - Simge Durumunda Küçült

  

53)    yandaki simgenin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

a)     Kapat b)     Yardım

c)      Çalıştır d)     Ara

 

 54)    yandaki düğmenin anlamı aşağıdakilerden   hangisidir?

a)     Aşağı Geri Getir

b)     Kapat

c)      Simge Durumunda Küçült

d)     Önceki Boyut 

 55)    Yandaki düğmenin anlamı aşağıdakilerden   hangisidir?

 a)     Aşağı Geri Getir

b)     Kapat

c)      Simge Durumunda Küçült

d)     Önceki Boyut  

56)   Windows da Kes yada Kopyala yapılan bir yazının, resmin yada nesnenin görülebilmesi için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

 a)     Pano Defteri Görüntüleyici

b)     Bilgisayarım

c)      Geri Dönüşüm Kutusu

d)     Komut İstemi 

57)   simgesi neyi temsil eder?

 a)     Kısayol Dosyası

b)     Program Dosyası

c)      Word Belgesi

d)     Klasör

 58)  Paint Programında  düğmesi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 a)     Tıklanılan yerin rengini seçer.

b)     Resme metin (yazı) ekler.

c)      Resmi temizler.

d)     Etrafı kapalı bir alanı renkle doldurur.

  

59)   Aşağıdakilerden hangi seçenekte Not defteri ve Paint Programlarında hazırlanan belgelerin (dosya) uzantıları doğru olarak belirtilmiştir?

 a)     TXT (Not Defteri), BMP (Paint)

b)     DOC (Not Defteri), TXT (Paint)

c)      DOC (Not Defteri), XLS (Paint)

d)     EXE (Not Defteri), BMP (Paint)

60)    Simgesi neyi ifade eder?

 a)     Kısayol          

b)     Dosya

c)      Klasör                         

d)     Düğme

  61)  Bir pencereyi kapatmak için aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz?

 a)     Denetim düğmesini çift tıklamak

b)     Denetim düğmesinden kapat seçeneği

c)      Dosya – Kapat seçeneği

d)     Başlık Çubuğu  çift tıklanır.

  62)  Windows’tan Komut İstemi’ne aşağıdakilerden hangisi ile geçilir?

 a)     Başlat – Programlar – Windows Gezgini

b)     Başlat – Programlar – Donatılar- Komut İstemi

c)      Başlat – Programlar – Komut İstemi

d)     Bilgisayarım – Denetim Masası – Komut İstemi

  63)  Ekran Koruyucu hangi seçenek ile ayarlanır?

a)     Denetim Masası – Görüntü

b)     Başlat – Bul – Görüntü

c)      Denetim Masası – Ayarlar

d)     Başlat – Çalıştır 

64)  Seçili nesnelerin dışındakiler hangi yöntemle seçilir? 

a)     Düzen – Diğerlerini Seç

b)     Düzen – Tümünü Seç

c)      CTRL + B tuşları

d)     Görünüm – Simgeleri Düzenle

  

65)  Aşağıdaki Seçeneklerin hangisinde Tarih/saat özellikleri penceresi ekrana gelir?

 a)     Görev Çubuğunun üzerine çift tıklamak

b)     Görev çubuğunun üzerinde bulunan saatin üzerine sol çift tıklamak

c)      Görev çubuğunun üzerindeki TR ifadesinin üzerine sol çift tıklamak

d)     Görev çubuğundaki Başlat düğmesine çift tıklamak

 66)  Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Windows’un renk ayarlarını değiştirmek için kullanılır?

 a)     Denetim Masası – Görüntü – Artalan – Ekran Koruyucu

b)     Denetim Masası – Görüntü – Ekran Koruyucu

c)      Denetim Masası – Görüntü -  Artalan

d)     Denetim Masası – Görüntü – Görünüm –Gelişmiş


67)  Bir dosya üzerinde aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılamaz

a)     Dosya kopyalanabilir.

b)     Dosya Bilgisayarım simgesine kopyalanabilir.

c)      Dosya silinebilir.

d)     Dosya başka bir klasörün içerisine taşınabilir

   

68)  Bilgisayarın RAM’i , İşlemcisi ve kurulu cihazların neler olduğu nereden görülebilir?

