Özür Durumuna Göre Çalışma Gücü Kaybı Oranları Cetveli: 1- nörolojik hastaliklar

Reklamlari:Indir 110.72 Kb.
TitleÖzür Durumuna Göre Çalışma Gücü Kaybı Oranları Cetveli: 1- nörolojik hastaliklar
Page1/3
Date conversion29.04.2013
Size110.72 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.engelliler.net/Dosyalar/Ozur_Durumuna_Gore_Calisma_Gucu_Kaybi_Oranlari_Cetveli.doc
  1   2   3
Özür Durumuna Göre Çalışma Gücü Kaybı Oranları Cetveli:


 1- NÖROLOJİK HASTALIKLAR özür durumuna göre çalışma gücü kaybı oranı %

PAREZİLER
Monoparezi Üst Ekstremite
Hafif 15
Orta 20
Pleji 55

Monoparezi Alt Eksremite
Hafif 15
Orta 20
Pleji 50

Hemiparezi
Hafif 35
Orta 40
Hemipleji 80

Paraparezi veya Diparezi
Hafif 35
Orta 45
Parapleji veya dipleji 80
Parapleji + İncontinans 95
Kuadriparezi 60
Kuadropleji 100

Afaziler Motor
Hafif 10
Orta 25
Ağır 45

Sensoriel
Hafif 15
Orta 30
Ağır 50

Mikst tip afazilerde ağır olana göre puanlama yapılır.

Parkinson Hastalığı
Hafif 30
Orta 45
Ağır (Yürüyemeyen, yaşamsal aktiviteyi tamamen engelleyen) 90

Distonik bozukluklar ve diğer hareket bozuklukları
Fonksiyon kaybeden ekstremiteye göre parezi ile eşdeğer puan verilir.

Kas hastalıkları
Hafif (Hafif fonksiyon kaybı) 40
Orta (Dstekle yürüyebilen) 50
Ağır (Yürüyemeyen) 90

Multiple Skleroz
Fonksiyon kaybı dikkate alınarak parezi derecesine göre
puanlama yapılır.

EPİLEPSİ
Fokal nöbetler Ayda 2 den az 20
Ayda 2 den fazla 40

Jeneralize motor hareketler
Yılda 1 - 2 40
Yılda 2 den fazla 65

Petit mal epilepsi
- Ayda 2 den az 20
- Ayda 2 den fazla 40

Serebellar bozukluklar
- Yalnızca Dismetri 10
- Ataksi
Hafif 15
Orta 20
Ağır 40

TREMOR
Her iki elde ve iş görmeyi engellemeyen tremor 10
Her iki elde ve iş görmeyi engelleyen tremor 40

Polinöropati
Motor defisit yapmayan 10
Motor defisit varsa Ekstremite parezi derecesi ile eşdeğer
puan verilir.

BAŞ KEMİKLERİNİN AÇIKLIKLARI
9-25 cm2 (kapatılmamışsa) 10
9-25 cm2 (kapatılmışsa) 5
25 cm2 den geniş (kapatılmamışsa) 20
25 cm2 den geniş (kapatılmışsa) 15

Cerebral Palsi fonksiyon kayıplarına göre değerlendirilir


2- RUH HASTALIKLARI özür durumuna göre çalışma gücü kaybı oranı %


1-Sürekli iş gücü kaybına neden olan ruhsal hastalıklar

A- Zeka Geriliği

a- Hafif (IQ 50-69) 40

b- Orta (IQ 35-49) 60

c- Ağır (IQ 20-34) 80

d- Çok ağır (IQ 20’nin altında) 100

B- Demans 80

C- Şizofreni (Paranoid, hebefrenik, katatonik, ayrışmamış, basit tip şizofreni ile

post-şizofrenik depresyon ve kalıntılı depresyonu içerir)

a- Tedaviyle çalışma olanağı veren 45

b- Tedaviyle çalışma olanağı vermeyen 80

D- Şizoaffektif bozukluk (manik, depresif ve karışık tip)

a- Tedaviyle çalışma olanağı veren 45

b- Tedaviyle çalışma olanağı vermeyen 80

E- Sanrısal bozukluklar (paranoya, paranoid psikoz, parafreni tanılarını içerir) 60

