Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi

Reklamlari:Indir 42.58 Kb.
TitleÇevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi
Date conversion27.06.2013
Size42.58 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://cevsam.comu.edu.tr/CanakkaleCevreSempozyumu.doc

ÇANAKKALE KENTİ ÇEVRE SORUNLARI SEMPOZYUMU

T.C.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi
T.C.

Çevre ve Orman Bakanlığı

Çanakkale İl Çevre ve Orman Müdürlüğü
T.C.

Çanakkale Belediyesi


5-6 Haziran 2008

ÇOMÜ Troia Kültür Merkezi


ÇANAKKALE
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama

Merkezi (Ofis no: 140)

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Terzioğlu Yerleşkesi 17020 Çanakkale

Telefon : 0286 2180018 – 2202 ve 2205

Belgegeçer : 0286 2180541

E-posta : cevsam@comu.edu.trY
DÜZENLEME KURULU:


Akın ALTEN (ÇOMÜ)


Derya ALTUNBAŞ (ÇOMÜ)


Füsun ERDURAN (ÇOMÜ)


Burcu İLERİ (ÇOMÜ)


Elif KARSLIOĞLU (Çanakkale Belediyesi)


Ayşe KÜÇÜKSÖYLEMEZ (İl Çevre ve Orman Müd.)


Serkan ÖZDEN (ÇOMÜ)


Feyza SANVER (ÇOMÜ)


Elif YENİCİ (İl Çevre ve Orman Müd.)


Yonca YÜCEER (ÇOMÜ)DÜZENLEME KURULU:


Akın ALTEN (ÇOMÜ)


Derya ALTUNBAŞ (ÇOMÜ)


Füsun ERDURAN (ÇOMÜ)


Burcu İLERİ (ÇOMÜ)


Elif KARSLIOĞLU (Çanakkale Belediyesi)


Ayşe KÜÇÜKSÖYLEMEZ (İl Çevre ve Orman Müd.)


Serkan ÖZDEN (ÇOMÜ)


Feyza SANVER (ÇOMÜ)


Elif YENİCİ (İl Çevre ve Orman Müd.)


Yonca YÜCEER (ÇOMÜ)


ÜRÜTME KURULU:Derya ALTUNBAŞ (ÇOMÜ)


Ferah ARMUTÇU (ÇOMÜ)


Önder AYYILDIZ (ÇOMÜ)


Alper BABA (ÇOMÜ)


Gülbin GÜRDAL (ÇOMÜ)


Aysun KAVCAR (Çanakkale Belediyesi)


Abdullah KELKİT (ÇOMÜ)


Umur ÖNAL (ÇOMÜ)


Hasan Göksel ÖZDİLEK (ÇOMÜ)


Feyza SANVER (ÇOMÜ)


İsmet TOPALOĞLU (DSİ)


Mahmut USTABAŞ (Çanakkale İl Çevre Orman Müdürü)


Selehattin YILMAZ (ÇOMÜ)


Yonca YÜCEER (ÇOMÜ)


P
5 Haziran 2008 Perşembe 1. Oturum


Oturum Başkanı: Dr. Hasan Göksel Özdilek


Saat 14:15-14:30

Çanakkale’nin Çevre Sorunları

Ayşe Küçüksöylemez


Saat 14:35-14:50

Çanakkale İli’nde İnsan Sağlığını Tehdit Eden Çevre Sorunları Yrd. Doç. Dr. Coşkun Bakar ve Doç. Dr. Ferah Armutcu


Saat 14:55-15:10

Çanakkale Boğazının Oluşumu ve Bu Oluşumda Kuzey Anadolu Fay Sisteminin Rolü

Prof. Dr. Doğan Perinçek


Saat 15:15-15:45

Çanakkale Bölgesel Katı Atık Yönetimi Pojesi Gelişim Süreci Aysun Kavcar


Saat 15:45-16:15

Technical Aspects of the Engineering of the Çanakkale Solid Waste Management Project

Andy Fletcher


Saat 16:20-16:30 ARA
rogram5 Haziran 2008 Perşembe


AÇILIŞ TÖRENİ


13:00-14:00


Konuşmacılar:


Mahmut USTABAŞ

Çanakkale Çevre ve Orman İl Müdürü


Prof. Dr. Ali AKDEMİR

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü


Ülgür GÖKHAN

Çanakkale Belediye Başkanı


Orhan KIRLI

Çanakkale Valisi


AÇILIŞ KONFERANSI

Çanakkale Kentinin Çevre ve Mühendislik Sorunları

Doç. Dr. Alper BABA

ÇEVSAM Müdürü


Saat 14:00-14:15 ARA


5
6 Haziran 2008

Çağrılı Bildiri

Saat 9:30-10:00

Prof. Dr. Ümit ERDEM (Ege Üniversitesi)


