AHŞap doğrama elemanlari resmi dersi Çalişma sorulari ah ş ap bölme ç İ z I m I

Reklamlari:Indir 152.05 Kb.
TitleAHŞap doğrama elemanlari resmi dersi Çalişma sorulari ah ş ap bölme ç İ z I m I
Date conversion13.05.2013
Size152.05 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://mebk12.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/42/25/972728/dosyalar/2012_12/31101423_ahapdoramaelema
AHŞAP DOĞRAMA ELEMANLARI RESMİ DERSİ ÇALIŞMA SORULARI

AHŞAP BÖLME ÇİZİMİ


1. Aşağıdakilerden hangisi teknik özelliklerine göre sınıflandırılmış bir bölme çeşidi değildir?

A) Ses yalıtımlı bölmeler B) Tavan bölmeleri

C) Isı yalıtımlı bölmeler D) Ateşe dayanıklı bölmeler

2. Aşağıdakilerden hangisi bölmelerin kullanım alanlarından biri değildir?

A) Görünmesi istenmeyen yerlerde B) Büyük salonların daha küçük birimlere ayrılmasında

C) Görünmesi istenen yerlerde D) Pastanelerin görünmesi istenmeyen bölümlerinde

3. Aşağıdakilerden hangisi seperatörün tanımını ifade etmektedir?

A) İstenildiği an sökülüp yeni düzenleme yapılabilir.

B) Çerçevenin bir yüzü veya iki yüzü tahta ile kapatılıp yapıya sabitlenir.

C) Ağaç ürünü plakalardan yararlanılamaz.

D) İstenildiği an sökülemez ve yeni düzenleme yapılamaz.

4. Aşağıdakilerden hangisi dekoratif bölme yapımı sistemlerinden biri değildir?

A) Kafes sistemi B) Tablalı sistem C) Çerçeveli sistem D) Alçıpan

5. Sabit bölmeler yere ve tavana sabitlenirken aşağıdaki malzemelerden hangisi kullanılmaz?

A) Dübel B) Ray C) Vida veya cıvatalar D) Metal bağlantı elemanları


CEVAP ANAHTARI : 1B 2C 3A 4 D 5B


1. Aşağıdakilerden hangisi sökülebilir bölmelerin özelliklerinden değildir?

A) Konstrüksiyonu basit olmalıdır.

B) Yapıya tamamen sabitlenmelidir.

C) Panolar ve bölme elemanları hafif malzemelerden yapılmalıdır.

D) Kolayca sökülüp takılabilmelidir.

2. Aşağıdakilerden hangisi sökülebilir bölmeler yer değiştirdiğinde yapıda meydana gelebilecek olumsuzluklardan değildir?

A) Bağlantı yerleri görünmez. B) Delik yerleri görünür.

C) Yerdeki yüzeyde meydana gelmiş olan hasarlar görünür. D) Zemin zedelenmiş haldedir.

3. Mekânlara bölme yapılırken aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz?

A) Mekânın genişliği B) Mekânın kullanım alanı

C) Mekânın kullanım amacı D) Mekânın rengi

4. Aşağıdakilerden hangisi iskeletli bölmelerde, kayıtlarla ilgili bir bilgi olamaz?

A) Kayıtlar bölmelerin gerekli sağlamlıkta yapıya tutturulmasına imkân verir?

B) İskelet kayıtlarının dikme kalınlıkları bölmenin büyüklüğüne uygun olmalıdır.

C) Yapının sıva işçiliği gereken titizlikte yapılmalıdır.

D) İskelette dikey kayıtlar yer kayıtlarının üzerine binmelidir.

5. Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki çizimi doğru olarak ifade etmektedir?

A) Üst kesittir, iskeletli bölmenin çizimidir, kapının açılış yönü çizilmiştir.

B) Yan kesittir, seperatör çizimidir, kapının açılış yönü çizilmiştir.

C) Ön görünüştür, sabit bölme çizimidir, pencerenin açılış yönü çizilmiştir.

D) Üst kesittir, seperatör çizimidir, kapının ön görünüşü çizilmiştir.

CEVAP ANAHTARI : 1B 2A 3D 4C 5A


1. Aşağıdakilerden hangisi seperasyonun yararlarından biri olamaz?

A) İstenildiği an sökülebilir. B) İstenildiği an sökülemez.

C) Tavan bölünmediğinden perspektif derinliği etkilenmez. D) Dekoratif değer taşır.

