Hif lerden meydana gelmiştir. Dallanan veya dallanmayan bu hif lerin oluşturduğu yapıya misel

Reklamlari:Indir 82.3 Kb.
TitleHif lerden meydana gelmiştir. Dallanan veya dallanmayan bu hif lerin oluşturduğu yapıya misel
Date conversion27.06.2013
Size82.3 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.mmeze.com/wp-content/uploads/2012/09/Çiçeksiz-bitkiler-sistematiği-ders-notu-2.kısım.
MYCOPHYTA = FUNGİ = MANTARLAR

(Üniversitemizde Mantarlar için ayrı bir ders açılmadığından dolayı mantarlar da Çiçeksiz bitkeler Kısmında anlatılmıştır)

Genel özellikleri :

- Klorofil yaşımazlar.Çoğu renksiz olmasına rağmen renkli olanları da vardır.

-Tallus çoğunlukla boru şeklinde bölmeli veya bölmesiz hif lerden meydana gelmiştir.

- Dallanan veya dallanmayan bu hif lerin oluşturduğu yapıya misel denir.

- Misellerin gevşek dokunmuş bir kumaş halini almış yapıya plektenkima denir.

http://4.bp.blogspot.com/_xs6j1i6rpom/s7teln_fjmi/aaaaaaaaaa0/f6v_mggd5gc/s1600/mushroom.jpg 

http://faculty.college-prep.org/~bernie/sciproject/project/kingdoms/fungi%207/fungi%20website/images/shelf.jpg http://img.wikinut.com/img/c61mho0p7f6c045b/jpeg/0/fungi.jpeg www.mmeze.com Derslerin yanında mmeze iyi gider.

http://farm4.staticflickr.com/3452/3242365696_9c528f72c5.jpg

- Plektenkima 2 tiptir :

-- Prosenkima : Birbirine paralel hifler gevşek doku oluşturur.

-- Pseudoparankima : Hifler çok sıkı bir şekilde birbirine karışır.Dokular sık ve sert olur.

 

Beslenme :

- Hetetrof organizmalardır.

 www.mmeze.com Derslerin yanında mmeze iyi gider.


Depo maddesi :

- Glikojen ve yağdır.

 

Üreme :

- Eşeyli ve eşeysiz olarak ürerler.

Eşeysiz üreme : Sporla üreme şeklinde.Sporlar ya hif uçlarında oluşur ve konidiyospor yada sporang içinde meydana gelirler ve sporangiospor adını alırlar.

- Dİğer bir eşeysiz üreme şekli oidium hücreleridir. Hifi oluşturan hücreler parçalanır ve her hücre oidium adını alır ve çimlenerek yeni bireyleri meydana getirir.

- Maya mantarları tomurcuklanma ile ürerler.

Eşeyli üreme : İzogami, anizogami, ovogami, gametangiyogami, somatogami şeklindedir.

 

Yayılışları :

- Karada, tatlı sularda nadiren denizlerde yaşarlar.Bir kısmı parazit olup bitki ve hayvanlarda yaşarlar.Drog ve antibiyotik veren türleri vardır.

 www.mmeze.com Derslerin yanında mmeze iyi gider.Sınıflandırma :

Divisio : Myxomycophyta

1. Sınıf : Myxomycetes ( Cıvık Mantarlar )

http://www.itusozluk.com/image/civik-mantar_139976.jpg

 

- Üreme : İzogami, plazmodium olutururlar

 

Divisio : Eumycophyta

1.Sınıf : Phycomycetes ( Algsi Mantarlar )

Chytridiales :

http://enfo.agt.bme.hu/drupal/sites/default/files/synchytrium-anemones.jpg

 

- Su bitkileri veya hayvanların üzerinde veya içinde, toprakta parazit ve saprofit olarak yaşarlar.

 

Plasmodiophorales :

http://www.forestryimages.org/images/768x512/5331080.jpg

 

Blastocladiales :

http://www.bsu.edu/classes/ruch/msa/barr/4-20.jpg

- Tal dallanmış, çok nukleuslu hiflerden meydana gelmiştir.

