Uyarı: Her birim aşağıdaki birimler arasından sadece kendi birimini seçmeli diğer birimlere ait bilgileri silerek

Reklamlari:Indir 355.5 Kb.
TitleUyarı: Her birim aşağıdaki birimler arasından sadece kendi birimini seçmeli diğer birimlere ait bilgileri silerek
Page2/6
Date conversion11.02.2013
Size355.5 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.yyu.edu.tr/2012/bbaum/FaaliyetRaporu2011-2012/enstitüler.doc
1   2   3   4   5   6Enstitünün Doktora Programları :


Ziraat Fakültesi’ne Bağlı Olarak :

Anabilim Dalı


Anabilim Dalı Başkanı

Bahçe Bitkileri

Prof. Dr. Ahmet KAZANKAYA

Zootekni

Prof. Dr. Fırat CENGİZ

Tarla Bitkileri

Prof. Dr. Vahdettin ÇİFTÇİ

Bitki Koruma

Prof.Dr.Işık TEPE


Su Ürünleri Fakültesi’ne Bağlı Olarak :

Anabilim Dalı


Anabilim Dalı Başkanı

Su Ürünleri Mühendisliği

Prof.Dr. Mustafa SARI


Fen Fakültesi’ne Bağlı Olarak :

Anabilim Dalı


Anabilim Dalı Başkanı

Kimya

Prof. Dr. Mehmet TUNÇ

Matematik

Prof. Dr. Cemil TUNÇ

Biyoloji

Prof. Dr. A. Ömer KOÇAK

Fizik

Prof.Dr. Rıdvan KARAPINAR


Mühendislik-Mimarlık Fakültesi’ne Bağlı Olarak :

Anabilim Dalı


Anabilim Dalı Başkanı

Gıda Mühendisliği

Prof. Dr. İ. Sait DOĞAN


Enstitünün 18 anabilim dalının tamamında yüksek lisans programı mevcut olup, doktora programı 10 anabilim dalında uygulanmaktadır.


ENSTİTÜYE AİT YAYIN, BİLİMSEL ÇALIŞMA VE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ

Devam Etmekte Olan Lisansüstü Tezler


Adnan ÇETİN, “2,5-Dimetil-Fenilhidrazin’in Bazı 2,3-Furandionlarla Reaksiyonlarının Araştırılması” (Kimya, Doktora)

Meltem TAN, “Yeni Pirazol Türevlerinin Sentez ve Reaksiyonlarının Araştırılması” (Kimya, Doktora)

Mahire BAYRAMOĞLU, “Rosa Pisiformis (Chrıst) D. Sosn. Bitkisinin Antioksidan, Antiradikal Aktivitesinin ve Isoproterenol İle Oksidatif Stres Oluşturulan Ratlarda Antioksidan Etkisinin Belirlenmesi” (Kimya, Doktora)

Çiğdem ÇETİN, “Koroner Arter Ektazi Hastalarda DNA Hasarı, Lipid Peroksidasyonu ve Bazı Antioksidant Enzimler” (Kimya, Yük.Lis.)

Ela YILDIZ, “Çeşitli Pirimidin Türevlerinin Sentezi” (Kimya, Yük.Lis.)

Ömer BOĞAÇ, “Ağrı İli ve İlçelerinde İçme ve Kullanma Sularında Ağır Metal ve Bazı Makro Elementlerin Düzeylerinin Tespiti ve Halk Sağlığı Yönünden İlişkilinderilmesi” (Kimya, Yük.Lis.)

Dilara ÖZTÜRK, “Ağrı Dağı Eteğinden Toplanan Pomza Örnekleri Üzerine Arsenik(III) Adsorpsiyonun İncelenmesi ve Ortam Koşullarının CCY (Cevap Yüzeyi Yöntemi) İle Optimizasyonu” (Kimya, Yük.Lis.)

Mehmet YILDIRAN, “Migren Tedavisinde Kullanılan İndol Türevi Bileşiklerden Naratriptan’ın Bor Katlıkılı Elmas Elektrot Üzerinde Volametrik Analizi” (Kimya, Yük.Lis.)

Aylin HOZATLI, “Mangan Peroksidaz Enziminin Bazı Adsorbanlar (Aktif Karbon ve Kil) Üzerine İmmobilizasyonu” (Kimya, Yük.Lis.)

Veysel BENEK, “Van Yöresindeki Doğal Pomza Taşı ve Diatomitin Bazı Ağır Metallerin Adsorpsiyonunda Kullanılması” (Kimya, Yük.Lis.)

Ümit IŞIK, “Boraks Mineralinin Benzoik Asit Çözeltilerinde Çözünürleştirilmesinin Kinetiği ve Mekanizması” (Kimya, Yük.Lis.)

Hakan ŞAHİN, “Testosteron Hormonu’nun Elektrokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi ve Miktar Tayini” (Kimya, Yük.Lis.)

Çiğdem ÖTER, “Van İlinde Yetiştirilen Bazı Yöresel Ürünlerde Doğal Radyoaktivite Seviyelerinin Belirlenmesi” (Kimya, Yük.Lis.)

Ali LEYMUNİ, “Çeşitli Yöntemlerle Muamele Görmüş Bazı Adsorbanlarla Atık Sulardan Ağır Metal Giderimi” (Kimya, Yük.Lis.)

Şerafettin ALPER, “Killerin, Kozmetik ve Dermatolojik Açısından Adsorpsiyon Kapasitelerinin Araştırılması” (Kimya, Yük.Lis.)

Mehmet Şirin BALA, “Sağlıklı ve Delibaş (Coenuraiasis) Hastalıklı Koyunların Kan Plazması Asetilkolinesteraz Enzimi Aktivitelirinin Karşılaştırılması ve Bu Enzim Üzerine Bazı Parazikuantal ve Geniş Spektrumlu Antibyotik İlaçların İnvitro Etkilerinin Araştırılması” (Kimya, Yük.Lis.)

Muzaffer MÜKEMRE, “Konalga, Sırmalı, Dokuzdam (Çatak/Van) ve Çevrelerinin Etnobotanik Özellikleri” (Biyoloji, Yük.Lis.)