2. Aşağıdakilerden hangisi seperasyonun özelliklerinden değildir?

A) Mekânın mimari özelliğine göre yapılırlar. B) Fabrikasyon olarak üretilebilirler.

C) Yerine göre tasarlanıp yaptırılabilirler. D) Fabrikasyon olarak yapılmaları mümkün değildir.

3. Aşağıdakilerden hangisi bölmelerin bağlantılarıyla ilgili olamaz?

A) Tavanın yerden yüksekliği 260 cm olmalıdır.

B) Tavan bağlantısı tavan kayıtının vidalanması ile sağlanır.

C) Yan duvar bağlantısı yeterli sağlamlıkta olmalıdır.

D) Yan duvarla tavan ilişkileri uyumlu olmalı ve bağlantılar sağlam olmalıdır.


4. Aşağıdakilerden hangisi yandaki detayı ifade etmektedir?

B) Seperatörün yer ile olan ilişkisi

C) Seperatörün pencere ile olan ilişkisi

D) Seperatörün tavanla olan ilişkisi


5. Aşağıdakilerden hangisi yanda verilen E

detayı ile ilgilidir?

A) Seperatörün üst görünüşü çizilmiştir

B) Seperatörün yan görünüşü çizilmiştir.

C) Seperatörün yan dikmesinden üst kesit alınmış, E detayı çizilecektir.

D) Seperatörün orta dikmesinden üst detay alınmış, E kesiti çizilecektir.


CEVAP ANAHTARI : 1B 2D 3A 4D 5C


AHŞAP KAPLAMA ÇİZİMİ


I. Ahşap kiriş üzerine döşenirler.

II. Kalınlıkları 2–3 cm, genişlikleri 8–12 cm olan tahtalar kirişlere çivilerle çakılır.

III. Tahtalarla duvar arasında, ağacın çalışması ihtimaline karşı 2 cm açıklık bırakılır.

IV. Boşluk süpürgelik çıtası ile kapatılır.

1. Yukarıda verilen bilgiler aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?

A) Düz tahta zemin kaplama B) Ahşap parke zemin kaplama

C) Laminant zemin kaplama D) Lamine zemin kaplama

I.Nemden dolayı doğrudan monte edilmemeli araya çıta konulmalıdır.

II.Yüzey ile kaplama arasında 20-25 mm’lik boşluk bırakılmalıdır.

III.Yere ve tavana yakın yerlerde hava akımı sağlanmalıdır.

IV.Ek yerleri düşey konumdaysa alt konstrüksiyon çıtaları yatay konumdadır.

2. Yukarıda verilen bilgiler aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?

A) Dış mekân kaplaması B) Tavan kaplaması

C) Zemin kaplaması D) Duvar kaplaması

3. Üst katmanı 4 mm ağaç, orta katmanı 8 mm ağaç, alt katmanı 2 mm ağaç olan, geniş ve uzun yüzeyli olarak üretilen ve birbirine 90º dik gelecek şekilde preslenen malzeme aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ahşap parke B) Zıvanalı lambalı kaplama C) Lamine kaplama D) Laminant kaplama


4. Ahşap parkelerle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Çok rutubetli havalarda yapılan parkeler kabarır.

B) Parkeleri odanın tam ortasından döşemeye başlamalıyız.

C) Süpürgeliklerin duvar köşelerine denk gelen kısımları 45º ve 90º alıştırılmalıdır.

D) Parke döşerken dikkat edilecek en önemli nokta, rutubetten dolayı parkenin genişleyip daralmasının göz önünde bulundurulmasıdır.


CEVAP ANAHTARI : 1A 2D 3C 4B


1. Aşağıdakilerden hangisi parkelerin özelliklerinden biri değildir?

A) Sert ağaçtan olmalıdır. B) Köşeleri keskin, yüzeyleri pürüzsüz olmalıdır.

C) Hepsi farklı kalınlıkta olabilir. D) Eğri, çarpık, çatlak ve yarık olmamalıdır.

2. Duvar kaplamalarının alt konstrüksiyon çıtalarının aralıkları en fazla kaç cm olmalıdır?

A) 10 B) 15 C) 20 D) 60

3. Tavan betonuna çakışık olarak yapılan tavanlara ne ad verilir?

A) Bitişik tavan B) Asma tavan C) Alçıpan tavan D) Akustik tavan

4. Bitişik tavanlardaki alt konstrüksiyon çıtaları (ızgara çıtaları) tavana güvenli bir şekilde nasıl tutturulur?

A) Çivi ile B) Çelik dübelle C) Tutkalla yapıştırılarak D) Süpürgelik yardımıyla

5. Zemin kaplaması yapmadan önce beton üzerine kadron (alt konstrüksiyon çıtası) hazırlamanız gerekirse çıtanın kesit ölçülerini kaça kaç çıkarırsınız?