 a)     Denetim Masası – Görüntü

b)     Denetim Masası – Program Ekle/Kaldır

c)      Denetim Masası – Sistem

d)     Denetim Masası – Yeni Donanım Ekle

  69)  Yukarıdaki görünüme göre simgelerin isimleri hangisinde doğru verilmiştir? 

a)     Internet Explorer - Masaüstünü Göster – Winamp - Media Player

b)     Masaüstünü Göster - Internet Explorer - Media Player  - Winamp

c)      Winamp - Media Player  - Internet Explorer - Masaüstünü Göster

d)     Media Player  - Internet Explorer - Masaüstünü Göster – Winamp

  70)  Yukarıdaki (Hızlı Başlat) simgeleri eklemek veya kaldırmak için aşağıdaki seçeneklerden hangisi  kullanılmalıdır? 

a)     Masaüstünde sağ tuş – Özellikler

b)     Dosya menüsü – Özellikler

c)      Görev Çubuğu sol tuş – Özellikler

d)     Görev Çubuğu sağ tuş – Araç Çubukları

   

71)  Bir pencerenin araç/durum çubuğu nereden iptal edilir?

a) Dosya

b) Düzen

c) Görünüm

d) Araçlar

 

72)  Windows da yeni bir yazıcı ekleme işlemi nereden yapılır? 

a)     Başlat – Ayarlar – Yazıcılar ve Fakslar  – Yazıcı ekle

b)     Denetim masası – Yazıcı ekle

c)      Başlat – Programlar –Yazıcılar – Yazıcı ekle

d)     Başlat – Programlar – Donatılar – Yazıcı ekle

  73)  Yukarıdaki simgeleri çalıştıran program dosyaları aşağıdakilerden hangileridir?

 

a)     Notepad.exe – Calc.exe

b)     Not Defteri.exe – Hesap Makinesi.exe

c)      Yazı.exe – hesaplama.exe

d)     Wordpad.exe – Calc.exe

 

 74)  Windows ’da ALT+TAB tuşunun görevi aşağıdakilerden hangisidir?

a)     Denetim Menüsünü açar.

b)     Başlat Menüsünü açar.

c)      Çalışan programlar arası geçişi sağlar.

d)     Açık olan tüm programları kapatır.

 


75)  Açık olan herhangi bir program nasıl kapatılır?

 a)     Ctrl +Tab      

b)     Alt + Tab

c)      Ctrl + F4        

d)     Alt + F4 

 

76)  Windows’ta Kısayol tuşları hangi seçenekte doğru sıralanmıştır? 

CTRL  + X

CTRL + C

CTRL +V

 a)     Kes - Kopyala - Yapıştır      

b)     Geri Al - Yinele – Kes

c)      Kes – Yapıştır - Kopyala     

d)     Yinele - Geri Al - Kes

 

  

77)  kısayol tuşu Windows XP ‘de hangi işlemleri gerçekleştirir?

 a)     Seçilen nesnenin özelliklerini görüntüler.

b)     Tüm pencereleri simge durumuna küçültme

c)       Çalıştır İletişim Kutusunu açar

d)     Sistem Özellikleri İletişim Kutusunu Açar

 

 

78)    Tuşu Windows XP de hangi işlemi gerçekleştirir?

 a)     Seçilen öğelerin kısayol menüsünü görüntüleme  

b)     Dosya veya klasör arama.

c)      Etkin liste içindeki öğeleri görüntüler        

d)     Pencereyi windows gezgini görünümünde açar.