- İzogami ve anizogami ve antitatik döl almaşı görülür.

 

Oomycetales :

http://www.apsnet.org/edcenter/intropp/labexercises/article%20images/oomycetesdiscycle.jpg

- Çok nukleuslu tüp şeklinde hif leri bulunan mantarlardır.

- Asmalarda pronos veya mildiyo hastalığına neden olurlar.

 

Zygomycetales :

http://zygomycetes.org/images/224.jpg

 

2. Sınıf : Ascomycetes ( Akuslu Mantarlar )

- Karada yaşayan mantarlar. Zengin dallanma gösterirler

http://science.kennesaw.edu/~jdirnber/bio2108/lecture/lecbiodiversity/31-09-ascomycetescollag-pnl.jpg

 

 

 

DIVISIO : LİKENLER ( LICHENES )

http://4.bp.blogspot.com/_4iwhtsrufbg/s6k3_hhaqzi/aaaaaaaacck/9jrwjknjqqc/s320/lichenes-algae-fungi.bmp

Genel Özellikler :

- Likenler mantar ile algden oluşan ( mikobiont + fotobiomt ) simbiyotik organizmalardır.

- Likenlerin yapısına katılan mantarların büyük bir kısmı Ascomycetes üyeleri oluşturur.

- Liken yapısına katılan alglerin büyük kısmını Chlorophyceae üyeleri oluşturur. Az bir kısmınıda Cyanobacteriaoluşturur.

- 2 farklı tallus tipi vardır :

----- 1) Homomerik : Alg hücreleri ile mantar hifleri tallus içinde homojen olarak yerleşir.

----- 2) Heteromerik : Alg hücreleri ve mantar hifleri ayrı tabakalar şeklinde bulunur.

 

Morfolojik yapı :

- Morfolojik yapıya göre 3 sınıfta incelenir.

--- 1 - Dalsı likenler : Tallus ince iplik yada şerit şeklinde yassılaşmış uzun filamentlerden oluşur.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bc/usnea_australis.jpg/230px-usnea_australis.jpg

 

--- 2 - Kabuksu likenler : Tallusu substrat üzerine sıkıca tutunmuş ve substrat içine  gömülü yada substrat yüzeyinde gelişen, substrat olmadan toplanamayan likenlerdir.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2c/lichen_squamulose.jpg/230px-lichen_squamulose.jpg

 

--- 3 - Yapraksı likenler : Tallusu dorso-ventral şekilde yassılaşmış, çeşitli boyutlardaki bir yada çok sayıda yapraksı loplardan oluşan likenleri kapsar.

http://www.agaclar.net/forum/attachments/bitkiler-hakkinda-genel-konusmalar/4552-yosunlar-002.jpg

 

Üreme :

- Likenlerde üreme genellikle eşeysiz üreme şeklindedir.

- Eşeyli üreme sadece tallustaki mantar bileşeninde görülür.

- Liken tallusu üzerinde birkaç parça mantar hifi ve birkaç alg hücresinden oluşan çeşitli büyüklükteki granül şeklindeki yapılar Sored olarak isimlendirilir.

- Soredlerin belirli bir sınır ile çevrilmiş olan formları ise Soral adını alır.

- Soredler tallus yüzeyini kaplayan korteks ile kaplanırsa kalıcı şekilli vejetatif üreme birimleri olan İzid 'leri meydana getirir.

- Sored ve İzidler önemli vejetatif üreme birimleridir. Tallustan kopan bu parçalar uygun ortamda yeni bir tallus meydana getirme yeteneğindedir.

- Liken tallusundaki eşeyli üreme organları mantarlar için karekteristik olan Apotesyum ve peritesyum yapılarıdır. Bu fruktifikasyon organlarından oluşturulan sporlar uygun alg hücreleri ile karşılaştıklarında yeni bir tallus meydana getirebilmektedir.

