Karataş EĞİTİm ve dinlenme tesisleri başvuru formu

Reklamlari:Indir 43.1 Kb.
TitleKarataş EĞİTİm ve dinlenme tesisleri başvuru formu
Date conversion15.04.2013
Size43.1 Kb.
TypeFormu
Sourcehttp://www.sanliurfadefterdarligi.gov.tr/duyurular/kamp_duyurulari/adana_def basvuru ve ucret.do

ADANA DEFTERDARLIĞI


KARATAŞ EĞİTİM VE DİNLENME TESİSLERİ

BAŞVURU FORMU


İŞTİRAKÇİNİN
TERCİH EDİLEN

DEVRE

Adı Soyadı
1.Devre
Kurumu
2.Devre
Görev Unvanı
3.Devre
Sicil No
4.Devre
Görev Yeri
5.Devre
Telefon No

İş: Ev: GSM:

Adresi

-Başvuru Formunun değerlendirmeye alınabilmesi için, tesise katılması istenilen her bir kişi için

( çocuklar dahil ) 80.- TL. başvuru avansına ait banka dekontunun bu forma eklenmesi

( Örneğin 3 kişi katılıyorsa 240.- TL. gibi )

­-Yatırılan avans miktarı kamp tahsisi sırasında tespit edilen toplam ücretten mahsup edilecektir.

-Kamptan yaralanacakların başvuru formunda beyan ettikleri bilgilere ait belgelerini

( Evlenme cüzdanı, sağlık karnesi, mahkeme kararı gibi ) tesis yöneticilerine ibraz etmek zorundadırlar.

- Hiçbir evcil hayvan ( kedi, köpek, kuş, vb. ) tesise alınmaz.

( T L )Adı ve Soyadı


Çalışıyorsa


Kurum AdıDoğum Tar.


Gün/Ay/Yıl

Yakınlığı


Bakm. Yük.

Olup Olma.

Çocuk İçin

Yemek İstenip

İstenmediği

ÜCRET

( Bu sütun Boş Bırakılacak )

Kendisi


Toplam

ÜcretAvans

MahsubuKalan

Ücret


Yukarıdaki bilgilerin doğruluğunu ve sosyal tesisler yönetim esaslarına uymayı taahhüt ederim.


...... / ...... / 2009 Onay Makamı

İmza Tarih / İmza / Mühür


1- BAŞVURU KOŞULLARI


a) Yararlandırma talebi Başvuru Formu ile yazılı olarak yapılır.

b) Tesisten yararlandırma talebinin değerlendirmeye alınabilmesi ancak, tesise katılacak olan her bir kişi için ( çocuklar dahil ) 80.- TL. tesise katılım başvuru avanslarının Adana dışından katılanların T.C. Ziraat Bankası Karataş Şubesi 06 21 – 304 88 062 – 50 02 nolu hesabına, Adana içinden katılanların T.C.Ziraat Bankası Atatürk Caddesi Şubesi 477 24 981-5001 numaralı hesabına yatırılması ile mümkün olacaktır.

c) Başvuru Formları ilgili birim amirlerince onaylanarak avansın yatırıldığına dair dekontlar da eklenmek suretiyle her dönem başlangıç tarihinden 10 gün önce Defterdarlık Personel Müdürlüğüne gönderilmesi gerekmektedir.

2- TESİSTEN YARARLANMA ÜCRETİ


a) Kendisine konut tahsis edilen Bakanlığımız Personelinin ( Emekliler dahil ) kendisi, eşi, çocukları ile bakmakla yükümlü olduğu aile bireylerinden tüm dönemler için kişi başına 200.- TL. ücret alınır.

b) Bakanlığımız personelinin bakmakla yükümlü olmadığı aile bireyleri ile Bakanlığımız mensubu olmayıp da başka bir kamu kuruluşunun ( Emekliler dahil ) memur, işçi, sözleşmeli personel ile bunların eş ve çocukları ile kanunen bakmakla yükümlü oldukları aile bireylerinin tesisten yararlandırılmaları için kişi başına tüm dönemler için 230.- TL. ücret alınır.

c) Kamu personelinin bakmakla yükümlü olmadığı aile bireyleri ile, kamu personeli olmayıp başka bir kuruluşun ( Emekliler dahil ) memur, işçi, sözleşmeli personel ile bunların eş ve çocukları ile kanunen bakmakla yükümlü oldukları aile bireylerinin tesisten yararlandırılması için kişi başına tüm dönemler için 260.- TL. ücret alınır.

d) Dinlenme devreleri belirlenen günde sabah kahvaltısı ile başlar, son gün öğle yemeği ile biter.

e) 5 yaşından küçük çocuklara ( 2005 ve daha küçük doğumlular ) yemek istenilmesi halinde yukarıda belirtilen ücretlerin % 50 si uygulanır.

f) İştirakçilerin misafirleri ile Cumartesi ve Pazar günleri tesisten yararlanma bedeli aşağıdaki gibidir.