  

79)  Aşağıdaki seçeneklerden  hangisinde  kapasite birimleri dışında bir tanım  yapılmıştır?

 a)     Bps–Byte–KB                      

b)     Bite–Byte–KB

c)      Byte–KB–MB                      

d)     Bite – Byte – KB – MB

 

 

 

80)  Aşağıdaki ünitelerden hangisi hem giriş/çıkış birimidir? 

a)     Ekran          

b)     Yazıcı                         

c)      Hoparlör        

d)     Modem 

 

81)  Kullanıcı, bilgisayar açıldıktan sonra işlemleri hangi bellek üzerinde gerçekleştirir?

a)     Ram

b)     Rom

c)      Rim

d)     Rem

  

82)  Aşağıdakilerden hangisi Askeri bir Internet adresini  belirler?

a)     .com                         

b)     .edu                           

c)      .mil                            

d)     .net 

 

83)  Windows Xp  çalışırken  Komut İstemine geçildiğinde , Windows Xp  ortamına nasıl dönülür? 

a)     EXİT  

b)     Çık     

c)      EXIT  

d)     End 


84)  Aşağıdakilerden hangisi Görev Çubuğunun görevlerinden değildir? 

a)     Açık program ve klasör  isimlerini gösterir.

b)     Açık Programlar arası geçişi sağlar.

c)      Duvar kağıdı koymayı sağlar.

d)     Açık Klasörleri masaüstüne yatay, dikey ve basamaklı döşer.
  

85)  Yukarıdaki Başlat menüsünde bulunan simgenin işlevi aşağıdakilerden hangisidir? 

a)     Windows ‘un kullanımı hakkında yardım bilgileri verir

b)     Resim çizer.

c)      Masaüstüne kitap resmi koyar.

d)     Programları silmek için kullanılır.

   

86)  Hard disk’in etiket ismini nasıl değiştirebiliriz?

 

a)     Bilgisayarım – Denetim Masası – Sistem – Genel

b)     Bilgisayarım Klasöründe sürücü üzerinde sağ tıklanır – Özellikler – Genel

c)      Bilgisayarım Klasöründe sürücü üzerinde sol tıklanır – Özellikler – Genel

d)     Bilgisayarım – Denetim Masası - Özellikler – Genel

 

87)  Aynı türe sahip dosyaları bir araya getirmek için aşağıdaki yöntemlerden hangisi kullanılır? 

a)     Farenin sol tuşu – simgeleri diz – Türe göre

b)     Farenin sağ tuşu – özellikler – Türe göre

c)      Farenin sağ tuşu – Yeni – Türe göre

d)     Farenin sağ tuşu – simgeleri yerleştir – Türe göre

 88)  Klasik Başlat Menü Stiline göre Görüntü simgesine nasıl ulaşılabilir? 

a)     Başlat – Programlar- Başlangıç – Görüntü

b)     Başlat- Programlar – Donatlar – Görüntü

c)      Başlat – Ayarlar – Görüntü

d)     Başlat – Ayarlar – Denetim masası – Görüntü 

 89)  Windows işletim sistemi açıldığında bir uygulamanın otomatik olarak çalışabilmesi için o uygulamanın nerede bulunması gerekmektedir? 

a)     Başlat – Programlar- Donatılar - Başlangıç

b)     Başlat – Başlangıç

c)      Başlat – Programlar – Başlangıç

d)     Başlat – Ayarlar

 

90)  Kes – Kopyala – Yapıştır seçenekleri hangi menüde bulunur? 

a)     Görünüm Menüsü

b)     Dosya Menüsü

c)      Düzen Menüsü

d)     Araçlar Menüsü

 91)  Bir programa ait Simgenin Başlat menüsüne eklenmesi için aşağıdakilerden hangisi uygulanır? 

a)     Programa ait simge fare ile tutularak Başlat düğmesine bırakılır

b)     Programa ait simge fare ile tıklanır ve adı Başlat olarak değiştirilir

c)      Programa ait simge farenin sağ tuşu ile tıklanır ve gönder seçeneği seçilir

d)     Programa ait simge fare ile tutularak Bilgisayarım simgesi üzerine bırakılır


92)  Aşağıdakilerden hangisi başlat menüsünün standart seçeneklerinden değildir? 

a)     Ayarlar

b)     Ara

c)      Çalıştır

d)     Tarih / Saat

 

93)         Windows gezgininde bir simgenin ismi aşağıdakilerden hangisi ile değiştirilemez? 

a)     Simge üzerinde Sağ tuş tıklanır, Ad Değiştir seçilir

b)     Simge seçilir Dosya Menüsünden Ad Değiştir seçilir

c)      Simge seçilir Görünüm Menüsünden Ad Değiştir seçilir

d)     Simge seçilir adı üstünde tek tıklanır

 