- Apotesyum ve peritesyom oluşturamyan likenler ,sored ve lizid oluşturarak üremelerini garanti altına aldıkları düşünülmektedir.

http://www.earthlife.net/lichens/images/apothecium.jpg

Peritesyum:

http://www.ascofrance.com/uploads/forum/14204.jpg

 

Metabolizma :

- Heterotrofik bir organizmadır.

- Likenlerin oluşturduğu ürünler bir kısmının antibiyotik, antitümör, ve antimutagenik etkilere sahip olduğu belirlenmiştir.

- Yün ve kumaş boyaları elde edilir.

 

Ekoloji :

- Ekstremum koşullara dayanabilen organizmalardır.

- Likenler bir sünger gibi tüm tallus yüzeyi ile su absorbe edebilirler.

- Likenler kaya süksesyonunda toprak oluşumu sağlayan öncül bitkiler olarak nitelendirilir.

- Hava polüsyonun mineral ve radyoaktif kirlilik bakımından değerlendirilmesine yönelik çalışmalarda kullanılır.

- Liken tallusundaki mantar hücreleri jelatinimsi ve hidrofilik bir materyal ( B - Glukan ) ile sıkıca birleşerek tallussa mekanik destek sağlayan Pseudoparankimatik dokuyu oluşturur.Bu doku tallus ıslak iken yumuşak, kuru halde ,ise kırılgan olmasını sağlar.

- Mantar hiflerinin daha gevşek olarak bir arada bulunması durumunda oluşan dokuya Plektenkima denir.

 

Sınıflandırma :

Classis : Ascomycetes

 

Acarospora :

http://www.lichen.com/bigphotos/aevolutumlg.jpeg

 

Roccella :

http://kmubserv.tg.fh-giessen.de/pm/kirschbaum/roccella_phycopsis.jpg

 

Bacidia :

http://www.tropicallichens.net/photopath/bacidia-insularis.jpg

 

Rhizocarpon :

http://www.sharnoffphotos.com/lichensf/lic_img6/rhizocarpon_lecanorinum_2.jpg

 

Classis : Basidiomycetes


 

 

Bryophyta

Sınıf : Anthocerotae

Takım : Anthocerotales ( Boynuz Otları )

Genel Özellikler :

- En eski kara bitkileri ırkı olarak kabul edilirler.

- Alglere benzer kloroplast yapısı ve biyokimyasal özelliklere sahiptirler.

- Ciğer otlarına benzer şekilde anteridyum gelişimi ve yapısı, apikal hücre yapısına sahiptirler

- Karayosunlarına benzer şekilde kolumella ve stoma özelliği bulunur.

- Boynuz otlarının vejetatif gametofiti, kalınlaşmış bir orta damar taşıyan yada taşımayan yassılaşmış bir tallustan oluşur. Büyüme bölgeleri dört yüzlü tek bir apikal hücreden oluşur.

- Tüm boynuz ortlarında  hücre bölünmesi ve plastid bölünmesi sıkı sıkıya çekirdek bölünmesiyle bağlantılıdır.

 

Üreme : 

http://biyolojiegitim.yyu.edu.tr/k/bri/images/bryofitler_jpg.jpg

- Eşeysiz üreme yaygındır.

- Çeşitli taksonlarda  fragmentasyon, yenilenen parça oluşumu ve gemma üretimi varlığı bilinmektedir.

- Olumsuz çevre koşullarında , bazı boynuz otu türleri yayılma organı olarak besi depolanmış tuberleri kullanırlar.

- Gametanglar tallusun dorsalinde orta damar boyunca oluşur.

- Arkegonyumlar eksogendir.

- Arkegonyum merkezi hücreleri, 4-6 tane boyun kanal hücresi, 1tane karın kanal hücresi ve 1 yumurtadan ibarettir.

- Boyun kanal hücreleri ilk önce kaybolur, karın kanal hücresi ise yumurta olgunlaştığında parçalanır.

http://biyolojiegitim.yyu.edu.tr/k/ark/images/arkegonyum3_jpg.jpg

Arkegonium : 1-Çiçeksiz bitkilerde yumurtanın oluştuğu dişi organ.Genellikle şişe biçiminde, bir sıra verimsiz hücre tabakasıyla çevrilmiş boyun, karın kanal hücreleriyle yumurta hücresinden meydana gelmiş üreme organı.