Nafiye Buket BAKAN, “Van Pentatomoıdea (Hemiptera) Üstfamilyasının Ekofaunası Üzerine Araştırmalar” (Biyoloji, Yük.Lis.)

Yakup YAYLACI, “Deneysel Olarak Etil Alkol ile Oksidatif Stres Oluşturulan Sıçanlarda Ihlamur İnfizyonunun Karaciğer Koruyucu ve Antioksidan Rolünün Belirlenmesi” (Biyoloji, Yük.Lis.)

Emrah ÇELİK, “Dönemeç (engil) Deltasının Ornitolojik Potansiyeli ve Kullanım Alanlarının Coğrafik Bilgi Sistemleri (CBS) Kullanılarak Belirlenmesi” (Biyoloji, Yük.Lis.)

Mehmet Ğıyas SAKAR, “Kesirli Mertebeli Diferansiyel Denklemlerin Analitik ve Nümerik Çözümleri” (Matematik, Doktora)

M. Mihrap ÖNGEL, “Periyodik Sınır Değer Sobolev Problemi İçin Fark Şemaları” (Matematik, Yük.Lis.)

Fırat ÇAKIR, “Bir Operatör Cebirinin Kompakt Operatörleri Kapsaması Üzerine” (Matematik, Yük.Lis.)

Abdullah ÖZKARTAL, “SnO2/Yarıiletken, ITO/Yarıiletken Fotovoltaiklerde Arayüzey Modifikasyonunun Verim Üzerine Etkileri” (Fizik, Yük.Lis.)

Nurşen AKGÜL, “SSR Moleküler Belirteçlerinin Bazı Doğu ve Güneydoğu Anadolu Kavun Genotipleri Arasındaki Genetik İlişkilerin Belirlenmesinde Fenolojik Belirteçler İle Birlikte Kullanımı” (Bahçe Bitkileri, Yük.Lis.)

Deniz SOLMAZ, “Erciş Üzüm Çeşidinin (Vitis vinifera L. Cv “Erciş”) Kalite ve Fitokimyasal Özellikleri Üzerine Araştırmalar” (Bahçe Bitkileri, Yük.Lis.)

Mehmet SARİ, “Muş Çevresinde Doğal Olarak Yetişen Muş Lalesinin (Tulipa sintenisii Baker) Morfolojik Karakterizasyonu” (Bahçe Bitkileri, Yük.Lis.)

Sinan HAKAN, “Farklı Yetiştirici Koşullarında Karakaş Koyunlarının Kırkım Sonu Canlı Ağırlığı ve Kirli Yapağı Verimi” (Zootekni, Yük.Lis.)

Aslı HAS, “Van Piyasasında Satışa Sunulan Balların HMF (Hidroksimetilfurfural) İçeriklerinin Belirlenmesi” (Zootekni, Yük.Lis.)

Sanem ŞEHRİBANOĞLU, “Yapısal Eşitlik Modellerinde Bayesci Yaklaşımlar” (Zootekni, Doktora)

Tülay ÇİMRİN, “Yumurtacı Tavuk Rasyonlarına Biberiye Uçucu Yağ İlavesinin Performans, Yumurta Kalite Kriterleri İle Bazı Kan Parametreleri ve İncebağırsak Mikroflorası Üzerine Etkisi” (Zootekni, Doktora)

Belgin ÖZTÜRK GÜNBEY, “Karadeniz Bölgesindeki Özgün Bal Arısı (Apis mellifera L. ) Genotiplerinin Bazı Morfolojik Özelliklerinin Tanımlanması ve Bölge Koşullarında Performanslarının Karşılaştırılması” (Zootekni, Doktora)

Muhsin YEŞİLYOL, “Van İli Merkez İlçede Alışveriş Merkezleri ve Süpermarketlerle İlgili Tüketicilerin Satın Alma Davranışları” (Tarım Ekonomisi, Yük.Lis.)


Fatih Fuat GÖKSU, “Uysal Tarımsal Kalkınma Kooperatifine Üye Kültür Irkı Süt Sığırcılığı Yapan İşletmelerin Ekonomik Açıdan Değerlendirilmesi” (Tarım Ekonomisi, Yük.Lis.)

Mustafa BEŞLİ, “Kükürtlü ve Kükürtsüz Koşullar Altında Artan Oranlarda Azot Uygulamasının Buğdayda Verim ve Verim Unsurları Üzerine Etkisi” (Tarla Bitkileri, Yük.Lis.)

Fatih ERDİN, “Van-Gevaş Ekolojik Şartlarında Bazı Nohut Çeşitlerinin İkinci Ürün Olarak Yetiştirilmesi” (Tarla Bitkileri, Yük.Lis.)

Cemal BARLAK, “Başeğmez Köyü Doğal Mera Vejetasyonunun Botanik Kompozisyonu ve Verim Potansiyeli Üzerinde Bir Araştırma” (Tarla Bitkileri, Yük.Lis.)

Ümmigülsüm ATLI, “Karacadağ Meralarında Egzoz Gazlarından Kirlenme Seviyelerinin Tespiti” (Tarla Bitkileri, Yük.Lis.)

Emrah BUDAK, “Elazığ Koşullarında Farklı Ekim Zamanı Uygulamalarının Bazı Aspir (Remzibey, Yenice ve Dinçer) Çeşitlerinde Verim ve Verim Öğelerine Etkisi” (Tarla Bitkileri, Yük.Lis.)

Erkan IŞIK, “Van Gölünün Etkisinin Görüldüğü Farklı Fizyografik Ünitelerde Bulunan Toprakların Oluşumu ve Sınıflandırılması” (Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, Yük.Lis.)