6 Haziran 2008 Cuma 1. Oturum


Oturum Başkanı: Dr. Feyza Sanver


Saat 10:00-10:15

Çanakkale Kenti Açık Yeşil Alan Sistemi

Doç. Dr. Abdullah Kelkit, Prof. Dr. Ümit Erdem, Arş. Gör. A. Esra Özel-Cengiz, Arş. Gör. Tutku Ak, Arş. Gör. Sebla Kabaş


Saat 10:20-10:35

Çevre Sorunlarının Çözümüne Sanat Uygulamalarının Katkısı

Doç. Canan Atalay


Saat 10:40-10:55

Çanakkale Kentinde Hobi Bahçesi Amaçlı Kullanılan Alanların Peyzaj Mimarlığı Açısından Değerlendirilmesi Yrd. Doç. Dr. Füsun Erduran, Arş. Gör. Sebla Kabaş, Dr. Çiğdem Kaptan Ayhan, Doç. Dr. Abdullah Kelkit


Saat 11:00-11:15 ARA
Haziran 2008 Perşembe 2. OturumOturum Başkanı: Dr. Ferah Armutcu


Saat 16:30-16:45

Küresel Isınma ve Tarımda Su Kaynaklarının

Tasarruflu Kullanılması

Prof. Dr. Sabri Şener, Dr. Murat Yıldırım ve Arş. Gör.

Kürşat Demirel


Saat 16:50-17:05

Çanakkale Kentinin İmar Gelişim Dönemleri ile

Sulanabilir Alanlar İlişkisi

Doç. Dr. Telat Koç


Saat 17:10-17:25

Çanakkale İli Toprakları ve Arazi Kullanım Durumu

Prof. Dr. Hasan Özcan


Saat 17:30-17:45

Çanakkale Boğazındaki Midyelerde Metal Kirliliği

Prof. Dr. Aysel Karafistan ve Arş. Gör. Hasan Basri

Ormancı


6
6 Haziran 2008 Cuma 3. Oturum


Oturum Başkanı: Dr. Selehattin Yılmaz


Saat 13:30-13:45

Tarımsal, Evsel ve Sanayi Atıklarının Sarıçay’ın Su Kalitesine Etkileri

Arş. Gör. Serpil Sağır-Odabaşı ve Prof. Dr. Aysel Karafistan


Saat 13:50-14:05

Çanakkale Boğazında yaşayan üç midye türünde ağır metal birikimlerinin incelenmesi

Uzman Serkan Özden


Saat 14:10-14:25

Çanakkale Tarım Alanlarında Pestisit ve Gübre Kullanımından Kaynaklanan Çevre Sorunları

Yrd. Doç. Dr. İsmet Yıldırım


Saat 14:30-14:45

Türk Boğazlar Sisteminde Görülen Farklı Renklerdeki Deniz Suyu ve Köpük Oluşumları Aşırı Organik Madde Birikimi ve İklim Değişiminin Sonucu mu?

Yrd. Doç. Dr. Muhammet Türkoğlu


Saat 14:50-15:05

Kepez (Çanakkale) Atıksu Arıtma Tesisi

Iraz Özge Dinç


Saat 15:05-15:20 ARA
Haziran 2008 Cuma 2. OturumOturum Başkanı: Dr. Derya Altunbaş


Saat 11:15-11:30

Çocuklarımızdan Ödünç Aldığımız Bir Emaneti

Koruma Bilincini İnşaya Doğru

Yrd. Doç. Dr. Şevket Yavuz


Saat 11:35-11:50

Küresel Çevre Barışının Sağlanmasında Sivil Toplum

Örgütlerinin Yeri

Yrd. Doç. Dr. Şafak Kaypak


Saat 11:55-12:10

Çevre Sorunlarının Çözümüne Hukukun Katkısı ve

Çevre Hukuku

Yrd. Doç. Dr. Şafak Kaypak6 Haziran 2008 Cuma 4. Oturum


Oturum Başkanı: Dr. Yonca Karagül-Yüceer


Saat 15:30-15:45

Çanakkale Kentsel Rekreasyon Olanakları ve Öneriler

Yrd. Doç. Dr. Füsun Erduran ve Dr. E. Figen Dilek


Saat 15:50-16:05

Halk Bahçesi Örneğinde Kamusal Dış Mekanlar ve Güvenlik

Dr. Çiğdem Kaptan Ayhan, Doç. Dr. Abdullah Kelkit,

Yrd. Doç. Dr. Füsun Erduran


Saat 16:10-16:25

Kent Açık Alan Sisteminde Önemli bir Eleman:

