Adaptasyon-Mutasyon-Modifikasyon Doğal seçilim-Varyasyon
Indir 29.1 Kb.
TitleAdaptasyon-Mutasyon-Modifikasyon Doğal seçilim-Varyasyon
Date conversion16.04.2013
Size29.1 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.tufanegitim.com/FileUpload/ks75003/File/8.sinav2.docx


 1. Adaptasyon-Mutasyon-Modifikasyon

Doğal seçilim-Varyasyon

Aşağıda verilen örneklerin yukarıdaki durumlardan hangisine ait olduğunu boşlularla yazınız.

(Tufan AKIŞIK)


 • Kutup ayılarının beyaz renkli olması…………………………………

 • Dişi arılardan iyi beslenenin kraliçe arı olması diğerlerinin işçi arılar olmaları………………........................

 • Bir canlı türündeki çeşitlilik………………........................

 • Çuha çiçeğinin renginin sıcaklığa göre değişmesi…………….………………

 • Kanser hücresinin oluşması………………………………

 • Develerin hörgüçlerinde yağ depolamaları…………………………

 • Beyaz kelebeklerin çevre şartları değişince ölmesi siyah kelebeklerin yaşamını sürdürmesi…………...........

 • Güneşte kalan insanların ten renginin bronzlaşması…………………………

 • Kaktüsün iğne yapraklı olması…………………………………

 • Hemofili hastalığının oluşması……………………………….

2.

5-)K, L ve M cisimlerinin sıvı içerisindeki denge durumları şekildeki gibidir. Buna göre yoğunluklarını büyükten küçüğe doğru sıralaması hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?


A)K > L > M B) M > L > K C) L > M > K D) M > K > L


3. Birim yüzeye etki eden dik kuvvet basınçtır. Küçük bir kuvvetin etkisiyle büyük basınçlar elde edilebilir. Bu durum pek çok alanda işimizi kolaylaştırır. Aşağıdakilerden hangisinde bu durum söz konusu değildir?

 1. İğne ile dikiş dikme

 2. Geniş tekerlekli iş makineleri ile arazi gezme

 3. Bıçak ile ekmek kesme

 4. Çekiç ile çivi çakmak

4.Bir geminin su yüzeyinde kalabilmesini aşağıdakilerden hangisi sağlar?

 1. Kaldırma kuvveti

 2. yerçekimi kuvveti

 3. itme kuvveti

 4. çekme kuvveti

5. Kütle ve hacim değerleri tabloda verilen A,B,C ve D cisimlerinden hangisinin yoğunluğu en büyüktür?

A

B

C

D

Kütle (g)

28

18

15

30

Hacim(cm3)

10

9

5

6A) A B) B C) C D) D


6. Aşağıdakilerden hangisi Mendel’ in çalışmalarında bezelye bitkisini seçmesinin sebebi değildir?

A) Kolayca üreyebilmesi

B) Tümünün aynı karakteri taşıması

C) Tozlaşmanın kontrol altında tutulması

D) Çiçeklerinin, dışındaki çiçek tozlarına kapalı olması


7.Özdeş tuğlaların yere yaptıkları basınçlar şekildeki gibidir. Buna göre;Basınç kuvvetleri arasındaki ilişkiyi bulunuz?


A) F1 = F2 = F3 B) F2= F3>F1 C) F1>F2> F3 D)F3>F2=F1


8.
X,Y,Z cisimleri su içinde şekildeki gibi duruyorlar.

Buna göre; X,Y,Z’ nin yoğunlukları arasındaki ilişki nasıldır?


A) Z = Y > X B) X = Y > Z C) Z > Y > X D) Z > X=Y

9. Sirke sineği 15 0C de düz kanatlı , 25 0C de kıvrık kanatlı oluyor.Bu özelliği aşağıdaki terimlerden hangisi doğru olarak tanımlar

A) Mutasyon B) Modifikasyon

C) Doğal seleksiyon D) Adaptasyon


10. I-Kabın şekli II-Sıvı miktarı

III-Sıvının yoğunluğu IV-Sıvının derinliği

Bir kaptaki sıvı basıncı verilenlerden hangilerine bağlı değildir?