94)         Dosya ve klasörler üzerinde en kolay taşıma ve kopyalama işlemleri hangi program ile yapılır? 

a)     Paint

b)     Denetim Masası

c)      Windows Gezgini

d)     Başlat – Programlar

 

95)         Windows işletim sisteminde dosya adı maksimum kaç karakter olmalıdır?

 a)     8 karakter

b)     200 karakter

c)      255 karakter

d)     245 karakter

 

96)         Windows işletim sisteminde açık olan pencere isimleri nerede görülür? 

a)     Görev çubuğu

b)     Denetim masası

c)      Klasörler

d)     Pencere

 

97)         Açık olan  tüm pencereleri basamaklamak için hangi yöntem izlenir? 

a)     Farenin sağ tuşu- Simgeleri Diz

b)     Farenin sağ tuşu- Özellikler

c)      Görev çubuğu üzerinde farenin sağ tuşu – Pencereleri basamakla

d)     Görev çubuğu üzerinde farenin sağ tuşu – Pencereleri dikey Döşe

 

98)         Simgelerin özellikleri nasıl görüntülenir ve değiştirilir? 

a)     Simge üzerinde sağ tuş tıklanır – Aç

b)     Simge üzerinde sağ tuş tıklanır – Kes

c)      Simge üzerinde sağ tuş tıklanır – Kopyala

d)     Simge üzerinde sağ tuş tıklanır – Özellikler

 99)         Windows XP işletim sisteminin diğer işletim sistemlerinden farkı hangi seçenekte doğru olarak verilmemiştir? 

a)     Görseldir

b)     Grafik tabanlıdır

c)      64 Bitliktir

d)     Komutlar yazarak çalışılır

 

100)         Saat ve Tarih ayarı hangi seçenek ile yapılamaz? 

a)     Başlat – Ayarlar- Denetim masası – Tarih/Saat

b)     Görev çubuğu üzerinde saat simgesi üzerinde sağ tuş menüsünden

c)      Görev çubuğu üzerinde saat simgesi üzerinde çift tıklayarak

d)     Bilgisayarım – Tarih/saat

 

101)         Denetim masası ayarlarından olan Bölge ve Dil Seçenekleri ayarlardan hangisi yapılamaz? 

a)     Tarih/ Saat biçemi ayarları

b)     Para birimi ayarları

c)      Klavye Dil Ayarları

d)     Ekran renkleri ayarları

 102)         Masa üstünde yeni bir boş metin belgesi nasıl oluşturulur? 

a)     Fareni sol tuşu – Yeni – Metin belgesi

b)     Farenin sağ tuşu – Yeni – Metin belgesi

c)      Fareni sol tuşu –  Metin belgesi

d)     Farenin sağ tuşu  – Metin belgesi 

 103)         Aşağıdaki seçeneklerden hangisi ile geri dönüşüm kutusunun içeriği temizlenemez? 

a)     Geri dönüşüm kutusu üzerinde sağ tuş – Geri Dönüşüm kutusunu boşalt

b)     Çift tıklayarak açılır ve Dosya menüsünden – Geri Dönüşün kutusunu boşalt

c)      Çift tıklayarak açılır tüm dosyalar seçilir ve klavyeden DELETE basılır

d)     Çift tıklayarak açılır ve Düzen menüsünden – Geri Dönüşün kutusunu boşalt


104)         Görev Çubuğundaki saat simgesi nasıl kaldırılır? 

a)     Görev çubuğu üzerinde sağ tuş – Özellikler – Görev çubuğu

b)     Görev çubuğu üzerinde sol tuş – Özellikler – Görev çubuğu

c)      Görev çubuğu üzerinde sağ tuş – Özellikler – Başlat menüsü

d)     Görev çubuğu üzerinde sol tuş – Özellikler – Başlat menüsü 

105)         Ekranda açılan pencerenin başlık çubuğu rengini  aşağıdakilerden hangisi ile değiştirebiliriz? 