Mustafa USTA, “Doğu Anadolu Bölgesinde Buğday Üretim Alanlarındaki Bazı Buğday Virüslerinin Multipleks RT-PCR Yöntemi İle Araştırılması ve Bazı Virüs İzolatlarının Moleküler Karakterizasyonlarının Yapılması” (Bitki Koruma, Doktora)

Evin POLAT AKKÖPRÜ, “Ceviz Büyük Yapraktipi [ Panaphis juglandis (Goeze) (Hemiptera: Callaphididae)]’nin Bazı Ceviz (juglans regia L.) Çeşitleri Üzerindeki Popülasyon Parametreleri ile Önemli Avcılarının Biyolojik Özellikleri ve Predasyon Oranlarının Belirlenmesi” (Bitki Koruma, Doktora)

Reyyan YERGİN, “Küçük Tohumlu Yonca Küskütü (Cuscuta approximata Bab.)’nün Çimlenme Fizyolojisi ve Çıkış Özellikleri ile Bazı Bitkilerin Yonca (Medicago sativa L.) ve Küçük Tohumlu Yonca Küskütüne Allelopatik Etkilerinin Belirlenmesi” (Bitki Koruma, Doktora)

Halil DİLMEN, “Van Gölü Kıyı Şeridi Boyunca Notonecta viridis (Hemiptera: Notonectıdae)’in Popülasyon Değişimi ve Gösterge Değeri” (Bitki Koruma, Yük.Lis.)

Vedat SİZER, “Diyarbakır İli Buğday Ekim Alanlarında Sorun Olan Yabani Yulaf (Avena sterilis L.)’ın Bazı Herbisit Gruplarına Karşı Oluşturduğu Dayanıklılığın Belirlenmesi” (Bitki Koruma, Yük.Lis.)

Işıl BOZKURT, “Aquaponik Sistemlerde Sazan (Cyprinus carpio) Balıkları ve Marul (Lactuca sativa) Yetiştiriciliği Üzerine Bir Araştırma” (Su Ürünleri, Yük.Lis.)

Türkan KARAKAŞ, “İnce Tabaka Kromatografisinde Yeni Bir Teknikle Kırmızıbiberde Aflatoksin Tayini” (Gıda Mühendisliği, Yük.Lis.)

Burak DEDE, “FPGA İle İki Eksenli Robot Kolu Kontrolü” (Elektrik-Elektronik Müh., Yük.Lis.)

M. Cihat ALTIN, “Mardin Bölgesi Rüzgar Hızının Yıllara Göre Karşılaştırılması ve Fourier Yöntemiyle Analizi” (Elektrik-Elektronik Müh., Yük.Lis.)

İlter DEMİR, “154 Kv’luk Van Trafo Merkezinde Kısa Devre Akımlarının Analizi ve Simülasyonu” (Elektrik-Elektronik Müh., Yük.Lis.)

Sunullah İLBAY, “Muradiye Ovasının (Van) Neotektonik Özelliklerinin Araştırılması” (Jeoloji Müh., Yük.Lis.)

Serap DENİZ, “İlköğretim İkinci Kademe Matematik Öğretim Programında Öngörülen Ölçme ve Değerlendirme Yaklaşımlarının Öğretmenler Tarafından Uygulanabilirliği” (Orta Öğretim Matematik, Yükl.Lis.)

Cengiz EKEN, “Van ve İstanbulda Bazı Sularda ve İstanbulda en fazla Tüketilen Gıdalarda Bulunan Ağır Metal ve Toksik Maddelirin Kantitatif Analizleri” (Orta Öğretim Kimya, Yükl.Lis.)

Alev Duygu ACUN, “Yoğunluk Fonksyonu Teorisi İle FeSi ve CoSi’nin Elektronik, Elastik ve Titreşim Özelliklerinin Teorik Olarak İncelenmesi” (Orta Öğretim Fizik, Yükl.Lis.)

Nihat KOTLUK, “Orta Öğretim 9.10. ve 11. Sınıf Fizik Ders Kitaplarının, Görünüş ve İçerik Açısından İncelenmesi, Öğretmen ve Öğrenci Görüşlerinin Alınması” (Orta Öğretim Fizik, Yükl.Lis.)

İbrahim BENEK, “İstasyonlarda Öğrenme Tekniğinin İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin Fen ve Teknoloji Dersindeki Başarılarına Etkisi” (Orta Öğretim Fizik, Yükl.Lis.)

Resul ADANAŞ, “Çat Dağı (Gürpınar-Van) ve Çevresinin Florası” (Orta Öğretim Biyoloji, Yükl.Lis.)

Orhan İNCE, “Doğal Yaşam Döngüsü ve Temel Biyolojik Kavramların Öğretimi Üzerine Bir Çalışma” (Orta Öğretim Biyoloji, Yükl.Lis.)

Zeliha DİKİCİ, “+Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Seçiminde Kamu Personeli Seçme Sınavının (KPSS) Etkisi” (İlköğretim, Yükl.Lis.)

Muhammed Ali ZERMAN, “Etkin Çevre Bilincinin Yerleştirilmesinde Aile, Okul ve Soysal Yaşam Alanının Etkisi” (İlköğretim, Yükl.Lis.)

Yıl İçinde Sonuçlanan Lisansüstü Tezler

Özlem ONAT, “Kolemanit Mineralinin Benzoik Asit Çözeltilerinde Çözünürleştirilmesinin Kinetiği ve Mekanizması” (Kimya, Yük.Lis.)

Önder TAŞDEMİR, “Dibenzoilasetik Asit N-Karboksi Etilamid Bileşiğinden Türeyen Yeni N-Karboksamid Türü Ligant ve Bazı Metal Komplekslerin Sentezi” (Kimya, Yük.Lis.)

İbrahim GÖZETEN “Bazı Boyar Maddelerin (Alizarin red S ve Metilen Kırmızısı) Aktif Karbon ve Silikajel Üzerindeki Çözeltiden Adsorpsiyonun ve Kinetiğinin İncelenmesi” (Kimya, Yük.Lis.)

Nihat AKA, “Bazı Yeni Triazin Bileşiklerinin Sentezi ve Karakterizasyonu” (Kimya, Yük.Lis.)

Erhan ÖZTÜRK, “Polibisfenol A’nın Karakterizasyonu ve Fizikokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi” (Kimya, Yük.Lis.)

