1. sinif biLGİsayar mühendiSLİĞİne giRİŞ 3 0 3 ects: 5

Reklamlari:Indir 158.36 Kb.
Title1. sinif biLGİsayar mühendiSLİĞİne giRİŞ 3 0 3 ects: 5
Page1/4
Date conversion14.04.2013
Size158.36 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.tunceli.edu.tr/akademik/fakulteler/muhendislik/bilgisayar/bilgisayardersicerikleri.do
  1   2   3   4
DERS İÇERİKLERİ


1. SINIF


BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ 3 0 3 ECTS:5

Bilgisayarların ve bilgisayar kullanımının gelişmesi. Bilgisayar yapısı ve donanım ögeleri. Bilgisayar donanımı ve yazılımı ile ilgili temel kavramlar: Algoritmalar, veri yapıları, kütük düzenleme, programlama dilleri, sistem çözümleme ve tasarım, yazılım geliştirme, işletim sistemleri, veri iletişimi, veri tabanı sistemleri, yapay anlayış.

Ders Kitapları:

Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği’ne Giriş, C. B. FLEDDERMANN, M. D. BRADSHAW, Çeviren: Erhan AKIN, Nobel Dağıtım, Ankara, 2003.


ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA-1 3 2 4 ECTS:9

Bilgisayar programlamada temel kavramlar. Sorunları biçimselleştirme ve adım adım çözümleyerek algoritma geliştirme, iş akış çizgesi oluşturma. Yapısal programlama ile ilgili kavramlar. Veri türleri ve değişken tanımları. Temel komut yapıları. Koşul ve döngü komutları. İşlev kavramı. Programlama dillerinde tek ve çok boyutlu dizi. Kütük işlemleri. Göstergeler. Java ile dosya işlemleri. Java ile veri yapılarına giriş.

Uygulama: Algoritma ve programlama-1dersinde işlenen temel programlama kavramlarının pekiştirilmesi için örnek programların geliştirilmesi, bilgisayarda uygulanması ve rapor biçiminde belgelenmesi ile ilgili deneysel çalışmalar. Güncel yapısal programlama dili, derleyici ve hazır yazılımların öğretimi ve kullanımına da olanaklar ölçüsünde bu laboratuvar kapsamında yer verilir.

Ders Kitapları:

Java, Musa Çavuş, Seçkin Yayınları, 2010.

Java ile Programlama ve Veri Yapıları, Bülent Çoban, Pusula Yayıncılık, 2010.


GENEL FİZİK-1 3 2 4 ECTS:7

Ölçme ve vektörler. Bir boyutta ve düzlemde hareket. Newton'un hareket kanunları ve uygulamaları. Öteleme hareketinde iş ve enerji teoremleri, güç. Potansiyel enerji ve enerjinin korunumu. Çizgisel momentum ve çarpışmalar. Kütle merkezi ve parçacıklar sisteminin dinamiği. Dönme hareketinin kinematiği. Dönme hareketinin dinamiği, tork, ve açısal momentum. Dönme hareketinde iş ve enerji. Yuvarlanma hareketi. Statik, denge ve katıların esneklik özelliği. Titreşim ve dalga hareketi. Evrensel çekim kanunu, kepler kanunları, gezegen ve uydu hareketleri.

Ders Kitapları:

Physics for Scientist & Engineers with Modern Physics, R. A. SERWAY, Vol. I, Sounders Collage Publishing, 1992.

Fundamentals of Physics, H. RESNICK, Vol I, John Wiley & Sons, 1981.


GENEL MATEMATİK-1 3 2 4 ECTS:5

Sayı dizisi ve bir dizinin limiti. Bir fonksiyonun limiti ve tek taraflı limitler. Süreklilik ve sürekli fonksiyonların özellikleri. Türev, geometrik anlamı ve özellikleri. Temel elementer fonksiyonların türevleri. Yüksek mertebeden türev ve diferansiyel. Türevin uygulamaları, Türevle ilgili temel teoremler. Fonksiyonların değişiminin incelenmesi ve grafiklerinin çizimi. Belirsiz integral ve özellikleri. Değişken değiştirme metodu. Kısmi integrasyon metodu. Rasyonel ve irrasyonel fonksiyonların integralleri. Binom integrali. Trigonometrik ve hiperbolik fonksiyonları integralleri. Belirli integral. Belirli integralin uygulamaları ve özellikleri. Alan hesabı. Hacim ve yay uzunluğu.

