Aşağıdakilerden hangisi ilahi dinlerin özelliklerinden birisi değildir ?

Reklamlari:Indir 23.44 Kb.
TitleAşağıdakilerden hangisi ilahi dinlerin özelliklerinden birisi değildir ?
Date conversion25.04.2013
Size23.44 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.findiklilisesi.k12.tr/FileUpload/op35038/File/12_ler.doc2009-2010 Eğitim- Öğr. Yılı Fındıklı Lisesi

Din Kültürü Ve Ahlâk Bilgisi Dersi

12. Sınıflar 1. Dönem 1. Yazılı Sınav Soruları

Adı Soyadı:

Sınıfı Numarası:

SORULAR

1-Aşağıdaki soruları cevaplayınız(40)

  1. Aşağıdakilerden hangisi ilahi dinlerin özelliklerinden birisi değildir ?

a) Kutsal kitabı inancı vardır b) Peygamber inancı vardır

c) Reankarnasyon inancı vardır d) Ahiret inancı vardır

  1. Aşağıdakilerden hangisi Hint dinlerinden biri değildir ?

a) Budizm b)Hinduizm c)Konfucyanizm d)Sihizm

  1. I-Din adamlarına Haham denir.

II-Havra ve Sinegogda ibadetlerini yaparlar.

III-Yedi kollu şamdan ve 6 köşeli yıldız kutsal simgeleridir.

Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki dinlerden hangisine aittir?

a)İslamiyet b)Yahudilik c)Hıristiyanlık d)Budizm

  1. Tevhit (Tek Allah ) inancına uymayan Baba , Oğul ve Kutsal Ruhtan oluşan Hiristiyanlıktaki Tanrı inancına ne ad verilir ?

a)Teslis b)Afaroz c)Vaftiz d) İkon

  1. Aşağıdakilerden hangisi Yahudiler için Kutsal olan bir şey sayılmaz ?

a)Ağlama Duvarı b)Ganj Nehri

c)Yedi Kollu Şamdan d) 6 köşeli yıldız

6. I-Din adamlarına Rahip veya papaz denir.

II-Kilise ve Katedrallarda ibadet ederler.

III-Haç kutsal simgelerindendir.

Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki dinlerden hangisine aittir?

a)İslamiyet b)Yahudilik c)Hıristiyanlık d)Budizm

7. İnsanın öldükten sonra Ruhunun tekrar bir başka bedende canlanacağı gibi batıl bir anlayış olan Hinduizm den kaynaklanan düşüncenin ifadesi aşağıdakilerden hangisidir ?

a) Reankarnasyon b) Meditasyon

c) Sufizm d) Brahmanizm

8. Hz. isaya inanan 12 kişiye verilen isim aşağıdakilerden hangisisdir?

A) Havari b)Mesih c) Kardinal d)Teslis

9. Aşağıdakilerden hangisi İslamı simgeleyen ve Müslümanların kullandığı bir simgedir ?

a) b)

c)
d)

10. Çin dinlerinden Taozmindeki Yin ve Yang prensibi evrende her şeyin iki zıt güçten meydana geldiğini ve bu güçün evrendeki her şeyi etkilediği inancı vardır. Bu güçlerin her birinde diğerindende bir parça vardır. Anlayışını sembolize eden simge aşağıdakilerden hangisidir ?

a)
b) c) d)


11-Aşağıdaki cümlelerin başında bulunan boşluğa doğru bir cümle ise D , yanlış ise Y yazınız(20)

1-( …….) Hinduizm Hindistan kökenli Tek Allah inancına sahip bir dindir .

2-( …….) Kur’ anı Kerime karşı bir müslümanın en önemli vazifesi , Onu okumak ,anlamak ve üzeinde düşünmektir.

3-( …….) Hıristiyanlar insanların doğuştan günahkar olarak doğduklarına inanır ve vaftiz suyuna batırılarak vaftiz olmadıkça günahlarında temizlenmeyeceklerine inanırlar

4-Yaradılış icabı, maddi ihtiyaçlar gereği, yaşadığı yere, döneme, olaylara göre söylenip yaptıkları bağlayıcı değildir.(…………)
5-Peygamberin dini konularda sorulan sorulara verdiği cevaplar bağlayıcı değildir(…………)
6- Peygamberin azarlama ve ikaz konusunda söylediği mübalağalı (abartılı) sözleri olduğu gibi anlamak gerekir.(……….)