Necla SÖNMEZ, “Tinkal Mineralinin Asetik Asit Çözeltilerindeki Çözünürleştirme Kinetiği” (Kimya, Yük.Lis.)

İlkay GÜMÜŞ, “Yeni 4-(2-Fenoksi-1.3-dioxo-2.3dihidro-111-inden-2-İloksi) Ftalonitril Substitüentli Metalli Ftalosiyaninlerin Sentezi ve Karakterizasyonu” (Kimya, Yük.Lis.)

Hava BEKTAŞ, “Manyetik Yarıiletkenlerde Elektron Spin Saçılmasının Termoelektromotor Kuvveti ve Nernst Ettingsgauzen Olayına Etkisi” (Fizik, Yük.Lis.)

Rahmi TAŞ, “Atom Numarası 61≤Z≤71 Arasındaki Elementlerin L Tabakasına Ait Tesir Kesit ve Coster-Kronig Şiddetlendirme Faktörlerinin Hesaplanması” (Fizik, Yük.Lis.)

M. Nurullah SEÇUK, “Au/PANI/p-Si/Al Organik/İnorganik Yarıiletken Diyotların Akım-Voltaj Karakteristikleri” (Fizik, Yük.Lis.)

Tuba ZENGİN SARICA, “Süper İletkenlerde Manyetik Nüfuz Derinliğinin İncelenmesi” (Fizik, Yük.Lis.)

Murat TÜZÜN, “Kuantumlayıcı Manyetik Alanda Elektron Gazının Termodinamik Özelliklerinin İstatistik Teorisi” (Fizik, Yük.Lis.)

Raşit KARAKAYA, “Fuzzy Normlu Lineer Uzaylarda İkinci Dereceden Fonksiyonel Denklemlerin Kararlılığı” (Matematik, Yük.Lis.)

Ömer AÇAN, “Rayleigh Denkleminin Periyodik Çözümleri Üzerine” (Matematik, Yük.Lis.)

Mustafa ÇETİNKAYA, “Fark Denklemlerinde Sınır Değer Problemi İçin Eliminasyon Metodu, Kararlılığı ve Maksimum Prensibi” (Matematik, Yük.Lis.)

Serdar BARAN, “İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Üçgenler ve Geometrik Cisimler Konusundaki Kavram Yanılgaları” (Matematik, Yük.Lis.)

Fatih KUTLU, “Intuitionistic Fuzzy Topolojik Uzaylarda İşlemler” (Matematik, Yük.Lis.)

İsmet ARSLAN, “Eş-Cohen Macaulay Modüller” (Matematik, Yük.Lis.)

Adem DUMAN, “İkinci Mertebeden Singüler Pertürbe Olmuş Başlangıç-Değer Problemi İçin Fark Metodu” (Matematik, Yük.Lis.)

Ramazan YAZGAN, “İkinci ve Üçüncü Mertebeden Belirli Biçimdeki Diferansiyel Denklemlerin Niteliksel Davranışları” (Matematik, Yük.Lis.)

Miktad AYDIN, “Şartsız Yakınsaklık ve Sınırlı Multiplier Yakınsak Seriler” (Matematik, Yük.Lis.)

İsmail ACAR, “Hani (Diyarbakır) Yöresinde Yetişen Makrofunguslar Üzerinde Taksonomik Bir Araştırma” (Biyoloji, Yük.Lis.)

İdris KAVAL, “Geçitli (Hakkari) ve Çevresinin Etnobotanik Özellikleri” (Biyoloji, Yük.Lis.)

Mehmet FİDAN, “(Gypsophıla L. Caryophllaceae) Cinsine Ait Hagenıa A. Braun. Seksiyonunun Revizyonu” (Biyoloji, Yük.Lis.)

Abdülhamit YEŞİL, “Siirt (Merkez) Yöresinde Yetişen Makrofunguslar Üzerinde Taksonomik Bir Araştırma” (Biyoloji, Yük.Lis.)

Güler ÖMEROĞLU, “Lice (Diyarbakır) Yöresinde Yetişen Makrofunguslar Üzerinde Taksonomik Bir Araştırma” (Biyoloji, Yük.Lis.)

Kemal YÜCE, “Vişne (Cerasus vulgaris Miller) Çeliklerinin Kambiyum Faaliyeti Üzerinde Çinko Stresine Karşı İndol Asetik Asit ve Kinetin Karışımlarının Etkileri” (Biyoloji, Yük.Lis.)

Necati ÖZOK, “Sentetik Bazı Bitki Büyüme Düzenleyicilerinin Subakut ve Subkronik Uygulamalarının Sıçanlarda Karaciğer Harabiyeti, Antioksidan Savunma Sistemi ve Lipid Peroksidasyonu Üzerine Etkilerinin Araştırılması” (Biyoloji, Doktora)

Murat KARA, “Üzerlik (Peganum harmala L.) ve Semizotu (Portulaca oleracea L.) Bitkilerinin Gelişimi Üzerine Etkilerinin Araştırılması” (Biyoloji, Yük.Lis.)

Metin ERTAŞ, “Van Gölü Çevresinde Toplanan Toprak Numunelerinden Micromonospora Bakterilerinin İzolasyonu ve Karakterizasyonu” (Biyoloji, Yük.Lis.)

Nilüfer ERDOĞAN, “Van İli ve Çevresindeki İçme ve Kullanma Sularında Salmonella sp. Shigella sp. Varlığının Tespiti” (Biyoloji, Yük.Lis.)

Havva ÇINAR, Van’daki Ceviz Ağacı Kabuklarında Bulunan Kolpodit Siliyat (Protista, Cili0phora, Colpodea) Faunası” (Biyoloji, Yük.Lis.)

İsmail IŞIK, “Bazı Bitki Büyüme Hormonlarının Subakut ve Subkronik Uygulamalarının Sıçanlarda Nörotoksik ve İmmünotoksik Etkilerinin Araştırılması” (Biyoloji, Doktora)

Mustafa RÜSTEMOĞLU, “Mezraa Beldesi (Beytüşşebap-Şırnak) ve Çevresinin Florası” (Biyoloji, Yük.Lis.)