Ders Kitapları:

Temel ve Genel Matematik I-II, Prof. Dr. H. Hilmi HACISALİHOĞLU, Bilim Yayınları, 1996.

Matematik Analiz, Prof. Dr. Mustafa BALCI, Balcı Yayınları, 1997.

Lineer Cebir, Prof. Dr. H. Hilmi HACISALİHOĞLU, Bilim Yayınları, 1996.


TÜRK DİLİ-1 2 0 2 ECTS:2

Dil nedir? Dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi. Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri. Türk dilinin gelişmesi ve tarihi devreleri. Türk dilinin gelişmesi ve tarihi devreleri. Türkçede sesler ve sınıflandırılması. Türkçenin ses özellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kurallar. Hece bilgisi.Türkçenin yapım ekleri ve uygulaması. Kompozisyonla ilgili genel bilgiler, kompozisyon yazmada kullanılacak plan ve uygulaması. Kompozisyonla ilgili genel bilgiler, kompozisyon yazmada kullanılacak plan ve uygulaması. Dilekçe ve öz geçmiş yazımı. İmlâ ve noktalama.

Ders Kitapları:

Üniversiteler İçin Türk Dili, E. MUHARREM, Bayrak Yayınları, İstanbul, 2003.

Yükseköğretim Öğrencileri İçin Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, Z. KORKMAZ, M. AKALIN, A. ERCILASUN, YÖK, Ankara, 1990.

Üniversite Türk Dili ve Kompozisyon Dersleri, K. YAVUZ, K. YETİŞ, N. Birinci, Bayrak Yayınları, İstanbul, 2003.

Türk Dili Dersleri, B. PAÇACIOĞLU, Cumhuriyet Üniversitesi Yayını No:18, YÖK, Ankara, 1987.

Türk Dili ve Anlatım Bilgisi, G. SEZAİ, D.E.Ü. İzmir, 1999.

İmlâ Kılavuzu, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 2000


YABANCI DİL-1 3 0 3 ECTS:2

Greetings, names, and ages. Numbers.Days, months and seasons. This is ……, that is …..What time is it. Action in Progress, Who …….. ?, What …… ?, Where. Talking about present habits, ideas, opinions. Propositions of time: at, on, in; Talking about schedules and calendars.Abilities and inabilities: can, can’t.A family tree. Possessive pronouns. Family members. Obligations prohibitions and lack of necessity: must, mustn’t. Obligations prohibitions and lack of necessity: don’t/ doesn’t have to.

Ders Kitapları:

Full Steam Ahead, Eds: Vahit ÇAKIR, Nilgün YORGANCI, Gül KESKİL, 3rd Ed., Gündüz Eğitim ve yayıncılık, 2006.


ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA-2 3 2 4 ECTS:9

Nesneye yönelik yaklaşımda temel kavramlar. Nesneye yönelik bir programlama dilinin öğrenimine giriş. Sınıf, nesne, kalıtım, çok biçimlilik, soyut sınıf ve arayüz, aykırı durum kavramları.

Uygulama: işlenen temel programlama kavramlarının pekiştirilmesi için örnek programların geliştirilmesi, bilgisayarda uygulanması ve rapor biçiminde belgelenmesi ile ilgili deneysel çalışmalar. Güncel bazı yapısal ve nesneye yönelik programlama dili, derleyici ve hazır yazılımların öğretimi ve kullanımına da olanaklar ölçüsünde bu laboratuvar kapsamında yer verilir.

Ders Kitapları:

Java Tasarım Şablonları ve Yazılım Mimarileri, Özcan Acar, Pusula Yayıncılık, 2009.

Java Programlarma Teknikleri, Bora Güngören, Seçkin Yayıncılık, 2004.


GENEL FİZİK-2 3 2 4 ECTS:5

Yük ve madde kavramları. Elektrik alanı. Gauss kanunu. Elektriksel potansiyel. Kapasitörler ve Dielektrik. Akım ve direnç. Doğru akım devreleri. Manyetik alan. Manyetik alan kaynakları. Amper kanunu. Faraday’ın indüksiyon kanunu. Özindüksiyon ve RL devreleri. Alternatif akımlar. Maxwell denklemleri, elektromanyetik dalgalar.

Ders Kitapları:

Physics for Scientist & Engineers with Modern Physics, R. A. SERWAY, Vol. I, Sounders Collage Publishing, 1992. Fundamentals of Physics, H. RESNICK, Vol I, John Wiley & Sons, 1981.


BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ İÇİN ELEKTRİK DEVRELERİ 3 0 3 ECTS:5

Birim sistemleri. Elektriğin tanımı. İletkenler ve yalıtkanlar. Elektrik akımının etkileri. Akım, gerilim ve direnç’in tanımları. Eşdeğer direnç hesabı. Isının direnç üzerindeki etkisi. DA’ın tanımı. Kirchhoff Yasaları. Temel ölçme prensiplerinin ve ölçü aletlerinin tanıtılması. Direnç’in Wheatstone köprüsü ile ölçülmesi. Elektriksel iş ve güç. Elektrik enerjisinin ısıya dönüşümü. Hatlarda gerilim düşümü ve enerji kaybı. erilim kaynağının, eşdeğer devresi, seri ve paralel bağlanması. Akımın kimyevi etkisi, pil ve akümülatör. Maksimum güç teoremi. Thevenin ve Norton teoremleri. Süperpozisyon teoremi. Kondansatör, seri ve paralel bağlanmaları ve DA’daki davranışı. Manyetik devreler. İndüktans, seri ve paralel bağlanmaları ve DA’daki davranışı. AA niçin kullanılır. AA’ın üretimi. AA şebekemizi tanımlayan büyüklükler. AA’ın doğrultulması. Ortalama değer ve efektif değer. Fazör kavramı. RLC elemanlarının a.a.’daki davranışları. A.a. devrelerinin grafiksel yolla, trigonometrik işlemlerle ve fazör diyagramı yöntemi ile çözümü. RLC elemanlarından oluşan devrelerin AA’daki davranışları.

Ders Kitapları:

Elektroteknik-2 Ders Notları (Fotokopi), Prof. Dr. Şevki HOŞAĞASI.

Linear and Nonlinear Circuits, O. L. CHUA, C. A. DOSER, E. S. KUH, Mcgraw-Hill, 1987.

Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği’ne Giriş, Çeviren: Erhan AKIN, Nobel Yayın Dağıtım, 2003.


GENEL MATEMATİK-2 3 2 4 ECTS:5

Çok değişkenli fonksiyonların türevi. Yüksek mertebeden kısmi türevler. Türevde zincir kuralı, kapalı fonksiyonların türevi. İki değişkenli fonksiyonların Taylor Açılımı. İki katlı integraller, iki katlı integrallerde bölge dönüşümleri. İki katlı integrallerin uygulamaları. Üç katlı integraller. Üç katlı integrallerde bölge dönüşümleri. Üç katlı integrallerin uygulamaları. Matrisler. Determinantlar. Lineer denklem sistemleri.

Ders Kitapları:

Temel ve Genel Matematik I-II, Prof. Dr. H. Hilmi HACISALİHOĞLU, Bilim Yayınları, 1996.

Matematik Analiz, Prof. Dr. Mustafa BALCI, Balcı Yayınları, 1997.

Lineer Cebir, Prof. Dr. H. Hilmi HACISALİHOĞLU, Bilim Yayınları, 1996.


TÜRK DİLİ -2 2 0 2 ECTS:2

Kompozisyonda anlatım şekilleri. Hikâye, tasvir. Deneme, makale. Türkçede isim çekimleri. Türkçede fiil çekimleri. Anlam ve vazife bakımından kelimeler- isimler, sıfatlar, zarflar. Zamirler, fiiller, edatlar. Cümlenin unsurları. Cümle tahlili ve uygulaması. Edebiyat ve düşünce dünyası ile ilgili eserlerin okunup incelenmesi. Edebiyat ve düşünce dünyası ile ilgili eserlerin okunup incelenmesi. Retorik uygulamalar. İlmi yazıların hazırlanmasında uyulacak kurallar. Bilirkişi raporu. İmlâ ve noktalama.

Ders Kitapları:

Üniversiteler İçin Türk Dili, E. MUHARREM, Bayrak Yayınları, İstanbul, 2003.

Yükseköğretim Öğrencileri İçin Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, Z. KORKMAZ, M. AKALIN, A. ERCILASUN, YÖK, Ankara, 1990.

Üniversite Türk Dili ve Kompozisyon Dersleri, K. YAVUZ, K. YETİŞ, N. Birinci, Bayrak Yayınları, İstanbul, 2003. Türk Dili Dersleri, B. PAÇACIOĞLU, Cumhuriyet Üniversitesi Yayını No:18, YÖK, Ankara, 1987.


