Dts tebliğinin Ek vi-a sayılı listesinde yer alan ürünlerin ithalatında genel olarak Kontrol Belgesi onaylanması aşamasında gerekli belgeler şunlardır

Reklamlari:Indir 74.6 Kb.
TitleDts tebliğinin Ek vi-a sayılı listesinde yer alan ürünlerin ithalatında genel olarak Kontrol Belgesi onaylanması aşamasında gerekli belgeler şunlardır
Date conversion04.07.2013
Size74.6 Kb.
TypeTebliğ
Sourcehttp://www.gazianteptarim.gov.tr/portal/izinbelgeleri/14.doc
Kontrol Belgesi Onayı İçin Gerekli Belgeler

- DTS Tebliğinin Ek VI-A sayılı listesinde yer alan ürünlerin ithalatında genel olarak Kontrol Belgesi onaylanması aşamasında gerekli belgeler şunlardır;

 • Dilekçe

 • Faaliyet Belgesi*

 • Kontrol Belgesi Formu

 • Proforma fatura veya fatura

 • Bileşen Listesi

 • Spesifikasyon/Özellik Belgesi

 • Ürün Etketi / etiket taslağı

 • Sertifika/ Örnek Sertifika/ Sertifika Taahhütnamesi

 • Hayvan hastalıkları nedeniyle gerekli görüldüğünde ek sertifikalar.

 • Ürünün dahilde işleme, hariçte işleme, tarife kontenjanı, yatırım teşvik ve hak ediş kapsamında ithalatın yapılması durumunda ilgili belgeler.

 

Ürün grubuna göre ise gerekli belgeler şunlardır;

-İşlenmemiş ve sadece bir bileşenden oluşan ürünler; Hububat, Bakliyat, Yaş meyve ve sebze, sert kabuklu meyveler, yağlı tohum ve meyveler vb.

- Süt ürünleri (tereyağı, süt tozu, peynir vb.), et ürünleri, yumurta ürünleri;

 • Dilekçe

 • Faaliyet Belgesi

 • Kontrol Belgesi Formu

 • Proforma fatura veya fatura

 • Bileşen Listesi

 • Spesifikasyon/Özellik Belgesi (ulusal mevzatı olmayan ürünlerde)

 • Ürün Etketi / etiket taslağı

 • Örnek Sertifika/ Sertifika Taahhütnamesi

- Özel beslenme amaçlı gıdalar (Bebek mamaları-bebek formülleri,devam mamaları-devam formülleri, bebek ve küçük çocuk ek gıdaları, kilo verme amaçlı enerjisi kısıtlanmış gıdalar, sporcu gıdaları, karbonhidrat metabolizması bozukluğu olanlara (diyabetliler) yönelik gıdalar, Glutensiz gıdalar), Gıda takviyeleri;

 • Dilekçe

 • Faaliyet Belgesi

 • Kontrol Belgesi Formu

 • Proforma fatura veya fatura

 • Bileşen Listesi

 • Spesifikasyon/Özellik Belgesi (ulusal mevzatı olmayan ürünlerde)

 • Ürün Etketi / etiket taslağı

 • Sertifika/ Sertifika Taahhütnamesi

- Enerji İçecekleri, Alkolsüz İçecekler, Alkollü İçkiler, Meyve Suları, Dondurulmuş ve Kurutulmuş Ürünler, Meyve Sebze Müstahzarları, Değirmencilik Ürünleri, Pastacılık Ürünleri, Şeker ve Şekerlemeler, Çay, Kahve, Baharatlar, Kakao ve Kakao Ürünleri, Çikolata ve Çikolata Ürünleri, Bitkisel Çaylar, Bitkisel Yağlar, Margarinler, vb.