F- Psikoaktif madde kullanımına bağlı bozukluklar

a- Psikotik bozukluk (alkol halüsinozisi, alkol paranoyasını içerir) 60

b- Amnezik sendrom ( Korsakof psikozu ve alkol demansını içerir) 80

G- Otizm 70


II- Geçici iş gücü kaybına neden olan ruhsal hastalıklar :

( Bu gruptaki hastalıklar 1 yıl sonra kontrol gerektirir.)

A- Beyin hasarı, beyin işlev bozukluğu ve bedensel hastalıklara bağlı

Ruhsal bozukluklar

Organik hallusinozis

Organik duygulanım bozukluğu

Organik sanrılı bozukluk

Organik bunaltı bozukluğu

a- Tedavi edilebilen 30

b- Tedavi edilemeyen 60

B- Beyin hasarı, beyin işlev bozukluğuna bağlı davranış bozuklukları

Organik kişilik bozukluğu (Frontal lob sendromunu içerir)

Beyin sarsılması sonrası (postcontussional) sendromu

a- Tedavi edilebilen 30

b- Tedavi edilemeyen 60

C- Duygudurum bozuklukları

Manik nöbet

Bipolar duygulanım bozukluğu

Yineleyici depresif bozukluk

İnatçı duygudurum bozukluğu

Siklotimi

Distimi

a- Tedaviyle çalışma olanağı veren 40

b- Tedavi edilemeyen 65

D- Nevrotik, stresle ilgili ve somatoform bozukluklar

fobik bunaltı bozukluğu

obsesif kompulsif bozukluk

panik bozukluğu

dissosiyatif bozukluk (konversiyon bozukluğu)

ağır stres tepkisi ve uyum bozukluğu

Nevrasteni

depersonalizasyon-derealizasyon sendromu

a- Tedavi edilebilen 25

b- Tedavi edilemeyen 60

E- Psikoaktif madde kullanımına bağlı ruhsal ve davranışsal bozukluklar

Duygulanım bozukluğu

Bağımlılık sendromu

a- Tedavi edilebilen 25

b- Tedavi edilemeyen 60

(işe girmelerde ve vergi indiriminde bu derecelendirme dikkate alınmaz)

F- Kişilik bozuklukları 30

Paranoid kişilik bozukluğu

Şizoid kişilik bozukluğu

Antisosyal kişilik bozukluğu

Duygusal yönden dengesiz kişilik bozukluğu (sınır kişilik bozukluğunu da içerir)

Histriyonik kişilik bozukluğu

Anankastik kişilik bozukluğu

Kaçınan kişilik bozukluğu

Bağımlı kişilik bozukluğu

G- Cinsel kimlik bozuklukları

Cinsel seçim bozuklukları

(Transeksüalizm, fetişizm, gösterimcilik, çocuğa cinsel sevi,

sadomazoizmi içerir)

a- Tedavi edilebilen 15

b- Tedavi edilemeyen 60

(işe girmelerde ve vergi indiriminde bu derecelendirme dikkate alınmaz)

Geçici iş gücü kaybına neden olan ruhsal hastalıklar bir yıl sonra

değerlendirilip kesin karara varılacaktır.
 