YABANCI DİL-2 3 0 3 ECTS:3

Possession (have, has got). There is, there are, quantitative adjectives. Prepositions (under, near, next ...). Making suggestions (let’s, shall, would ...). Making suggestions (let’s, shall, would ...). Asking for help (can you ...). Adverbs of Frequency (never, always, often ...). Present cont. Tense. General exercises on the previous subjects. General exercises on the previous subjects. Simple past tense. Exercises with regular and unregular verbs on Simple past tense. Past use of verb “to be” with affirmative, negative and interrogative forms. General revision and exercises.

Ders Kitapları:

Full Steam Ahead, Eds: Vahit ÇAKIR, Nilgün YORGANCI, Gül KESKİL, 3rd Ed., Gündüz Eğitim ve yayıncılık, 2006


2. SINIF


SAYISAL TASARIM 3 0 3 ECTS:6

Sayısal sistemler, sayı sistemleri, ikili kodlar, yanlış bulan ve yanlış düzelten kodlar. Boole cebiri, anahtarlama cebiri, ikili işlemler ve Boole işlevleri. Boole işlevlerinin sadeleştirilmesi. Birleşimsel mantık, geçitler, birleşimsel devrelerin çözümleme ve tasarımı, geçitlerle devre tasarımı. Tümleşik devreler, çok kullanılan birleşimsel devre türleri, MSI yongaları ile birleşimsel devre tasarımı, ROM ve PLA. Zaman uyumlu dizisel devreler, bellek ögeleri, dizisel devre çözümleme ve tasarım yöntemleri. Yazmaçlar, sayaçlar, RAM ve zamanuyumsuz dizisel devreler.

Ders Kitapları:

Sayısal Tasarım, M. Morris Mano, Litaratür Yayıncılıki 2002

Lojik Tasarımın Temelleri Ve Uygulamaları, Şirzat Kahramanlı Muciz Özcan, Dünya Kitapevi, 2002


BİLGİSAYAR BİLİMİ İÇİN AYRIK YAPILAR 3 0 3 ECTS:4

Ayrık Matematik, Ayrık Matematiğin bilgisayar bilimleri, bilgisayar ve yazılım mühendisliğindeki yeri ve önemi, ispat, Fonksiyonlar, Bağıntılar, Kümeler (venn diyagramı, tümleyen küme, kartezyen çarpım, kuvvet kümesi), Kümeler (kardinalite, sayılabilirlik), Bool Cebri, Önermeler Mantığı, Logik bağlantılar, Doğruluk tablosu, Normal form, Geçerlilik, Lojik köprüler, Flip-flops, Sayaçlar (counters), Devre minimizasyonu, Cebirsel yapılar; grup, halka ve cisimler, Asal sayılar ve özellikleri,Asal çarpanlara ayrılma,Modüler aritmetik,En büyük ortak bölen, en küçük ortak çarpan, Öklid ve genişletilmiş Öklid teoremi, Modüler denklem çözümü, Çin kalan teoremi, Saymada toplama Ve çarpma kuralları,Pigeonhole prensipi,Permütasyon ve konbinasyonlar,Binom ve multinom açılımları, Kapsama-Dışlama teoremi,Kapsama - Dışlama teoriminin uygulamaları.

Ders Kitapları:

Ralph P. Grimaldi, Discrete and Combinatorial mathematics, Addison-Wesley, 2006, 2 edition

Kenneth H. Rosen, Discrete Mathematics and Its Applications McGraw-Hill.

Richard Johnsonbough, Discrete Mathematics 6. Edition, Pearson,Printice-Hall


SİSTEM TEORİSİ 2 0 2 ECTS:4

Sistemlerin ve işaretlerin sınıflandırılması. Temel sistem analiz yaklaşımları. Doğrusal ve katsayı zamanla değişmeyen sistemlerin analizi. Laplace dönüşümleri ile sistem çözümleme. Blok diyagramları ve kararlılık. Bilişim sistemlerine giriş. Sistem geliştirme yaşam döngüsü, Sistem kavramı. Bilişim sistemi çözümleme ve modelleme. Olurluk çalışması. Yönetim işlevi. Veri ve bilgi kavramları, Bilgi gereksinimlerinin saptanması. Sistem çözümleme ve modelleme araçları. Sistem modellemede kullanılan diller. Bilişim sistemlerinin sınıflandırılması. Bilgisayar destekli yazılım mühendisliği araçları. Kullanıcı etkileşiminin sağlanması. Yazılım bakımının önemi. Bilişim sistemi örneklerinin incelenmesi.