Ali Nimet KAPSAL, “Ahlat Ekolojik Koşullarında Gisel A-6 Anacı Üzerine Aşılı 0900 Ziraat Kiraz Çeşidinin Performansının Belirlenmesi” (Bahçe Bitkileri, Yük.Lis.)

Şeyhmus BİÇER, “Arbusküler Mikorhizal Fungus (AMF), Peyniraltı Suyu ve Hümik Asit Uygulamalarının Kavunda Fide Yetiştiriciliği ve Fusarium Solgunluğuna Etkileri” (Bahçe Bitkileri, Yük.Lis.)

Gözde HALİFEOĞLU, “Arbusküler Mikorhizal Fungus (AMF), Peyniraltı Suyu ve Hümik Asit Uygulamalarının Karpuzda Fide Yetiştiriciliği ve Fusarium Solgunluğuna Etkileri” (Bahçe Bitkileri, Yük.Lis.)

Şerif KÖSE, “Türkiye’de Yetiştirilen Bazı Kabak Türlerinde (Cucurbita Sp.) Kuraklık Stresine Tolerans Bakımından Genotipik Varyasyonun Belirlenmesi” (Bahçe Bitkileri, Yük.Lis.)

Müttalip GÜNDOĞDU, “Bazı Standart Nar (Punica granatum L.) Çeşitlerinde ve Belirlenen Tiplerde Meyvelerin Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi” (Bahçe Bitkileri, Doktora)

Elif CEYLAN, “Farklı Wax Uygulamalarının Kavun Muhafazası Üzerine Etkisi” (Bahçe Bitkileri, Yük.Lis.)

Kübra KARAMAN YAZICI, “Siğilli Huş (Betula pendula Roth.) Ağacının Van Gölü Ekolojik Koşullarına Adaptasyonu” (Bahçe Bitkileri, Yük.Lis.)

Levent AYYILDIZ, “Mevsimlik Çiçeklerde Tuzun Bitki Gelişimi Üzerine Etkisinin Belirlenmesi” (Bahçe Bitkileri, Yük.Lis.)

Cafer KALAN, “Bingöl Yöresinde Doğal Olarak Yetişen Cevizlerin (Juglans regia L.) Seleksiyonu” (Bahçe Bitkileri, Yük.Lis.)

Fatih ÇIĞ, “Mikrobiyolojik ve İnorganik Gübrelemenin Bazı Arpa (Hordeum vulgare L.) Çeşitlerinde Verim ve Verim İle İlgili Karakterlere Etkilerinin Araştırılması” (Tarla Bitkileri, Doktora)

Nurşen KARA, “Buğdayda (Triticum aestivum L. var. Leucospermum (Körn.) Farw.) Hümik Asit Fosfor Uygulamasının Verim ve Verim Öğelerine Etkisi” (Tarla Bitkileri, Yük.Lis.)

Nihat GÖK, “Farklı Zamanlarda Ekilen Kişniş (Coriandrum sativum L.) Çeşitlerinin Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi” (Tarla Bitkileri, Yük.Lis.)

Çetin SAYILGAN, “Hizan Koşullarında Azotlu ve Fosforlu Gübre Uygulamalarının, Doğal Çayır Alanlarında Kuru ot Yaş ot ve Botanik Kompozisyona Etkileri” (Tarla Bitkileri, Yük.Lis.)

Yusuf DOĞAN, “Van Ekolojik Koşullarında Farklı Bitki Sıklıkların ve Ekim Şekillerinin Nohut’da (Cicer aritinum L.) Verim ve Verim Öğelerine Etkisi” (Tarla Bitkileri, Doktora)

İhsan TURFAND, “Pirgarip Köyü (Van) Merasının Botanik Kompozisyonu ve Ot Veriminin Belirlenmesi” (Tarla Bitkileri, Yük.Lis.)

Mehmet Macit ERTUŞ, “Kültürü Yapılan Bazı Yonca (Medicago sativa L.) Ekotiplerinde Morfolojik ve Moleküler Farklılıkların Belirlenmesi” (Tarla Bitkileri, Doktora)

Cüneyt CAN, “Van Ekolojik Koşullarında Farklı Ekim Zamanı Uygulamalarının Bazı Yazlık Kanola Çeşitlerinde Verim ve Verim Öğelerine Etkisi” (Tarla Bitkileri, Yük.Lis.)

Mehtap ANDIRMAN, “Van Ekolojik Koşullarında Farklı Ekim Zamanı Uygulamalarının Bazı Aspir (Carthamus tinctorius L.) Çeşitlerinde Verim ve Verim Öğelerine Etkisi” (Tarla Bitkileri, Yük.Lis.)

Zübeyir GÜNEŞ, “Gevaş’ta Ümitvar Bulunan Fasulye (Phaseolus Vulgaris L.) Hatlarının Tanımlanması, Verim ve Bazı Verim Öğelerinin Belirlenmesi” (Tarla Bitkileri, Yük.Lis.)

Fatma AÇAR, “Yönlü Veri Analizine İlişkin Bir Uygulama” (Zootekni, Yük.Lis.)

Burcu BABACAN, “Yüksek Rakımda (1700m) İnkübe edilen Farklı Genotipdeki Broyler Kuluçkalık Yumurtalarında Kuluçka Makinesine Oksijen İlavesinin Kuluçka Sonuçlarına ve Sonrası Performansa Etkileri” (Zootekni, Yük.Lis.)

Hasan ÇETİN, “Fumarik Asitin Broilerlerde Sindirim Sistemi Gelişimi ve Büyüme Performansı Üzerine Etkileri” (Zootekni, Yük.Lis.)

Gönül GÜRSU, “Gaziantep İlinde Köy Koşullarında Yetiştirilen İvesi Koyunlarının Süt Verim Özellikleri ile Kan Serum Ca, K, P, ve Co Düzeyleri” (Zootekni, Yük.Lis.)

