Yaklaşık 9 yıldır eğitim sektörü içinde var olan profesyonel bir ekip tarafından kurulan Mavi Eğitim, alanında uzman ve güncel yaşamdaki aktüel değerlere önem

Reklamlari:Indir 268.66 Kb.
TitleYaklaşık 9 yıldır eğitim sektörü içinde var olan profesyonel bir ekip tarafından kurulan Mavi Eğitim, alanında uzman ve güncel yaşamdaki aktüel değerlere önem
Page1/2
Date conversion24.03.2013
Size268.66 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://egitim360.primeart.net/Files/3e/3e223992-4e6e-4033-abbe-88e775b92095.doc
  1   2

HAKKIMIZDA


Yaklaşık 9 yıldır eğitim sektörü içinde var olan profesyonel bir ekip tarafından kurulan Mavi Eğitim, alanında uzman ve güncel yaşamdaki aktüel değerlere önem vererek pratik uygulamaları esas alan eğitmen kadrosu ile kurumların ihtiyaçlarına yönelik eğitim programları tasarlayıp sunmaktadır.


Bilgi, beceri ve davranış düzeyinde farklılık yaratmak amacıyla kurumların ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda tasarlanan eğitim programları, kuruma özel uygulamalar ile desteklenmektedir.


Eğitmen kadromuzun ve bugüne kadar oluşturduğumuz referans değerlerimizin sağladığı katkıları dikkate alarak tasarladığımız eğitim programlarında, akademik değerleri, bilimsel araştırmaları ve literatürde genel kabul görmüş uygulamaları bozmadan güncel yaklaşımları ve yaşamın içindeki değerleri esas almaktayız.


Güncel ve uygulanabilir bilgiler içeren eğitim programları;


 • Akademi Programları

 • Bilişim Programları

 • Dış Ticaret Programları

 • İnsan Kaynakları Programları

 • Kalite ve Üretim Programları

 • Kişisel ve Örgütsel Gelişim Programları

 • Koçluk ve NLP Programları

 • Muhasebe-Finans ve Bankacılık Programları

 • Satınalma ve Lojistik Programları

 • Satış-Pazarlama ve Müşteri İlişkileri Yönetimi Programları

 • Yönetici Asistanlığı ve Sekreterlik Programları

 • Yönetim Ve Yönetim Geliştirme ProgramlarıEĞİTİM PROGRAMLARIMIZ


AKADEMİ PROGRAMLARI

 • Dış Ticaret Akademisi

 • Finans Akademisi

 • Satınalma Akademisi

 • Satış Akademisi

 • Sekreterlik Akademisi

 • Yönetim Akademisi


BİLİŞİM PROGRAMLARI

 • Bilgisayar İşletmenliği

 • E-Ticaret ve E-Pazarlama

 • E-Ticarete Giriş

 • Etkin Bilgisayar Kullanımı

 • IBM Lotus Symphony

 • İleri MS Excel

 • İleri MS Office

 • MS Excel (Temel, Orta Düzey)

 • MS Office

 • MS Office 2007-2010 Genel Yenilikler, Farklar ve Püf Noktaları

 • Power Point 2007-2010 İle Etkin Sunumlar Hazırlayın

 • Visio


DIŞ TİCARET PROGRAMLARI

 • A’dan Z’ye Akreditif ve Uygulamaları

 • Dış Ticaret Hukuku

 • Dış Ticaret Mevzuatı ve Esasları

 • Dış Ticaret Mevzuatı, Genel Kavramlar ve İhracat Uygulamaları

 • Dış Ticaret ve Lojistik Yönetimi

 • Dış Ticarette Bankacılık ve Kambiyo İşlemleri

 • Dış Ticarette Finansman Yöntemleri, Devlet Teşvikleri ve Yararlanma Koşulları

 • Dış Ticarette Genel Kavramlar-Ödeme ve Teslim Şekilleri, Uluslararası Ticarette Kullanılan Belgeler

 • Dış Ticarette Yeni Arayışlar, Yeni Pazarlar, Yeni Ülkeler

 • Eximbank ve Kredi Uygulaması

 • Kambiyo Mevzuatı

 • Uluslararası Pazarlama

 • Uluslararası Ticari Uyuşmazlıkların Tahkim Yolu İle Çözümü

 • Yeni Teslim Sekilleri Incoterms 2010 Uygulamaları ve Dış Ticaret Fiyatlaması ve Ödeme Şekilleri