7-Peygamberin yaşadığı dönemde, iki tarafı anlaştırmak için, yine iki tarafın rızasına dayalı arabuluculuk amaçlı kararları bağlayıcıdır.(……..)
8-Peygamberin bir şeyin önemini bildirmek için verdiği örnekleri, yaptığı benzetmeleri gerçekmiş gibi aynen almamak gerekir.(………….)
12-Sünneti doğru anlamak, evrensel yani her zamana ve her mekana uyan sünnetleri tercih etmek gerekir. Hadisin arka planını bilmeden onları almak yanlış bir hareket olur.Bu Bağlamda Hz Muhammedin sabah namazından sonra sağ tarafına uzanarak uyuması, yürüyüş şekli, ordunun savaş yerleşimi ile ilgili görüşleri, sakal bırakması, yemeği yerde yemesi, giyimi, yer minderi kullanması gibi davranışları nasıl yorumlanmalıdır.?açıklayınız(10)

13-Yöresel Hadisleri yanlış anlamak yada yöresel hadislerin İslam inancında bağlayıcı olduğunu iddia etmek İslam dinine verebileceği zararları yada Kuranın üzerinde yapabileceği tahribatlar üzerinde tartışınız.(15)

14- Allah Kur’an da ‘Siz hiç düşünmezmisiniz ?Allah akletmeyenler üzerine pislik yağdırır’ buyurur Bu bağlamda ‘Sorgulanmayan hayat yaşanmaya değmez’ sözünü kısaca açıklayınız.Bu ayetler ışığında İslam Dogmatizmi reddeder mi? Üzerinde tartışınız(15)

15-Ateistler ‘Tanrı yoktur çünkü somut olmayan bir şey ispat edilemez,ispat edilemeyen şeye de var denemez’ teziyle tanrının olmadığını savunur.Ateistlerin bu tezini yine Ateislerin kullandığı mantık metoduyla hangi tezi savunarak Ateislerin tezinin tamamen realitenin dışında olduğunu kanıtlarsınız ?yazınız(EKSTRA PUAN 10)


Orhan BALSÜZEN

Din ve Fels Bilm. Öğrt.

ÖSS ‘de hepinize üstün başarı dileklerimle…Add document to your blog or website
Reklamlari:

Similar:

Aşağıdakilerden hangisi ilahi dinlerin özelliklerinden birisi değildir ? icon1. Aşağıdakilerden hangisi Tarihi araştırmaların özelliklerinden birisi değildir?

Aşağıdakilerden hangisi ilahi dinlerin özelliklerinden birisi değildir ? iconAşağıdakilerden hangisi ses dalgalarının özelliklerinden değildir?

Aşağıdakilerden hangisi ilahi dinlerin özelliklerinden birisi değildir ? icon1. Aşağıdakilerden hangisi gelirin özelliklerinden biri değildir?

Aşağıdakilerden hangisi ilahi dinlerin özelliklerinden birisi değildir ? iconAşağıdakilerden hangisi koaksiyel kabloların özelliklerinden değildir?

Aşağıdakilerden hangisi ilahi dinlerin özelliklerinden birisi değildir ? iconAşağıdakilerden hangisi “Atatürk milliyetçiliği”nin özelliklerinden değildir?

Aşağıdakilerden hangisi ilahi dinlerin özelliklerinden birisi değildir ? icon1. Aşağıdakilerden hangisi devlet bütçesinin özelliklerinden biri değildir?

Aşağıdakilerden hangisi ilahi dinlerin özelliklerinden birisi değildir ? icon1. Aşağıdakilerden hangisi Toplumcu Gerçekçi yazarların özelliklerinden biri değildir?

Aşağıdakilerden hangisi ilahi dinlerin özelliklerinden birisi değildir ? icon1. Aşağıdakilerden hangisi insanın özelliklerinden değildir? a-Hiçbir şeye muhtaç olmaması

Aşağıdakilerden hangisi ilahi dinlerin özelliklerinden birisi değildir ? iconAşağıdakilerden hangisi birinci mektupta zikri geçen beş meratib-i hayattan birisi değildir.?

Aşağıdakilerden hangisi ilahi dinlerin özelliklerinden birisi değildir ? icon1. Aşağıda verilenlerden hangisi Schema Masters’in özelliklerinden biri değildir

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©trdocs.org 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page