Ders Kitapları:

Sinyaller ve sistemler, Hwei P. Hsu, Nobel Yayın Dağıtım, 2002.


VERİ YAPILARI 3 2 4 ECTS:8

Asimtotik gösterim, başarım ölçümü, bellek/zaman karmaşıklığı. Özyineli algoritmalar, özyineli ilişkiler, algoritma analizi kavramına giriş. Çok boyutlu/üçgen/kuşak/seyrek matris gerçekleştirimi. Yığıt ve kuyruk veri yapıları, önişleç/araişleç/sonişleç ifadeler. Tek/çift bağlaçlı (döngülü) listeler.

İkili ağaç, ikili arama ağacı, özyineli ve yinelemeli ikili ağaç dolaşımları, genelleştirilmiş listeler, kılavuzlu ikili ağaçlar. Yığınlar, öncelik kuyrukları, ayrık kümeler için veri yapıları. Çizge gerçekleştirimleri, önce derinliğine/genişliğine arama, yayılım ağaçları, en kısa yol problemi, düğüm/kenar aktif ağlar. Seçme, yerleştirme, kabarcık, sayma, çabuk, birleşmeli, yığın, basamak sıralama algoritmaları ve analizleri. AVL ağaçları.

Ders Kitapları:

Veri yapıları ve algoritmalar, Rifat Çölkesen, Papatya Yayıncılık, 2008.

Data Structures and Algorithms, Alfred V. Aho , Jeffrey D. Ullman, John E. Hopcroft, Addison Wesley, 1983


LİNEER CEBİR 2 0 2 ECT:4

Vektör, uzunluk ve nokta çarpım, düzlemler, matrisler ve lineer denklemler, Gauss eliminasyonu, matrislerle eliminasyon, matris işlemlerinin kuralları, Gauss-jordan yöntemi ile matris tersi alma, faktorizasyon, LU ayrıklaştırılması, Transpoze ve Permütasyon matrisleri, Vektör uzay ve alt uzayları, Sıfır uzayı, satır, sütun ve sol sıfır uzayı, Rank, Ax=b'nin çözümü, Lineer bağımsızlık, baz ve boyut, ortogonallik, izdüşümler, Ortogonal bazlar ve Gram-Schimidt, Determinantlar, Kofaktörler, Cramer kuralı, Özdeğer ve Özelvektörler, Matrislerin köşegenleştirilmesi, özdeğer hesaplanması, Diferansiyel denklemlere uygulama, Simetrik, Pozitif tanımlı ve benzer matrisler, Karmaşık vektör ve matrisler, Hermityen ve Üniter matrisler, Uygulamalar.

Ders Kitapları:

Lineer Cebir, Arif Sabuncuoğlu, Nobel Yayıncılık, 2010.

Lineer Cebir, Fethi Çallıalp, Birsen Yayınevi, 2008


ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ-1 2 0 2 ECTS:2

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi okumanın amacı ve İnkılâp kavramı. Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılışını ve Türk İnkılâbını hazırlayan sebepler. Osmanlı İmparatorluğu’nun parçalanması, Trablusgarb Savaşı, Balkan Savaşları, Birinci Dünya Savaşı. Mondros Ateşkes Antlaşması. İşgaller karşısında memleketin durumu ve Mustafa Kemal Paşa’nın tepkisi, Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıkışı. Milli Mücadele için ilk adım, kongreler yoluyla teşkilatlanma: Amasya, Erzurum ve Sivas Kongreleri. Kuva-yı Milliye ve Misak-ı Milli. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılması. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin İstiklâl Savaşının yönetimini ele alması. Sevr Antlaşması. Sakarya Zaferi’ne kadar siyasi olaylar. Sakarya Savaşı’na kadar askeri gelişmeler. Sakarya Savaşı ve Büyük Taarruz. Mudanya Mütarekesi, Lozan Barış Antlaşması.

Ders Kitapları:

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I/1, Türk İnkılâbı'nın Hazırlık Dönemi ve Türk İstiklâl Savaşı, Yüksek Öğretim Kurulu Yayınları, Ankara, 1997.

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I/2, Atatürk İnkılâpları, Yüksek Öğretim Kurulu Yayınları, Ankara, 1997.