İNSAN KAYNAKLARI PROGRAMLARI

 • Çalışanlar İçin İş Hayatı İle İlgili Mevzuat Bilgilendirmesi

 • Eğiticinin Eğitimi

 • Eleman Maliyetlerini Nasıl Azaltırız? - Vergisel Teşviklerden Yararlanarak Eleman Maliyetini Azaltma Yöntemleri

 • Etkin Mülakat Yönetimi

 • İleri İş Hukuku Bilgilendirmesi

 • İnsan Kaynakları ve Eğitim Uzmanları İçin Performans ve Kariyer Koçluğu Yöntemleri

 • İnsan Kaynakları, Eğitim Uzmanları ve Profesyonelleri İçin Koçluk Teknikleri

 • İş Sözleşmelerinin Çeşitleri ve Sona Erdirme Uygulamaları

 • Kamu İhale Mevzuatı Ve 3/B Kapsamındaki Alımlara İlişkin Esaslar

 • Kariyer ve Performans Koçluğu

 • Kariyer ve Yaşam - Gelecek ve Ben

 • Sosyal Güvenlik Reformu Uygulamalarında Son Düzenlemeler

 • Sürdürülebilir Gelişmede İnsan Kaynakları Yönetimi

 • Temel İş Hukuku Bilgilendirmesi

 • Uygulamalı Son Düzenlemelerle İş Hukuku Bilgilendirmesi

 • Uygulamalı Son Düzenlemelerle İş Hukuku ve Sosyal Sigortalar Mevzuatı İle Ücret Hesap Pusulası (Bordrolama) Sertifika Programı

 • Uygulamalı Son Düzenlemelerle Kamu İhale Mevzuatı

 • Uygulamalı Son Düzenlemelerle Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Bilgilendirmesi

 • Uygulamalı Son Düzenlemelerle Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Ücret Hesap Pusulası (Bordrolama) Bilgilendirmesi

 • Ücret Hesap Pusulası (Bordro) Bilgilendirmesi

 • Yargıtay Kararları Doğrultusunda İş Sözleşmelerini Sona Erdirme Uygulamaları

 • Yöneticiler İçin İş Hukuku Bilgilendirmesi


KALİTE VE ÜRETİM PROGRAMLARI

 • 5S Sürdürülebilir Temizlik, Düzen Sistemi

 • ERP Kurumsal Kaynak Planlaması Yapısı, Seçimi

 • ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Temel Bilgilendirme Eğitimi

 • İç Tetkikçi Eğitimi (ISO 9001:2008 ve ISO 14000 Standartları İçin)

 • Kaizen Felsefesi

 • Kalite İyileştirme ve Sorun Çözme Grupları (Kalite Çemberleri)

 • Kalite Maliyetleri

 • Süreç Yönetimi

 • Toplam Kalite Yönetimi Felsefesi

 • Toplam Verimli Bakım - TPM

 • Üretim Planlama ve Stok Kontrol

 • Verimlilik Arttırma ve Üretim Proses Analizi


KİŞİSEL VE ÖRGÜTSEL GELİŞİM PROGRAMLARI

 • A’dan Z’ye Yazılı İletişim - Etkili Yazışma Teknikleri

 • Bir Dünya Dili Olarak Türkçenin Gücü ve Konuşma - Yazıda Yapılan Yanlışlıklar

 • Bireysel Kalite

 • Çalışma Hayatında ve İş Kazalarını Önlemede Bioritim

 • Doğru, Düzgün ve Etkili Konuşma

 • Dosyalama ve Arşivleme Teknikleri

 • Duygusal Zeka

 • Empati Atölyesi

 • Etkili İletişim Teknikleri

 • Etkili İletişim ve Beden Dili

 • Etkin Sözel ve Sözel Olmayan İletişim İçin NLP Teknikleri

 • Etkin Sunum Becerisi

 • Etkin Takım - Ekip Çalışması

 • Gerilim ve Çatışma Ortamında İletişim, İlişki ve Problem Çözme Koçluğu Sertifika Programı