 • Dilekçe

 • Faaliyet Belgesi

 • Kontrol Belgesi Formu

 • Proforma fatura veya fatura

 • Bileşen Listesi

 • Spesifikasyon/Özellik Belgesi (ulusal mevzatı olmayan ürünlerde)

 • Ürün Etketi / etiket taslağı

 • Sertifika/ Sertifika TaahhütnamesiBelgelerin Tanımları

Bileşen listesi: Üretici veya ihracatçı tarafından düzenlenen, gıda maddesinin üretiminde veya hazırlanmasında kullanılan hammadde, yardımcı madde ve katkı maddelerini gösteren belgeyi,

Bitki Sağlık Sertifikası: İşlenmemiş veya bitki özelliğini kaybetmeyecek kadar basit bir işlem geçirmiş, bitkisel orijinli gıdalar için düzenlenen, ihracatçı ülke ve/veya orijin ülkenin yetkili resmi makamlarınca onaylanmış sertifikayı,

Etiket/etiket taslağı: Gıda maddesini tanıtıcı her türlü yazılı veya basılı bilgi, marka, damga ve işaretleri içeren ve gıda ile birlikte sunulan veya ambalajında basılı bulunan tanıtım bildirimini,

Faaliyet belgesi:Firmanın ithalini talep ettiği gıda maddeleri veya gıda ile temasta bulunan madde ve malzemeleri kapsayacak şekilde, resmen faaliyette olduğunu gösteren belgeyi,

Fatura: Gümrük Müsteşarlığınca yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde tanımlanan belgeyi,

Kontrol Belgesi: Yürürlükteki ilgili Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği ekinde örneği verilen belgeyi,

Örnek sertifika: Malın ilgilisine teslimi aşamasında ibraz edilecek sertifikadaki bilgileri aynen içeren ihracat öncesi düzenlenmiş örnek niteliğindeki onaylı veya onaysız belgeyi,

Proforma fatura: İhracatçı firma tarafından ithalatçı firma adına düzenlenen, ihraç edilecek malların isim, miktar, tutar gibi faturadaki asgari bilgileri içeren, firmanın ve firma adına imza atan şahsın adı olan imzalı belgeyi,

Sertifika: Ürünün güvenliğini gösteren ve hayvansal ürünlerde, üründe kullanılacak hammaddenin elde edildiği hayvanların bulaşıcı veya salgın hayvan hastalıklarından âri olduğunu gösteren orijin ülke ve/veya yükleneceği ülkenin yetkili resmi makamlarınca onaylanmış sertifikayı,  

Spesifikasyon/özellik belgesi: İhracatçı veya üretici tarafından düzenlenen, ürünün özelliklerini gösteren belgeyi,

Türkçe etiket: Türk Gıda Kodeksinin etiketleme ile ilgili kurallarına uygun olarak düzenlenmiş ve ürünün ambalajı üzerindeki etiketi,

Üretici firma beyanı: Üretici tarafından düzenlenen, ürünün gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerle ilgili Avrupa Birliği (AB) mevzuatına uygun üretildiğine dair beyanı,

Yaş sertifikası: Türk Gıda Kodeksi Distile Alkollü İçkiler Tebliğinde olgunlaşma süresi gerektiren ürünlerde olgunlaşma süresini gösteren belgedir.


İthalat Aşamasında Gerekli Belgeler

Ek 6-A liste için Gerekli Belgeler

 • Onaylanmış Kontrol Belgesi ve Ekleri

 • Gümrük Giriş Beyannamesi

 • Yaş Sertifikası (TGK Distile Alkollü İçkiler Tebliğinde olgunlaşma süresi gerektiren ürünlerde olgunlaşma süresini gösteren belge)

 • Sertifika (Kontrol Belgesi onaylanması aşamasında ibraz edilmemişse)

 • Etiket Taahhütnamesi

Ek 6-B liste için Gerekli Belgeler

 • Faaliyet Belgesi

 • Gümrük Giriş Beyannamesi

 • Bileşen Listesi

 • Sertifika (Gümrük Tarife Cetvelinin kolojen içerenler hariç 39, 40, 44, 45, 48, 69, 70, 72, 73 ve 82 nolu fasıllarında bulunan ve sadece Avrupa Birliği üyesi orijinli olan ürünler için, söz konusu ürünün gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerle ilgili AB mevzuatına uygun üretildiğine dair üretici firma beyanı kabul edilebilir)

 • Etiket Taahhütnamesi

 İTHALAT İŞLEMLERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

 

- İlgili DTS Tebliğinin Ek 6-A sayılı listesinde yer alan ürünler Kontrol Belgesine tabidir.

