Dİplomasini kayip edenlere mahsus diploma kayit örneğİ

Reklamlari:Indir 78.08 Kb.
TitleDİplomasini kayip edenlere mahsus diploma kayit örneğİ
Date conversion29.05.2013
Size78.08 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.akpinarortakoy.k12.tr/FileUpload/op238524/File/diploma_kayip.doc
DİPLOMASINI KAYIP EDENLERE MAHSUS

DİPLOMA KAYIT ÖRNEĞİ


……………………………………OKULU MÜDÜRLÜĞÜNE

………………../……………


Okulunuzdan …………….. yılında almış olduğum diplomamı kayıp ettim. Öğrenim durumumu bildiren bir belgenin verilmesini arz ederim.


…/…./….

İmza


ÖĞRECİNİN

TC. No :

Adı Soyadı :

Baba Adı :

Anne Adı :

Doğum Yer :

Doğum Tarihi :

Sınıf ve Şubesi:


TC

……………. İLİ

…………….. İLÇESİ

………………………………..OKULU MÜDÜRLÜĞÜ


BELGENİN

Tarihi :

Nosu :


DİPLOMA KAYIT ÖRNEĞİ


Dilekçe sahibi ………………T.C. Kimlik nolu ………………doğumlu ……………… oğlu/kızı …………………………………..nın ……………………………………okulundan (5 yıllık)………………. tarih ve ………… sayılı diplomayı almaya hak kazandığı resmi kayıtların incelenmesinden anlaşılmıştır.


/ /


……………….Okulu Müdürü

Adı Soyadı

(Resmi Mühür ve İmza)


ÖĞRENİM BELGESİNİ (TASDİKNAMESİNİ) KAYBEDENLERE MAHSUS BELGE


OKULUN

İLİ :

İLÇESİ :

ADI :

BELGENİN

TARİHİ :

NO/SAYISI :


ÖĞRENCİNİN

T.C. KİMLİK NO :

OKUL NUMARASI :

ADI VE SOYADI :

BABA ADI :

ANA ADI :

DOĞUM YERİ VE TARİHİ :

SINIFI :

ÖĞRETİM YILI VE DÖNEMİ :

YABANCI DİLİ :


KAYBETTİĞİ BELGENİN;

TARİHİ :

NO/SAYISI :Dersler

Haftalık Ders Saati

6. sınıf

7. sınıf

8.Sınıf
Rakamla

Yazıyla

Rakamla

Yazıyla

Rakamla

Yazıyla
Türkçe

Matematik

Fen ve Teknoloji

Sosyal Bilgiler

T.C. İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük

Yabancı Dil

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Ağırlıklı Yılsonu Puanları

4. Sınıf

5. Sınıf

6. Sınıf

7. Sınıf
Açıklamalar:


Yukarıda kimlik bilgileri verilen dilekçe sahibi ……………………………………… oğlu/kızı

……………………………………………………………………………. Okulumuzdan almış olduğu “Öğrenim Belgesi”ni kaybettiğinden, bu belge kayıtlarımıza uygun olarak ……. defa düzenlenmiştir. ……/……./20…Müdür Yardımcısı

Okul Müdürü

(Adı-Soyadı ve İmzası)

(Adı-Soyadı, İmza ve

Resmi Mühür)


ÖĞRENİM BELGESİ Ek :1

(Değişik: 2.5.2006/26156 RG)

OKULUN

İli : …………………………………

İlçesi : …………………………………

Adı : …………………………………

ÖĞRENCİNİN

T.C.Kimlik No : …………………………………

Okul No : …………………………………

Adı ve Soyadı : …………………………………

Baba Adı : …………………………………

Ana Adı : …………………………………

Doğum Yeri ve

Tarihi : …………………………………

BELGENİN

No’su : …………………………………

Tarihi : …………………………………DERSLER

1. Yarıyıl Notu

II. Yarıyıl Notu

Yıl Sonu Başarı Notu
Ağırlıklı Yılsonu Notları

4. Sınıf : ………

5. Sınıf : ………

6. Sınıf : ………

7. Sınıf : ………


Diğer Bilgiler

…/…/20.. tarihinde ilk defa/naklen …………………… sınıfına kaydedilen …………………………………… ……… sınıfına devam ederken öğrenim çağı dışına çıktığından velisinin / kendisinin isteği üzerine …/…/20.. tarihinde okulumuzdan ayrılmıştır.


…/…/20..

Müdür Yardımcısı Okul Müdürü

İmzası İmza ve Resmî Mühür

Add document to your blog or website
Reklamlari:

Similar:

Dİplomasini kayip edenlere mahsus diploma kayit örneğİ iconEK–4 Dİploma kayit örneğİ

Dİplomasini kayip edenlere mahsus diploma kayit örneğİ iconDİploma kayit örneğİ DİlekçESİ / /20

Dİplomasini kayip edenlere mahsus diploma kayit örneğİ iconMezuniyet/Öğrenim Belgesi/Nakil Belgesi/ Diplomasını Kaybedenlere Diploma Örneğinini Verilmesi

Dİplomasini kayip edenlere mahsus diploma kayit örneğİ iconDiploma veya Tasdikname Kayıp Belgesi

Dİplomasini kayip edenlere mahsus diploma kayit örneğİ icon3-Kişinin kimlik bilgilerini gösteren doğum belgesi veya Nüfus Kayıt Örneği,evli ise eş ve çocuklarının aile bağının kanıtlayan resmi belge ve nüfus kayıt örneği

Dİplomasini kayip edenlere mahsus diploma kayit örneğİ icon1 Kayıt Kabul Anadolu Liselerine Kesin Kayıt 1- tc kimlik no 2- diploma 3- sınav sonuç belgesi 1 İŞ GÜNÜ

Dİplomasini kayip edenlere mahsus diploma kayit örneğİ iconTasdikname kayip dilekçESİ Örneğİ lisesi MÜDÜRLÜĞÜNE

Dİplomasini kayip edenlere mahsus diploma kayit örneğİ iconBartin üNİversitesi Dİploma, Dİploma eki ve geçİCİ mezuniyet belgeleriNİN

Dİplomasini kayip edenlere mahsus diploma kayit örneğİ iconArdahan üNİversitesi Dİploma, Dİploma eki ve diĞer belgeleriN

Dİplomasini kayip edenlere mahsus diploma kayit örneğİ iconKayit formu doldurulmuş Örneğİ

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©trdocs.org 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page