Bİyoloji anabiLİm dali tezsiz yüksek lisans dersleri(uzaktan eğİTİM)

Reklamlari:Indir 42.85 Kb.
TitleBİyoloji anabiLİm dali tezsiz yüksek lisans dersleri(uzaktan eğİTİM)
Date conversion27.06.2013
Size42.85 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://fenbilens.omu.edu.tr/UserFiles/file/UZEM-BİYOLOJİ.docx
BİYOLOJİ ANABİLİM DALI

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS DERSLERİ(UZAKTAN EĞİTİM)

Dersin Kodu

Dersin Adı

Kredisi

UFBİ 601

Omurgalıların Karşılaştırmalı Anatomisi

4 0 4

UFBİ 602

Tohumlu Bitkilerde Revizyon Çalışmaları

4 0 4

UFBİ 603

İleri Zoocoğrafya

3 0 3

UFBİ 604

Sistematik Zoolojinin Prensipleri

4 0 4

UFBİ 605

Vejetasyon Biliminde Sınıflandırma Yöntemleri

3 0 3

UFBİ 606

Bitki Kommunitelerinin Ordinasyonu

3 0 3

UFBİ 607

Davranış

4 0 4

UFBİ 608

Sistematik Entomoloji

4 0 4

UFBİ 609

İleri Biyokimyasal Teknikler

4 0 4

UFBİ 610

Protein Biyokimyası

4 0 4

UFBİ 611

İleri Viroloji

3 0 3

UFBİ 612

İleri Bakteriyoloji

4 0 4

UFBİ 613

Bitki Taksonomisinin Prensipleri

4 0 4

UFBİ 614

Genel Mikoloji

4 0 4

UFBİ 615

İleri Limnoloji

4 0 4

UFBİ 616

Biyolojik Mücadelede Özel Yöntemler

3 0 3

UFBİ 617

Gıda Mikrobiyolojisi

4 0 4

UFBİ 618

Moleküler Biyolojide Gelişmeler

3 0 3

UFBİ 619

Enzimatik Regülasyon

3 0 3

UFBİ 620

Türkiye Kuşları

3 0 3

UFBİ 621

Balık Ekolojisi

4 0 4

UFBİ 622

Vejetasyon Biliminde Nümerik Sınıflandırma Metotları

3 0 3

UFBİ 623

İleri Parazitoloji

3 0 3

UFBİ 624

Algoloji

3 0 3

UFBİ 625

Klimatoloji

3 0 3

UFBİ 626

Bitki Kolleksiyonları ve Herbaryum Tekniği

3 0 3

UFBİ 627

Limnolojide Araştırma Yöntemleri

3 0 3

UFBİ 628

İleri Hayvan Fizyolojisi -I

4 0 4

UFBİ 629

Biyokimyasal Ekoloji

4 0 4

UFBİ 630

Ekosistem Ekolojisi

4 0 4

UFBİ 631

Türkiye Balık Faunası

3 0 3

UFBİ 632

Filogenetik Sistematik

4 0 4

UFBİ 633

Homopter Taksonomisinde Uygulanan Yöntemler

4 0 4

UFBİ 634

Böceklerde Preparasyon Teknikleri

3 0 3

UFBİ 635

Hücresel Denetim Sistemleri

4 0 4

UFBİ 636

Populasyon Genetiği

3 0 3

UFBİ 637

İleri Vejetasyon Bilimi

4 0 4

UFBİ 638

Balıklarda Yaş Belirleme Yöntemleri

3 0 3

UFBİ 639

Memelilerde Kromozom Çalışmaları

4 0 4

UFBİ 640

Fitoplankton Ekolojisi

3 0 3

UFBİ 641

Herbivor Besin Kimyası ve Teknikleri

3 0 3

UFBİ 642

İleri Toprak Bilimi

3 0 3

UFBİ 643

Dinamik Bitki Ekolojisi

3 0 3

UFBİ 644

Biyologlar İçin Temel İstatistik

3 0 3

UFBİ 645

Akuatik Ekosistem

3 0 3

UFBİ 646

Balık Biyolojisi

3 0 3

UFBİ 647

Bitkilerde Tür İçi ve Türler Arası Rekabet

2 0 2

UFBİ 648

İleri Bitki Anatomisi -I

3 0 3

UFBİ 649

Sekonder Maddeler ve Herbivorlar

3 0 3

UFBİ 650

Genel Entomoloji

4 0 4

UFBİ 651

Doğa Koruma Prensipleri

4 0 4

UFBİ 652

Mammaloji

4 0 4

UFBİ 653

Zooloji Nomeklatur Kuralları

3 0 3

UFBİ 654

Toprak ve Bitki Funguslarının Taksonomisi

3 0 3

UFBİ 655

Bitki-Toprak İlişkileri

2 0 2

UFBİ 656

Mikrobiyal Ekoloji

3 0 3

UFBİ 657

Mikrobiyolojide Araştırma Teknikleri

3 0 3

UFBİ 658

Parazit Bitkiler

2 0 2

UFBİ 659

Bitki-Mikroorganizma İlişkileri

3 0 3

FBİ 660

Membran Fizyolojisi

3 0 3

UFBİ 661

Hayvanlarda Besin Seçimi

3 0 3

UFBI 662

Prokaryotik Genetik