A) 1cm x 3 cm B) 25 cm x 25 cm C) 5 cm x 8 cm D) 30 x 30 cm


CEVAP ANAHTARI : 1C 2D 3A 4B 5C


1. Masif parke yapılacak mekânlarda aşağıdakilerden hangisinin bitmiş olması önemli değildir?

A) Alçı B) Sıva C) Boya D) Dış cephe boyası

2. Ahşap parke yapımı sırasında duvar diplerinde 15 mm’lik boşluk bırakılmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Estetik görünüm sağlamak için B) Ağacın çalışması nedeniyle döşemenin kalkmasını önlemek

C) Zımparalamayı kolaylaştırmak D) Parkenin aralıklarını kolayca temizlemek için

3. Aşağıdakilerden hangisi duvar kaplaması ile ilgili değildir?

A) Kutulu biçimde dikdörtgen veya kare şeklinde hazırlanır.

B) Alt konstrüksiyon üzerine bağlanır.

C) Bağlantı profili veya çivi ile görünmez biçimde bağlanır.

D) Alt konstrüksiyon üzerine lambalı takozlar yardımıyla bağlanır.

4. Duvar kaplamalarında alt karkas parçaları terazisinde bağlanmazsa bunun sonucunda ne gibi bir olumsuz durumla karşılaşılır?

A) Lambri tavan arasında açıklık oluşur. B) Lambri yer arasında açıklık oluşur.

C) Lambri yüzeylerinde dalgalanma meydana gelir. D) Lambri yüzeylerinde dalgalanma meydana gelmez

5. Aşağıdakilerden hangisi kutulu tavanın özelliklerinden değildir?

A) Çok belirgin bir bölümleme etkisi uyandırır. B) Alçıpan plakalardan oluşur.

C) Kutuyu andıran bölüm çıtalardan oluşur. D) Kutuyu andıran bölüm kalın çerçevelerden oluşur.


CEVAP ANAHTARI : 1D 2B 3A 4C 5B


AHŞAP MERİVEN ÇİZİMİ


1. Ahşap merdiven net resmi üzerinde aşağıdaki bilgilerden hangisi bulunur?

A) Ölçülendirme B) Merdiven yönü işareti C) Basamak numaraları D) Bağlantı elemanları

2. Ahşap merdiven çiziminde ilk işaretlenen elemanlar hangisidir?

A) Merdiven babası B) Küpeşte C) Basamak D) Rıht

3. Merdiven çizimi ön görünüşünde hangi elemanlar görülmez?

A) Basamak kalınlığı B) Rıht C) Limonluk D) Seren kalınlığı

4. Hangi merdiven türünde dengeleme yapılmaz?

A) Tam döner merdiven B) Düz merdiven C) Yarım döner merdiven D) Çeyrek döner merdiven

5. Rıht yüksekliği 18 cm olan ve rıht sayısı 15 olan bir merdivenin oda yüksekliği kaçtır?

A) 256 B) 260 C) 270 D) 276


CEVAP ANAHTARI : 1D 2A 3C 4B 5C


1. Merdiven kesit resminde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

A) Ölçülendirme B) Tarama C) Profil D) Basamak boyutları

2. Kesit resim üzerinde detay alınırken aşağıdakilerden hangisine bakılmalıdır?

A) Boyutuna B) Biçimine C) Birleştire türüne D) Birleştirme yerine

3. Merdiven kesitlerinde hangi elemanlar alınmaz?

A) Bağlantı elemanları B) Serenler C) Basamak D) Rıht

4. Kesit resmi üzerinde hangi tarama özellikle belirgin olmalıdır?

A) Elyaf B) Makta C) Metal D) Vida

5. Aşağıdakilerden hangisinde belirtilen parça cinsi merdivende kullanılmaz?

A) Korkuluk B) Küpeşte C) Kolçak D) Kiriş parçası


CEVAP ANAHTARI : 1C 2D 3A 4B 5C


1. Merdiven Detay resminde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

A) Ölçülendirme B) Tarama C) Parçaların kesitleri D) Basamak boyutları

2. Merdiven basamaklarında aşağıdakilerden en birleştirme yöntemlerinden hangisinin kullanılması uygun değildir?

A) Düz birleştirme B) Kırlangıçkuyruğu birleştirme C) Parmak birleştire D) Kendinden çıtalı birleştirme