 • Görgü ve Protokol Kuralları

 • Güven Yaratmak

 • İç Müşteri Duyarlılığı

 • İleri İletişim ve Teknikleri

 • İlişkilerde Yetkinlik Becerileri

 • İş ve Özel Yaşamın Anahtarı: İçsel Koçluk

 • Kişisel Gelişim Odaklı Koçluk

 • Kişisel Gelişimin En Etkin Uygulama Yöntemi Kaisen

 • Kişisel Kalite ve Kişisel Gelişim

 • Kişisel Motivasyon

 • Koçluk Yöntemleri İle Kişilerarası Problem Çözümü

 • Koçluk Yöntemleri İle Kişisel Gelişim

 • Koçluk Yöntemleri İle Stres Yönetimi

 • Kurum Kültürü Oluşturma

 • Kurumsal Mutluluk ve İşyerinde Motivasyon

 • Kurumsal Yaratıcılık

 • Müzakere Teknikleri

 • Problem Çözme ve Karar Alma Yaklaşım ve Yöntemleri

 • Raporlama Teknikleri

 • Stresi Pozitif Güce Dönüştürmek

 • Şirket Kurumsallaşma Sürecinin Vazgeçilmez İlkeleri (Kurumsallaşma Yolundaki Şirketler İçin Şirket İdeolojisi Nasıl Yapılır, Nasıl Yapılmaz? )

 • Telefonda İletişim ve Hizmet Kalitesini Artırma

 • Toplantı Yönetimi ve Toplantıda Etkin Dinleme Yöntemleri

 • Uygulamalarla Etkili İletişim Bilinci

 • Yaratıcılık ve Motivasyon

 • Zaman Yönetimi

 • Zor İnsanlarla ve Zor Müşterilerle Başa Çıkma, Stres Yönetimi, İş Yaşamında Zorlukların ve Zor İnsanların Analizi


KOÇLUK ve NLP PROGRAMLARI

 • En Etkin NLP Teknikleri İle Satış Sürecinde Yaratıcılık

 • En Etkin NLP Teknikleri İle Satışta İletişim, Pazarlık, Müzakere ve İkna. Satış İçin Oyunlarla NLP Beceri ve Teknikleri

 • Entegre Pazarlama İletişimi Mesajları İçin NLP Teknikleri

 • Etkin Sözel ve Sözel Olmayan İletişim İçin NLP Teknikleri

 • Girişimciler ve Is Sahipleri İçin Yüksek Performans Odaklı Takım Koçluğu

 • İnsan Kaynakları ve Eğitim Uzmanları İçin Performans ve Kariyer Koçluğu Yöntemleri

 • İnsan Kaynakları, Eğitim Uzmanları ve Profesyonelleri İçin Koçluk Teknikleri

 • İş ve Özel Yaşamın Anahtarı: İçsel Koçluk

 • Kariyer ve Performans Koçluğu

 • Kişisel Gelişim Odaklı Koçluk

 • Koçluk Teknikleri İle Mükemmel Müşteri İlişkileri, İlişki Yönetimi ve Müşteri Memnuniyeti

 • Koçluk Teknikleri İle Satışta Sürekli Fark Yaratmak

 • Koçluk Yöntemleri İle Kişilerarası Problem Çözümü

 • Koçluk Yöntemleri İle Kişisel Gelişim

 • Koçluk Yöntemleri İle Stres Yönetimi

 • Liderlik İle Yönetim - Koçluk İle Gelişim

 • Öğretmenler İçin Koçluk Becerileri Atölyesi

 • Pazarlama Departmanı İçin Koçluk Paket Programı

 • Profesyonel Yönetim İçin Koçluk

 • Satış Profesyonelleri ve Yöneticileri İçin Etkin Koçluk

 • Temel Koçluk Becerileri

 • Üst Düzey Yöneticiler İçin Kronik Stres, Yorgunluk ve Hastalıkla Mücadele İçin Bireysel Koçluk

 • Üst Yönetime Hazırlık ve Liderlik İçin Koçluk

 • Workshop - Satış Yöneticileri İçin Satış Performansı Odaklı ve Uygulamalı En Önemli Koçluk Teknikleri

 • Yönetici Asistan ve Sekreterleri İçin Ninja (NLP) Teknikleri - NLP Nedir, İş ve Özel Yaşamda Nasıl Kullanılır?

 • Yöneticiler İçin Yönetici Koçluğu Atölyesi

 • Yönetim Becerilerini Geliştirme ve Problem Çözme Koçluğu


MUHASEBE, FİNANS VE BANKACILIK PROGRAMLARI

 • Bankacılığa İlk Adım ve Etik Kurallar

 • Bankalar ve Benzer Kredi Kurumları İçin Müşteri Kaybı Yaşanmadan Alacakların Hızlandırılması ve Tahsilat Zorluklarının Çözümü

 • Bankalarda Kredilendirme Sürecinde İstihbarat Amaçlı Mülakat ve Müzakere Teknikleri

