Ek-1 parasiz yatili veya burslu olarak öĞrenim görmek isteyen öĞrenci AİlesiNİn maddi durumunu gösterir beyanname

Reklamlari:Indir 19.6 Kb.
TitleEk-1 parasiz yatili veya burslu olarak öĞrenim görmek isteyen öĞrenci AİlesiNİn maddi durumunu gösterir beyanname
Date conversion27.04.2013
Size19.6 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.afyonfenlisesi.com/eski/belgeler/kayit/ek-1.doc
EK-1

PARASIZ YATILI VEYA BURSLU OLARAK ÖĞRENİM GÖRMEK İSTEYEN ÖĞRENCİ AİLESİNİN MADDİ DURUMUNU GÖSTERİR BEYANNAME


Ö


Ğ


R


E


N


C


İ


V


E


L


İ


S


İ


N


İ


NAdı Soyadı
Öğrenciye yakınlık Derecesi

İşi ve Adresi


Geliri;

(Serbest meslek sahibi ise; vergi dairesinin adı, adresi ve hesap numarası belirtilen, basit ya da gerçek usulde vergiye bağlı olan mükelleflerin bir önceki yıla ait gelir vergisi matrahını) gösteren belge.

Ücretli veya maaşlı çalışıyor ise; muhasebe birimi veya ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan alınacak aylar itibariyle bir önceki yıla (2010) ait 12 aylık toplam gelirini gösteren belge. (Gelirin 12 ayı bulunmaması halinde son aylık geliri esas alınarak 12 ay üzerinden yıllık hesaplanacaktır.)

Eşi çalışıyor ise kazancı

(Vergi dairesi, muhasebe birimi veya ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan alınacak aylar itibariyle bir önceki yıla(2010) ait 12 aylık) toplam gelirini gösteren belge.

(Gelirin 12 ayın bulunmaması halinde son aylık geliri esas alınarak 12 ay üzerinden yıllık hesaplanacaktır.)

Ailenin diğer gelirleri (Ekders, döner sermaye,kira,arazi,nöbet ücreti,pazarcılık vs)

Ailenin net yıllık gelir toplamı

(Veli ile eşinin gelirleri toplamı.)
Aile reisinin bakmakla yükümlü olduğu fertlerin sayısı ve yakınlık dereceleri. (Fertler açık olarak yazılacak, aile nüfus kayıt örneği, velinin ve çalışıyorsa eşinin bakmakla yükümlü olduğu ana, babası ve diğer şahıslarla ilgili tedavi yardımı beyannamesi veya mahkeme kararı örneği.)
Aile net yıllık gelir toplamının fert başına düşen yıllık tutarı (Ailenin net yıllık toplam geliri, ailedeki fert sayısına bölünerek hesaplama yapılacaktır.)


Aile maddi durumumum yukarıdaki beyannamede belirttiğim şekilde olduğunu beyan eder, velisi bulunduğum ..Süleyman Demirel Fen Lisesi… öğrencilerinden .......................................... oğlu/kızı…..................................................................................’ın 2011… / 2012 yılı devlet parasız yatılılık ve bursluluk sınavlarına kabulünü arz ederim.(*)


....... /…./2011

Velisinin Adı Soyadı

İmzası Başvuran öğrencinin :

Adı - Soyadı :

Adresi :


ONAYLAYAN

Adı-Soyadı İmza ve Mühür (**)

EKLER:

1. Yetkili kurumlardan alınacak maaş bordrosu veya vergi dairelerinden alınacak vergiye esas vergi matrahını gösterir belge.

2. Aile nüfus kayıt örneği

3. Velinin ve çalışıyorsa eşinin bakmakla yükümlü olduğu kendi anne-babası ile ilgili tedavi yardım beyannamesi veya mahkeme kararı örneği, varsa diğer bakmakla yükümlü olduğu şahıslarla ilgili mahkeme kararı örneği ve kontenjanla ilgili belgeler,

(*) Bu belge; başvuru, kayıt-kabul ve iptal işlemlerinde kullanılacaktır. (5, 19 ve 39. maddeler)

(**) Onay kısmı; velinin görev yaptığı kurum, muhtarlık veya diğer resmi kurumlarca onaylanacaktır.

Add document to your blog or website
Reklamlari:

Similar:

Ek-1 parasiz yatili veya burslu olarak öĞrenim görmek isteyen öĞrenci AİlesiNİn maddi durumunu gösterir beyanname iconParasiz yatili veya burslu olarak öĞrenim görmek isteyen öĞrenci AİlesiNİn maddi durumunu gösterir beyanname

Ek-1 parasiz yatili veya burslu olarak öĞrenim görmek isteyen öĞrenci AİlesiNİn maddi durumunu gösterir beyanname iconEK–1 parasiz yatili veya burslu olarak öĞrenim görmek isteyen öĞrenci AİlesiNİn maddi durumunu gösterir beyanname

Ek-1 parasiz yatili veya burslu olarak öĞrenim görmek isteyen öĞrenci AİlesiNİn maddi durumunu gösterir beyanname iconAltintaş anadolu öĞretmen lisesi parasiz yatili veya burslu olarak öĞrenim görmek isteyenler iÇİN

Ek-1 parasiz yatili veya burslu olarak öĞrenim görmek isteyen öĞrenci AİlesiNİn maddi durumunu gösterir beyanname iconEk-1 ÖĞrenci AİlesiNİn maddi durumunu gösteren beyanname

Ek-1 parasiz yatili veya burslu olarak öĞrenim görmek isteyen öĞrenci AİlesiNİn maddi durumunu gösterir beyanname iconÖĞrenci AİlesiNİn maddi durumunu gösteren beyanname ek-1

Ek-1 parasiz yatili veya burslu olarak öĞrenim görmek isteyen öĞrenci AİlesiNİn maddi durumunu gösterir beyanname iconEk-1 ÖĞrenci AİlesiNİn maddi durumunu gösteren beyanname

Ek-1 parasiz yatili veya burslu olarak öĞrenim görmek isteyen öĞrenci AİlesiNİn maddi durumunu gösterir beyanname iconAlmanya'da yüksek öğrenim görmek isteyen adaylar için bilgiler

Ek-1 parasiz yatili veya burslu olarak öĞrenim görmek isteyen öĞrenci AİlesiNİn maddi durumunu gösterir beyanname iconTÜRKİye üNİversitelerinde kendi İmkanlariyla öĞrenim görmek isteyen adaylarin ve velileriNİn dikkatiNE

Ek-1 parasiz yatili veya burslu olarak öĞrenim görmek isteyen öĞrenci AİlesiNİn maddi durumunu gösterir beyanname iconMustafa Bintaş 10. 01. 1967 Çatalarmut Erzincan doğumludur. Orta öğrenimini devlet parasız yatılı olarak Erzincan'da tamamladı. Bu dönemlerde arkadaşları ona

Ek-1 parasiz yatili veya burslu olarak öĞrenim görmek isteyen öĞrenci AİlesiNİn maddi durumunu gösterir beyanname iconKimi fiziğini, kimi maddî durumunu, kimi ailesini, kimi de eğitimini kompleks yapıyor. Büyüklük veya aşağılık kompleksine sahip olanların temel sorunu kendilerinden mennuniyetsizlik. Peki komplekslerimizle baş edebilir miyiz?

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©trdocs.org 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page