3. Küpeşte profil kesiti aşağıdakilerden hangisi uygun değildir?

A) 60x60 mm B) 59x59 mm C) 90x45 mm D) 59x55 mm

4. Küpeşte – baba birleştirmelerinde hangi yöntem kullanılmaz?

A) Kavelalı birleştirme B) Vidalı birleştirme C) Çektirmeli birleştirme D) Kamalı birleştirme

5. Aşağıdakilerden hangisinde merdiven için kullanılan kontrplak ölçüsü uygundur?

A) 10 B) 12 C) 16 D) 18


CEVAP ANAHTARI : 1D 2B 3C 4D 5A


AHŞAP SEDİR ÇİZİMİ


1. Sedirler tasarlanırken aşağıdaki sınıflandırmalardan hangisi uygulanmaz?

A) Tek kişilik B) Çift kişilik C) Üç kişilik D) Yedi kişilik

2. Yapılış tarzlarına göre sedirler sınıflandırıldığında hangisi bu sınıflandırmanın dışında kalır?

A) Selçuklu tarzı sedirler B) Eskitme boyalı sedirler C) Osmanlı tarzı sedirler D) Modern tarz sedirler

3. Aşağıdakilerden hangisi sedirlerin özelliklerinden biri değildir?

A) Hafif sedirler B) Kolçaklı sedirler C) Kolçaksız sedirler D) Arkalıksız ve arkalıklı sedirler

4. Aşağıdakilerden hangisi sedirlerin kullanım alanlarından değildir?

A) Salonlar B) Oturma odaları C) Kilerler D) Balkonlar

5. Net resim üzerinden kesit ve detay alınırken aşağıdakilerden hangisi göz önünde bulundurulmaz?

A) Bütün görünüşlerden kesit ve detay almak zorunludur.

B) En gerekli yerlerden kesit ve detay alınmalıdır.

C) Konstrüksiyonu en iyi ifade eden yerlerden kesit ve detay alınmalıdır.

D) Birleşme ve geçmelerin olduğu yerlerden kesit ve detay alınmalıdır.


CEVAP ANAHTARI : 1D 2B 3A 4C 5A


1. Kesit resmine başlamadan önce ilk yapılması gereken çizim aşağıdakilerden hangisidir?

A) Net resmin çizilmesi B) Perspektifin çizilmesi C) Detay resim çizilmesi D) Ölçülendirme


2. Kesit düzlemi üzerine konulan okların yönleri aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?

A) Perspektifte ön görünüşü B) Net resme hangi yönden bakılacağını

C) Detay resmin yüksekliğini D) Net resmin yüksekliğini

3. Ahşap sedirlerin oturma genişliği aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) 15-20 cm B) 20-25 cm C) 40-45 cm D) 55-60 cm

4. Ahşap sedir yapımında yan kayıtlarla ayakların bağlantısı aşağıdakilerden hangisi ile yapılamaz?

A) Kırlangıç kuyruğu boy ekleme B) Zıvanalı C) Kavelalı D) Bağlantı elemanı

5. Ahşap sedirin arkalığı ve oturak kısımları için hazırlanmış çerçeve ızgaraların arasında kalan boşlukların aşağıdaki malzemelerden hangisi ile doldurulması uygun olur?

A) Mermer B) Cam C) Kontraplak D) Kaplama


CEVAP ANAHTARI : 1A 2B 3D 4A 5C


1. Çizim sırasına göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Net resim çizme, detay resim çizme, kesit görünüş üzerinde detay yerini işaretleme

B) Net resim çizme, kesit görünüş üzerinde detay yerini işaretleme, detay resim çizme

C) Detay resim çizme, net resim çizme, kesit görünüş üzerinde detay yerini işaretleme

D) Perspektif çizme, detay resim çizme, kesit görünüş çizme


2. Yandaki kesit resmindeki “B” detayında çizilmesi istenen

aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ön ayakla oturmalığın birleşmesi

B) Arka ayakla yan kayıtın birleşmesi

C) Arkalıkla oturağın birleşmesi

D) Sedirin ön ayağı ile kolçağın birleşim yerinin detayı


3. Yandaki ön görünüşten alınan A-A’ yan kesitinin bakış

yönü için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Ön görünüşe sağdan sola doğru bakılmıştır.

