6. sinif matematik eşLİk ve benzerliK

Reklamlari:Indir 38.33 Kb.
Title6. sinif matematik eşLİk ve benzerliK
Date conversion12.04.2013
Size38.33 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.matematigiseviyorum.com/FileUpload/op266899/File/6_sinif_eslik_ve_benzerlik2.doc6.SINIF

MATEMATİK


EŞLİK VE BENZERLİK

TEST NO : 4


  1. I. Eş şekiller, aynı biçim ve eşit ölçülere sahiptirler.

II. Eş şekiller her zaman benzer şekillerdir.

III. Benzer şekiller her zaman eş şekillerdir.

IV. Benzer şekiller aynı biçimde fakat farklı büyüklüktedir.


Yukarıda verilen bilgilerden kaç tanesi doğrudur?


A) 1 B) 2 C) 3 D) 4  1. Aşağıdaki isimleri verilen şekillerin hangisinin bütün kenarları eş doğru parçalarından elde edilmemiştir?


A) Kare B) Dikdörtgen

C) Düzgün altıgen D) Eşkenar dörtgen


Noktalı kağıt üzerine çizilmiş olan yukarıdaki dört şekilden üç tanesi birbirine eştir.


Bu şekillerden hangisi birbirine eş olan şekillerden biri değildir?


A) I B) II C) III D) IVNoktalı kağıt üzerine çizilmiş olan doğru parçalarından hangi ikisi birbirine eştir?


A) I ile II B) I ile IV

C) II ile III D) III ile IV

  1. Aşağıda kareli kağıt üzerine çizilmiş olan şekillerin hangileri birbirine benzer değildir?


A) B)


C) D)  1. Aşağıdaki cisimlerden hangisinin bütün yüzeyleri birbirine eştir?


A) B)

Dikdörtgenler prizması

C) D)I. şekil ile II. şeklin birbirine eş olması için I. şekilden aşağıdaki parçalardan hangisi çıkarılmalıdır?


A) B) C) D)  1. Şekildeki kareli kağıdın üzerine kaç tane AB doğru parçasına eş doğru parçaları çizilebilir?A) 16 B) 20 C) 24 D) 32  1. I. II.III. IV.


Yukarıdaki izometrik kağıt üzerindeki cisimlerin hangilerinin üsten görünüşleri eş şekillerdir?


A) I ile II B) I ile IV

C) II ile III D) III ile IV  1. Aşağıdaki şekillerin hangisi işaretli yerlerden kesilirse birbirine eş iki şekil elde edilmez?


A) B)


C) D)  1. Kısa kenarı 4 cm, uzun kenarı 6 cm olan dikdörtgen ile benzer olan bir dikdörtgenin kısa ve uzun kenarları aşağıdakilerden hangisi olabilir?


A) 6; 8 B) 8; 10

C) 10; 12 D) 12; 18

Noktalı kağıt üzerinde verilen üçgenlere göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


A) ABC üçgeni ile KLM üçgeni eş üçgenlerdir.

B) A açısı K açısına eştir.

C) AB doğru parçası LM doğru parçasına eştir.

D) KM doğru parçası AC doğru parçasına eştir.  1. Aşağıda birim küplerden elde edilmiş yapıların hangisinde eş yapılar birlikte verilmiştir?
A)


B)


C)


D)  1. Aşağıda verilen şekillerin hangisi köşegenler doğrultusunda kesildiğinde elde edilen şekillerin hepsi eş olur?


A) B)


C) D)www.matematigiseviyorum.com

Add document to your blog or website
Reklamlari:

Similar:

6. sinif matematik eşLİk ve benzerliK iconTÜRKÇe ve iLÖĞretim matematiK ÖĞretmenliĞİ sinif öĞrencileriNİn matematik teriMlerine yönelik düŞÜnce oluşumlari

6. sinif matematik eşLİk ve benzerliK icon1 Sınıf Matematik adi-soyadi : sinif no :. "3,6, 9, , 15,18 " Bu saymada,  yerine hangi sayı gelmelidir?

6. sinif matematik eşLİk ve benzerliK iconMatematik sınıf

6. sinif matematik eşLİk ve benzerliK icon8. sinif matematiK

6. sinif matematik eşLİk ve benzerliK icon5. sinif matematiK ÜNİte -1

6. sinif matematik eşLİk ve benzerliK icon5. sinif matematiK ÜNİte -1

6. sinif matematik eşLİk ve benzerliK iconDersin adı: Matematik Sınıf

6. sinif matematik eşLİk ve benzerliK iconDersin adı: Matematik Sınıf

6. sinif matematik eşLİk ve benzerliK icon6. sinif matematik sbs deneme

6. sinif matematik eşLİk ve benzerliK iconDersin adi : matematik sinif : 6 f süre

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©trdocs.org 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page