İslam’dan önce Arabistan’da Hz. İbrahim dinine inananlara ne ad veriliyordu?
Indir 148.23 Kb.
Titleİslam’dan önce Arabistan’da Hz. İbrahim dinine inananlara ne ad veriliyordu?
Page1/3
Date conversion02.05.2013
Size148.23 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.mustafabalci.net/wp-content/uploads/2012/12/99999999999999999999999999999999999999999
  1   2   3
999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999

1- Hz.Muhammet ne zaman nerede doğdu?

A)610-Medine B)632-Mekke C)571–Mekke D)571- Medine E) İstanbul 2012

1- İslam’dan önce Arabistan’da Hz. İbrahim dinine inananlara ne ad veriliyordu?

A) Yahudi B) Hristiyanlık C) Haniflik D)Putcular E) Bedevi

1-Peygamberimizin anne ve babasının isimlerini yazınız?

A)Fatıma-Ali B)Asiye-Abdulmuttalib C)Amine-Abdullah D)Halime-Aziz E)Asi-Ali

1- Dünya ve ahirette işlerimizi düzenleyen davranışlara ne denir?

A) İbadet B)Eğlence C)Hobi D)Spor E)Dinlenme

1- Aşağıdaki inanç türlerinden hangisi vahiy kaynaklıdır?

A) Çok tanrıcılık B) Gizemcilik C) Tek tanrıcılık D) Ateizm E) Satanizm

1- İnsanları akıl ve iradeleri ile dünyada iyiliğe, ahirette ise mutluluğa götürmeyi amaçlayan ilahi kurallar

bütününe ne denir? A)Akıl B)Din C)Vahiy D)İnanç E)İbadet

1-Hz. Muhammet’e ilk vahyi hangi melek getirdi?

A) Mikail B)İsrafil C)Azrail D)Cebrail E)Münker

1-Evrendeki diğer bütün varlıklar kimin emrine verilmiştir?

A) Meleklerin B)Şeytanın C)İnsanların D)Hayvanların E)Bitkilerin

1- Her doğan çocuk ne üzere doğar?A)Hristiyan B)Yahudi C)Müslüman D)Budist E)Şaman

1- Dinleri bizlere (insanlara) kimler ulaştırır?

A) Peygamberler B)Şeytanı C)Cinler D)Uzaylılar E) Mikail

1-Yüce Allah’ın peygamberler vasıtasıyla emir ve yasaklarını insanlara bildirdiği, insanlarında kendi

irade ve arzuları ile kabul ettiği ilahi kurallara ne denir?

A) Kanunlar B)Din C)Örfler D)Gelenekler E) Yönetmelik

1-Allah’ın verdiği nimetlere karşı şükran borcunu yerine getirmeye ne denir?

A) İman B)İbadet C)Töre D)İnanç E) Tevekkül

1- Gönderildiği şekil bozulmadan günümüze kadar gelen tek kutsal kitap hangisidir?

A) Tevrat B)Zebur C)İncil D) Kur’an-ı Kerim E)Kitabı Mukaddes

1- I. Peygamberimizin kızıdır.   II. Hz. Ali’nin eşidir.     III. Hz. Hasan ve Hüseyin’in annesidir.

Yukarıda verilen bilgilere göre tarif edilen kişi kimdir?

A) Hz. Hatice       B) Hz. Fatıma        C) Hz. Aişe D) Hz. Âmine          E) Hz Halime

1-Yüce Allah Evrenin en şerefli ve en üstün varlığı olarak kimi yaratmıştır?

A) Melekleri, B)Şeytanı C)İnsanları D)Hayvanları E)Bitkiler

1- İlk insanlar kimlerdir? A)Hz.Adem-Hz.Havva, B)Hz.Ali-Hz.Fatıma,

C)Hz.Muhammed-Hz.Hatice, D)Hz.Osman-Hz.Rukiye E) Hz.Musa –Hz.Asiye

1- Hangisi tek tanrı inancına sahip dinlerden birisidir?

A)Budizm B)Hinduizm C)İslam D) Şintoizm E)Maniheizm

-1- İlahi dinlerin hangisinde tek tanrı inancı bozulmadan günümüze kadar korunmuştur?

A) Hristiyanlık B) Yahudilik C) İslam D)Budizm E)Taoizm

1-İnsanların yüce yaratıcıya,teşekkür borcunu yerine getirmelerine ne denir?

A)İman B) İbadet C) İnanç D)Tevekkül E) Tekrar

1- Mal ile yapılan ibadeti yazınız? A) Hac B) Oruç C)Zekat D)Namaz

1 - Allah’ ın emir ve yasaklarını insanlara ulaştırmak için yine insanlar arasından seçtiği

elçilere ne denir? A) Peygamberler B)Şeytanı C)Melekler D)Uzaylılar E)Gazeteciler

1- Peygamberimize gençliğinde doğruluk ve dürüstlüğünden dolayı ne isim verilmiştir?