B) Ön görünüşe yukarıdan aşağıya doğru bakılmıştır.

C) Ön görünüşe soldan sağa doğru bakılmıştır.

D) Ön görünüşe aşağıdan yukarıya doğru bakılmıştır.


4. Yandaki çizim için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Detay resimdir.

B) Perspektif resimdir.

C) Net resimdir.

D) Yan görünüştür.


CEVAP ANAHTARI : 1B 2D 3C 4A

BAHÇE MOBİLYASI ÇİZİMİ

1- Bahçe masaları aşağıdaki malzemelerden hangisi ile yapılamaz?

A) Ağaç B) Metal C) Plastik D) Karton


2- Bahçe masalarının yüksekliği ne kadar olmalıdır?

A) 75-82 cm B) 90-95 cm C) 65-70 cm D) Hiçbiri


3- Bahçe masası dişi zıvanalarının açılmasında aşağıdaki makinelerden hangisi kullanılamaz?

A) Yatay delik makinesi B) Dikey delik makinesi C) Kalınlık makinesi D) Zincirli delik makinesi


4- Bahçe masası yapımında aşağıdaki ağaçlardan hangisi kullanılamaz?

A) Tik B) Kavak C) Sedir D) Meşe


5- Aşağıdakilerden hangisi bahçe masasında bulunması gereken özelliklerden değildir?

A) Hafif ve kolay taşınır olması B) Suya dayanıklı olması

C) Havanın bozucu etkilerine dayanıklı olması D) Tablasının eğimli olması


CEVAP ANAHTARI: 1D 2A 3C 4B 5D

1. Aşağıdakilerden hangisi bahçe mobilyası türü değildir?

A) Piknik Masası B) Pergola C) Masa D) Sehpa


2. Piknik masası yüksekliği hangisi olamaz?

A) 70–72 cm B) 70–74 cm C) 74–85 cm D) 85–90 cm


3. Bahçe mobilyalarında kullanılan üst görünüş geometrik şekli hangisi olamaz?

A) Yamuk B) Dikdörtgen C) Kare D) Daire


4. Bahçe koltuğunda yaslanma yüksekliği hangisi olmalıdır?

A) 60–70 cm B) 70–80 cm C) 80–90 cm D) 70–85 cm


5. Banklarda oturma yüksekliği kaç cm aralıklarında olmalıdır?

A) 30–40 cm B) 38–40 cm C) 38–45 cm D) 40–50 cm


CEVAP ANAHTARI: 1 B 2 C 3 A 4 D 5 C


1- Sandalyede eğimli parçaların çiziminde aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

A) Cetvel B) Şablon C) Gönye D) Mastar


2- Markalaması yapılmış eğmeçli parçaların kaba kesimi aşağıdaki makinelerden hangisi ile yapılır?

A) Planya Makinesi B) Daire testere makinesi C) Şerit testere makinesi D) Hiçbiri


3- Sandalye de dişi zıvanalarının açılmasında aşağıdaki makinelerden hangisi kullanılamaz?

A) Yatay delik makinesi B) Dikey delik makinesi C) Kalınlık makinesi D) Zincirli delik makinesi


4- “Bahçe mobilyalarında, koltuklar ile aynı özelliklere sahip oturma elemanlarıdır. İki ya da daha çok kişinin oturması amacı ile yapılır” Yukarıda özellikleri verilen oturma elemanı aşağıdakilerden hangisidir.

A) Kanepe B) Sandalye C) Sedir D) Tabure


5- Aşağıdakilerden hangisi bahçe mobilyalarında kullanılan tutkal ve ahşapta bulunması gereken özelliklerden değildir?

A) Parçalar arasındaki boşluk 2 cm yi geçmemelidir. B) Havanın bozucu etkilerine dayanıklı olması

B) Suya dayanıklı olması D) Tablasının eğimli olması

CEVAP ANAHTARI: 1B 2C 3B 4A 5D

1. Katlanır sandalyelerde oturma düzlemi eğimi kaç derece alınabilir?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

2. Banklarda yaslanma yüksekliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) 70–72 cm B) 70–74 cm C) 74–85 cm D) 86–95 cm

3. Bahçe sandalyesinde arkalık eğimi kaç dereceler arasında alınabilir?

A) 3–15° B) 4–8° C) 4–12° D) 3–5°

4. Hamak yapımında en uygun birleştirme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Lamine B) Kesme C) Zıvanalı D) Dişli


CEVAP ANAHTARI : 1 B 2 D 3 C 4 A


1- Aşağıdakilerden hangisi Bahçe korkuluklarının görevlerinden değildir?