 • Bireysel Krediler ve Kredili Mevduat Hesapları Tahsis ve Takip İşlemleri

 • Finansal Açıdan Mortgage ve Gelişimi

 • Finansçı Olmayanlar İçin Finans Yönetimi

 • İç Denetim, Sistem Kurulumu ve Raporlama

 • İktisatçı Olmayan Yöneticiler İçin Görselleştirilmiş Ekonomik Analiz

 • İşletme (Kobi) Bankacılığı

 • İşletme Bütçeleri Hazırlama, Kontrol ve Raporlama Teknikleri

 • Kredilerde Operasyonel Riskler

 • Mali Analiz Teknikleri - Finansal Tabloların Okunması

 • Temel Bankacılık

 • Temel Krediler

 • Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS)

 • Yöneticiler İçin Mizan Bazında Muhasebe, Kontrol, Takip ve Yönetimi

 • Yönetim MuhasebesiSATINALMA VE LOJİSTİK PROGRAMLARI

 • En Önemli Satın Alma Kararları İçin Pazarlama ve Satış Çözümleri

 • İleri Satınalma Teknikleri

 • Lojistik ve Tedarik Zinciri Yöneticiliği

 • Satın Alma İçin İngilizce Tedarikçi Yazışmaları

 • Satın Alma Mühendisleri İçin Tedarikçi Firma Finans ve İşletme Analizleri - Analiz Odaklı Müzakere

 • Satın Alma ve Tedarik Zinciri Yönetimi

 • Satın Alma Yönetimi ve Ani Fiyat ve Kur Hareketlerine Karşı Hedging Teknikleri

 • Satın Almacılar İçin Rol Çatışmaları, Davranış Analizleri ve Temel İkili İlişkiler Yönetimi

 • Satın Almada Tedarikçi İle Birlikte Proje Geliştirme Yöntemleri

 • Satınalma ve Lojistik Yönetimi Sertifika Programı

 • Satış ve Satınalmada Müzakere Teknikleri Satış ve Satınalmacıların Karşılaştığı Zorluklar ve Çözümleri, İtirazların Satışla Sonuçlandırılması ve Etkin Müzakere Teknikleri

 • Tedarik Zinciri Yöneticileri İçin Zor İnsan İdaresi, Temel İkili İlişki Yönetimi ve Çok Taraflı İlişkilerde Yetkinlik Becerileri

 • Tedarikçi ve Taşeron Yönetimi

 • Satınalma Yönetimi, Satınalmada Organizasyon ve Fiyat Analizleri


SATIŞ-PAZARLAMA PROGRAMLARI

 • A’dan Z’ye Satış İletişimi

 • Başarılı Bir Satışın Temel İlkeleri ve Davranış

 • Başarılı Satış Danışmanlığı

 • Başarılı Satış Diyalogları Yaratma - İkna Odaklı Interaktif Satış Sunumları

 • Bayi Organizasyonları İçin A’dan Z’ye Son Müşteriye, Son Kullanıcıya Yönelik Satış ve Pazarlama

 • Bayi Organizasyonu Yönetimi, Bayi Pazarlama ve Satış Etkinliklerinin Artırılması

 • Bayi Teşkilatı Yöneticileri İçin Sosyal İletişim Becerileri

 • Bayi ve Ticari Müşterileri İkna Yöntemleri

 • Bayilik ve Bayi Yönetimi, Bayi İle Satış Yetkilisi İlişkileri ve Satış Ekibinin İletişim

 • Bireysel Satış ve Müşteri İlişkileri Yönetimi

 • Bütünleşik Pazarlama İletişimindeki Gelişmeler

 • Değişen ve Değişecek Rekabet Şartlarına Uyum İçin Stratejik Pazarlama Sürecinin Yönetimi

 • Elektronik Mühendisleri İçin Pratik Pazarlama ve Satış Teknikleri

 • En Etkin NLP Teknikleri İle Satış Sürecinde Yaratıcılık

 • En Etkin NLP Teknikleri İle Satışta İletişim, Pazarlık, Müzakere ve İkna. Satış İçin Oyunlarla NLP Beceri ve Teknikleri

 • En Sık Karşılaşılan 25 Bayi - Satış Sorunu ve Çözüm Önerileri

 • Entegre Pazarlama İletişimi

 • Entegre Pazarlama İletişimi Mesajları İçin NLP Teknikleri

 • Etkin Pazarlama ve Satış

 • Finans Ürün ve Hizmetleri İçin Satış Teknik ve Becerileri

 • FMCG Hızlı Hareket Eden Tüketici Ürünleri Satış ve Pazarlaması İçin Pratik Analiz ve Araştırma Yöntemleri, Müşteri Davranışı ve Türk Tipi Müşteri Motifleri