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Atatürkçülük, Yüksek Öğretim Kurulu Yayınları, Ankara, 1997.


MESLEKİ İNGİLİZCE-1 2 0 2 ECTS:3

Dersin temel amacı öğrencilerin öğrenim gördükleri alanlarla ilgili terim ve terminoloji tanımalarını sağlamak ve literatürü takip etmelerini kolaylaştırmaktır. Ders okuma-anlama yeteneğini geliştirmeye yöneliktir. Amacı gerçekleştirebilmek için öğrencilerin eleştirel ve analitik düşünme yetenekleri geliştirilir. Konularına göre düzenlenmiş teknik okuma parçaları üzerinde çalışılarak, öğrencilerin parçalar içinde sunulan fikirleri değerlendirebilmesi, sentez yapabilmesi ve karşılık verebilmesi sağlanır.

Ders Kitapları:

Bölüm dersleri ile ilgili İngilizce kitaplar.


BİLGİSAYAR ORGANİZASYONU VE TASARIMI 3 0 3 ECTS:6

Bilgisayar soyutlama ve teknolojisi. Bilgisayar dili. Komut kümesi mimarisi (Instruction set Architecture-ISA), ISA tasarım esasları, RISC ve CISC mimarileri, assembly ve makine dili, RISC makinelerin programlanması. Bilgisayar aritmetiği, aritmetik-mantık birimi, kayan noktalı sayılar ve aritmetik uygulamaları. İşlemci tasarımı, datapath ve kontrol uygulamaları, mikro programlanmış kontrol, istisna tespitleri(exception detection). Boru hattı ve tehlikeli durumlar, boru hatlı işlemci tasarımı, tehlikeli durum tespitleri, dallanma tahminleri ve exception handling. Hafıza hiyerarşisi, prensipleri ve yapısı. Önbellek performansı, sanal hafıza ve kesimlendirme(segmentation). Giriş-çıkış aletleri(I/O devices), I/O performans, I/O arabirimleri.

Ders kitapları:

Sayısal Tasarım, M. Morris Mano, Litaratür Yayıncılıki 2002

Bilgisayar Mimarisi, Şirzat Kahramanlı, Nobel Yayıncılık, 2006


SAYISAL YÖNTEMLER 3 0 3 ECTS:6
  1   2   3   4

Add document to your blog or website
Reklamlari:

Similar:

1. sinif biLGİsayar mühendiSLİĞİne giRİŞ 3 0 3 ects: 5 iconBİLGİsayar mühendiSLİĞİne giRİŞ I final sonuçlari

1. sinif biLGİsayar mühendiSLİĞİne giRİŞ 3 0 3 ects: 5 iconKimya Mühendisliğine Giriş

1. sinif biLGİsayar mühendiSLİĞİne giRİŞ 3 0 3 ects: 5 iconMak 111 makina mühendiSLİĞİne giRİŞ Ödevi 2006-07

1. sinif biLGİsayar mühendiSLİĞİne giRİŞ 3 0 3 ects: 5 iconMak 111 makina mühendiSLİĞİne giRİŞ 2010-2011 GÜz dönemi

1. sinif biLGİsayar mühendiSLİĞİne giRİŞ 3 0 3 ects: 5 iconKmm362 Biokimya Mühendisliğine Giriş Ödev Konusu: Bioplastikler

1. sinif biLGİsayar mühendiSLİĞİne giRİŞ 3 0 3 ects: 5 iconMak 111 makina mühendiSLİĞİne giRİŞ Fİnal sinavi oturum listesi

1. sinif biLGİsayar mühendiSLİĞİne giRİŞ 3 0 3 ects: 5 iconBil101- bilgisayar Yazılımı-i k. Kılan Bil. Müh. Bl. Konu: Bilgisayar Yazılımı-i dersine Giriş – İlk Ders

1. sinif biLGİsayar mühendiSLİĞİne giRİŞ 3 0 3 ects: 5 iconGİRİŞ Sınıf Düzeyi: İlköğretim Sınıf Öğrenme Alanı

1. sinif biLGİsayar mühendiSLİĞİne giRİŞ 3 0 3 ects: 5 iconHistory of the medieval age master Degree Program Courses semester msgsu ects semester msgsu ects

1. sinif biLGİsayar mühendiSLİĞİne giRİŞ 3 0 3 ects: 5 iconBİL 501 Bilgisayar Bilimlerine Giriş 3+0 7,5

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©trdocs.org 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page