A)Muhammed ül Hasan B)Muhammed ül Emin C) Sultan D)Kral Muhammed E)Muhammed Kerim

1-Hz. Muhammet’e gelen ilk vahiy(ayetler) hangi surenin ayetleridir?

A) Bakara Suresi B) Yasin Suresi C)Alak Suresi D)Fatiha Suresi E)Kevser Suresi

1-Hz. Muhammet ne zaman Medine ‘ye Hicret etti? A)571 B) 610 C) 622 D) 632 E)630

1- Kuran-ı Kerim’in yazı dili nedir?

A)Türkçe B)İngilizce C)Almanca D)Arapça E) Çince

1-Medine’ye göç eden Müslümanlara ne ad verilir?

A)Ensar B) Muhacir C)Köle D)Tüccar E) Bedev

1- Bütün vücudun,temiz su ile usulüne uygun yıkanması olarak yapılan ibadete ne denir?

A)Gusul Abdesti B)Banyo yapmak C)Namaz Abdesti D) Teyemmüm Abdesti E) Hiçbiri

1- Dünyada din fikri ilk kez ne zaman ortaya çıkmıştır?

A) İlk İnsan Hz.Adem ile,B)Hz.Muhammed ile,C)Hz.İsa ile D)Hz.Musa ile E)Hz. Yusuf ile

1-Peygamberimizin annesinin adı aşağıdakilerden hangisidir ?

A)Fatıma B) Halime C)Amine D) Asiye E)Zübeyde

1- Beden ve mal ile beraber yapılan ibadetler aşağıdakilerden hangisidir?

A)Zekat B) Hac C)Namaz D)Oruç E)Sadaka

1- Hz. Muhammet’e gelen ilk vahiy(ayetler) hangi surenin ayetleridir?

A) Bakara Suresi B) Yasin Suresi C)Alak Suresi D)Fatiha Suresi E)Kevser Suresi

1-Yüce Allah Evrenin en şerefli ve en üstün varlığı olarak kimi yaratmıştır?

A) Melekleri, B)Şeytanı C)İnsanları D)Hayvanları E)Bitkiler

1- İlk insanlar kimlerdir? A)Hz.Adem-Hz.Havva, B)Hz.Ali-Hz.Fatıma,

C)Hz.Muhammed-Hz.Hatice, D)Hz.Osman-Hz.Rukiye E) Hz.Musa –Hz.Asiye

1- Hangisi tek tanrı inancına sahip dinlerden birisidir?

A)Budizm B)Hinduizm C)İslam D) Şintoizm E)Maniheizm

1- İlahi dinlerin hangisinde tek tanrı inancı bozulmadan günümüze kadar korunmuştur?

A) Hristiyanlık B) Yahudilik C) İslam D)Budizm E)Taoizm

1- 622 yılında Hz. Muhammed’in Mekke’den Medine’ye gitmesiyle gerçekleşen tarihi olayın adı aşağıdakilerden hangisidir?  

A) Hac     B) Hicret      C) Ensar                D) Muhacir       E) Medine Sözleşmesi

1-İslam’dan önce Arabistan’da Hz. İbrahim dinine inananlara ne ad veriliyordu?

A)Haniflik B) Hristiyanlık C)Yahudi D)Berberi E)Bedevi

1- Hangisi günah değildir? A)Hakkını savunmak B) Hile yapmak C) Kopye Çekmek D ) Haksızlık yapmak E) Yalan söylemek

1- I. Peygamberimizin ilk eşidir.  II. Peygamberimizin 6 çocuğunun annesidir.III. Peygamberimize inanan ilk kişidir.

Yukarıda kendisi ile ilgili olarak bilgiler verilen kişi kimdir?

A) Hz. Hatice            B) Hz. Aişe          C) Hz. Zeynep         D) Hz. Fatıma        E) Hz. Âmine

1- İlk Müslüman olan çocuk kimdir? A)Hz.Zeyd B)Hz. Ali C)Şeyma D)Enes bin Malik E)Hz.Osman

1- Hz. Muhammet 622 yılında nereden nereye hicret etti?

A)Ankara’dan İstanbul’a B)Cidde’den Arafat’a C)Safa’dan Merve’ye D)Mekke’den Medine’ye E)Medine’den Mekke’ye

1- İnsanı Diğer varlıklardan ayıran en temel özellik aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yeme- içme B) Konuşma C) Akıl ve düşünme D) Çalışma E) Fiziki yapısı

1-Hicret eden Müslümanlara yardım eden Medineli Müslamanlara ne ad verilir?

A) Ensar B) Muhacir C) Köle D) Mazlum E) Müşri120- Allah’a karşı kulluk görevini yerine getirmek için, onun emir ve yasaklarına uygun yapılan iş ve davranışlara ne

denir? A) İbadet B) Ayin C) Dua D) Dilek E) İman

1-İnsanların yüce yaratıcıya,teşekkür borcunu yerine getirmelerine ne denir?

