Konu : Allah Mesajlarını İnsanlara Peygamberler Aracılığıyla Göndermiştir. 3

Reklamlari:Indir 0.68 Mb.
TitleKonu : Allah Mesajlarını İnsanlara Peygamberler Aracılığıyla Göndermiştir. 3
Page2/33
Date conversion18.02.2013
Size0.68 Mb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://aef.marmara.edu.tr/iysdosya/din_kulturu/ders_plan/2.Bölüm.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33

Konu : Peygamberlere Gelen Mesajlar Aynı Amaca Yöneliktir


Peygamberlerin İnsanlardan Seçilmesinin Nedenleri

Süre : Bir ders saati

Yöntem : Anlatma yöntemi, soru-cevap tekniği

Araç Gereç : Yazı tahtası, tepegöz, Kur’anıkerim meali, hikâyeler

Kazanım : Peygamberlerin mesajlarının aynı amaca yönelik olduğunu fark eder.

Peygamberlerin insanlardan seçilmesinin nedenlerini açıklar.

Kazanımlar :

 1. Peygamberlere gelen mesajların aynı amaca yönelik olduğunu söyler yazar.

 2. Peygamberlere aynı Kazanım için gelen mesajlara örnekler verir.

 3. Peygamberlerin insanlar arasından seçilmesinin nedenlerini açıklar.

 4. Peygamberlerin insanlar arasından seçilmesine örnek ayetler verir.1. GİRİŞ BÖLÜMÜ

Dikkat Çekme: “Peygamberlere gelen mesajın temel amacı ne olabilir? Bu mesajların insanlara yararları olmuş mudur?” vb. sorular sorulur.

Güdüleme ve Hedeften Haberdar Etme: Dersimizi dikkatli takip ederseniz farklı peygamberlere gelen mesajların aynı amaca yönelik olduğunu ve insanlarla daha iyi anlaşmaları için kendi içlerinden peygamberler gönderildiğini öğrenmiş olacaksınız.

2. GELİŞME BÖLÜMÜ

Öğrencilere Hz. İbrahim, Hz. Salih, Hz. Nuh, Hz. Musa vb. Kur’an’da adı geçen peygamberlerle ilgili hikâyeler okunur. Öğrencilerden, bu hikâyelerden çıkarılacak mesajları bulmaları ve defterlerine yazmaları istenir. sonra bunlar birbirleriyle karşılaştırılarak okunur.

Âl-i İmran suresi 51. ve 84. ayetler ile Enbiya suresi 25. ayet tepegöz ile tahtaya yansıtılır. Konu ile ilgili açıklamalar aşağıdaki şekilde yapılır:

 • Peygamberlere Allah tarafından gönderilen mesajlar aynı amaca yöneliktir.

 • Hz. Adem’den Hz. Muhammed’e kadarki peygamberlerin gerçekleştirmek istedikleri hedefler aynıdır.

 • Peygamberlerin getirdikleri mesajları arasında çelişki olmaz.

 • Peygamberlerin getirdikleri ilkeler hem bu dünya için hem de ahiret için faydalıdır.

Konunun ara özeti aşağıdaki şekilde yapılarak tepegözle tahtaya yansıtılır:

Bütün insanların yaratıcısı ve peygamberleri gönderen Allah olduğu için bu peygamberlerin getirdikleri mesajlar arasında bir çelişki yoktur. Bütün peygamberler temelde insanları Allah’a inanmaya ve ona kulluk etmeye çağırmışlardır.

Diğer konuya geçilerek; “Sizce peygamberler insan değil de melek olsaydı ne olurdu?” diye sorularak bu konuda beyin fırtınası tekniği kullanılır. Verilen cevaplar tahtaya yazılarak konu ile ilgili gerekli açıklamalar aşağıdaki şekilde yapılır. peygamberlerin insanlar arasından seçilme nedenleri açıklanır:

 • Allah insanlara yardım olsun diye peygamberleri insanlar arasından seçmiştir.

 • Peygamberler Kazanımlarıyla insanlara örnek olmuştur. Bu hem dini anlamda, hem de dünyevi anlamda olmuştur. Örneğin: Hz. Davud insanlara demir işlemesini öğretmiştir vb.