- Anteridlerin üzeri iki tabakalı doku ile örtülüdür.

- Alt epidermadan türevlenen 25 anteridyumdan herbiri tallus çukurluklarına yerleşir.

Anteridyum : Erkek organ.Sperm organı Çiçeksiz bitkilerde spermlerin oluştuğu erkek organdır.(aşağıda )

http://biyolojiegitim.yyu.edu.tr/k/anterdm/images/anteridyum_jpg.jpg

- Her bir anteridyum binlerce spermatozoidten oluşur.


Zigotun büyümesi :

 

- İlk büyümesi boyunadır ve embriyonun endotesyomu sporofitte merkezi kolumellayı oluşturur.

- Gametofik dokunun büyümesi embriyo gelişimine benzerdir.

- Çok parçalı sporofitler herbiri verimli tallus tarafından oluşturulur.

- Sporofit olgunlaştığında  gametofit doku içine gömülü bir ayak ve uzamış bir spor kapsülü şeklinde farklılaşır.

- Pek çok taksonun sporofitinde stomalar oluşur.

 

MARCHANTIOPHYTA = CİĞEROTLARI

Genel Özellikler :

- Ciğer otları kara yosunları ve boynuz otlarından bir çok anatomik özellikler ile ayrılır.

- -- Sporofitlerin meristematik bir tabaka olmaksızın gametofit doku içerisinde olgunlaşması, stoma ve kolumellanın olmaması bunlardan birkaçıdır.

Gametofit 3 farklı tiptedir :

1- Yapraksı sürgün sistemi 

2- Basit tallus tipi

3- Hava hücreleri taşıyan kompleks tallus tipi

 

Üreme :

Eşeyli üreme :

- Eşem organları ortotrop olarak yukarı doğru büyüyen özel dalların tabla şeklide tepelerinde gelişir.

- Üzerinde çok sayıda anterid veya arkegon taşıyan bu dallar birer gametang durumu teşkil eder.

Erkek organ :

- Anteridiyofor denilern taşıyıcı sapların üzerinde anterid durumu halindedir.

http://ebooks.unibuc.ro/biologie/asarbufinal/poze/image604.gif

 

- Anteridyofor üst kısmında dar kanallarla açılan boşluklarda anteridler bulunur.

- Orta kısım tamamen spermatogen bir çok spermetozoid ana hücresi meydana getirir.

- Her hücre son defa diyagonal olarak bölünüp 2 tane 2 kamçılı spermotozoid verir.

 

Dişi Organ :

http://budisma.web.id/wp-content/uploads/2011/08/gambar-7.4-kelompok-lumut-hati.jpg

 

- Arkegoniyofor denilen taşıyıcı üzerinde arkegon durumu halindedir.

- Verimli bölge kolların arasında bulunur.

- Böylece 9 kol arasında arkegonlar ışınsal dizilmiş 8 sıra teşkil ederler.

- Arkegon sıraları her iki taraftan periketiyum denilen kenarları dişli iki ince örtü tarafından korunur.

- Arkegonun iç kısmında 1 yumurta hücresi, 1 karın kanal hücresi ve 4-8 boyun kanal hücresi gelişir.

- Arkegon olgunlaştığı zaman boynu tepeden açılır, boyun kanal hücreleri ile karın kanal hücresi eriyerek müsilaj haline geçer.

- Karın kısmının altında yakalık gibi bie çıkıntı belirir.

- Bu, yumurta döllenmesinden sonra yeniden büyümeye başlar ve pseudoperiant adı ile bütün organı koruyucu bir örtü halinde sara.

- Döllenme yağmurlu havalarda olur.Anterid durumunun üzerinde yağmur damlaları ile spermetozoitler arkegon durumlarına ulaşırlar.

 

Döllenen Yumurta :

- Hücre önce 4 e bölünür.

- Alt taraf farklılaşıp sap ve ayak kısmını verir.

- Üst taraf ise spor kapsülünü teşkil eder.

