Ptt genel müDÜRLÜĞÜ İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Sayı

Reklamlari:Indir 9.14 Kb.
TitlePtt genel müDÜRLÜĞÜ İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Sayı
Date conversion17.02.2013
Size9.14 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://ik.ptt.gov.tr/sub/main/mevzuat/MEVZUAT/GENELGELER/P9/20110113-420.doc
T.C.

PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İnsan Kaynakları Daire BaşkanlığıSayı : B.11.2.PTT.0.71.00.09-929

Konu : Zorunlu Atamaların Bildirimi Hakkında

13/01/2011 420


Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının 2011 yılına ait Genel Yatırım ve Finansman Programının tespitine ilişkin 12/10/2010 Tarihli ve 2010/967 Sayılı Kararname Eki Karar’ın “Zorunlu Atamalar” başlıklı 6 ncı maddesinin 3 üncü fıkrasında “657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümleri gereğince, teşebbüslere karşı mecburi hizmet ile yükümlü bulunan, askerden dönen, mahkeme kararları nedeniyle göreve başlatılması gereken, profesyonel sendikacı olarak görev yapmasının ardından teşebbüse geri dönen veya teşebbüs tarafından gönderildiği yurt dışı eğitimden geri dönen personel, herhangi bir izne tâbi olmaksızın, boş kadro/pozisyon dahilinde göreve başlatılabilecektir” hükmü yer almaktadır.


Hazine Müsteşarlığının 07/01/2011 tarih ve 27808 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2011 Yılı Genel Yatırım ve Finansman Programının Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesine Dair Tebliğinin “Zorunlu İstihdam” başlıklı 5 inci maddesinde “Kararnamenin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında yapılan işlemlerle ilgili olarak Müsteşarlığa ve ilgisine göre ÖİB’ye 10 gün içinde bilgi verilecektir” denilmektedir.


Buna göre, Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının 2011 yılına ait Genel Yatırım ve Finansman Programının tespitine ilişkin 2010/967 sayılı Kararnamenin 6 ncı maddesinin 3 üncü fıkrası kapsamında göreve başlatılan personelin 10 gün içerisinde Hazine Müsteşarlığına bildirilmesi gerekmektedir.


Bilginizi, 2010/967 Sayılı Kararnamenin 6 ıncı maddesinin 3 üncü fıkrası kapsamında göreve başlatılan personelin Hazine Müsteşarlığına bilgi verilmek üzere ivedi Genel Müdürlüğe bildirilmesini rica ederiz.


İsa AYDEMİR Erdal ÖRGEN

Daire Başkan Yardımcısı Daire Başkan V.

Dağıtım:

4 No’lu Plan
Şehit Teğmen Kalmaz Caddesi No: 2 Kat: 2 ULUS 06101 ANKARA

Telefon: (0 312) 560 56 64 – 560 51 30 Faks: (0 312) 309 56 58 e-posta: persinavlar@ptt.gov.tr/ http://www.ptt.gov.tr


Add document to your blog or website
Reklamlari:

Similar:

Ptt genel müDÜRLÜĞÜ İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Sayı iconPtt genel müDÜRLÜĞÜ İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Sayı

Ptt genel müDÜRLÜĞÜ İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Sayı iconİnsan kaynaklari daire başkanliğI

Ptt genel müDÜRLÜĞÜ İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Sayı iconİstanbul büYÜKŞEHİr belediye başkanliğI İnsan kaynaklari ve eğİTİm daire başkanliğI

Ptt genel müDÜRLÜĞÜ İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Sayı iconT. C. Balikesir belediye başkanliğI İnsan kaynaklari ve eğİTİm müDÜRLÜĞÜ

Ptt genel müDÜRLÜĞÜ İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Sayı iconT. C. Avcilar belediye başkanliğI İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne

Ptt genel müDÜRLÜĞÜ İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Sayı iconİnsan kaynaklari ve eğİTİm müDÜRLÜĞÜ

Ptt genel müDÜRLÜĞÜ İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Sayı iconİnsan kaynaklari ve eğİTİm müDÜRLÜĞÜ

Ptt genel müDÜRLÜĞÜ İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Sayı iconİnsan kaynaklari ve eğİTİm müDÜRLÜĞÜ

Ptt genel müDÜRLÜĞÜ İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Sayı iconTmo toprak mahsulleri ofiSİ genel müDÜRLÜĞÜ tekniK İŞler daire başkanliği ankara, TÜRKİye 300. 000 ton kapasiteli hububat depolari yapimi iŞİne aiT

Ptt genel müDÜRLÜĞÜ İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Sayı icon30 mayis 2013 İnsan kaynaklari ve destek hizmetleri Şube müDÜRLÜĞÜ

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©trdocs.org 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page