Kahvaltı : 4. -TL., Öğle Yemeği : 7.-TL., Akşam Yemeği : 7.-TL., Yatak Ücreti :11.-TL.

g) Konut tahsisi yapılan bütün katılımcılarda, ortak kullanım giderlerine mahsus olmak üzere her dönem için peşin olarak konut başına 35.- TL. ücret alınır.

h) Konutta kalan kişi yemek almasa dahi ücreti tam alınır.

3- BAŞVURU SIRASINDA ALINAN AVANSLARIN İADE KOŞULLARI


a) Kamp tahsis edilmeyenler ile kamp döneminin başlamasından bir hafta öncesine kadar vazgeçenlerin avansları iade edilir.

b) Geçerli bir mazereti olmaksızın bu süreden sonra bildirimde bulunanlara her gün için % 2 oranında kesinti yapılmak suretiyle avansları iade edilir.

4- TESİS ÜCRETİ İADE KOŞULLARI


a) Tesis ücreti bir dönem için alındığından dinlenme devresine geç gelme veya erken ayrılma halinde eksik günler için ücret iadesi yapılmaz.

b) Ücret iadeleri, banka iade masrafı yatırılan tesis ücretinden düşülerek yapılır.

5- DİNLENME DEVRELERİ VE TARİHLERİ

1. DEVRE 23.06.2009 – 02.07.2009

2. DEVRE 05.07.2009 ­­– 14.07.2009 W E B :

3. DEVRE 17.07.2009 – 26.07.2009 www.adanadefterdarligi.gov.tr

4. DEVRE 29.07.2009 – 07.08.2009

5. DEVRE 10.08.2009 – 19.08.2009

6- İLGİLİ ADRES VE TELEFONLAR


Adana Defterdarlığı Personel Müdürlüğü Adana Defterdarlığı


Telefon No : (322) 458 83 70 – (9 Hat) PBX Karataş Eğitim ve Dinlenme Tesisleri

Faks No : (322) 458 75 05 01900 / Karataş - ADANA

Telefon No: (322) 681 24 50 Fax No : (322) 681 25 63

Add document to your blog or website
Reklamlari:

Similar:

Karataş EĞİTİm ve dinlenme tesisleri başvuru formu iconKarataş EĞİTİm ve dinlenme tesisleri başvuru formu

Karataş EĞİTİm ve dinlenme tesisleri başvuru formu iconÖĞrenci EĞİTİm ve dinlenme tesisleri Ön kayit başvuru listeleri

Karataş EĞİTİm ve dinlenme tesisleri başvuru formu iconİÇİŞleri bakanliği eğİTİm ve dinlenme tesiSlerine başvuru formu

Karataş EĞİTİm ve dinlenme tesisleri başvuru formu iconHatay valiLİĞİ İL Özel idaresi genel sekreterliĞİ EĞİTİm ve dinlenme tesiSİ başvuru formu

Karataş EĞİTİm ve dinlenme tesisleri başvuru formu iconHatay valiLİĞİ İL Özel idaresi genel sekreterliĞİ arsuz eğİTİm ve dinlenme tesiSİ başvuru formu

Karataş EĞİTİm ve dinlenme tesisleri başvuru formu iconAyvalik (altinkum) EĞİTİm ve dinlenme tesisleri

Karataş EĞİTİm ve dinlenme tesisleri başvuru formu iconT. C. Maliye bakanliği eğİTİm ve dinlenme tesisleri YÖnetmeliĞİ

Karataş EĞİTİm ve dinlenme tesisleri başvuru formu iconÖĞrenci EĞİTİm ve dinlenme tesisleri 2013 yili konaklama dönem ve ücretleri

Karataş EĞİTİm ve dinlenme tesisleri başvuru formu iconKorunma önlemi başvuru formu başvuru sahipleri ve başvuru koordinatörü hakkında bilgiler

Karataş EĞİTİm ve dinlenme tesisleri başvuru formu iconTemel hijyen eğİTİm programi başvuru formu

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©trdocs.org 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page