A)İman B) İbadet C) İnanç D)Tevekkül E) Tekrar1

1- Mal ile yapılan ibadeti yazınız? A) Hac B) Oruç C)Zekat D)Namaz

1- Allah’ ın emir ve yasaklarını insanlara ulaştırmak için yine insanlar arasından seçtiği

elçilere ne denir? A) Peygamberler B)Şeytanı C)Melekler D)Uzaylılar E)Gazeteciler

1- Peygamberimize gençliğinde doğruluk ve dürüstlüğünden dolayı ne isim verilmiştir?

A)Muhammed ül Hasan B)Muhammed ül Emin C) Sultan D)Kral Muhammed E)Muhammed Kerim

1- Hz.Muhammet ne zaman nerede doğdu?

A)610-Medine B)632-Mekke C)571–Mekke D)571- Medine E) Mekke-1571

1- İslam’dan önce Arabistan’da Hz. İbrahim dinine inananlara ne ad veriliyordu?

A) Yahudi B) Hristiyanlık C) Haniflik D)Putcular E) Bedevi

1-Peygamberimizin anne ve babasının isimlerini yazınız?

A)Fatıma-Ali B)Asiye-Abdulmuttalib C)Amine-Abdullah D)Halime-Aziz E)Asi-Ali

1- Dünya ve ahirette işlerimizi düzenleyen davranışlara ne denir?

A) İbadet B)Eğlence C)Hobi D)Spor E)Dinlenme

1- Aşağıdaki inanç türlerinden hangisi vahiy kaynaklıdır?

A) Çok tanrıcılık B) Gizemcilik C) Tek tanrıcılık D) Ateizm E) Satanizm

1- İnsanları akıl ve iradeleri ile dünyada iyiliğe, ahirette ise mutluluğa götürmeyi amaçlayan ilahi kurallar

bütününe ne denir? A)Akıl B)Din C)Vahiy D)İnanç E)İbadet

1-Hz. Muhammet’e ilk vahyi hangi melek getirdi? A) Cebrail B)İsrafil C)Azrail D)Mikail E)Münker

1- I. Peygamberimizin kızıdır.   II. Hz. Ali’nin eşidir.     III. Hz. Hasan ve Hüseyin’in annesidir.

Yukarıda verilen bilgilere göre tarif edilen kişi kimdir?

A) Hz. Hatice           B) Hz. Fatıma        C) Hz. Aişe D) Hz. Âmine                   E) Hz Halime

1- Allah’ın verdiği nimetlere karşı şükran borcunu yerine getirmeye ne denir?

A) İman B)İbadet C)Töre D)İnanç E) Tevekkül

1- Evrendeki diğer bütün varlıklar kimin emrine verilmiştir?

A) İnsanların B)Şeytanın C) Meleklerin D)Hayvanların E)Bitkilerin

1-Her doğan çocuk ne üzere doğar? A)Hristiyan B) Müslüman C) Yahudi D)Budist E)Japon

1-Hz. Muhammet’e gelen ilk vahiy(ayetler) hangi surenin ayetleridir?

A) Bakara Suresi B) Yasin Suresi C)Alak Suresi D)Fatiha Suresi E)Kevser Suresi

1-Hz. Muhammet ne zaman Medine ‘ye Hicret etti? A)571 B) 610 C) 622 D) 632 E)630

1- Kuran-ı Kerim’in yazı dili nedir? A)Türkçe B)İngilizce C)Almanca D)Arapça E) Çince

1-Medine’ye göç eden Müslümanlara ne ad verilir? A)Ensar B) Bedevi C)Köle D)Tüccar E) Muhacir

1 -Dinleri bizlere (insanlara) kimler ulaştırır?

A) Peygamberler B)Şeytanı C)Cinler D)Uzaylılar E) Hiçbirisi

1-Yüce Allah’ın peygamberler vasıtasıyla emir ve yasaklarını insanlara bildirdiği, insanlarında kendi

irade ve arzuları ile kabul ettiği ilahi kurallara ne denir?

A) Kanunlar B)Din C)Örfler D)Gelenekler E) Yönetmelik

- Gönderildiği şekil bozulmadan günümüze kadar gelen tek kutsal kitap hangisidir?

A) Tevrat B) Kur’an-ı Kerim C)İncil D) Zebur E)Kitabı Mukaddes

1- Bütün vücudun,temiz su ile usulüne uygun yıkanması olarak yapılan ibadete ne denir?

A)Gusul Abdesti, B)Banyo yapmak, C)Namaz Abdesti, D) Teyemmüm Abdesti ,E) Hiçbiri

1- Dünyada din fikri ilk kez ne zaman ortaya çıkmıştır?

A) İlk İnsan Hz.Adem ile,B)Hz.Muhammed ile,C)Hz.İsa ile D)Hz.Musa ile E)Hz. Yusuf ile

1-Peygamberimizin annesinin adı aşağıdakilerden hangisidir ?