- İlk bölünmeler ile sporang çeperi iç dokudan ayrılır.

- Sonra, bölünen iç dokuda boyuna sıralanmış spor ana hücreleri ile sonradan uzun lifler şeklini alan elaterler meydana gelir.

- Bunlar spor ana hücrelerinin kısır kalan diploid hücreleridir.

- Spor ana hücrelerinin her biri mayozla bir spor tetradı verir.

 

Kapsül yapısı :


- Kapsül duvarları daima tek tabakalı olup, açılma nadiren 4 kapak ile olmaktadır.

-  Tüm ciğer otlarında ortak olan özellik kapsül içinde elaterlerin bulunmasıdır.

- Elaterler : higroskopik özellikte, spiral olarak kıvrılmış iplikçiklerdir.


(Elater )

 

Eşeysiz Üreme :

- Gemma denilen küçük tomurcuklarla olur.

- Bunlar talin üst yüzeyinde bulunan özel çanaklar içinde meydana gelir.

- Gemmalar gemma çanağı içinde kurs şeklini alarak olgunlaşır.

http://www.biyolojiegitim.yyu.edu.tr/k/gemcnkm/images/gemma-ccanaklari-3_jpg.jpg http://www.biyolojiegitim.yyu.edu.tr/k/gemcnkm/images/gemma-ccanaklari-33_jpg.jpg

gemma çanakları )

 

YAPRAKLI KARAYOSUNLARI

- Bryofitler kara bitkilerinin angiospermlerden sonra 2. büyük filumu olup her kıtada yayılış gösterir.

- Yapraklı karayosunları Ciğer otları ve boynuz otlarında bazı özellikleri ile ayrılırlar.

------ 1 - Gametofitin tüm eksen çevresinde yer alan ve bölünmemiş orta damarlı yapraklar taşıyan gövdeden oluşması.

------ 2 - Sporofitin ise olgunlaşmadan önce uzun bir seta üzerindeki kapsül ile sonlanması ve kapsül ağzının sporların dağılımını düzenleyen dişler ile kuaştılmış olmasıdır.

 

Gametofit :

- Karayosunlarının gelişimi spor çimlenmesi ile başlar.

- Oluşan filament şeklindeki tek tabakalı dallanmış protonema, vejetatif olarak gelişir ve çoğunlukla kısa ömürlüdür.

http://www.biyolojiegitim.yyu.edu.tr/k/prtn/images/protonema_jpg.jpg http://www.biyolojiegitim.yyu.edu.tr/k/prtn/images/protonema1_jpg.jpg

protonema )

- Protonema kloronema ve kavlonema olmak üzere 2 tip filamente farklılaşır

- Kloronema asimilasyon ve üremede rol oynar.

- Kovlenamanın esas görevi ise koloni oluşumudur.

 

Karayosunları oryabtasyon, gövde dallanması vegametangların konumuna göre 2 gruba ayrılır :

1- Akrokarplar : Gövdeler dik olu çok az dallanır yada dallanmaz ve çoğunlukla küme şeklinde gelişir. Gövdenin apikal hücresi terminal gametanglar oluşturur.

2- Pleurokarplar : Gametanglar göcdeler boyunca yanal olarak oluşur, bu nedenle apikal hücre vejetatif büyümeye devam eder.Bu karayosunları çoğunlukla, hasır şeklinde bir yapı oluşturan yaygın yanal dallanmaya sahip sürünücü gövdelere sahiptir.

 http://www.kristvi.net/lavogmoser/ptilium_crista_castrensis2.jpg

( akrokarp )                                                                 ( pleurokarp )

 

- Karayosunları non-vesküler olarak düşünülmesine karşın, çoğunlukla gövdelrinin merkezinde iletim dokusuna sahiptirler.

- Karayosunlarında su taşıyan doku şeridini oluşturan hücreler topluluğu vasküler bitkilerdeki ksileme analog olmasına rağmen ondan lignin içermemesi ile farklıdır.

- Bitkiler aleminde ilk defa orta damar karayosunlarında rastlanır.