Dilek KOR, “Teke Katım Döneminde Keçilerin Farklı Miktarlarda Protein ve Enerji Tüketmelerinin Bazı Kan Parametreleri ile Döl Verimi Üzerine etkileri” (Zootekni, Doktora)

Gazel SER, “Eksik Gözlemli Uzun Süreli (Longitudinal) Verilerde Marjinal ve Marjinal Olmayan Çok Seviyeli Genelleştirilmiş Doğrusal Karışık Modellerde Optimizasyon Tekniklerinin Karşılaştırılması ve Model Seçimi” (Zootekni, Doktora)

Seçil KARAKUŞ, “Çoklu Bağlantı (Multicollinearity) Sorunu ve Giderilmesine Yönelik Alternatif Yaklaşımlar” (Zootekni, Yük.Lis.)

Bünyamin HAKAN, “Teke Katım Döneminde Rasyona Kerkol (Prangos Platiychlaena Boiss. Ex Techihat İlavesinin Keçilerin Bazı Döl Verim Özelliklerine Etkisi” (Zootekni, Yük.Lis.)

Mehmet CEYLAN, “Yemlik Bezel Danesinin Kuzularda Bazı Rumen ve Kan Parametreleri İle Rumen Protozoonları Üzerine Etkisi” (Zootekni, Yük.Lis.)

Ahmet AYDIN, “Etlik Piliç Karmalarına Portakal Kabuğu (Citrus sinensis L.) Uçucu Yağı İlavesinin Broiler Performansına Etkileri” (Zootekni, Doktora)

Tuba ÖKSÜZ, “Apple Mosaic Virus (ApMV)’ü Malatya İzolatının Genomundaki RNA 1, RNA 2, RNA 3 Bölgelerinin Moleküler Klonlama ile Analizi” (Bitki Koruma, Yük.Lis.)

Sevilay YILDIRIM, “Van’da Yonca Alanlarında Yonca Küskütü (Cuscuta approximata Bab.)’nün Dağılımı ve Yoğunluğunun Belirlenmesi” (Bitki Koruma, Yük.Lis.)

Günnur KURT, “Van’da Yonca Küskütü (Cuscuta approximata Bab.)’nün Buluşma Yollarının Belirlenmesi” (Bitki Koruma, Yük.Lis.)

Bayram BALİ, “Antalya ve Çevresinde Coccinellidae (Coleoptera) Familyasına Bağlı Türler ve Yayılış Alanlarının Saptanması” (Bitki Koruma, Yük.Lis.)

Burcu ASLANPAY, “Arbusküler Mikorhizal Fungus (AMF) ve Humik Asit’in Biber Bitkisinin Gelişimi ve Phytophthora capsici Leonian’ın Neden Olduğu Kök Boğazı Çürüklüğü Hastalığına Etkileri” (Bitki Koruma, Yük.Lis.)

Enver ANAÇ, “Van’da Yonca Alanlarında Küsküt (Cuscuta spp.) Sorununun Tespiti” (Bitki Koruma, Yük.Lis.)

Ertuğrul ÖZTÜRK, “Farklı Dozlarda Humik Asit Uygulamalarının Hıyar (Cucumis sativus) Bitkisinde Kadmiyum Birikimine ve Bitki Gelişimine Etkileri” (Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, Yük.Lis.)

Bulut SARĞIN, “Elma Bahçesi Topraklarına Arıtma Çamuru Uygulamasından Yedi Yıl Sonra Toprakta ve Yaprakta Ağır Metallerin Kalıntı Etkisinin Belirlenmesi” (Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, Yük.Lis.)

İbrahim ŞEKERCİ, “Van Gölüne Dökülen Karasu (Mermit) Çayının Su Kalite Kriterlerinin İncelenmesi” (Su Ürünleri, Yük.Lis.)

Mustafa AKKUŞ, “Uzaktan Algılama İle Erçek Gölü’nün Taşıma Kapasitesinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma” (Su Ürünleri, Yük.Lis.)

Mubin KOYUNCU, “Farklı Muhafaza Şartlarında Tereyağının Bazı Niteliklerinde Meydana Gelen Değişiklikler” (Gıda Mühendisliği, Yük.Lis.)

Ayhan BAŞTÜRK, “Ağır Metal İyonları, Askorbil Palmitat, Sıcaklık ve Sürenin Yağların Oksidatif Stabilitesine Etkileri” (Gıda Mühendisliği, Doktora)

Raciye MERAL, “Fonksiyonel Öneme Sahip Doğal Bileşenlerin Hamur ve Ekmek Özellikleri Üzerine Etkisinin Belirlenmesi” (Gıda Mühendisliği, Doktora)

Osman FINDIK, “Van’da Piyasaya Sunulan Bazı Tereyağları ile Bu Tereyağlardan Elde Edilen Sadeyağların Bazı Kimyasal ve Mikrobiyolojik Özelliklerinin Karşılaştırılması” (Gıda Mühendisliği, Yük.Lis.)

Ayşe KESKİN, “İlköğretim Fen Öğretiminde Laboratuar Kullanımının Öğrencilerin Bilimsel Süreç Beceri Gelişimlerine Etkisi” (Orta Öğretim Fen ve Mat. Alanları Eğitimi, Yük.Lis.)

Dilvin ALKAN, “Evrimsel Gelişimin; Doğal, Yapay, Düşünsel … Vb. Matematiksel Kümelerle İfade Edilişi ve Uygulanışı Üzerine Bir Çalışma” (Orta Öğretim Fen ve Mat. Alanları Eğitimi, Yük.Lis.)

Tevfik AYSU, “Heracleum Persicum Bitkisi Saplarının Enerji Hammaddesi Olarak Değerlendirilmesi” (Orta Öğretim Fen ve Mat. Alanları Eğitimi, Yük.Lis.)

Mehmet TURHAN, “Suyosunlarının Kimyasal Yöntemlerle Sıvı ve Gaz Yakıtlara Dönüştürme ve Biyodizel Eldesi” (Orta Öğretim Fen ve Mat. Alanları (Kimya) Eğitimi, Yük.Lis.)

Adem Rüzgar, “Normal Liselerde Okutulan Kimya II Müfredatı ve Ders Kitaplarının Karşılaştırılarak İncelenmesi (1957-2011)” (Orta Öğretim Fen ve Mat. Alanları Eğitimi, Yük.Lis.)