- İlgili DTS Tebliğinin Ek 6-B sayılı listesinde yer alan ürünlerde Kontrol Belgesi aranmaz.

- Kontrol Belgesine tabi olsun veya olmasın, ithal edilmek istenen ürünün mevzuata uygunluğunun ithalat aşamasında Bakanlık yetkili birimlerince tespit edilmesi halinde, bu ürünlerin ithalatına izin verilir.

- İthalatçı firma sunduğu bilgi ve belgelerin doğruluğundan sorumludur.

- Kontrol Belgesinin geçerlilik süresi dolmadan gümrüğe gelmiş ve özet beyanı tescil edilerek ithalat işlemlerine başlanmış, ancak gümrük giriş beyannamesinin tescili tarihinde Kontrol Belgesinin süresi dolmuş ürünler için, bu sürenin dolmuş olması dikkate alınmaksızın işlemler tamamlanır.

- İthalat kontrollerinde Türk Gıda Mevzuatı (Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği, Türk Gıda Kodeksi ürün tebliğleri, mecburi Türk Standartları, Gıda Maddeleri Tüzüğü ile Bakanlıkça belirlenen bitki listeleri, kalite kriterleri ve diğer özel düzenlemeler) hükümleri uygulanır. İthal edilecek ürün ile ilgili Türk Gıda Mevzuatında hüküm bulunmaması durumunda, Kodeks Alimentarius, AB mevzuatı gibi uluslararası mevzuat ile tekila, sake gibi belli ülkelere özgü (kendi ülkesinden başka mevzuatı olmayan) ürünlerde o ülke mevzuatı esas alınır.

- “Organik” ürünlerin ithalatında, Türk Gıda Mevzuatı hükümleri yanında organik ürünlerle ilgili mevzuat çerçevesinde işlemler yürütülür.

- Gümrüklerde yapılan kontrollerde mevzuata uygun bulunmayan ürünlerin ithaline, dağıtılmasına ve satışına izin verilmez. Ancak; ithali söz konusu olan ürünün mikrobiyolojik ve kimyasal kriterler dışında, gıda güvenliğini etkilemeyecek değerler olan kırık tane, bozuk tane, yabancı tane, diğer tür/çeşit, yabancı madde gibi fiziksel analiz sonuçlarının ilgili mevzuata uygun olmaması halinde, ithalatçı firmanın talebi ve ilgili Gümrük Müdürlüğü'nün gümrük mevzuatına uygun olarak elleçlemeye izin vermesi durumunda, elleçlemeye tabi tutulan üründen tekrar numune alınarak laboratuvarda muayene ve analizi yaptırılır. Elleçleme işlemi bir kereye mahsus olup, ikinci bir talepte bulunulamaz. İlk analiz sonucuna göre fiziksel analiz sonuçlarının ilgili mevzuata uygun olmaması halinde, ithalatçı firmanın talebi durumunda, şahit numune analize gönderilmeden elleçleme işlemi yapılabilir. Söz konusu firmanın elleçleme talebi ilgili Gümrük Müdürlüğüne yapılır. Elleçleme işleminden sonra, ithal edilecek üründen tekrar numune alınması yönünde Gümrük Müdürlüğü tarafından İl Müdürlüğü’ne hitaben yazılan yazı üzerine tekrar numune alınarak işlemlere devam edilir.

- Gümrükte yapılan kontrollerde, etiket bilgilerinin Kontrol Belgesinde beyan edilen etiket örneğinden farklı olduğunun tespit edilmesi durumunda, firmanın talebi ve Gümrük Müdürlüğünün de uygun görmesi halinde, firma tarafından ürün etiketinin gümrüklü alanda Kontrol Belgesinde beyan edilen örneğe uygun hale getirilmesine veya mevzuata uygun olarak Türkçe etiketleme yapılmasına izin verilir. Etiket uygun hale getirildikten sonra firmanın başvurusu üzerine ithalat kontrollerine devam edilir.

