S. S. Mamursem konut yapi kooperatiFİ

Reklamlari:Indir 10.86 Kb.
TitleS. S. Mamursem konut yapi kooperatiFİ
Date conversion18.06.2013
Size10.86 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.mamursem.com/r/olagan2010.doc
S.S. MAMURSEM KONUT YAPI KOOPERATİFİ


SAYIN ÜYEMİZ,

Kooperatifimizin 06.06.2010 Tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında alının kararlarla ilgili bilgilendirme aşağıda sunulmuş olup, bilgi edinmenizi ve uyarılara dikkat etmenizi rica eder, sağlıklı, huzurlu, başarılı günler dileriz.

Kooperatif Yönetim Kurulu

Başkan 2. Başkan Muhasip Üye Üye Üye

Alaettin Hoşgören Mahmut Mert Turgay Yulu Mehmet Uğurlu Hacı Mehmet Cihan


S.S. Mamursem Konut Yapı Kooperatifinin 2009 Hesap Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 06.06.2010 Pazar günü saat 10:00’da inşaat alanımızın yakınlarında bulunan Yenidoğan Mh. Diva Düğün Salonu Talas / KAYSERİ adresinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Kamil AKÇADIRCI, Birol ÇELEBİ ve Gazi DİNÇASLAN’ın gözetiminde Ortaklar Cetvelinde kayıtlı toplam 294 ortaktan 110 ortağın asaleten 41 ortağın vekaleten olmak üzere ile toplam 151ortağın katılımıyla yapılmıştır. Gündem maddelerinde:

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu , Denetim Kurulu Raporu ve bilanço hakkında ortaklar detaylı olarak görüşlerini bildirmiştir. 13 ortak söz alarak görüşlerini bildirmiştir. Yapılan oylamalar sonucunda Yönetim kurulu raporu ve Denetim kurulu raporu kabul edilmiştir.

Yönetim ve Denetim Kurulunun ibra edilmiştir.

Yönetim Kurulu asil üyeliklerine 1-Alaattin Hoşgören 2-Hacı Mehmet Cihan 3- Mahmut Mert, 4- Turgay Yulu , 5- Mehmet Uğurlu, yedek üyeliklere ise 1- Osman Öztaş, 2- Hazma Türk, 3- Şinasi Doğan, 4- Uğur Nevruz, 5- Adile Çelik 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere oybirliği ile seçilmişlerdir.

Denetim Kurulu asil üyeliklerine 1- Muhittin Efe, 2- Yücel Özdin,3-Yakup Deliktaş yedek üyeliklere 1- Selçuk Beren 2- Hakkı Karslı, 3- Gürcan Bozdağ teklif edildi. İkinci teklif ile Denetim Kurulu asil üyeliklerine 1- Muhittin Efe, 2- Yücel Özdin,3-Yakup Deliktaş yedek üyeliklere 1- Selçuk Beren 2- Hakkı Karslı, 3- Gürcan Bozdağ 1 (bir) yıl süre ile görev yapmaları oybirliği ile seçilmişlerdir.

Kooperatife alınacak ortak sayısının azami 300(üçyüz) ortak olmasına ve ortaklar ve arsa sahiplerine yapılacak konutlar dahil olmak üzere yaptırılacak konut sayısının en fazla 450(dörtyüzelli) konut olarak sınırlandırılmasına, genel kurulca oy birliği ile karar verilmiştir.

Konutların erken teslimi ve kurası çekilen konutların kesin maliyet bedellerinin teknik komisyon kurularak tespiti ve erken tapu verilmesi ile kesin maliyetin ödenmesi hususunda karar alınmış ve uygulamalara için yönetim kuruluna yetki verilmiştir.