- Akrokarplarda güçlü tek bir orta damar bulunur.

 

Eşeysiz Üreme organları :

- Pek çok karayosunu yaprak ya da gövde parçalarından büyür

- Eşeysiz üremenin diğer bir şeklide gemma lardır.

- Bazı karayosunları yapraklarında özelleşmiş gemmalar geliştirmişlerdir.Bunlar bulbil ,uzamış veya küçük kurt şeklinde, yaprak eksenlerinde tek veya küme halinde,gövdelerin apikal kısımlarında sınırlanmış yada gövdenin her yerine dağılmış olabilir.

 

Eşey Organları :

- Eşey organları dallarda uçta veya yanal olarak gelişir.

- Anteridyumlar ve bunları taşıyan yapraklar perigonyum oalrak isimlendirilir.

- Çiçek durumlarında ankegomyumlar ve anteridyumlar arasında dağılmış parafiz olarak isimlendirilen steril tüyler bulunabilir.

- Ankegnoyumlar ve bunları taşıyan yapraklara periketyum denir.

 

Sporofit ve ilgili gametofitik dokular :

Seta :

- Sporofitin en alt kısmı ayaktır ve gametofitin içine gömülüdür.

- Ayağı çevreleyen gametofit dokusu vaginula olarak isimlendirilir.

Seta spor kapsüllünü taşıyan ve apikal meristemden gelişen  bir yapıdır.Pek çok karayosununda seta ince ve uzundur.Bazı taksonlarda indirgenmiştir.

- Kapsül birkaç izole grupta pseudopodyum adı verilen, gametofik dokunu uzamasıyla periketiyal yapraklardan yukarı çıkar.Kapsülün ayağı direkt olarak bu dokuya gömülüdür ve seta yokturç

 

Kapsül :

- Setanın uç kısmında tek bir kapsül gelişir.

- Sporlar kapsül duvarının çürümesi ve kırılması sonucu dağılırlar.

- Karayosunlarının kimi gruplarında stoma bulunmamasına karşın, bazılarının boyun kısmında stomalar bulunur.

- Pek çok karayosunlarında kapsüller kapağın düşmesi ile açılır.

- Bazen kapsülün ağzında, genellikle su alıp şişerek kapağın açılmasını sağlayan annulus hücreleri bulunur.

- Karayosunlarının hemen hepsinde, kapsül uzunluğu boyunca devam eden steril stün dokusu vardır. Bu yapıya kolumella denir.

 

Peristom :

-Ağız çevre bölgesi . Karayosunlarında (Bryofitler) kapsül açıldıktan sonra ağızda bir ya da iki sıralı silli halka yapısı. Silyat protozoonlarda, denizyıldızlarında, halkalı solucanlarda, böceklerde, derisi dikenlilerde, vb.

http://www.biyolojiegitim.yyu.edu.tr/k/perstmm/images/peristom1_jpg.jpg

http://www.biyolojiegitim.yyu.edu.tr/k/perstmm/images/peristom_jpg.jpg http://www.biyolojiegitim.yyu.edu.tr/k/perstmm/images/peristom2_jpg.jpg

( peristom )

 

 

PTERIDOPHYTA = EĞRELTİLER

http://fm2.fieldmuseum.org/plantguides/guideimages/191.jpg

- Heteromorf döl almaşı gösteren, klorofilli kara bitkileridir.

- Haploid gametofit, birkaç cm büyüklüğünde ve kalp şeklinde olup protal adını alır.Arkegon ve anterid bunun üzerinde meydana gelir.

- Döllenme su vasıtası ile olur.

- Sporofitte bitkiler aleminde ilk defa odun boruları ve kalburlu borulardan oluşan iletim dokusu görülür.

- Sporang dokusunu oluşturan sporogen doku arkespor ve tapetum hücrelerine ayrılır.

- Sporlar ya aynı yada farklı büyüklüktedir.

- Çimlenen sporlar haploid protali verir.

 

Sınıflandırma :

Sınıf : Psilophytatae

Takım : Psilophytales


( rhynia )

- Yapsaksız ve köksüz en eski kara bitkisidir.