A)Fatıma B) Amine C )Halime D) Asiye E)Zübeyde

1- Beden ve mal ile beraber yapılan ibadetler aşağıdakilerden hangisidir?

A)Zekat B) Hac C)Namaz D)Oruç E)Sadaka

1-I.Peygamberimizin ilk eşidir. II.Peygamberimizin 6 çocuğunun annesidir.

III.Peygamberimize inanan ilk kişidir.

Yukarıda kendisi ile ilgili olarak bilgiler verilen kişi kimdir?

A) Hz. Hatice            B) Hz. Aişe          C) Hz. Zeynep         D) Hz. Fatıma        E) Hz. Âmine

  1- İlk Müslüman olan çocuk kimdir? A) Hz. Ali B) Hz.Zeyd C)Şeyma D)Enes bin Malik E)Hz.Osman

- Hz. Muhammet 622 yılında nereden nereye hicret etti?

A)Ankaradan İstanbula B)Ciddeden ArafataC) Mekkeden Medineye D) Safadan Merveye E) Mekkeden Ankaraya

1- İnsanı Diğer varlıklardan ayıran en temel özellik aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yeme- içme B) Konuşma C) Akıl ve düşünme D) Çalışma E) Fiziki yapısı

-Hicret eden Müslümanlara yardım eden Medineli Müslamanlara ne ad verilir?

A ) Mazlum B) Muhacir C) Köle D) Ensar E)Muallim

- Allah’a karşı kulluk görevini yerine getirmek için, onun emir ve yasaklarına uygun yapılan iş ve

davranışlara ne denir? A)İman B) Ayin C) Dua D) Dilek E) İbadet

- Hz. Muhammet’e gelen ilk vahiy(ayetler) hangi surenin ayetleridir?

A) Bakara Suresi B) Yasin Suresi C ) Fatiha Suresi D) Alak Suresi E)Kevser Suresi

- 622 yılında Hz. Muhammed’in Mekke’den Medine’ye gitmesiyle gerçekleşen tarihi olayın adı aşağıdakilerden hangisidir?     

A) Hac     B) Ensar  C) Hicret                 D) Muhacir       E) Medine Sözleşmesi

-İslam’dan önce Arabistan’da Hz. İbrahim dinine inananlara ne ad veriliyordu?

A)Hindu B) Hanif C)Yahudi D) Hiristiyan E)Bedevi

- Hangisi günah değildir?

A) Hakkını savunmak B) Hile yapmak C) Kopye Çekmek D ) Haksızlık yapmak E) Yalan söylemek

Aşağıdaki sorulara doğru ise A ,yanlış ise B diye cevap veriniz.

2- Temizlik, kalbimizi iyi duygulardan; beden, elbise ve çevremizi de kokudan arındırmaktır..
A)Doğru B) Yanlış


2- Hz. Muhammed(s.a.v) ayda en az bir kez namaz kılmayı tavsiye etmiştir.
A)Doğru B) Yanlış


2- Bedenimiz bize ALLAH(cc) tarafından verilmiş bir emanettir..

A)Doğru B) Yanlış
2- Çevre temizliği insana huzur ve mutluluk verir.


A)Doğru B) Yanlış
2- Fatiha Suresi Kur’an’ı Kerim’in son sûresidir.


A)Doğru B) Yanlış

2- Temizlik, kalbimizi kötü duygulardan; beden, elbise ve çevremizi de kirlerden arındırmaktır..
A)Doğru B) Yanlış


2- Hz. Muhammed(s.a.v) ayda en az bir kez yıkanmayı tavsiye etmiştir.
A)Doğru B) Yanlış


2- Bedenimiz bize ALLAH(cc) tarafından verilmiş bir emanettir.. A)Doğru B) Yanlış
2- Beden temizliği insana huzur ve mutluluk verir. A)Doğru B) Yanlış
2- Fatiha Suresi Kur’an’ı Kerim’in ilk sûresidir. A)Doğru B) Yanlış


2.İslam dini insanları dünyada ve ahirette mutluluğa ulaştırır.

A)Doğru B) Yanlış
2.Kur'an'ı Peygamberimiz yazmıştır. A)Doğru B) Yanlış

2.Hz Ebubekir tarafından kitap haline getirilen Kur'an, Hz . Osman döneminde çoğaltıldı.

A)Doğru B) Yanlış

2.Ailede büyük çocuk ben isem kardeşlerim benim her söylediğimi yapmak zorundadır.

A)Doğru B) Yanlış

2.Kuran'ın ilk indirilen ayetleri Alak suresinin ilk beş ayetidir.

A)Doğru B) Yanlış

.İslam dini insanları dünyada ve ahirette mutluluğa ulaştırmaz.

A)Doğru B) Yanlış
2. Kur'an'ı Kerim’i Peygamberimiz yazmamış,Vahiy katipleri yazmıştır..

