1. sydv başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa ) 2

Reklamlari:Indir 44.77 Kb.
Title1. sydv başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa ) 2
Date conversion08.07.2013
Size44.77 Kb.
TypeKayıt formu
Sourcehttp://www.almus.gov.tr/ortak_icerik/almus/hiz.standartlari/1/hizmet standartları.docALMUS İLÇESİ

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU


SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN

TAMAMLANMA

SÜRESİ (EN GEÇ)

1

GIDA YARDIMI

1.   SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )

2.   Başvuru Dilekçesi 

3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru         yapılıyorsa )

İlk başvuru ise                                  30 gün

Yardımın devamı için başvurularda  14 gün

2

YAKACAK YARDIMLARI

1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )

2. Başvuru Dilekçesi 

3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa )

       En geç yan taraftaki sütunda belirtilen sürelerde başvurular karara bağlanır. Uygun bulunan başvurulurda yakacak yardımı teslimi,  Vakfımıza yakacak sevkiyatı yaptığı tarihte yapılır.

 

İlk başvuru ise                                  30 gün

Yardımın devamı için başvurularda  14 gün

3

BARINMA YARDIMLARI (KİRA)

1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )

2. Başvuru Dilekçesi  

3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa )

4. Barınma ihtiyaç Raporu/Varsa hasar tespit Raporu/Kira Kontratı, İnşaat malzemesi ihtiyaç ve fiat listesi

 

İlk başvuru ise                                  30 gün

Yardımın devamı için başvurularda  14 gün

4

SOSYAL DESTEK YARDIMLARI (Bir Defaya Mahsus Para/  Periyodik Nakit)

1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )

2. Başvuru Dilekçesi 

3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa )

 

İlk başvuru ise                                  30 gün

Yardımın devamı için başvurularda  14 gün

5

EĞİTİM YARDIMLARI

1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )

2. Başvuru Dilekçesi 

3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa )

4. Öğrenci Belgesi  

 

İlk başvuru ise                                  30 gün

Yardımın devamı için başvurularda  14 gün

6

ŞARTLI EĞİTİM YARDIMI (ŞNT)

1. SYDV Şartlı Eğitim Yardımı Başvuru Formu(İlk defa müracaat ediliyorsa )

2. Hanede ikamet eden tüm aile halkının nüfus cüzdan fotopileri (İlk defa müracaat ediyorsa)

3. Öğrenim görenlerin Öğrenci Belgesi

Not: Başvurular Ağustos-Eylül ve Ekim aylarında alınır. İlk incelemede olumsuzluk görülmeyen başvurular değerlendirilmek üzere en geç 15 gün içinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğüne gönderilir.

İlk başvuru ise                                  30 gün

Yardımın devamı için başvurularda  14 gün

7

ŞARTLI SAĞLIK YARDIMI

1. SYDV Şartlı Sağlık Yardımı Başvuru Formu (İlk defa başvuruluyorsa)

2. Hanede ikamet eden herkesin Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi

3. Çocukların Kimlik Fotokopisi

Not: Başvurular Ağustos-Eylül ve Ekim aylarında alınır. İlk incelemede olumsuzluk görülmeyen başvurular değerlendirilmek üzere en geç 15 gün içinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğüne gönderilir.

İlk başvuru ise                                  30 gün

Yardımın devamı için başvurularda  14 gün

8

ÖZÜRLÜ İHTİYAÇ YARDIMLARI

1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )

2 Başvuru Dilekçesi

3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi  (İlk defa başvuruda)

4. Medikal malzeme kullanımı gerektiğine dair Sağlık Kurulu Raporu

5. Sosyal Güvenlik Kurumuna tabi olanlardan araç i veya tıbbi cihaz bedelinin  tabi olduğu kurumca karşılanmadığına dair belge

İlk başvuru ise                                  30 gün

Yardımın devamı için başvurularda  14 gün

9

AFET DESTEKLERİ(Deprem,Yangın,Sel vb.)

1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )

Başvuru Dilekçesi 

3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi

Hasar tespit raporu/Yangın raporu vb.