İbrahim suresi 4., İsrâ suresi 94-95 ve Kehf suresi 110. ayetler tepegözle tahtaya yansıtılır. Bir öğrenciye okutulur. dersin özeti aşağıdaki şekilde yapılır. özet tepegözle tahtaya yansıtılır:

Allah, insanlara iyilik olsun diye kendi içlerinden peygamber göndermiştir. Bütün peygamberler temelde aynı amaca yönelik olarak gönderilmiştir. Her peygamberin kendi halkına gönderilmesi onların anlaşılması ve benimsenmesini kolaylaştırmıştır.

3. SONUÇ BÖLÜMÜ

Dersin başındaki güdüleme tekrarlanır. Varsa öğrenci soruları cevaplandırılır. Ders bitirilir.

4. DEĞERLENDİRME

 1. Peygamberlerin getirdikleri mesajlar niçin aynı amaca yöneliktir?

 2. Peygamberlerin getirdikleri temel mesajlar nelerdir?

 3. Niçin peygamberler insanlar arasından seçilmiştir?

 4. Niçin her peygamber yaşadığı topluma uyarıcı olarak gönderilmiştir?DERS PLÂNI
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33

Reklamlari:

Similar:

Konu : Allah Mesajlarını İnsanlara Peygamberler Aracılığıyla Göndermiştir. 3 iconNisa / 69. Kim Allah'a ve Resûl'e itaat ederse işte onlar, Allah'ın kendilerine lütuflarda bulunduğu peygamberler, sıddîkler, şehidler ve salih kişilerle

Konu : Allah Mesajlarını İnsanlara Peygamberler Aracılığıyla Göndermiştir. 3 iconPeygamberler ve Allah’ın Yolu
«Ey Meryem, Allah kendinden bir kelimeyle sana müjdeliyor, ismi Meryem’in oğlu Mesih – İsa’dır. Dünyada da, ahirette de şanı yücedir…»...

Konu : Allah Mesajlarını İnsanlara Peygamberler Aracılığıyla Göndermiştir. 3 icon“ Allah (c c.) insanlara, emir ve yasaklarını elçileri aracılığı ile bildirmiştir.”

Konu : Allah Mesajlarını İnsanlara Peygamberler Aracılığıyla Göndermiştir. 3 iconAllah'ın güzel isimlerinden biri. Kulları ölümlerinden sonra dirilten, ölüleri diriltip kabirlerinden çıkaran veya ümmetlere peygamberler gönderen anlamında

Konu : Allah Mesajlarını İnsanlara Peygamberler Aracılığıyla Göndermiştir. 3 iconAllah, hayatı ve ölümü belirli bir amaçla yaratmış, insanlara doğruyu ve yanlışı öğreten hak kitaplar indirerek bu amacı onlara bildirmiştir

Konu : Allah Mesajlarını İnsanlara Peygamberler Aracılığıyla Göndermiştir. 3 icon1 Allah Allah [1987] Allah Allah Allah Yalani Sevmez Biliyem Yar Biliyem Canim Dediklerim Ellere Var Bize Yok Mu Her Demet Hülya Sarisinim

Konu : Allah Mesajlarını İnsanlara Peygamberler Aracılığıyla Göndermiştir. 3 iconÖMRÜn biTİRMİŞ allah hu allah allah hu allah allah hu allah allah hu allah öMRÜn biTİRMİŞ Vİrane miyem

Konu : Allah Mesajlarını İnsanlara Peygamberler Aracılığıyla Göndermiştir. 3 iconİL : sakarya tariH : 01. 03. 2013 konu : allah sevgiSİ

Konu : Allah Mesajlarını İnsanlara Peygamberler Aracılığıyla Göndermiştir. 3 iconKur'an'ın tarif ettiği Müslüman, aşk ve sevgi insanıdır. Yüce Allah Kur’an’da "Allah onları, onlar da Allah'ı sever."(2) buyurmakla, sevginin ve aşkın

Konu : Allah Mesajlarını İnsanlara Peygamberler Aracılığıyla Göndermiştir. 3 iconİnsanlar arasında Allah'ı bırakıp O'na koştukları eşleri ilâh olarak benimseyip onları Allah'ı sever gibi sevenler vardır. İnananların Allah'ı sevmesi ise

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©trdocs.org 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page