A)Doğru B) Yanlış

2.Hz Ebubekir tarafından kitap haline getirilen Kur'an, Hz. Osman döneminde çoğaltıldı.

A)Doğru B) Yanlış

2. Ailede büyük çocuk ben isem, kardeşlerimin her söylediğimi yapmak zorundayım.

A)Doğru B) Yanlış

2.Kuran'ın ilk indirilen ayetleri Fatiha suresinin ilk beş ayetidir.

A)Doğru B) Yanlış


10101010101010101010101010101010


  1. Allah fikri ne zaman doğmuştur?

A) Hz. İsa ile B) İlk İnsan Hz Adem ile C)Hz.Muhammed ile D)Hz. Musa ile E) Hz .Davud ile

1-Allah’ın yaratma sıfatına ne denir?A) Tekvin B) Vahtaniyet C) Kelam D)İrade E)Beka

1-Yüce Allah insanları niçin her an gözetlemektedir?

A)Cehenneme koymak için B) Hesaba çekmek için C)Hatıra için,D)Cennete koymak için E)Hepsi

1-Nurdan yaratılan varlıklara ne denir?A)Melekler B) ŞeytanC)Cinler D)İnsanlar E)Bitkiler

1-Kıyametin kopmasıyla başlayan sonsuz hayata ne denir?

A) Dünya Hayatı B) Ahiret Hayatı C) Cennet Hayatı D)Kabir Hayatı E)Cehennem

1-Allah’ ın insanlar arasından seçtiği, emir ve yasaklarını insanlara bildirmekle görevlendirilen elçilere ne denir?

-1- A) Nebi B) Peygamber C) Rasul D)Elçi E)Hepsi

  1. Hacıların giydiği İhram ne demektir? A)Gelinlik B)Pardesü C)Gecelik D)Dikişsiz Elbise E)Mont

1-Kalpte meydana gelen kabul ve doğrulamaya ne denir?

A)İbadet B) Ahlak C)Tevekkül D) İman E) Tedbir

1-Sabah namazı kaç rekattır? Bölümlerini yazınız?

A) 5 Rekat 3 Farz ,2 Sünnet B) 10 Rekat,4Sünnet,4 Farz,2 Son Sünnet

C) 4 Rekat,2 Sünnet,2 Farz D)4 Rekat ,2 Sünnet, Farz E) 10Rekat 4 sünnet 2 Farz 4 Son sünnet

1-Hangisi Hac’ ın farzlarından değildir?

A)İhram giymek B)Kabeyi tavaf etmek C)Arafat dağında vakfe durmak D)Kurban kesmek E)Hiçbiri

1 Kurbanı ilk kez hangi peygamber kesmiştir?

A) Hz. İsa B) Hz. İbrahim C)Hz. Muhammed D)Hz.Musa E) Hz. Davud

1-Dinin yapılmasını emir ve tavsiye ettiği,iyi doğru faydalı ve sevap kazanmaya vesile olan işlere ne denir?

A)İbadet B) Tevekkül C)İman D)Şer E) Haram

1-Ramazan gecelerinde yatsı namazından sonra kılınan namaz hangisidir?

A) Cuma Namazı B)Teravih Namazı C) Cenaze Namazı D)Bayram Namazı E)Tesbih Namazı

1. Allah’ın razı olduğu şeyleri yapmaya ,razı olmadığı şeyleri yapmamaya ne denir?

A)İbadet B) Sadaka C)İman D)Tevekkül E)Tedbir

1. Allah’ın güzel isimlerine ne denir?

A)Hilfül Füdül B) Esma ül Hüsna C) Kelamullah D) Ravza i Mutahhare E)Kelime –i Tevhid

1 Orucun açıldığı, yemek yenilen zamana ne deriz?

A) Kuşluk B)Akşam C)İmsak D) İftar E) Sahur

1.Hz. Ali kimdir? A)Hz.Muhammed‘in Amcasının oğlu,C)İslam’da Dördüncü Halife

B) Hz. Muhammed ‘in Damadı D)Allahın Arslanı E)Hepsi

1. Allah’ın rasulü Peygamberliğinden önce neydi ?

A)O bir Kraldı B)O bir Peygamberdi C)O bir Katipti D) O bir İnsandı E) O bir Katipti

1.Hz. Muhammet ne zaman elçi olarak görevlendirildi?

A) Hicri 571 B) Hicri 632 C) Hicri 622 D) Hicri 610 E) Hicri 1622

1-. İlk Müslüman olan kadın kimdir?

A)Hz. Aişe B)Hz. Amine C) Hz. Fatıma D)Hz. Hatice E)Hz. Asiye

1-Evrenin içindeki bütün varlıklar, var olmalarını hangi varlığa borçlular?

A)Peygamberlere B) Meleklere C) Allah’a D)Şeytana E)İnsanlara

1-İnsan oğulları Allah ile nasıl iletişime geçmektedirler?