- Gümrük gözetimi altında, gümrük depoları ile antrepolarına konulan veya transit nakledilen, yabancı devlet başkanları ile beraberindekiler tarafından bulundukları süre içinde kullanılmak veya tüketilmek üzere getirilen, diplomatik veya konsüler temsilciliklere ait, bilimsel amaçlar, sergiler, sportif ve kültürel faaliyetler için getirilen, olağanüstü hallerde hibe olarak gönderilen, numune olarak gelen, gemilerde bulunup açık denizlerde tüketilecek olan gıda maddelerinde Türk Gıda Kodeksine uygunluk aranmaz.

- İthal edilen herhangi bir gıda maddesi ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzeme, Türk Gıda Kodeksine uygun Türkçe etiketleme yapılması ve satışa hazır hale getirilmesi şartıyla yurtiçinde mübadele edilebilir. Etiketleme işlemleri, raf ömrüyle kısıtlı olmak kaydıyla, ithalattan sonraki 2 ay ve gerektiğinde Bakanlığın belirleyeceği ek süre içinde tamamlanmadığı takdirde ürünlerin yurt içinde satışına izin verilmez.

- Sertifikaların geçerlilik süresi sertifikada belirtilen süre kadardır. Süre belirtilmediği takdirde hayvansal ürünler için sertifikanın düzenlendiği tarihten itibaren 2 ay, diğer ürünlerde ise 12 aydır.

- Kontrol Belgesi onaylanması aşamasında ibraz edilen sertifikaların geçerlilik süreleri Kontrol Belgesi onaylanması aşamasında, Taahhütname verilerek ithalat aşamasında ibraz edilen sertifikaların geçerlilik süreleri ise ithalat aşamasında değerlendirilir. Kontrol Belgesinin ekinde sertifika yer alması durumunda ithalat aşamasında tekrar sertifika istenmez.

- İbraz edilen sertifikanın geçerlilik süresi boyunca sertifikada belirtilen ürün için, sertifikada belirtilen miktarı geçmemek üzere birden fazla Kontrol Belgesi düzenlenebilir. Ancak; Hayvansal ürünler ve bitki sağlık sertifikası kapsamındaki ürünlerde uygulanmaz.

- 6968 sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanun ve Yönetmeliği kapsamındaki ürünler karantina yönünden de kontrol edilir.

- Canlı, taze, soğutulmuş ve dondurulmuş su ürünleri ithalatında 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve Su Ürünleri Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

- Hastalık yasak listelerinde bulunan gıda maddelerinin ithalatına izin verilmez. Ancak yasak listelerinde belirtilen işlemlere tabi tutulması ve uygulanan işlemin ihracatçı ülke veteriner servislerince düzenlenecek sertifikalarda belirtilmesi şartıyla ithalatına izin verilir.

- Kontrol Belgesi onaylanması ve ithalat aşamasındaki kontrol işlemleri sırasında talep edilen belgelerde yer alan bilgiler birbiri ile uyumlu olmalıdır.

- İthalat kontrolleri sırasında alınan numunelerin analiz ücretleri ithalatçı firma tarafından karşılanır.

- Kontrol Belgesi onaylanması ve ithalat aşamasındaki kontrol işlemleri, Bakanlıkça yetki verilen İl Müdürlüklerince yapılır. 

- Başvuruda; belgeler 1 orijinal, 1 firma nüshası ve malın giriş gümrüğünün bulunduğu il müdürlüğünün sayısı kadar hazırlanır.

- Kontrol Belgesi formu ithalatçı firma tarafından eksiksiz olarak doldurulmalıdır.

- Kontrol Belgesi formu, daktilo veya bilgisayarda usulüne uygun olarak doldurulmuş, silintisiz, kazıntısız, ithalatçı firma yetkilisi/yetkilileri tarafından ad/adları ve soyadı/soyadları yazıldıktan sonra ilgili bölüm işaretlenerek imzalanmış ve kaşelenmiş olmalıdır.

- Kontrol Belgesine İthalatçı ve İhracatçı firmanın ticari unvanı ve adresi eksiksiz olarak yazılmalıdır.

- Kontrol Belgesi düzenlerken ürünün uygun Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) yazılmalıdır.

- Kontrol Belgesi formunda en fazla üç gümrük müdürlüğü belirtilir.