A) Bahçe sınırlarının belirlenmesi B) Giriş çıkışların engellenmesi

C) Taşıyıcı duvar elde etme D) Estetik bir görünüm kazandırma

2- Bahçe korkuluklarını yüksekliği ne kadar olmalıdır?

A) 75-82 cm B) 65-70 cm C) Hiçbiri D) 100-200 cm

3- Bahçe korkuluğunu havanın bozucu etkilerine karşı korumak için aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılmalıdır?

A) Zımparalama B) Emprenye C) Montaj D) Perdah

4- Bahçe korkuluğu yapımında aşağıdaki ağaçlardan hangisi kullanılamaz?

A) Tik B) Kızılçam C) Sedir D) Ceviz

5- Aşağıdakilerden hangisi bahçe korkuluğunu oluşturan elemanlardan değildir?

A) Taşıyıcı ayaklar B) Pervaz C) Karkas D) Yüzey kaplamaları


CEVAP ANAHTARI: 1C 2D 3B 4D 5B


1) Bahçe mobilyalarında hangi metal birleştirme elemanı kullanılmaz?

A) Menteşe B) Plastik tapa C) Vida D) Cıvata

2) Piknik masası orta kısımda masayı enine geçen birleştirme elemanına ne denir?

A) Atkı B) Kama C) Eğik kayıt D) Ayak

3) Bahçe mobilyalarında kullanılan metal malzemeler hangi madde ile kaplanır?

A) Vernik B) Tiner C) Galvaniz D) Ahşap koruyucu

4) Bahçe mobilyalarında hangi birleştirmelerden hangisi kullanılmaz?

A) Zıvana B) Kinişli C) Lambalı D) Kelepçeli

5) Bahçe mobilyalarında vida ve çivilerin başlarını gizlemede kullanılan elemana ne denir?

A) Tapa B) Kama C) Kayıt D) Hiçbiri


CEVAP ANAHTARI : 1 B 2 A 3 C 4 D 5 AAdd document to your blog or website
Reklamlari:

Similar:

AHŞap doğrama elemanlari resmi dersi Çalişma sorulari ah ş ap bölme ç İ z I m I iconAHŞap doğrama resmi dersi Çalişma sorulari modüL 1: ahşap kapi çİZİMİ

AHŞap doğrama elemanlari resmi dersi Çalişma sorulari ah ş ap bölme ç İ z I m I iconDIŞ mekan doğramasi dersi Çalişma sorulari modüL 1: ahşap çati-teras

AHŞap doğrama elemanlari resmi dersi Çalişma sorulari ah ş ap bölme ç İ z I m I iconAHŞap yapim teknikleri 2 dersi Çalişma sorulari modüL 1: makinede rendeleme

AHŞap doğrama elemanlari resmi dersi Çalişma sorulari ah ş ap bölme ç İ z I m I iconİÇ mekan doğramasi dersi modüL 1: ahşap bölme yapimi

AHŞap doğrama elemanlari resmi dersi Çalişma sorulari ah ş ap bölme ç İ z I m I iconMobilya resmi dersi Çalişma sorulari modüL 1: SİpariŞ

AHŞap doğrama elemanlari resmi dersi Çalişma sorulari ah ş ap bölme ç İ z I m I iconCelal aras anadolu lisesi asal sayi-bölme-böLÜnebilme çalişma sorulari

AHŞap doğrama elemanlari resmi dersi Çalişma sorulari ah ş ap bölme ç İ z I m I iconMobilya iÇ mekan resmi 2 dersi Çalişma sorulari modüL 1: mekân düzenleme 1

AHŞap doğrama elemanlari resmi dersi Çalişma sorulari ah ş ap bölme ç İ z I m I icon2011 – 2012 EĞİTİM ÖĞretim yili kimya 11 dersi II. DÖnem çalişma sorulari sorulari

AHŞap doğrama elemanlari resmi dersi Çalişma sorulari ah ş ap bölme ç İ z I m I iconAb dersi Çalişma sorulari ve sinav programi avrupa Ekonomik ve Siyasi Bütünleşmesi Dersi

AHŞap doğrama elemanlari resmi dersi Çalişma sorulari ah ş ap bölme ç İ z I m I iconAccess dersi Çalişma sorulari

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©trdocs.org 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page