 

Takım : Psilotales 

- Kökleri yoktur.

- İletim demeti aktinostele tipindedir.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0d/psilotum.jpg/250px-psilotum.jpg

( psilotum nudum )

 

Lycopodiatae = Kibrit Otları

Takım : Lycopodiales

- Sap üzerinde sivri uçlu dar yaprakçıklar taşır.

- İlk gerçek köklere rastlanır.

http://www.sifaliotlar.org/wp-content/upload/kurt-pencesi.jpg

(lycopodium )

 

Takım : Selaginellales

- Tropiklerde ve subtropik bölgelerde görülür.

- Zengin dal sistemi olan saplar üzerinde yapraklar sarmal veya karşılıklı çapraz dizilmiştir.

http://farm5.static.flickr.com/4117/4821615206_036c315d75.jpg

 

Takım : Lepidodendrales

- Ağaç veya ot şeklinde bitkiler.

- İlk gerçek tohuma burada rastlanır.

Add document to your blog or website
Reklamlari:

Similar:

Hif lerden meydana gelmiştir. Dallanan veya dallanmayan bu hif lerin oluşturduğu yapıya misel iconYaşam alanlarının tamamı ve içinde yaşayan canlıların oluşturduğu yapıya Biyosfer ya da Ekosfer denir. Bir bireyin veya türün doğal olarak yaşayıp, üreyerek

Hif lerden meydana gelmiştir. Dallanan veya dallanmayan bu hif lerin oluşturduğu yapıya misel icon1 Bütün canlılar hücrelerden meydana gelmiştir

Hif lerden meydana gelmiştir. Dallanan veya dallanmayan bu hif lerin oluşturduğu yapıya misel iconMolekülleri meydana getirmekle atomlar daha düşük enerjili veya daha kararlı bir hale geçerler. O halde bir molekülü kendisini meydana getiren atomlarına

Hif lerden meydana gelmiştir. Dallanan veya dallanmayan bu hif lerin oluşturduğu yapıya misel iconEndokrin sistem, başlıca köken aldıkları epitel ile ilişkilerini kaybetmiş bezlerden meydana gelmiştir. Bu bezlerin duktusları olmayıp salgılarını

Hif lerden meydana gelmiştir. Dallanan veya dallanmayan bu hif lerin oluşturduğu yapıya misel iconCanlıların temel yapı ve işlevsel birimi hücredir. Bütün canlılar bir yada daha fazla hücreden meydana gelmiştir. Kalıtım materyali hücrede bulunur. Yeni

Hif lerden meydana gelmiştir. Dallanan veya dallanmayan bu hif lerin oluşturduğu yapıya misel iconVirüs dilimize Latince den gelmiştir. Latince zehir anlamına gelmektedir. Uzun süre bilim adamlarının dikkatini çekmemişlerdir. Meydana getirdiği hastalıklar

Hif lerden meydana gelmiştir. Dallanan veya dallanmayan bu hif lerin oluşturduğu yapıya misel iconKÜme dır. I. Canlı veya cansız nesnelerin oluşturduğu topluluklar

Hif lerden meydana gelmiştir. Dallanan veya dallanmayan bu hif lerin oluşturduğu yapıya misel iconİnsanlığın ortaya çıktığı andan itibaren dünyanın farklı yerlerinde birçok uygarlık meydana gelmiştir. İnsanlar, ilkçağdan itibaren verimli tarım alanlarını, su

Hif lerden meydana gelmiştir. Dallanan veya dallanmayan bu hif lerin oluşturduğu yapıya misel icon1 İki veya daha fazla kümenin ortak elemanlarının oluşturduğu kümeye ne denir?

Hif lerden meydana gelmiştir. Dallanan veya dallanmayan bu hif lerin oluşturduğu yapıya misel iconKök kanseri, pek çok odunsu ve otsu bitki türünün kök ve kök boğazlarında urlar meydana getirerek oluşturduğu bir kanser türüdür. Hastalığın oluşmasına daha

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©trdocs.org 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page