- 08 GTİP’li ürünler (yenilen meyveler ve sert kabuklu meyveler, turunçgillerin ve kavunların ve karpuzların kabukları) için proforma faturada belirtilmesi ve ekindeki belgelerle uyumlu olması koşuluyla Kontrol Belgesi formunda “Malın menşe ülkesi” ve/veya “Malın yükleneceği ülke” bölümüne en fazla 4 ülke yazılabilir. Diğer ürünlerde “Malın menşe ülkesi” ve/veya “Malın yükleneceği ülke” bölümüne 1 ülke yazılır.

- Kontrol Belgesi formunda “Malın Kullanılacağı Yer” bölümüne “gıda sanayi” , “tüketim”, “iç piyasaya arz” gibi ifadeler yazılmalıdır.

- Kontrol Belgesi düzenlerken ürünün mevzuatı, Türk Gıda Mevzuatında mevcutsa sadece A şıkkı, mevcut değilse hem A hem de B şıkkı işaretlenmelidir. İşlenmemiş veya bitki özelliğini kaybetmeyecek kadar basit bir işlem geçirmiş bitkisel orijinli gıdalarda ayrıca E şıkkı da işaretlenmelidir.

- Kontrol Belgesindeki miktar proforma faturadaki miktardan fazla olamaz. Ancak; proforma faturada ürün miktarının (+/-) sapma olarak belirtilmesi durumunda, Kontrol Belgesindeki miktar (+) toleransı içerecek şekilde düzenlenebilir. Ancak, ibraz edilen sertifikalar toleransı garanti altına almalıdır.

- Dökme olarak gelen ürünlerin miktarında ibraz edilen miktardan sapmalar olması halinde, (+/-) sapmaların sertifikada garanti altına alınması veya söz konusu sertifikayı düzenleyen birim tarafından ek bir yazı ile bildirilmesi durumunda işlem yapılır.

- Proforma fatura veya fatura ihracatçı firma tarafından ithalatçı firma adına düzenlenmiş olmalıdır.

- Bileşen listesi, Proforma fatura veya fatura, Spesifikasyon/Özellik Belgesi, Ürün Etiket Taslağı, Faaliyet Belgesi ilgili kişilerce adı soyadı ve imzası bulunacak şekilde düzenlenmiş olmalıdır.

- Sertifika, orijin ülke ve/veya yükleneceği ülkenin yetkili resmi makamlarınca onaylanmış olmalıdır.

- Bileşiminde hayvansal bileşen bulunan ürünlerde, hayvansal bileşenin kaynağını gösteren belge verilmelidir.

- Türkçe etiket/etiket taslağı Türk Gıda Kodeksinin etiketleme ile ilgili kurallarına uygun olmalı ve taslak, ithalatçı firma tarafından kaşelenip imzalanmalıdır.

- Orijinal etiketteki beyan, resim, şekil vb bilgiler Türk Gıda Mevzuatına aykırı olmamalıdır.

- Faaliyet belgesi firmanın gıda ithalatı konusunda faal olduğunu göstermelidir.

- Faaliyet belgesinde firmanın faaliyet konuları açık ve net olarak belirtilmemişse Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter onaylı örneği verilmelidir.

- Bileşiminde domuz ürünü ihtiva eden ürünlerin Türkçe etiketlerinde, gözle görülür şekilde kırmızı renkli veya etiket rengiyle kontrast teşkil edecek şekilde “Bileşiminde domuz ürünü bulunmaktadır.” veya  “Domuz ürünüdür.” ifadesi yer almalıdır.

- CITES Belgesi kapsamındaki ürünler için CITES Belgesi aranır.

- Mısır kriterleri TS–3415 sayılı standardın 1inci, 2nci veya 3üncü derecelerine uygun olmalıdır.

- Buğday kriterleri, Ek’de tablo halinde verilen spektlere uygun olmalıdır.

- Başta takviye edici gıdalar ve bitkisel çaylar olmak üzere insan tüketimine sunulan gıdaların bileşiminde yer alan bitki, bitki karışımları, bitki ekstresi gibi bileşenlerin değerlendirilmesinde “Bitki Listesi” ve “Zehirli Bitkiler Listesi” dikkate alınır.