Kredi kullanımı konusunda konut kesin maliyet bedellerinin tespiti için kurulacak teknik komisyonlarca belirlenecek her bir dairenin kesin maliyet bedelini aşmayacak miktarlarda ve ancak ortakların istemeleri halinde kullanılmak üzere her bir daire yada üye için azami ( ellibintl) 50.000,00-TL/üye veya (ellibintl) 50.000,00-TL/daire’ye kadar krediler alınmasına, gerekli hukuki prosedürleri yerine getirmek ve işlemleri yürütmek için yönetim kuruluna yetki verilmesine karar verilmiştir. ( Sayın üyelerimiz bu hususta kredi görüşmeleri ve teknik çalışmalar başlamış olup sizlere ayrıca yazılı olarak detaylı bilgiler verilecektir. )

Kooperatif arsalarının en son tapu bilgilerine göre, ferdileşme işlemlerinin yürütülebilmesi anasözleşme hükümlerine uygun olarak tapu, imar, ruhsat abonelik ve diğer işlemler için yönetim kuruluna tekrar yetki verilmiştir.

06.09.2009 tarihli 2.Etap kura çekimiyle ilgili olarak 74 pafta 1361 ada 1 nolu parsele konut yapılmasından vazgeçilmesine ve bu parseldeki dairelerden çekilen kuraların iptaline ve bu parselden kura çekenlerin başka parsellerdeki dairelerle takas işlemlerinin onaylanmasına, kooperatifin mevcut inşaatlarına yakın mevkilerden arsa temin edilerek doğrudan tahsis yapılmasına, bu hususta gerekli işleri yapmak ve uygulamalar için yönetim kuruluna yetki verilmesine, oy birliği ile karar verilmiştir.

Kooperatif ortaklık aidatlarının Temmuz 2010 dan itibaren (2010 Temmuz ayı aidatı dahil) geçerli olmak üzere 141 m²lik konutlar için aylık 550,00TL(beşyüzelli) 170 m²lik konutlar için ve 175 m² lik konutlar için ise aylık 750,00 TL(yediyüzelli) olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

Kooperatif 1. etap ve 2. etap ortaklarının 2010 yılı Mayıs ayı öncesinde birikmiş olan aidat, giriş aidatı, kura ve kat farkı bedeli ve sair bütün ana para borçlarının tahsili için 30.06.2010 dan itibaren iki Ay süre verilmesine, iki ay sonraki bu tarihe kadar ödenen ana paraların bu tarihten önce işlemiş ve işleyecek olan bütün gecikme cezalarının tamamımın silinmesine ve bu tarihten sonraki bakiye borçlarına normal gecikme cezalarının işletilmesine ve ayrıca bu tarih itibariyle kalan bakiye borcu yasal gecikme faizi ilave edilerek senet verilmesi halinde en fazla üç adet aylık senetlerle tahsil etmek üzere yönetim kuruluna yetki verilmesine karar verilmiştir.

Add document to your blog or website
Reklamlari:

Similar:

S. S. Mamursem konut yapi kooperatiFİ iconKonut yapi kooperatiFİ

S. S. Mamursem konut yapi kooperatiFİ iconÖzdeğİŞİm konut yapi kooperatiFİ

S. S. Mamursem konut yapi kooperatiFİ iconS. S. Balikuyumcu baran konut yapi kooperatiFİ

S. S. Mamursem konut yapi kooperatiFİ iconS. S. Sariyer ariköy konut yapi kooperatiFİ

S. S. Mamursem konut yapi kooperatiFİ iconS. S. Beydağlari saklikent konut yapi kooperatiFİ Çevre biLDİrgesi

S. S. Mamursem konut yapi kooperatiFİ iconSinirli sorumlu sariyer ariköy konut yapi kooperatiFİ

S. S. Mamursem konut yapi kooperatiFİ iconS. s aksu yalikent konut yapi kooperatiFİ 06 06. 2010 tariHLİ

S. S. Mamursem konut yapi kooperatiFİ iconS. S. Mavihayat körfez evleri konut yapi kooperatiFİ mahal listesi

S. S. Mamursem konut yapi kooperatiFİ iconS. S. Hanimeli bahçeleri konut yapi kooperatiFİ Üyelik başvuru formu

S. S. Mamursem konut yapi kooperatiFİ iconS. s idareciler iZMİr arsa ve konut yapi kooperatiFİ ana sözleşme özeti

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©trdocs.org 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page