Sinur ACAR, “Bilgisayar Destekli Öğretimin Öğrencinin Fizik, Kimya, Biyoloji ve Matematik Alanlarındaki Tutumlarına Olan Etkisinin Meta Analiz Yöntemi İncelenmesi” (Orta Öğretim Fen ve Mat. Alanları (Fizik) Eğitimi, Yük.Lis.)

Elif HACIALİOĞLU, “4-Benzoil-5-Fenil-1-(4-(triflorometil)-Fenil-1- H-Pirazol-3-Karboksilik Asit Sentezi ve İleri Kademe Reaksiyonlarının İncelenmesi” (Orta Öğretim Fen ve Mat. Alanları (Kimya) Eğitimi, Yük.Lis.)

Veysel İÇLİ, “Ortaöğretim Öğrencilerinin Kimya Dersine Çalışma Yöntemleri ve Bu Yöntemlerin Başarılarına Etkisinin Tespiti” (Orta Öğretim Fen ve Mat. Alanları (Kimya) Eğitimi, Yük.Lis.)

Elif Ebru ALKAN, “İlköğretim 2. Kademe Fen ve Teknoloji Öğretim Programında Yer Alan Deneysel Etkinliklerin Yapılma Düzeylerinin Tespiti: Van İli Örneği” (İlköğretim, Yük.Lis.)

Şefika Sümeyye SUBAY, “İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Günlük Yaşamda Karşılaştıkları Temel Fen Kavramlarıyla İlgili Düşünceleri” (İlköğretim, Yük.Lis.)

Şeyhmus YILMAZ, “Yeni İlköğretim İkinci Kademe Matematik Dersi Programının Uygulamadaki Etkililiğinin Değerlendirilmesi” (İlköğretim, Yük.Lis.)

Halil İbrahim YÜCEL, “İlköğretim Matematik Öğretiminde Web Destekli (Mebvitamin) Adlı Öğretim Materyaline İlişkin Öğretmen Görüşleri” (İlköğretim, Yük.Lis.)

Mehmet ÇAKIR, “Üstün Yetenekli Öğrencilerin İletkenlik ve Yalıtkanlık Kavramları Hakkındaki Zihinsel Modellerinin İncelenmesi” (İlköğretim, Yük.Lis.)

Yusuf MUTLU, “İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Elektrik Konusundaki Kavramsal Gelişim Süreçlerinin İncelenmesi” (İlköğretim, Yük.Lis.)

Şahin İDİN, “İlköğretim Okullarında Hafta Sonu Düzenlenen Kursların 7. Sınıf Öğrencilerinin, Fen ve Teknoloji Dersi Açısından Seviye Belirleme Sınav Başarısına Etkisi” (İlköğretim, Yük.Lis.)

Dilek KARIŞAN, “Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının İklim Değişiminin Dünyamıza Etkileri Konusundaki Yazılı Argümantasyon Yeteneklerinin İncelenmesi” (İlköğretim, Yük.Lis.)

Mehmet Ali TEMİZ, “Etil Alkol İle Oluşturulan Oksidatif Stresli Sıçanlarda Keçiboynuzu Çekirdeğinin (Ceratonia siliqua L.) Karaciğer Koruyucu ve Antioksidan Etkisi” (İlköğretim, Yük.Lis.)

Hüsnü İNCİ, “Spin Kaplama Yöntemi İle Cu2 O/ZnO Güneş Pili Yapımı” (Elektrik-Elektronik Müh., Yük.Lis.)

M. Sait CENGİZ, “Enerji Sistemlerinde Harmonik Etkilerinin Aktif Filtre İle Azaltılması ve Simülasyon” (Elektrik-Elektronik Müh., Yük.Lis.)

Furkan DİNÇER, “Sıcaklığın Güneş Paneline Etkisinin Matlab/Simulink Programında Modellenmesi ve Simülasyonu” (Elektrik-Elektronik Müh., Yük.Lis.)

Tuğba EFE, “Edremit Kireçtaşları ve Mollakasım Puzolanlarının Van Çimento Sektöründe Kullanabilirliğinin Araştırılması” (Jeoloji Mühendisliği, Yük.Lis.)

Vural OYAN, “Etrüsk Volkanı ve Çevresinin (Van Gölü Kuzeyi) Volkanostratigrafisi, Petrolojisi ve Magmatik Evrimi” (Jeoloji Mühendisliği, Yük.Lis.)

Sevgi BABAYİĞİT, “Muradiye Ovasındaki Yüzey Deformasyonlarının SAR İnterferometrisi Yöntemiyle Araştırılması” (Jeoloji Mühendisliği, Yük.Lis.)

Kurtuluş GÜNAY, “Van-Özalp Çevresindeki Ofiyolitlerin Jeolojisi, Petrolojisi ve Krom Cevherleşmeleri” (Jeoloji Mühendisliği, Doktora)

Mahmut ORUÇ, “Diyadin (Ağrı) Altın Cevherleşmesinin Jeolojik ve Jeokimyasal İncelemesi” (Jeoloji Mühendisliği, Doktora)

Hacer DÜZEN, “Van Gölü Su Seviye Değişimlerine Hidrojeolojik Yaklaşım” (Jeoloji Mühendisliği, Yük.Lis.)

İlyas RAT, “Harran Ovasında Yetiştirilen Bezelye (Pisum sativumL.)’de Su Verim İlişkisi” (Biyosistem Mühendisliği, Yük.Lis.