3- GÖZ ARIZALARI özür durumuna göre çalışma gücü kaybı oranı %


1-) Görme Bozuklukları
Bir gözün 1.0, diğerinin 0 görmesi 32
Bir gözün 1.0, diğerinin 0.1 görmesi 30
Bir gözün 1.0, diğerinin 0.2 görmesi 25
Bir gözün 1.0, diğerinin 0.3 görmesi 20
Bir gözün 1.0, diğerinin 0.4 görmesi 15
Bir gözün 1.0, diğerinin 0.5 görmesi 10
Bir gözün 1.0, diğerinin 0.6 görmesi 4
Bir gözün 1.0, diğerinin 0.7 görmesi 3
Bir gözün 1.0, diğerinin 0.8 görmesi 2
Bir gözün 1.0, diğerinin 0.9 görmesi 1

Bir gözün 0.9, diğerinin 0 görmesi 35
Bir gözün 0.9, diğerinin 0.1 görmesi 30
Bir gözün 0.9, diğerinin 0.2 görmesi 25
Bir gözün 0.9, diğerinin 0.3 görmesi 20
Bir gözün 0.9, diğerinin 0.4 görmesi 15
Bir gözün 0.9, diğerinin 0.5 görmesi 10
Bir gözün 0.9, diğerinin 0.6 görmesi 5
Bir gözün 0.9, diğerinin 0.7 görmesi 4
Bir gözün 0.9, diğerinin 0.8 görmesi 3
Bir gözün 0.9, diğerinin 0.9 görmesi 2

Bir gözün 0.8, diğerinin 0 görmesi 40
Bir gözün 0.8, diğerinin 0.1 görmesi 35
Bir gözün 0.8, diğerinin 0.2 görmesi 30
Bir gözün 0.8, diğerinin 0.3 görmesi 25
Bir gözün 0.8, diğerinin 0.4 görmesi 20
Bir gözün 0.8, diğerinin 0.5 görmesi 15
Bir gözün 0.8, diğerinin 0.6 görmesi 10
Bir gözün 0.8, diğerinin 0.7 görmesi 5
Bir gözün 0.8, diğerinin 0.8 görmesi 4
Bir gözün 0.8, diğerinin 0.9 görmesi 3

Bir gözün 0.7, diğerinin 0 görmesi 45
Bir gözün 0.7, diğerinin 0.1 görmesi 40
Bir gözün 0.7, diğerinin 0.2 görmesi 35
Bir gözün 0.7, diğerinin 0.3 görmesi 30
Bir gözün 0.7, diğerinin 0.4 görmesi 25
Bir gözün 0.7, diğerinin 0.5 görmesi 20
Bir gözün 0.7, diğerinin 0.6 görmesi 15
Bir gözün 0.7, diğerinin 0.7 görmesi 10

Bir gözün 0.6,diğerinin 0 görmesi 50
Bir gözün 0.6,diğerinin 0.1 görmesi 45
Bir gözün 0.6,diğerinin 0.2 görmesi 40
Bir gözün 0.6,diğerinin 0.3 görmesi 35
Bir gözün 0.6,diğerinin 0.4 görmesi 30
Bir gözün 0.6,diğerinin 0.5 görmesi 25
Bir gözün 0.6,diğerinin 0.6 görmesi 20

Bir gözün 0.5,diğerinin 0 görmesi 55
Bir gözün 0.5,diğerinin 0.1 görmesi 50
Bir gözün 0.5,diğerinin 0.2 görmesi 45
Bir gözün 0.5,diğerinin 0.3 görmesi 40
Bir gözün 0.5,diğerinin 0.4 görmesi 35
Bir gözün 0.5,diğerinin 0.5 görmesi 30

Bir gözün 0.4,diğerinin 0 görmesi 60
Bir gözün 0.4,diğerinin 0.1 görmesi 55
Bir gözün 0.4,diğerinin 0.2 görmesi 50
Bir gözün 0.4,diğerinin 0.3 görmesi 45
Bir gözün 0.4,diğerinin 0.4 görmesi 40

Bir gözün 0.3,diğerinin 0 görmesi 70
Bir gözün 0.3,diğerinin 0.1 görmesi 65
Bir gözün 0.3,diğerinin 0.2 görmesi 60
Bir gözün 0.3,diğerinin 0.3 görmesi 55

Bir gözün 0.2,diğerinin 0 görmesi 85
Bir gözün 0.2,diğerinin 0.1 görmesi 80
Bir gözün 0.2,diğerinin 0.2 görmesi 75

Bir gözün 0.1,diğerinin 0 görmesi 95
Bir gözün 0.1,diğerinin 0.1 görmesi 90
Bir gözün 0 ,diğerinin 0 görmesi 100
60 yaşın üzerindekilere Balthazard formülü ile %10 eklenir.