- Kontrol Belgesi onaylanması ya da ithalat aşamalarında gerek görülmesi durumunda teyit amacıyla ilave bilgi ve belgeleri istemeye İl Müdürlükleri yetkilidir.

- DTS Tebliği Ek 6-A sayılı liste kapsamı 04 ve 16’ncı fasılda yer alan maddeler için 4 ay, diğer maddeler için 12 aydır. Bu süreler uzatılamaz. Kontrol Belgesi’ndeki değişiklikler, ancak Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından yapılabilir.

- DTS Tebliği Ek 6-A yer alan 03 üncü fasıl kapsamındaki maddeler için düzenlenen Kontrol Belgelerine istinaden yapılacak ithalat bir defada gerçekleştirilir.

- Kontrol Belgesinin geçerlilik süresi dolmadan gümrüğe gelmiş ve ithalat işlemlerine başlanmış, ancak eşyanın ilgilisine teslim tarihinde Kontrol Belgesinin süresi dolmuş olan ürünler için, bu sürenin dolmuş olması dikkate alınmaksızın işlemler tamamlanır.

- İthal edilmek istenen ürünlerin isimlendirmelerinde Türk Gıda Mevzuatı gereği değişiklik yapılmasının Bakanlığımızca talep edilmesi durumunda, ürünün orijinal isimle onaylanmış sertifikası kabul edilebilir. Ancak; Kontrol Belgesi onaylanması aşamasında veya ithalat aşamasında ibraz edilmesi gereken diğer belgelerde Türk Gıda Mevzuatına uygun hale getirilmiş isimlerin yer alması ve ihracatçı veya üretici firma tarafından ürünün söz konusu ülkede söz konusu orijinal isimle sertifika verilen ürün olduğuna dair yazılı beyan verilmesi gerekmektedir.

T.C.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı

................ Genel Müdürlüğü


KONTROL BELGESİ

G.T.İ.P.:
Madde ismi (*):
Hangi listede yer aldığı :
İthalatçı firmanın ticaret unvanı, adresi ve telefon no:
İthalatçı firmanın bağlı bulunduğu vergi dairesi ve vergi sicil numarası :
İhracatçı firmanın ticaret unvanı ve adresi :
Malın kullanılacağı yer:
Malın ithal amacı (**):
Malın miktarı:
Şarj numarası (***):
Malın menşe ülkesi:
Malın yükleneceği ülke:
Malın giriş gümrüğü
Malı kullanacak firmanın ticari unvanı, adresi, telefonu:
İthal edilecek maddenin özelliğine göre aşağıdaki ilgili başlığı yuvarlak içine alınız. (Mal B grubunda ise, ayrıca ilgili bölümün altını çiziniz.)

A- 5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesi Hakkında KHK’nın Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun hükümlerine uygundur.

B- Avrupa Topluluğu, Dünya Sağlık Teşkilatı, Dünya Gıda Kodeksi spesifikasyonlarına uygundur.

C- 29/05/1973 tarihli ve 1734 sayılı Yem Kanunu hükümlerine uygundur.

D- 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu ve 4631 sayılı Hayvan Islahı Kanunu hükümlerine uygundur.

E- 6968 sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu hükümlerine uygundur.

F- 5553 sayılı Tohumculuk Kanunu hükümlerine uygundur.

G- 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu hükümlerine uygundur.

H- 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu hükümlerine uygundur.

(*) Proforma faturada tek isim altında birden fazla madde söz konusu olduğunda, bunların orijinal isimleri ayrı ayrı belirtilecektir.

(**) Canlı su ürünleri ithalatında belirtilecektir.

(***) Zirai veteriner ilaçları ile bu ilaçların imalinde kullanılacak aktif madde, hammadde ve yardımcı maddelerin ithalatında belirtilecektir.


Tarafımızca düzenlenen formdaki bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu ve ithalatı, Dış Ticarette Standardizasyon (2010/5) sayılı Tebliğ hükümlerine uygun olarak yapacağımızı taahhüt ederiz.