Ulusal Makaleler

A. Altın, Inconel 718 Süper Alaşımının Sementit Karbür Kesici Takımlar ile İşlenmesinde, Kesici Takım Kimyasal Özelliklerinin Takım Performansına Etkileri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt: 15, Sayı:2, Yıl: 2010

A. BAYRAM, Bir Artıksıl Uzaysal Manipülatörün Modellenmesi ve Kinematik Analizinin İncelenmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt: 15, Sayı:2, Yıl: 2010

S. Rüstemli, A. Kuyugöz, M. Ateş, Orta Gerilim Tesislerinde Güç Katsayısının Düzeltilmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt: 15, Sayı:2, Yıl: 2010

N. Beşirov, A. R. Kul, A. Beşirova, Bilgisayar Destekli Eğitim Kurslarının Oluşturulması. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt: 15, Sayı:2, Yıl: 2010

G. Kaplan, G. Heumann, Van Gölü Kuzey Havzasının Son 1000 Yıllık Polen Profili: İlk Sonuçlar. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt: 15, Sayı:2, Yıl: 2010

H. Bektaş, B. Guliyev, Manyetik Yarıiletkenlerde Elektron Spin Saçılmasının Termoelektromotor Kuvveti ve Nernst Ettingsgauzen Olayının Etkisi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt: 15, Sayı:2, Yıl: 2010

Y. Toğay, N. Toğay, Van Bölgesinde Börülce (Vigna unguiculata (L.) Walp.) Ekim Zamanı Uygulamalarının Verim ve Verim Öğelerine Etkisi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt: 15, Sayı:2, Yıl: 2010

N. Atasoy, Van Bölgesinde Yetişen ve Yiyecek Olarak Tüketilen Yabani Bitkilerde Vitamin E Tayini. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt: 15, Sayı:2, Yıl: 2010

N. Atasoy, Van Bölgesinde Yetişen Endemik Bitkilerde Pro-Vitamin A(β-Karoten) Tayini. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt: 15, Sayı:2, Yıl: 2010

Ö. Adızel, K. Özdemir, A. Durmuş, G. Akın, Genetiği Değiştirilmiş Organizmaların (GDO) Doğa ve İnsana etkileri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt: 15, Sayı:2, Yıl: 2010SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 3837 Sayılı Kanun uyarınca; Üniversitemizin, Eğitim (Beden Eğitimi ve Spor Bölümü), Tıp ve Veteriner Hekimliği ve Diş Hekimliği alanlarında lisansüstü eğitim - öğretimini düzenlemek, yürütmek ve denetlemek amacıyla kurulmuştur.

Enstitü bünyesinde 41 Anabilim dalı lisansüstü eğitim - öğretime açık olup, bunlardan 35 Anabilim dalında lisansüstü eğitim - öğretim faaliyetleri sürdürülmektedir.

Enstitüye Ait Anabilim Dalları :


Veteriner Fakültesi’ne Bağlı Olarak :


Anabilim Dalı

Açılış Tarihi

Anatomi

24.12.1992

Besin Hijyeni ve Teknolojisi

24.12.1992

Biyokimya

24.12.1992

Cerrahi

24.12.1992

Doğum ve Jinekoloji

24.12.1992

Dölerme ve Suni Tohumlama

30.05.1997

Farmakoloji ve Toksikoloji

24.12.1992

Fizyoloji

24.12.1992

Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları

24.12.1992

Histoloji ve Embriyoloji

24.12.1992

İç Hastalıkları

24.12.1992

Mikrobiyoloji

24.12.1992

Parazitoloji

24.12.1992

Patoloji

29.06.1998

Zootekni

24.12.1992

Hayvancılık İşletme Ekonomisi

06.07.2004

Veteriner Tarihi ve Deontoloji

06.07.2004

Viroloji

06.07.2004

Genetik

19.01.2010
1   2   3   4   5   6

Reklamlari:

Similar:

Uyarı: Her birim aşağıdaki birimler arasından sadece kendi birimini seçmeli diğer birimlere ait bilgileri silerek iconUyarı: Her birim aşağıdaki birimler arasından sadece kendi birimini seçmeli diğer birimlere ait bilgileri silerek

Uyarı: Her birim aşağıdaki birimler arasından sadece kendi birimini seçmeli diğer birimlere ait bilgileri silerek iconUyarı: Her birim aşağıdaki birimler arasından sadece kendi birimini seçmeli diğer birimlere ait bilgileri silerek

Uyarı: Her birim aşağıdaki birimler arasından sadece kendi birimini seçmeli diğer birimlere ait bilgileri silerek iconUyarı: Her birim aşağıdaki birimler arasından sadece kendi birimini seçmeli diğer birimlere ait bilgileri silerek

Uyarı: Her birim aşağıdaki birimler arasından sadece kendi birimini seçmeli diğer birimlere ait bilgileri silerek iconUyarı: Her birim aşağıdaki birimler arasından sadece kendi birimini seçmeli diğer birimlere ait bilgileri silerek

Uyarı: Her birim aşağıdaki birimler arasından sadece kendi birimini seçmeli diğer birimlere ait bilgileri silerek iconPhp'de, diğer programlama dillerinde olduğu gibi, kullandığımız bilgileri, değişkenlerde tutuyoruz. Fakat değişkenler içerisinde sadece bir tane bilgi

Uyarı: Her birim aşağıdaki birimler arasından sadece kendi birimini seçmeli diğer birimlere ait bilgileri silerek iconOsmanlı devleti de diğer devletler gibi kendi vatandaşlarını kendi düşünceleri doğrultusunda yetiştirmek amacıyla eğitim-öğretim müesseseleri kurmuştur. Devlet

Uyarı: Her birim aşağıdaki birimler arasından sadece kendi birimini seçmeli diğer birimlere ait bilgileri silerek iconÜye mahalli idare meclislerinin kendi üyeleri arasından gizli oyla seçtikleri birer üyeden oluşur

Uyarı: Her birim aşağıdaki birimler arasından sadece kendi birimini seçmeli diğer birimlere ait bilgileri silerek iconAday sayfasında görülen bilgilerde eksiklik veya yanlışlık olması durumunda birimlere ait bilgiler aşağıdaki başlık ve açıklamalara uygun şekilde doldurularak

Uyarı: Her birim aşağıdaki birimler arasından sadece kendi birimini seçmeli diğer birimlere ait bilgileri silerek iconA aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız

Uyarı: Her birim aşağıdaki birimler arasından sadece kendi birimini seçmeli diğer birimlere ait bilgileri silerek iconA-aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız?

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©trdocs.org 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page