Bedensiz varliklar öncelikle kimlere musallat olurlar? 2

Reklamlari:Indir 102.22 Kb.
TitleBedensiz varliklar öncelikle kimlere musallat olurlar? 2
Page6/7
Date conversion14.05.2013
Size102.22 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://volkanergenekon.net/brosur.doc
1   2   3   4   5   6   7

HRİSTİYANLIKTA CİN İNANCI


Sen Allah’ın bir olduğuna inanıyorsun, iyi ediyorsun, cinlerde, inanıyorlar ve titriyorlar. Fakat ey boş adam, imanın ameller olmayınca faydasız olduğunu bilmek ister misin? (Yakup’un mektubu, 2/ 19–20)

Ve onun haberi bütün Suriye’ye yayıldı. Ve ona çeşit çeşit hastalıklara ve dertlere tutulmuş bütün hastaları, cinlere tutulanları, saralı ve inmeli olanları getirdiler.

Ve onları iyi etti. (Matta 4/ 24)

Luka ve Markos incilinde bildirildiğine göre Hz. İsa, Mecdelli Meryem adlı kadından yedi tane cin çıkararak onu iyileştirmiştir. (Markos 16/ 9)

Markos inciline göre cinler Hz. İsa’ ya itaat etmek zorundaydılar. Çünkü onu tanıyor ve kendisinden korkuyorlardı. (Markos 1/ 32- 34)

Luka incilinde yer alan bir iddiaya göre de cinler bir insandan sen Allah’ ın oğlusun diye bağırarak çıkarlardı. İsa onları azarlayarak söylemeye bırakmazdı çünkü kendisinin Mesih olduğunu biliyorlardı. (Luka 4/ 41)

Çevresindeki halkın bir kısmı kendisine inanmakta fakat çoğunlukta inanmayarak onun Cinli/deli olduğunu iddia etmektedir. (Yuhanna 8/ 48- 49, 10/ 19- 21 17/ 19- 20)

Yine İncillerden anladığımıza göre onun cinlerin başkanı beezbul vasıtasıyla

Ulşiyaptanı bildirmekteydiler. (Matta 12/ 22- 29 Luka 11/ 14- 22 Markos 3/ 22- 27)

Hz. İsa cine tutulmuş dilsiz bir adamın cinini kovarak iyileştirmiş ve konuşmasını

Sağlamıştır. (matta 9/ 32–34 12/ 22–29 Markos 3/ 20–27, Luka 11/ 14–22)

Hz. İsa saralı bir çocuğu, onun hastalanmasına sebep olan cine kovarak iyileştirmiştir. (matta 17/ 14–20 Luka 9/ 37–42)

Hz. İsa cinleri Allah’ın ruhu ile çıkarıp kovduğunu söylemişti. (matta 21/ 28)

Hz. İsa cinleri çıkarma yetkisini havarilerine de vermiştir: “ve cinleri çıkarmaya kudretleri olsun diye 12 kişi tayin etti.” Havarilerde hz. İsa’ dan aldıkları bu yetki ile kötü ruhlar üzerine hakim olmuşlar ve cinleri çıkararak hastaları iyileştirmişlerdir. (Markos 6/ 13 Luka 9/ 1–2)

Hz. İsa havarilerden başka 70 kişi daha tayin ederek onlara cinleri çıkarma yetkisi vermiştir. “ve 70’ ler: ya rab. Cinler bile senin isminle bize itaat ediyorlar diyerek sevinçle döndüler. (Luka 10/ 17)

İnciller Hz. İsa’ dan izinsiz onun izni ile cinleri çıkaran bir kimsenin meydana çıktığını bunun üzerine havari Yuhanna’nın ona mani olduğunu ancak Hz. İsa’nın “ona mani olmayın” dediğini kaydetmektedirler. (Markos 9/ 38)

Hz. İsa havarilerine şöyle demiştir: “şu alametler iman edenlerle beraber gidecektir: Benim ismimle cin çıkaracaklar yeni dillerle söyleyecekler yılanlar tutup kaldıracaklar öldürücü bir şey içseler onlara hiç zarar vermeyecek hastalar üzerine ellerini koyacaklar ve onlar iyi olacaklar”. (Markos 16/ 17- 18)

Hristiyanlık cinlere tapınmayı yasaklamıştır. Pavlus: “… milletler kurban ettikleri şeyleri Allah’ a değil cinlere kurban ediyorlar. Cinlerle iştirak etmenizi istemem. (1. Korintoslulara 10/ 20- 219)

Yuhanna’nın vahyindede cinlere secde etmek yasaklanmıştır. (yuhannanın vahyi 9/ 209)

Cin çıkarma uygulamalarının Protestanlığın bir kolu olan reforme Hıristiyan kilisesi ile doğu kiliselerinde hala uygulandığı kaydedilmektedir.

İSLAM DİNİNDE CİNLER


İslam’a göre cinler akıl sahibi olması açısından peygamberlerin tebliğlerine muhattap olmuş sorumluluk sahibi canlılardır. Kur’an-ı kerim de onların Hz. Musa’ya ve getirdiği buyruklara iman ettikleri haber verilmiştir. (Ahkaf Suresi, 46/ 30)

Peygamberlerin davetleri açısından mümin ve kâfir diye ikiye ayrılan cinlerin iman edenleri kurtuluşa ve ebedi saadete ererek cennete gireceklerdir. “and olsun ki cehennem için birçok cin ve insan yarattık.” (Araf Suresi, 7/ 179)

Kur’ an da cinlerinde insanlar gibi Allah’ a karşı yalan uydurdukları haber verilmiştir. (Cin Suresi, 72/ 5)

Kurana göre insanlar cinleri göremedikleri halde cinler insanları görmektedirler.