İlk başvuru ise                                  30 gün

Yardımın devamı için başvurularda  14 gün

10

TERÖR ZARAR YARDIMI

1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )

2. Başvuru Dilekçesi

3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi

4. Terör zararı tespit tutanağı

İlk başvuru ise                                  30 gün

Yardımın devamı için başvurularda  14 gün

11

PROJE DESTEKLERİ (GELİR GETİRİCİ PROJELER)                      

1. Fayda sahibi başvuru formu

2. Proje hazırlama formatı

3. Proje başvuru formu

4.Başvuru yapan kişinin kimlik fotokopisi

5. Proje yapacak kişinin iş tecrübesini kanıtlayıcı belge (ustalık, kalfalık, diploma, sertifika, referans mektubu vs.)

 

Not: Proje Destek başvurularının uygunluğu Mütevelli Heyeti tarafından en geç 30 gün içinde karar bağlanır. Uygun olduğu görülen projeler değerlendirilmek üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğüne gönderilir..

İlk başvuru ise                                  30 gün

 

12

PROJE DESTEKLER(GEÇİCİ İSTİHDAM PROJELERİ, İSTİHDAM EĞİTİM PROJELERİ ve SOSYAL HİZMET PROJELERİ)İ

1. Fayda sahibi başvuru formu

2. Proje hazırlama formatı

3. Proje başvuru formu

 

Not: Proje Destek başvurularının uygunluğu Mütevelli Heyeti tarafından en geç 30 gün içinde karar bağlanır. Uygun olduğu görülen projeler değerlendirilmek üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğüne gönderilir.

İlk başvuru ise                                  30 gün

 

 

NOT: Yukarıda belirtilen hizmetlerden faydalanmak üzere başvurulması için 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunun ilgili hükümleri gereğince başvuru sahiplerinin ve eşlerinin herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi olmama şartı aranmaktadır. Ancak, sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olan ve bu kuruluşlardan aylık ve gelir alan özürlüler, tedavi giderleri ile fonksiyon kazandırıcı ortopedik ve diğer yardımcı araç ve gereçlerin kurumlarca karşılanamayan kısmı için özürlü ihtiyaç yardımı almak üzere başvurabilirler.

 Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.


İlk Müracaat Yeri

İkinci Müracaat Yeri

İsim

Seda KARAATA

İsim

Ahmet ODABAŞ

Ünvan

Vakıf Müdürü

Ünvan

Kaymakam

Adres

Hükümet Konağı Kat :3

Adres

Hükümet Konağı Almus/TOKAT

Telefon

411 31 27

Telefon

411 30 01

Faks

411 44 00

Faks

411 44 00

e-Posta

almussydv@mynet.com

e-posta

info@almus.gov.tr
Add document to your blog or website
Reklamlari:

Similar:

1. sydv başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa ) 2 icon1. sydv başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa ) 2

1. sydv başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa ) 2 iconKursiyer kayit biLGİ formu başvuru-Kayıt Tarihi: / / 20 başvuru-kayit no: kursiyere ait biLGİler

1. sydv başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa ) 2 iconKorunma önlemi başvuru formu başvuru sahipleri ve başvuru koordinatörü hakkında bilgiler

1. sydv başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa ) 2 iconAb-i hayat derneğİ başvuru kayit formu

1. sydv başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa ) 2 iconProteomik derneğİ Üyelik başvuru ve kayit yenileme formu

1. sydv başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa ) 2 iconYem iŞletmesi İÇİn kayit /onay başvuru formu müDÜRLÜĞÜNE

1. sydv başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa ) 2 iconİŞ başvuru formu lütfen İş Başvuru Formunu doldurmadan önce, formun sonundaki

1. sydv başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa ) 2 iconMİLLİ mal numaralama merkezi başvuru formu başvuru Formları daktilo ile doldurulacak

1. sydv başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa ) 2 iconÇevre ve orman bakanliği ek-2 faaliyetleri başvuru formu başvuru sahibine ilişkin bilgiler

1. sydv başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa ) 2 iconOrman ve su iŞleri bakanliği ek-2 faaliyet başvuru formu başvuru sahibine ilişkin bilgiler

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©trdocs.org 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page