Firma kaşesi

Yetkilinin Adı ve Soyadı

İmza

İlgili Tebliğ hükümlerine göre yapılan inceleme sonucunda, söz konusu maddenin, gümrük beyannamesinin tescili aşamasında, insan sağlığı ve güvenliği, hayvan ve bitki varlığı ve sağlığı yönünden yapılacak kontrollerde uygun bulunması halinde, ithali uygun görülmüştür.

İşbu Kontrol Belgesi, Dış Ticarette Standardizasyon (2010/5) sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde, ilgili gümrük müdürlüğüne ibraz edilmek üzere düzenlenmiştir.

İmza ve mühür

Tarih
Detaylı Bilgi İçin:


http://www.kkgm.gov.tr/birim/gidakont/yeni_kontrol_belgesi_duzeleme/liste.html

Add document to your blog or website
Reklamlari:

Similar:

Dts tebliğinin Ek vi-a sayılı listesinde yer alan ürünlerin ithalatında genel olarak Kontrol Belgesi onaylanması aşamasında gerekli belgeler şunlardır iconHayvansal üRÜN İthalatinda kontrol belgesi onaylanmasi

Dts tebliğinin Ek vi-a sayılı listesinde yer alan ürünlerin ithalatında genel olarak Kontrol Belgesi onaylanması aşamasında gerekli belgeler şunlardır iconGida maddeleri ve gida ile temasta bulunan madde ve malzemeleriN İthalatinda kontrol belgesi onaylanmasi ve ithalat aşamasindaki kontrol iŞlemleri hakkinda tebliĞ

Dts tebliğinin Ek vi-a sayılı listesinde yer alan ürünlerin ithalatında genel olarak Kontrol Belgesi onaylanması aşamasında gerekli belgeler şunlardır icon2012-2013 sezonu istanbul basketbol mahalli Lİg müsabakalarinda kulüplerden sahaya çikiş belgesi İÇİN İstenen belgeler şunlardir

Dts tebliğinin Ek vi-a sayılı listesinde yer alan ürünlerin ithalatında genel olarak Kontrol Belgesi onaylanması aşamasında gerekli belgeler şunlardır iconAvcılık Belgesi Almak İçin Gerekli Belgeler

Dts tebliğinin Ek vi-a sayılı listesinde yer alan ürünlerin ithalatında genel olarak Kontrol Belgesi onaylanması aşamasında gerekli belgeler şunlardır iconÖzel olarak laboratuar hizmeti veren merkezlerin ruhsatlandirilmasi iÇİn gerekli belgeler

Dts tebliğinin Ek vi-a sayılı listesinde yer alan ürünlerin ithalatında genel olarak Kontrol Belgesi onaylanması aşamasında gerekli belgeler şunlardır iconBaşvuru İçin Gerekli Belgeler (Genel)

Dts tebliğinin Ek vi-a sayılı listesinde yer alan ürünlerin ithalatında genel olarak Kontrol Belgesi onaylanması aşamasında gerekli belgeler şunlardır icon13/1/2005 tarihli ve 5288 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli “Terörizmin Önlenmesi Avrupa Sözleşmesi Tadil Protokolü nün onaylanması; Dışişleri

Dts tebliğinin Ek vi-a sayılı listesinde yer alan ürünlerin ithalatında genel olarak Kontrol Belgesi onaylanması aşamasında gerekli belgeler şunlardır icon10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) ve (II) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri ile bu idarelere bağlı

Dts tebliğinin Ek vi-a sayılı listesinde yer alan ürünlerin ithalatında genel olarak Kontrol Belgesi onaylanması aşamasında gerekli belgeler şunlardır iconBildirimi zorunlu hastalıklar listesinde yer alan ve akut kanlı ishal ile abe etkeni olan diğer hastalıklar rutin veri toplama sisteminin bir parçası olarak

Dts tebliğinin Ek vi-a sayılı listesinde yer alan ürünlerin ithalatında genel olarak Kontrol Belgesi onaylanması aşamasında gerekli belgeler şunlardır icon1-Geçerli Pasaport 2-Nüfus Cüzdanı 3-5 adet resim 4-Almanya için geçerli ikamet ve çalışma izin belgesi (eski tip pasaportların içinde bulunmakta iken yeni tip pasaportlarda kart şeklindedir) Çifte vatandaşlar için gerekli belgeler

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©trdocs.org 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page