A)İbadet ile B) Dua ile C)Tövbe ile D)Kur’an Okuma E)Hepsi

1-Allah’ın her şeye gücünün yetmesi sıfatına ne denir?

A)Kelam B) Vahtaniyet C) Kudret D)İrade E) Hayat

1-Kabir (Sorgıu)Meleklerinin adlarını yazınız?

A) Cebrail B)Kiramen Katibin C) Hafaza Melekleri D) Münker ve Nekir E)Mikail

1-Peygamberimizin hadisine göreAllah Dünyaya kaç peygamber göndermiştir?

A)25 peygamber B) 45 peygamber C)28 peygamber D)124 Bin Peygamber E)30Peygamber

1-İnsanların hesap vermek için Ahiret’ te bir araya toplandıkları yere ne denir?

A) Arasat meydanı B) Mekke C) Arafat Meydanı D)Medine E) Taksim Meydanı

1-Akşam namazı kaç rekattır? Bölümlerini yazınız?

A) 4 Rekat 2 Sünnet,2 Farz, B) 5 Rekat ,3 Farz ,2 Sünnet C) 8 Rekat,4 Sünnet,4 Farz

D) 10 Rekat,4Sünnet,4 Farz,2 Son Süne E)10 Rekat,4Sünnet,4 Farz,2 Son Sünnet

1-Orucun başladığı zamana ne denir?A) Sahur B) iftar C) İmsak D)Teravih E)Teravih

1-Zekat fakirin neyidir? A) Karşılıktır B) Ücretidir C) Maaşıdır D)Hakkıdır E)Hediyedir

1-Hesap gününün bir provası olan ibadet hangisidir?

A) Kurban B) Kıyamet C)Namaz D) Hacc E)Zekat

1- Hacıların giydiği İhram ne demektir?A)Gelinlik B)Pardesü C)Gecelik,D)Dikişsiz Elbise E) Kaban

1- Kimlerin Kurban kesmesi vaciptir?

A)Zengin olan, B)Müslüman olan C)Akılbaliğ olan D)Gücü yeten E) Hepsi

1- Oğlunu kurban olarak kesmeye çalışan peygamber kimdir?

A) Hz. İbrahim B) Hz. Muhammed C) Hz.İsa D)Hz.Musa E) Hz. Davud

1-Kalpte var olan iman ışığının hiç sönmeden parlaması giderek gücünü artırması ne ile mümkün olur?

A)İbadet ile B) Tevekkül ile C)İman ile D)İş ile E) Teşvik ile

1- Dinlerin en mükemmeli ve sonuncusu hangisidir?

A) İslam B) Hristiyanlık C)Yahudilik D)Brahmanizm E) Budizm

1-Hangisi İbadetler ile ilgili temel ilkelerden birisi değildir?

A)İsteklilik B) Kolaylık C) Samimiyet D)Gösteriş E) Güc Yetirebilirlik

1-Her türlü faaliyette iyi niyetle Allah’a yönelmeye ve her durumda Allah’ın rızasını gözetmeye ne denir?

A) İmar B) Adalet C) İhlas D)Akıl E) Sabır

1-Allah rızası dışında bir amaçla yapılan ibadetlerden ne kazanılır?

A) Sevap B) Her şey C) Hiçbir Şey D)Cennet E) Para

1-Rasulullah güler,ağlar,sinirlenir ve kızardı. Niçin ?

A) O Bir Peygamberdi B) O bir Kraldı C) O Bir İnsandı D) O Bir Tüccardı E)O Bir Katipti

1- Hz. Muhammet kimlere elçi olarak gönderildi?

A) Müslümanlara B) Hristiyanlara C) Yahudilere D)Bütün İnsanlara E)Türkler

1-Evrenin içindeki bütün varlıklar, var olmalarını hangi varlığa borçlular?

A)Peygamberlere B) Allah’a C) Meleklere D)Şeytana E)İnsanlara

1-Vahiy meleklerinin adını yazınız?

A) Cebrail B)Kiramen Katibin C)Münker ve Nekir D)Hafaza Melekleri E)Mikail

1-Allah’ın dilemesi,istemesi sıfatına ne denir?

A) İrade B) Vahtaniyet C )Kelam D)Hayat E) Semiğ

1-Kendisine kitap verilerek görevlendirilen peygamberlere ne denir?

A) Melek B) Rasul C)İmam D)Nebi E) Elçi

1-Yüce Allah’ın bilip takdir ettiği şeylerin ,zamanı gelince meydana gelmesine ne denir?

A)Tevekkül B) Tekvin C) Kaza D)Kader E) Tedbir

1-İnsanların hesap vermek için ahirette bir araya toplandıkları yere ne denir?

A) Mekke B)Arasat meydanı C) Arafat Meydanı D)Medine E) Taksim Meydanı

1-Kalpte meydana gelen inancın dışa yansımasına(Görünmesi) ne denir?

A)İbadet B) İman C)Ahlak D)Akıl E)Edep

1-Cuma namazı kaç rekattır? Bölümlerini yazınız?