a)     Artalan üzerinde sağ tuş – Özellikler – Görünüm –Gelişmiş

b)     Artalan üzerinde sol tuş – Özellikler – Görünüm – Gelişmiş

c)      Artalan üzerinde sağ tuş – Özellikler – Artalan – Gelişmiş

d)     Artalan üzerinde sağ tuş – Özellikler – Ekran Koruyucu – Gelişmiş 

 

106)         2. Karakteri “e” olan program dosyalarını aramak için arama bölümüne aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? 

a)     *e.com

b)     ??e*.com

c)      ?e*.exe

d)     ?e*.bat

  107)         Ekranda açık olan bir pencereyi hangi seçenek ile kapatamayız? 

a)     Düzen menüsünden Kapat seçeneği ile

b)     Alt + F4

c)      Denetim düğmelerinden Kapat seçeneği ile

d)     Dosya menüsünden Kapat seçeneği ile 

 

108)         Aşağıdakilerden hangisi kısayol için yanlıştır? 

a)     Program ve Belgelere giriş kapısıdır

b)     Ulaşmak daha kolay olduğu için masa üstünde simge haline getirilmiştir

c)      Kısa yol dosyalarının uzantıları “.lnk”’dır.

d)     Silinirse ilişkili olduğu program silinir 

 

109)         Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Başlat – Bilgisayarı Kapat penceresinde yer almaz? 

a)     Bilgisayarı Kapat

b)     Bilgisayarı yeniden başlat

c)      Beklemede

d)     Oturumu kapat

 

110)         Yukarıdaki Geri Dönüşüm Kutusu simgesi ne işe yarar? 

a)     Silinen dosya ve klasörlerin atıldığı yerdir

b)     Kullanıcıların belgelerinin kayıtlı olduğu yerdir

c)      Internet’e bağlanmak için kullanılan kısa yoldur

d)     Bilgisayarda bulunan sürücülere ulaşmak için kullanılan simgedir.

 

111)         Yukarıdaki Başlat Menüsü seçeneklerinden olan Ara ne işe yarar? 

a)     Bilgisayar içinde bulunan programların liste halinde bulunur

b)     Aranılan dosya ve klasörlerin bulunur

c)      Bilgisayarımızı kendi standartlarımıza göre ayarlayabiliriz

d)     Belirtilen adresteki Internet adresi, belge, programları çalıştırabiliriz

 112)         Yukarıdaki Başlat Menüsü seçeneklerinden olan Ayarlar ne işe yarar? 

a)     Bilgisayar içinde bulunan programların liste halinde bulunur

b)     Aranılan dosya ve klasörlerin bulunur

c)      Kullanıcının kişisel ayarlarını tanımladığı yerdir.

d)     Belirtilen adresteki Internet adresi, belge, programları çalıştırabiliriz

 

 

113)         Yukarıdaki Başlat Menüsü seçeneklerinden olan Çalıştır ne işe yarar?

 a)     Bilgisayar içinde bulunan programların liste halinde bulunur

b)     Aranılan dosya ve klasörlerin bulunur

c)      Bilgisayarımızı kendi standartlarımıza göre ayarlayabiliriz

d)     Belirtilen adresteki Internet adresi, belge ve programları çalıştırabiliriz.

 114)         Yukarıdaki Başlat Menüsü seçeneklerinden olan Yardım ve Destek ne işe yarar?

 a)     Bilgisayar içinde bulunan programların liste halinde bulunur

b)     Windows hakkında yardım menüleri bulunur

c)      Bilgisayarımızı kendi standartlarımıza göre ayarlayabiliriz

d)     Belirtilen adresteki Internet adresi, belge, programları çalıştırabiliriz

 

 

115)         Yukarıdaki Denetim masası öğesi olan Bölge ve Dil Seçenekleri ne işe yarar?

 

a)     Bilgisayarımızın para birimi, saat - tarih biçimi gibi özelliklerini ayarlayabiliriz.

b)     Bilgisayarımızın ekran renklerini ayarlayabiliriz

c)      Bilgisayarımızın Görüntü kalitesini ayarlayabiliriz

d)     Internet’e bağlanabiliriz

 

 

116)         Yukarıdaki Denetim masası öğesi olan Klavye ne işe yarar? 

a)     Kısa yol tuşlarını tanımlayabiliriz.

b)     İmlecin yanıp sönme hızı, yineleme gecikmesi ve yineleme hızı gibi ayarlarını yapabiliriz

c)      Fare ayarlarının yapıldığı yerdir.

d)     Klavyemizi oyun oynamak için ayarlayabiliriz.