2-)Çift görmeye neden olan kalıcı göz kası paralizisi 20
(Tek bir bakış yönündeyse)

3-)Çift görmeye neden olan kalıcı göz kası paralizisi 40
(Birden fazla bakış yönündeyse)

4-)Lagoftalmi
a-Tek gözde 1/2 ve fazlası tarsorafi gerektiren 10
b-Çift gözde 1/2 ve fazlası tarsorafi gerektiren 35

5-)Entropion,Ektropion (sekel haldeki)
a-Tek gözde 5
b-Çift gözde 10

6-) Lakrimal kanal tıkanmaları ve travmaları (sekel haldeki)
a- Tek gözde 5
b- Çift gözde 10

7-) Sekel halinde yarım ptozis
a- Tek gözde 5
b- Çift gözde 15

8-) Görme alanında daralma (görme alanı 40°)
a- Preferik düzensiz daralma
- Tek gözde 10
- Çift gözde 15
b- Görme alanı 30°
- Tek gözde 15
- Çift gözde 45
c- Görme alanı 20°
- Tek gözde 25
- Çift gözde 60
d- Hemianopsiler 60

9-) Bilateral afak nedeniyle binoküler görmesi olanlarda çalışma
gücü kaybı oranına Balthazard formülü ile % 10, psödofaklarda %5
eklenir. Anizometropi varsa çalışma gücü
kaybı oranına Balthazard formülü ile % 2 eklenir..

10-)Tek taraflı afak olgularında binoküler görme yoksa, çalışma
gücü kaybı oranına, Balthazard formülü ile % 12 eklenir,
psödofaklarda % 7 eklenir.

11-)Retina dekolman ameliyatlı olgularda görme bozukluğuna bağlı çalışma
gücü kaybı, görme ve görme alanı kaybına göre değerlendirilir. Eklemeler
Balthazard formülü ile yapılır.

12-)Glokomda görme bozukluğuna bağlı çalışma gücü kaybı, görme ve
görme alanı kaybına göre değerlendirilir. Eklemeler Balthazard formülü
ile yapılır.

13-)Şaşılıkta görme bozukluğuna bağlı çalışma gücü kaybı oranına binoküler
görme varsa Balthazard formülü ile % 10 eklenir.

14-)Şaşılıkta görme bozukluğuna bağlı çalışma gücü kaybı oranına binokuler
görme yoksa Balthazard formülü ile % 15 eklenir.

15-)Optik sinir hastalıklarında görme bozukluğuna bağlı çalışma
gücü kaybı oranına Balthazard formülü ile görme alanı kaybı eklenir.

16-)Edinsel kataraktların görme fonksiyonunu kazanmasına engel ilave patoloji
yoksa, operasyon sonrası görme derecesi miktarına göre değerlendirilir.

4- KULAK, BURUN, BOĞAZ ARIZALARI özür durumuna göre çalışma gücü kaybı oranı %

I- Kulak arazıları

1- Doğuştan (Konjenital) tam işitme ve konuşma özürlüsü 55
2- Her iki kulakta tedavi ve işitme cihazı ile giderilemeyen
tam işitme kaybı 50
3- Denge bozuklukları ile birlikte olan iki taraflı işitme
kaybı 55

İşitme kaybının arıza ağırlık ölçüsü şu şekilde hesaplanır;
Her iki kulaktaki hava yolu işitme kaybının odyometrik
ortalaması bulunur.
Bu sayı kişinin tam sağırlık halinde uğrayacağı arıza ağırlık
ölçüsü (%50) ile çarpılır.
örnek
------
Bir kulakta, işitme kaybı : 50 dB
Diğer kulaktaki işitme kaybı : 80 dB
Ortalama : 80+50=130/2=65
Arıza ağırlık ölçüsü : 65x0.5=%32,5
Not: 35 dB'den az işitme kayıpları değerlendirmeye alınmaz.