A) 4 Rekat 4 Sünnet,2 Farz,+3vitir C ) 8 Rekat,4 Sünnet,4 Farz C) 5 Rekat ,3 Farz ,2 Sünnet

D) 10 Rekat,4Sünnet,2 Farz,4 Son Sünnet E) 10 Rekat,4Sünnet,2 Farz,4 Son Sünnet

1-Zekat akrabalardan kimlere verilmez?

A) Anneye B) Teyzeye C) Dayıya D)Halaya E) Amca

1-Dünyanın dört bir yanından Mekke’ye gelerek ortak bir inanç ve amaç için toplanarak

yapılan ibadet hangisidir?A) Namaz B) Hacc C) Zekat D)Oruç E)Sadaka

1-Vakfe ne demektir? A)İhram giymek B)Kabeyi tavaf etmek C) Şeytan taşlamak

D)Kurban kesmek E)Arafat dağında bir süre durmak

1-Kimlerin Kurban kesmesi vaciptir? A)Zengin B) Müslüman C)Akılbaliğ D)Gücü yetenler E) Hepsi

1-Oğlunu kurban olarak kesmeye çalışan peygamber kimdir?

A)Hz.Musa B) Hz. Muhammed C) Hz.İsa D)Hz. İbrahim E) Hz. Davud

1-Dinin yapılmasını emir ve tavsiye ettiği,iyi doğru faydalı ve sevap kazanmaya vesile olan

işlere ne denir? A) Salih Amel B) Tevekkül C)İman D)Akıl E)Tedbir

1-Yaratılmış olanın yaratıcı kudret karşısında boyun bükmesi,sevgisinin bir sonuç ve

göstergesine ne denir? A) İbadet B) Sadaka C)İmar D)Akıl E)İnanç

1*İbadet ve iyilikleri gösteriş ve çıkar kaygılarından arındırıp içtenlikle sadece Allah için

yapmaya ne denir?A)Samimiyet B)İsteksizlik C)Kolaycılık D)Güçleştirmek E) Güc Yetirebilirlik

1-Hz. Muhammet ne zaman elçi olarak görevlendirildi?

A)Ramazan 610 B) Muharrem 571 C)Rebiül Evvel 622 D)Recep 632 E)Ocak 610

1-Maddi menfaat temin etmek için dini ,istismar etmeye,onu alet ve vasıta olarak

kullanmaya ne denir? A)Riya B) İhlas C)İftira D)İbadet E)Dua

1-Allah peygamberleri kimlerin arasından seçmiştir?

A)İnsanlar B) Melekler C) Cinler D)İmamlar E) Ruhlardan

1-Peygamberimize ilk vahiy nerede geldi ?

A) Hira Mağarası B)Nar Mağarası C)Tur Mağarası D) Damlataş Mağarası E) Hepsi

1- Tüm varlıkların ilk var olma sebebi nedir?

A)Peygamberler B) Allah C) Melekler D)Şeytan E) İnsan

1-Allah’ın af etmediği günah nedir?A) Hırsızlık B)Şirk Koşmak C) Kumar D)İçki içmek E)Yalan

1-Allah’ın her şeyi bilmesi sıfatına ne denir? A)Vahtaniyet B) İlim C)Kelam D)İrade E)Semiğ

1-Yazıcı meleklere ne ad verilir?

A) Cebrail B) Kiramen Katibin C) Münker ve Nekir D)Hafaza Melekleri E)Mikail

1-Kendisine kitap verilmeyen önceki gelen kitapla görev yapan peygamberlere ne denir?

A) Melek B) Nebi C) İmam D) Rasul E) Elçi

1-Peygamberlerin , peygamberliklerini ispatlamaları için göstermiş olduğu olağan üstü olaylara ne denir?

A) Keramet B) Tevekkül C) Mucize D)Sihir E) Tiyatro

-1-Bir işin yapılması için gerekli bütün tedbirleri aldıktan sonra gerisini Allah’a bırakmaya

ne denir? A)Kader B)Kaza C)Tevekkül D)Kudret E) Kelam

1-İkindi namazı kaç rekattı? Bölümlerini yazınız?

A) 4 Rekat 2 Sünnet,2 Farz, B) 10 Rekat,4Sünnet,4 Farz,2 Son Sünnet

C) 8 Rekat,4 Sünnet,4 Farz D)5 Rekat ,3 Farz ,2 Sünnet E) 6 Rekat,4 Sünnet,2 Farz

1- orucun açıldığı, yemek yenilen zamana ne deriz?

A) Sahur B) İmsak C) iftar D)Teravih E)Sabah

1- Aşağıdakilerden hangisine Zekat verilir?

A) Babaya B) Anneye C) Fakirlere D)Torunlara E) Oğluna

Hesap gününün bir provası olan ibadet hangisidir?