  117)         Yukarıdaki Denetim masası öğesi olan Program Ekle veya Kaldır ile hangi işlemi gerçekleştiremeyiz?

a)     Yeni bir program yükleme kaldırma

b)     Windows bileşenlerini (paint, hesap mak.vb…) yükleyip kaldırmaya yarar

c)      Windows’un oyunlarını ekleme kaldırma

d)     Yeni Bir donanım yükleyip kaldırmaya yarar

 

118)         Yukarıdaki Denetim masası öğesi olan Tarih ve Saat ne işe yarar? 

a)     Bilgisayarımıza yeni bir görev zamanlamaya

b)     Bilgisayarımızın sistem saatini ve tarihini ayarlamaya

c)      Bilgisayarımızın çalışama hızını ayarlamaya

d)     Randevu ve toplantı saatlerini ayarlamaya

 119)         Yukarıdaki Denetim masası öğesi olan Fare ayarlarından hangisi yapılamaz?

 

a)     Sol ve sağ tuşlarının görev değişimi

b)     İşaretçi hızının ayarlanması

c)      Çift tıklama hızının ayarlanması

d)     Oyun denetleyicilerinin ayarlanması
120)         Yukarıdaki Denetim masası öğesi olan Yazıcı ve Fakslar ne işe yarar?

 

a)     Yeni Bir yazıcı Yüklemeye yarar

b)     Var olan yazı tiplerini değiştir

c)      Bilgisayarımıza yeni bir yazı tipi eklemeye yarar

d)     Bilgisayarımızda yüklü olan yazı tiplerinin ayarlanmasını sağlar

 121)         Paint programında ön alan rengi ve artalan rengi fare ile nasıl seçilir? 

a)     Ön alan tek artalan çift tıklama ile seçilir

b)     Ön alan çift artalan tek tıklama ile seçilir

c)      Ön alan sol artalan Ctrl tuşuna basılı olarak seçilir

d)     Ön alan sol artalan sağ tuş ile seçilir 

 

122)         Paint programında düğmesi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

a)     Silgi; seçilen yerleri silmeye yarar

b)     Fırça; seçilen renk ile silme işlemi gerçekleştirir

c)      Renkle Doldur; seçilen renk ile kapalı alanları doldurur

d)     Serbest seç; serbest olarak şekilleri seçmeye yarar 

 123)         Wordpad programında düğmesi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

a)     Geçerli yazı tipini değiştirir

b)     Yazı tipi büyüklüğünü değiştirmeye yarar

c)      Sayfaya Arial yazısı ekler

d)     Yüklü olan yazıcının adını görüntüler  

 124)         Wordpad programında düğmesi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

a)     Sayfaya 10 rakamı eklemeye yarar

b)     Yazı tipi büyüklüğünü ayarlamaya yarar

c)      Sayfanın yakınlaştırma uzaklaştırma yüzdesini gösterir

d)     Açık olan pencere sayısını gösterir

   125)         Aşağıdakilerden hangisi yalnızca birini seçmek için kullanılır? 

a)    

 

b)    

 

c)     

 

d)       

 

126)         Aşağıdakilerden hangisi yalnızca rakamları arttırıp azaltmak için kullanılır? 

a)    

 

b)    

 

c)     

 

d)    

  127)         Yukarıdaki simgenin görevi hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? 

a)     Kaydet penceresinde istenilen ortamda klasör oluşturur

b)     Dosya ve Klasörleri simge olarak gösterir

c)      Bir üst klasöre (seviye) geçer

d)     Dosya ve Klasörlerin özelliklerini görüntüler

 

  

128)         Internet Explorer penceresinde yukarıdaki düğmenin görevi nedir? 

a)     Girilen sayfalar arasında geçişi sağlar

b)     Sayfayı sola ve sağa kaydırmaya yarar

c)      Programlar arası geçiş olanağı sağlar

d)     En son yapılan işlemi geri almaya ve yinelemeye yarar. 