(Araf Suresi, 7/ 27)

Hz. Peygamber (sav) bu duruma işaret ederek Müslüman bir kişinin tuvalet veya cinsel ihtiyacı için soyunduğu zaman “besmele” çekerek kendisini gözleyen cin ve şeytanları kovmasını istemiştir. (Tırmizi, İbni Mace, taharet 9/ 297- 298)

Cinlerde hayatlarını devam ettirmek için kendi yapılarına uygun olarak beslenmekte, yiyip içmektedirler ayrıca ölümlüdürler. (Müslim, Zikr 68)

Cinlerinde nikahlanıp evlendikleri, çoluk çocuk sahibi oldukları kaydedilmektedir. (Ebu ya’ la, El-ferra, El Mutemet fi usulit-din s.174)

Hz. Muhammed (sav) bir hadislerinde evlerde bırakılan çöplerin cinlerin toplantı yeri olacağını bildirmiştir. (Abdurrezzak, Musannaf, 11, 32)

İslam dinin de cinlerin bazı insanları çarparak hastalanmalarına sebep olduğu inancı vardır. (Bakara Suresi, 2/ 275, el- ferra s. 173- 174)

Kuran da ve bazı hadislerde cinlerin haber çalmak için göğe çıktıkları fakat üzerlerine yakıcı, delici ışınlar gönderilmek suretiyle buradan kovalandıklarını öğrenmekteyiz. (Saffat 37/ 6- 10 Hicr 15/ 16- 18)

Gerek cinn ve gerekse ins’ den hiç bir şeytan artık semaya çıkamaz sırlarına vakıf olamaz. (Elmalılı M Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’an Dili, cilt 5, 349 Cin Suresi, 72/ 8- 10)

Cenab-ı hak cinleri dumansız ateşten yarattığını kuran da haber vermektedir. Yani günümüzde ki anlamıyla ışınlardan ibarettirler. (Sad Suresi, 38/ 71- 77; Rahman 55/ 14- 16)

Cinler insanoğlunun gözüne görülemeyecek bir tarzda yaratılmışlardır. (Araf Suresi, 7/ 27)

İslam kehanet grubuna giren şeylerin hepsinin yalan olduğunu belirtmiş kahinleri dinlemeyi onları tasdik etmeyi yalanlamıştır. (sahi buhari, tefsir 72/ 1)

Kuran da “ey cin ve insan topluluğu! Size ayetlerimi anlatan bu günle karşılacağınıza dair sizi uyaran resuller gelmedi mi?” (Enam Suresi, 6/ 112)

Cinlerinde insanlar gibi Allah’ a kulluk yapmakla mükellef tutuldukları kesin olarak bildirilmektedir: “cinleri ve insanları ancak bana kulluk etmeleri için yarattım.” (Zariyat Suresi, 51/ 56)

Ahkaf suresindeki ayetlerde cinlerden bir grubun Hz. Peygamberimize (sav) gelerek Kuran’ı dinledikleri daha sonra kendi kavimlerine açıklamakla görevli olarak dönüp onları İslam’a davet ettiklerini anlıyoruz. (Ahkaf Suresi, 46/ 29–32)

Abdullah bin mesuttan “cin heyetinin geldiği gece Resulullah ile beraberdim. Derin bir nefes aldılar. Neyiniz var ey Allah’ ın resulü dedim. Kendi nefsime ölümü haber verdim buyurdu. Yerine halife bırak dedim. Kimi? Buyurdu. Ebu bekri dedim. Sustular. Ömeri Dedim. Sustular. Ali’ yi dedim. Derin bir nefes alıp nefsim kudret elinde olan Allah’ a yemin ederim ki ona itaat ederlerse cennete girerler buyurdu. (imam- ı şibli, ahkamulcan s. 68- 69, garaibü ve acaibül cin s. 63- 64)
1   2   3   4   5   6   7

Reklamlari:

Similar:

Bedensiz varliklar öncelikle kimlere musallat olurlar? 2 iconBedensiz varliklar öncelikle kimlere musallat olurlar?

Bedensiz varliklar öncelikle kimlere musallat olurlar? 2 iconMusallat, İlk Günde İlgi Odağı Oldu "musallat" galasinda

Bedensiz varliklar öncelikle kimlere musallat olurlar? 2 iconTÜRKİye muhasebe standardi 8 maddi, maddi olmayan duran varliklar ile özel tükenmeye tabi varliklar

Bedensiz varliklar öncelikle kimlere musallat olurlar? 2 iconÖncelikle tüm sınavlarınızda başarılar dilerim. Aşağıda öncelikle sorumlu olduğunuz konular bulunmaktadır. Ardından derste konular işlenilirken sunularda ortaya

Bedensiz varliklar öncelikle kimlere musallat olurlar? 2 iconÖncelikle tüm sınavlarınızda başarılar dilerim. Aşağıda öncelikle sorumlu olduğunuz konular bulunmaktadır. Ardından derste konular işlenilirken sunularda ortaya

Bedensiz varliklar öncelikle kimlere musallat olurlar? 2 iconÖN nasihat bu kitaptaki tavsiyeler en çok kimlere ?

Bedensiz varliklar öncelikle kimlere musallat olurlar? 2 iconSik sorulan sorular: Hepatit a aşı uygulaması kimlere yapılacaktır?

Bedensiz varliklar öncelikle kimlere musallat olurlar? 2 iconDer, Die, Das "der" Erkek varlıklar

Bedensiz varliklar öncelikle kimlere musallat olurlar? 2 iconÜNİte 4 duran varliklar

Bedensiz varliklar öncelikle kimlere musallat olurlar? 2 iconÇed köŞESİ Sular özgürce akarsa, bereketli ‘akarsu’ olurlar

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©trdocs.org 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page