A) Kurban B) Kıyamet C)Namaz D) Hacc E)Sadaka

1-Tavaf ne demektir? A)İhram giymek C) Arafat dağında vakfe durmak

B)Kurban kesmek D) Kabeyi etrafını yedi kez dolaşmak E) Şeytan taşlamak

1-Kimlerin Kurban kesmesi vaciptir?

A)Zengin olan, B)Müslüman olan C)Akılbaliğ olan D) Gücü yetenler E) Hepsi

1-İman ışığı ne zaman söner?

A)Yalan söylerken B)İbadet yapılırken C)Oruç Tutulurken D)İbadetler terk edilince E) Lambalar sönünce

1-Her türlü faaliyette iyi niyetle Allah’a yönelmeye ve her durumda Allah’ın rızasını gözetmeye ne denir?

A)Riya B) Haset C)İftira D) İhlas E) Yalan

1-Allah rızası dışında bir amaçla yapılan ibadetlerden ne kazanılır?

A) Hiçbir Şey B) Her şey C) Sevap D)Cennet E) Para

1-Riya ne demektir? A)İki Yüzlülük B)Yalan Söylemek C)İftira D)Tevekkül E) Kader

1-Allah’ın rasulü ,Peygamberliğinden önce neydi ?

A) O Bir İnsandı B) O bir Kraldı C) O Bir Peygamberdi D) O Bir Tüccardı E) O Bir katipti

1-Hz. Muhammet kimlere elçi olarak gönderildi?

A) Müslümanlara B) Bütün İnsanlara C) Yahudilere D) Hristiyanlara E) Türklere

1-İslam’ın ilk emri ne olmuştur?

A)Allah’ın adıyla Çalış B)Allah’ın adıyla Oku C)Allah’ın adıyla Uyu D)Allah’ın adıyla oyna E)Hiçbirisi

Aşağıdaki sorulara doğru ise A ,yanlış ise B diye cevap veriniz.

2. İslam dininin de Ramazan ayında oruç tutmak farzdır.

A)Doğru B) Yanlış

2. Kumar oynamak ve oynatmak dinimizde günahtır.

A)Doğru B) Yanlış

2. ‘’Allah’tan başka ilah yoktur.’’ Cümlesi Kelime –i Tevhidin manasıdır.

A)Doğru B) Yanlış

2. ‘’ VE Rusulihi ‘’ Peygamberlerine inandım demektir.

A)Doğru B) Yanlış
  1   2   3

Add document to your blog or website

Similar:

İslam’dan önce Arabistan’da Hz. İbrahim dinine inananlara ne ad veriliyordu? icon1. Türklerin İslam Dinine Girmeleri

İslam’dan önce Arabistan’da Hz. İbrahim dinine inananlara ne ad veriliyordu? iconİslam Dinine Göre Kötü Alışkanlıklar konu anlatımı

İslam’dan önce Arabistan’da Hz. İbrahim dinine inananlara ne ad veriliyordu? icon1. İslam dinine göre “Ramazan Ayı" niçin “on bir ayın sultanıdır"?

İslam’dan önce Arabistan’da Hz. İbrahim dinine inananlara ne ad veriliyordu? iconI.ÜNİTE: İslam öncesi arabistan

İslam’dan önce Arabistan’da Hz. İbrahim dinine inananlara ne ad veriliyordu? iconMecusî, Mecus dinine mensup olan; Mecusîlik ise Mecus dinine ait inanç ve akidelere dayalı tutum ve davranışların bütünü; temel akideleri Ateş (ışık)'e tapmak

İslam’dan önce Arabistan’da Hz. İbrahim dinine inananlara ne ad veriliyordu? icon1. İslam öncesi Arabistan'ın sosyal durumu arasında aşağıdakilerden hangisi görülmez?

İslam’dan önce Arabistan’da Hz. İbrahim dinine inananlara ne ad veriliyordu? iconHemayet Uddin, İslam İşbirliği Teşkilatı Kültür İşleri Genel Müdürü, Suudi Arabistan

İslam’dan önce Arabistan’da Hz. İbrahim dinine inananlara ne ad veriliyordu? iconİslam konferansi öRGÜTÜ, GÜNÜMÜzde nüfusunun çOĞunluğu müSLÜman olan ülkeleriN Üye olduğU,genel sekreterliĞİ suudi arabistan’in cidde şehrinde bulunan ve üYE

İslam’dan önce Arabistan’da Hz. İbrahim dinine inananlara ne ad veriliyordu? iconBEŞ yil önce on yil sonra’dan beş vals on tango türk popunun seksenli yıllarına damgasını vurmuş vokal topluluğu Beş Yıl Önce On Yıl Sonra

İslam’dan önce Arabistan’da Hz. İbrahim dinine inananlara ne ad veriliyordu? iconİslâmiyet Öncesi Arabistan: Arabistan'da kabile yaşantısı ve Bedevîlik vardı. Sosyal adaletsizlik vardı. Kan davası yaygındı. Siyasî birlik yoktu. Kadının

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©trdocs.org 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page