3 0 3

UFBİ 663

Hücrelerin Moleküler Biyolojisi

3 0 3

UFBI 664

Bakteri Stres Fizyolojisi

3 0 3

UFBİ 665

Bakteri Fizyolojisi

3 0 3

UFBİ 666

Bakteriyal Sistematiğin Prensipleri

3 0 3

UFBİ 667

Bitki Sosyolojisinde Sintaksonomik Nomenklatür

2 0 2

UFBİ 668

Mikrobiyolojide İzolasyon Teknikleri

3 0 3

UFBİ 669

Makrofitler

3 0 3

UFBI 670

İç Sularda Pollusyon

2 0 2

UFBİ 671

Histolojik Teknikler

4 0 4

UFBI 672

Temel Ornitoloji

4 0 4

UFBİ 673

Fizyolojide Araştırma Teknikleri

2 0 2

UFBİ 674

Paleobotanik

2 0 2

UFBİ 675

Fungal Biyoteknoloji

3 0 3

UFBİ 676

Bitkilerde Varyasyon

3 0 3

UFBİ 677

Bitki Büyüme Düzenleyicileri

3 0 3

UFBİ 678

İleri Hayvan Histolojisi

4 0 4

UFBİ 679

Bitkilerde Gelişim Biyolojisi

3 0 3

UFBİ 680

Bitkilerde Antioksidantlar ve reaktif oksijen türlerinin rolü

3 0 3

UFBİ 681

Bitkilerde Preparasyon Teknikleri

3 0 3

UFBİ 682

Bitki Toksikolojisi

2 0 2

UFBİ 683

Gen Klonlama

3 0 3

UFBİ 684

Moleküler Mikrobiyoloji

3 0 3

UFBİ 685

Prokaryotik Filogeni

3 0 3

UFBİ 686

Estuarin (Nehirağzı) Biyolojisi

3 0 3

UFBİ 687

Karadeniz Ekosistemi

2 0 2

UFBİ 688

Hayvan-Bitki Ekolojik İlişkileri

4 0 4

UFBİ 689

Bitkilerde Biyolojik Çeşitlilik

3 0 3

UFBİ 690

Biyoindikatör ve Biyomonitör Bitkiler

3 0 3

UFBİ 691

FBI Bitkilerde Ağır Metal Kirliliği

3 0 3

UFBİ 692

Balık Avlama Yöntemleri

3 0 3

UFBİ 693

Böcek Beslenmesi

3 0 3

UFBİ 694

Böcek Sentetik Besinleri ve Hazırlama Teknikleri

3 0 3

UFBİ 695

Dönem Projesi

-

Add document to your blog or website
Reklamlari:

Similar:

Bİyoloji anabiLİm dali tezsiz yüksek lisans dersleri(uzaktan eğİTİM) iconFİZİk anabiLİm dali tezsiz yüksek lisans dersleri(uzaktan eğİTİM)

Bİyoloji anabiLİm dali tezsiz yüksek lisans dersleri(uzaktan eğİTİM) iconKİmya anabiLİm dali tezsiz yüksek lisans dersleri(uzaktan eğİTİM)

Bİyoloji anabiLİm dali tezsiz yüksek lisans dersleri(uzaktan eğİTİM) iconMatematik anabiLİm dali tezsiz yüksek lisans dersleri(uzaktan eğİTİM)

Bİyoloji anabiLİm dali tezsiz yüksek lisans dersleri(uzaktan eğİTİM) iconSAĞlik iŞletmeciLİĞİ anabiLİm dali uzaktan eğİTİm tezsiz yüksek lisans programi

Bİyoloji anabiLİm dali tezsiz yüksek lisans dersleri(uzaktan eğİTİM) iconT. C. Maltepe üNİversitesi sosyal biLİmler enstiTÜSÜ İŞletme anabiLİm dali iŞletme tezsiz yüksek lisans uzaktan eğİTİm programi (e-mba)

Bİyoloji anabiLİm dali tezsiz yüksek lisans dersleri(uzaktan eğİTİM) iconT. C. Maltepe üNİversitesi sosyal biLİmler enstiTÜSÜ İŞletme anabiLİm dali iŞletme tezsiz yüksek lisans uzaktan eğİTİm programi (e-mba)

Bİyoloji anabiLİm dali tezsiz yüksek lisans dersleri(uzaktan eğİTİM) iconSu üRÜnleri anabiLİm dali yüksek lisans dersleri

Bİyoloji anabiLİm dali tezsiz yüksek lisans dersleri(uzaktan eğİTİM) iconMatematik anabiLİm dali yüksek lisans dersleri

Bİyoloji anabiLİm dali tezsiz yüksek lisans dersleri(uzaktan eğİTİM) iconBahçe biTKİleri anabiLİm dali yüksek liSANS DERSleri

Bİyoloji anabiLİm dali tezsiz yüksek lisans dersleri(uzaktan eğİTİM) iconBİyoloji anabiLİm dali başkanliği yüksek lisans tezleri

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©trdocs.org 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page