A) Yalnız I B) I ve II

C) III ve IV D) I,II ve IV


11.Şekil 1’deki A kabı tamamen sıvı ile doludur. A kabındaki sıvı Şekil-2’deki X, Y ve Z kaplarına eşit olarak paylaştırılıyor.

Bu durumda kapların tabanlarında oluşan basınçlar arasında nasıl bir ilişki vardır?

A) X>Y>Z B) X=Y=Z

C) ZD)Z>X=Y


12.Özdeş cisimlerden üç tanesi farklı şekillerde konulduklarında zemine yapılan basınçlar arasındaki ilişki nasıl olur?

A) II=III>I B) I>II>III

C) I=II=III D) I>II=III


13.
Şekildeki ölçekli kaba 40 g kütleli bir cisim atıldığında sıvı seviyesi M’den K’ye yükseliyor. Buna göre cismin yoğunluğunu kaçtır?

 1. 1 B) 2 C) 3 D) 4


14.


15. Aşağıdakilerden hangisi basıncı arttırmakla ilgili değildir?

A)İğnenin sivri uçlu olması

B)Çatalın ucunun sivri olması

C)Raptiyenin başının geniş olması

D)Bıçağın ağzının ince olması


16. Aşağıdaki kapta sıvı içindeki eşit ağırlıklı X,Y ve Z cisimlerine uygulanan kaldırma kuvvetleri arasındaki ilişki nasıldır, yazınız?
(...................................................)


17. Şekildeki içi sıvı dolu cisim 2. zemin üzerine yatırılırsa sıvının ilk konumunun basınç kuvvetinin son konumunun basınç kuvvetine oranı nedir?

F1 / F2 = ……........


18.

Şekil 1’deki A kabı tamamen sıvı ile doludur. A kabındaki sıvı Şekil-2’deki X, Y ve Z kaplarına eşit olarak paylaştırılıyor. Buna göre sıvıların kapların tabanına yaptığı basınç kuvvetleri arasındaki ilişki nasıldır?


(..................................................)


Fen ve teknoloji -8.sınıf- 2.sınav

(Tufan AKIŞIK)


Add document to your blog or website

Similar:

Adaptasyon-Mutasyon-Modifikasyon Doğal seçilim-Varyasyon iconDOĞAl seçİLİm kavrami ile iLGİLİ kavramsal değİŞİm metni Size göre doğal seçilim nedir? Doğal seçilimin canlılar için önemi nedir?

Adaptasyon-Mutasyon-Modifikasyon Doğal seçilim-Varyasyon iconMutasyon,Modifikasyon

Adaptasyon-Mutasyon-Modifikasyon Doğal seçilim-Varyasyon iconEvrim ve doğal seçİLİM

Adaptasyon-Mutasyon-Modifikasyon Doğal seçilim-Varyasyon iconAdaptasyon (uyum) yaklaşımları

Adaptasyon-Mutasyon-Modifikasyon Doğal seçilim-Varyasyon iconKuvvet Antrenmanlarına Adaptasyon

Adaptasyon-Mutasyon-Modifikasyon Doğal seçilim-Varyasyon iconA acil Derhal Adaptasyon

Adaptasyon-Mutasyon-Modifikasyon Doğal seçilim-Varyasyon iconAdaptasyon Kavramı İle İlgili Analoji Haritası

Adaptasyon-Mutasyon-Modifikasyon Doğal seçilim-Varyasyon iconE-kampüs Bilişim Teknolojileri Adaptasyon Projesi

Adaptasyon-Mutasyon-Modifikasyon Doğal seçilim-Varyasyon iconTransformasyon rekombinant dna teknikleri kullanılarak hücre dışı uygulamalar ile farklı bir genotipten hücre genotipine doğrudan bir modifikasyon işlemidir

Adaptasyon-Mutasyon-Modifikasyon Doğal seçilim-Varyasyon iconDoğal Zekanın Doğal Uzantısı: Yapay Zeka

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©trdocs.org 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page