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Dış Mekanları

Dr. Çiğdem Kaptan Ayhan, Doç. Dr. Abdullah Kelkit,

Yrd. Doç. Dr. Füsun Erduran


Saat 16:30-16:45

Çanakkale Kentiçi Yol Ağaçlandırma Çalışmalarının Bitkisel

Tasarım İlkeleri Yönünden İncelenmesi

Arş. Gör. A. Esra Özel-Cengiz, Prof. Dr. Ahmet Gönüz,

Doç. Dr. Abdullah Kelkit


KAPANIŞ

Poster Bildiriler (Sunu: 5 Haziran 2008 Saat 12:00)

- Çanakkale İli için geliştirilen kentsel projelerin ekolojik sürdürülebilirlik açısından değerlendirilebilmesinde üst ölçekli çevre düzeni planı gerekliliği Yrd. Doç. Dr. Arzu Başaran Uysal

- Yenice Merkez Sulama Göleti’nin (Çanakkale) Bazı Fiziko Kimyasal Parametreleri ve Su Seviyesi Değişimleri Dr. Selçuk Berber, Yrd. Doç. Dr. Harun Yıldız, Yrd. Doç. Dr. Suat Ateş, Yrd. Doç. Dr. Musa Bulut

- Çanakkale 2005, 2006 ve 2007 Dış Ortam Hava Kirliliği Örneğinde Ölçülen Hava Kirliliği Parametrelerinin İstatistiki İç İlişkilendirilmesi Yrd. Doç. Dr. Hasan Göksel Özdilek

- Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Uluslar arası Bir Sorun Haline Gelen Küresel Isınmanın Çanakkale İlindeki Etkilerine Karşı Tutumları A. Enver İnaç, Arif Açıksöz, Aysun Çağlar, Şeyda Özbay

- ÇOMÜ Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Çevrelerine Tutumları Emel Okur ve Doç. Dr. Şükran Yalçın-Özdilek

- Sarıçay Akarsuyunun Klorofil-A Miktarının Çevresel Parametrelere Bağlı Günlük Değişimi Arş. Gör. Serpil Sağır-Odabaşı ve Yrd. Doç. Dr. Yeşim Büyükateş

- Evsel Atıkların Değerlendirilmesinde Eğitimin Önemi Şeyda Özbay ve Doç. Dr. Şükran Yalçın-Özdilek

- Hava Kirliliği ile Tetiklenen Bir Tehlike: Çanakkale’de Akut Sinüzit Vakaları Yrd. Doç. Dr. Hasan Göksel Özdilek

- Sarıçay Akarsuyunun ve Bazı Balıklarının Mikrobiyolojik Kalitesi Arş. Gör. Fikret Çakır ve Doç. Dr. Fatma Arık Çolakoğlu

- Sarıçay (Çanakkale) Çevresinin Kıyı Rekreasyonu Açısından İrdelenmesi Yrd. Doç. Dr. Füsun Erduran, Doç. Dr. Abdullah Kelkit, Arş. Gör. Sebla Kabaş, Dr. Çiğdem Kaptan Ayhan, Arş. Gör. A. Esra Özel-CengizAdd document to your blog or website
Reklamlari:

Similar:

Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi iconMUĞla sitki koçman üNİversitesi Çevre sorunlari araştirma ve uygulama merkezi (MÜÇemer)

Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi iconAnkara üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi

Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi iconGalatasaray Üniversitesi Avrupa Araştırma ve Dokümantasyon Merkezi ve Medya Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından 20-21 Ekim 2011 tarihlerinde

Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi iconKirsal çevre ve ormancilik sorunlari araştirma derneğİ- ÇARŞamba söyleşİleri etkiNLİĞİ

Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi iconİMÜ’nün Araştırma Üniversitesi Vizyonu İçin… Medeniyet Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi iconKirsal cevre ve ormancilik sorunlari arastirma dernegi 2012 dendroloji (AĞAÇBİLİM) okulu başliyor!

Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi iconKültür ve Turizm Bakanlı Hasan Torlak (Kırsal Çevre Ormancılık Sorunları Araştırma ve Eğitim Derneği Üyesi)

Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi iconD?Cle ьn?Vers?Tes? Kadin sorunlari ve uygulama ara?Tirma merkez?’N?N aзili?I devlet bakani selma al?Ye kavaf tarafindan gerзekle?T?R?LD?
Ьniversitesi’nin ortakla?a dьzenledi?i “Dicle Ьniversitesi Kad?n Sorunlar? Ara?t?rma ve Uygulama Merkezi” (dьksam) nin aз?l???, зe?itli...

Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi icon1. BÖLÜM : BÜTÜnsel yaklaşimla çevre çevre Sorunları ve Çevre Bilincinin Evrimi

Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi iconDeniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (dekamer), 2008 yılında, Çevre ve Orman Bakanlığı- Özel Çevre ve Koruma Kurumu, Doğa Koruma

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©trdocs.org 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page