II- Yüz Arızaları
1- Burunda tam kayıp 40
2- Burun ve sinüs boşluğuna açılma ile birlikte maksillanın
parsiyel kaybı 50
3- Fonksiyon kaybı ile birlikte alveoler çıkıntıda % 50'den
fazla damak kaybı (protezle düzeltilemeyecek) 40
4- Doku kaybı, skarlı fiksasyon veya felce bağlı dilin
fonksiyon kaybı:
a- Hafif 30
b- Ağır 40
5- Katı gıda alımını engelleyen çene eklemi ankilozu 40
6- Gevşek bir pseudoartrozla ile birlikte alt çenenin bir kısmının
kaybı:
a- Çiğneme fonksiyonunda kısıtlanma yoksa 20
b- Çiğneme fonksiyonu kısıtlanıyorsa 40
7- Tükrük bezleri kanallarının yaralanması veya hastalıkları
sonucu sürekli ve tedavi edilemeyen fistül 7
8- Kalıcı veya tekrarlayan,sekel mahiyette periferik fasyal
sinir paralizisi 10
9- Tam fonksiyon bozukluğu yapan dudak arızaları 35

III- Boyun Arızaları
1- Larenks kaybı
a- Kısmi 30
b- Tam 70
2- Devamlı trakeostomi kanülü kullanılması gereken durumlar 70
3- Ses organlarının tedavi edilemeyen arızaları
a- Tek taraflı (Disfoni) 10
b- İki taraflı (afoni) 25
c- Dispne ile birlikte afoni 55

 

5- KARIN HASTALIK VE ARIZALARI özür durumuna göre çalışma gücü kaybı oranı %


1- Ameliyat edilemeyen, ameliyatla düzeltilemeyen evantrasyonlar;

a) Hafif ( çapı 5 cm. ) 10

b) Orta ( çapı 10 cm.ye kadar ) 10

c) Ağır ( çapı 10 cm.den yukarı ) 20

2- Billroth II veya I Mide rezeksiyonu 30

3- Total mide rezeksiyonu 80

4- Özofagusun korozif darlıkları, akalazya, kronik peptik ülserler,

hiatus hernileri, postgastrektomik, postvagotomik sendromlar 20

5- Tedavi edilemeyen anal inkontinans 60

6- Daimi anüs kontrnaturalis 80

7- 1 metreden az kalan barsak rezeksiyonları 70

8- Hemikolektomi ( tümör dışı nedenlerle ) 25

9- Totalkolektomi ( tümör dışı nedenlerle ) 50

10- Safra kesesi yokluğu 5

11- Splenektomi ( kan hastalıkları dışında ) 15

12- Over yokluğu (iki taraflı ve 50 yaşından küçüklerde) 40

13- Ameliyat edilemeyen Prolapsus Uteri 40

14- Tedavi edilemeyen rektovaginal fistüller 80


6- ÜROLOJİ özür durumuna göre çalışma gücü kaybı oranı %


1-Nefrektomi

a) Diğer böbrek sağlam 30

b) Diğer böbrek arızalı

ba) Bir böbrek kaybı ile birlikte diğerinde fonksiyon bozukluğu olmadan hastalanma 50

bb) Bir böbrek kaybı ile birlikte diğerinde fonksiyon kaybı 80

2- Nefropatiler

Böbrek fonksiyon testlerinin sonucuna ve tedaviyi gerektirip gerektirmediğine göre;

a) % 10’a kadar arızalı ( tedavi ve takibi gerektirmeyen ) 20

b) % 10-% 30 arızalı ( sık tedavi ve devamlı takip gerektiren) 40

c) % 30-% 60 arızalı (cerrahi veya devamlı tıbbi tedavilerle tam kontrol altına alınamayan) 60

d) % 60-% 90 arızalı ( tedaviye rağmen arızaları aynen devam eden ) 80

3- Böbrek transplantasyonu 80

4- Böbrek düşüklüğü

Böbrek fonksiyonlarını bozmuşsa ( Arıza ağırlık ölçüsü, nefropatiler için öngörülen esaslara göre bulunur )