 129)         Internet Explorer penceresinde yukarıdaki menünün görevi nedir? 

a)     Sık kullanılan belgelere ulaşmayı sağlar.

b)     Sık kullanılan web adreslerine ulaşmamızı sağlar.

c)      Giriş sayfasının açılmasını sağlar

d)     Sayfanın yenilenmesini sağlar. 

 130)         Internet Explorer penceresinde yukarıdaki adres çubuğunun görevi nedir?

a)     Formül yazmamızı sağlar.

b)     Web sayfasının adresini yazmamızı sağlar.

c)      Açmak istediğimiz programın adını yazmamızı sağlar.

d)     Hiçbir işe yaramaz. 

 

131)         Aşağıdakilerden hangisi web sayfasına örnek teşkil eder? 

a)     www.meb.gov.tr

b)     ftp://meb.gov.tr

c)      info@meb.gov.tr

d)     www.meb@gov.tr

 

 

132)         Aşağıdakilerden hangisi bir eğitim kurumlarına ait bir web sayfasının adresine örnektir?

a)     www.tdb.org.tr

b)     www.hotmail.com

c)      www.odtu.edu.tr

d)     www.ttnet.net.tr 

 133)         Yukarıdaki simgenin görevi hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

a)      Dosya ve Klasörlerin tümünü seçer

b)      Dosya ve Klasörleri simge olarak gösterir

c)      Bir üst klasöre (seviye) geçer

d)      Dosya ve Klasörlerin özelliklerini görüntüler

 

 

134)         Kes veya kopyala komutu kullanılmış resim , yazı veya şeklin istenilen yere yapıştırılması için hangi yol yanlış olur?

a)      Ctrl + V

b)      Sağ Düğme - Yapıştır

c)      Standart Araç Çubuğundan -

d)      Ctrl + Y

 

 135)          Yandaki şekildeki düğmenin görevi aşağıdakilerden hangisidir? 

a)      Pencereyi kilitle

b)      Oturumu Kapat

c)      Önceki boyut

d)      Bilgisayarı kapat 

 

136)          Windows’ta Film veya müzik dosyaları hangi programla  çalıştırır?

 

a)      Windows Media Player

b)      Ses Denetimi

c)      Ses Kaydedicisi

d)      Ses Değiştirici

  

137)          Dosyaları gizlemek / göstermek için aşağıdaki seçeneklerden  hangisini çalıştırmalıyız? 

a)      Denetim Masası – Bölge ve Dil Seçenekleri – Diller – Tüm Dosyaları Göster

b)      Denetim Masası – Klasör Seçenekleri  – Görünüm

c)      Denetim Masası – Klavye / Hız–  Görünüm

d)      Denetim Masası – Klasör Seçenekleri / Genel

  

 

 

 

 

138)         Internet Explorer penceresinde yukarıdaki düğmelerin sırası ile görevleri nelerdir? 
1   2   3   4   5   6   7

Similar:

Microsoft Excel xp soruları iconMicrosoft Excel xp soruları Excel’de yandaki düğmenin işlevi aşağıdakilerden hangisidir?

Microsoft Excel xp soruları iconMİcrosoft office excel çalişma sorulari

Microsoft Excel xp soruları iconMicrosoft excel böLÜm test çalişma sorulari

Microsoft Excel xp soruları iconBilgisayar Kursu Microsoft Office Excel Sınav Soruları ve Cevapları

Microsoft Excel xp soruları icon11. Microsoft excel’e giRİŞ 11 Microsoft Excel Nedir?

Microsoft Excel xp soruları iconMicrosoft excel ders notlari excel’e giRİŞ ve ekran öĞeleri

Microsoft Excel xp soruları iconMicrosoft Excel dosyaları aşağıdaki simge ile gösterilirler; xls takısı dosyanın bir Excel dosyası olduğunu göstermektedir

Microsoft Excel xp soruları iconMicrosoft excel xp

Microsoft Excel xp soruları iconMicrosoft excel 2000

Microsoft Excel xp soruları iconMicrosoft excel 2010

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©trdocs.org 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page