5- Ürolojik Hastalıklar

a) İşgücünü orta dereceye kadar bozacak şekilde fonksiyonel düzensizlikler yapmış ürogenital sistem anomalileri ve hastalık sekelleri, devamlı idiyopatik enürezis, ameliyatla tedavi ile giderilemeyen penis, üretra ve prostat hastalıkları, arasıra dilatasyon ve sonda kullanmayı gerektiren üretra darlıkları, geçici üriner diversiyonlar, anterior-posterior hipospadyas 35

b) Laboratuar bulguları ile saptanan ve koruyucu tedavi ile iyileşemeyen üriner sistem tüberkülozu, üreterosigmoidostomi, üreterokutanostomi ve çeşitli kalıcı diversiyonlar, postopertif oluşan üriner fistüller, inkontinanslar, ekstrofiya vezika, total epispedyas, devamlı sistostomi veya sonda kullanmayı gerektiren ileri derecede üretra darlıkları 80

6- Penis yokluğu ( doğuştan, kaza veya hastalıkta ) 40

7- Testis yokluğu

a) Tek taraflı testis yokluğu 10

b) İki taraflı testis yokluğu veya her iki testisin atrofisi 40

8- Penis ve testisin birlikte yokluğu ve idrarın sürekli akması 80

  1   2   3

Add document to your blog or website
Reklamlari:

Similar:

Özür Durumuna Göre Çalışma Gücü Kaybı Oranları Cetveli: 1- nörolojik hastaliklar iconEk-2 ÖZÜr oranlari cetveli

Özür Durumuna Göre Çalışma Gücü Kaybı Oranları Cetveli: 1- nörolojik hastaliklar iconÇalişma güCÜ VE MESLEKTE KAZANma güCÜ kaybi orani

Özür Durumuna Göre Çalışma Gücü Kaybı Oranları Cetveli: 1- nörolojik hastaliklar iconGebelik ve kadinda nörolojik hastaliklar prof. Dr. Ayşe altintaş

Özür Durumuna Göre Çalışma Gücü Kaybı Oranları Cetveli: 1- nörolojik hastaliklar iconBakanlığımızca Özür Durumuna Bağlı Atamalar Kapsamında Dağıtımı Yapılmak Üzere İl/İlçe Emrine Atanan Öğretmenler ile İlimiz

Özür Durumuna Göre Çalışma Gücü Kaybı Oranları Cetveli: 1- nörolojik hastaliklar iconBAŞari durumuna göre öĞrenci siralamasi

Özür Durumuna Göre Çalışma Gücü Kaybı Oranları Cetveli: 1- nörolojik hastaliklar iconAHİmatya sinif siralama (YAŞ durumuna göRE)

Özür Durumuna Göre Çalışma Gücü Kaybı Oranları Cetveli: 1- nörolojik hastaliklar iconAHİmatya sinif siralama (YAŞ durumuna göRE)

Özür Durumuna Göre Çalışma Gücü Kaybı Oranları Cetveli: 1- nörolojik hastaliklar iconAHİmatya sinif siralama (YAŞ durumuna göRE)

Özür Durumuna Göre Çalışma Gücü Kaybı Oranları Cetveli: 1- nörolojik hastaliklar iconAşağıdaki kelimeleri “basit" “türemiş" “birleşik" kelime olma durumuna göre karşısına yazınız

Özür Durumuna Göre Çalışma Gücü Kaybı Oranları Cetveli: 1- nörolojik hastaliklar iconBabaeski belediye başkanliğinin 2004 yili bir yillik çalişma durumuna ait faaliyet raporudur

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©trdocs.org 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page