 • Gıda Sektöründe Satış Operasyon Hattında Ticari Müşterilerle Müzakere ve Etkin İkna Yöntemleri

 • Hastane Müşteri Temsilcileri İçin Hizmet Sunumu

 • Hizmet Sektörü Çalışanları İçin Müşteri İlişkileri

 • Hizmet Sunumunda Etkili İletişim ve Davranış Teknikleri

 • İleri Satışta İknanın Matematiği - Her Şeyi Sattıran 10 Sayısal İkna Yöntemi

 • Kamuya Yönelik Proje Satış Teknikleri ve Kamusal Müşteri İlişkileri Yönetimi

 • Koçluk Teknikleri İle Mükemmel Müşteri İlişkileri, İlişki Yönetimi ve Müşteri Memnuniyeti

 • Koçluk Teknikleri İle Satışta Sürekli Fark Yaratmak

 • Kritik Müşteri Yönetimi ve Süreçlerin Düzenlenmesi (Perakende Noktasında Bireysel Satış)

 • Kurumsal Satış İçin İlişki Geliştirme ve İlişki Yönetimi

 • Küresel Ekonomik Kriz Döneminde Pazarlama

 • Mağazacılıkta Satış Yöntemleri

 • Maliyet Düşürme Politikaları İle Uyumlu Satış Pazarlama Stratejileri Geliştirme ve Alanda Uygulama

 • Marka ve Marka Odaklı Müşteri İlişkileri Yönetimi

 • Marka Yönetimi ve Markalaşmak

 • Müşteri İlişkileri Yönetimi

 • Müşteri İlişkilerinde Etkin ve Olumlu Davranış

 • Müşteri Kaybı Yaşanmadan Alacakların Hızlandırılması ve Tahsilat Zorluklarının Çözümü

 • Müşteri Memnuniyeti ve Ölçümü

 • Müşteri Odaklı Satış (CRM Destekli)

 • Operasyon Noktasında Etkin Satış (Bankacılık)

 • Pazarlama Departmanı İçin Koçluk Paket Programı

 • Pazarlama Sanatının İncelikleri

 • Pazarlama ve Satış Profesyonelleri İçin En Gerekli 20 Pazarlama Tekniği ve Uygulama Örnekleri

 • Pazarlama, Marka, Müşteri İlişkileri ve Reklam Yönetiminde Çok Gereken Fakat Hiç Bilinmeyen veya Yanlış Bilinen Önemli Teknikler

 • Pazarlamada Kariyer Yapmak İçin Pazarlamanın VYZ si

 • Pazarlamada Yeni Gelişmeler

 • Plasiyerlikte Etkinliğin Geliştirilmesi

 • Profesyonel Satış İçin Davranış Geliştirme ve Etkin Sunuş Teknikleri

 • Profesyonel Satış İçin Zaman ve Toplantı Yönetimi

 • Proje Mühendisleri İçin Uygulamalı Satış Anlayışı, Satış Taktikleri ve Sunum Teknikleri

 • Satış Akademisi

 • Satış Hattında Ulusal ve Yerel Zincir Mağaza Satın Almacıları İle Müzakere ve İkna Yöntemleri

 • Satış Kökenli Olmayan Üst Düzey Yöneticiler İçin Üst Düzey Satış Teknik, Taktik ve Stratejileri

 • Satış Noktasında Pazarlama ve Son Noktada İtirazların Çözümü

 • Satış Performans Değerlendirme (özel eğitim)

 • Satış Profesyonelleri İçin Müşteri ve Bayi İlişki ve Etkinliklerinde Nezaket, Protokol, Sosyal Beceriler

 • Satış Profesyonelleri İçin Satışa Özgü Beden ve Davranış Dili - Rol Yapmama Sanatı

 • Satış Profesyonelleri İçin Tam Profesyonel İleri Satış

 • Satış Profesyonelleri ve Yöneticileri İçin Etkin Koçluk

 • Satış Psikolojisi, Satış İstihbaratı, Profesyonel Satış Davranış Türleri

 • Satış Sonuçlandırma Teknikleri

 • Satış ve İletişim Faaliyetlerinde Stratejik İlişki

 • Satış ve Pazarlamada Çağdaş Değişim Yöntemleri Satış ve Pazarlama Arasındaki Uyum

 • Satış ve Satınalmada Müzakere Teknikleri Satış ve Satınalmacıların Karşılaştığı Zorluklar ve Çözümleri, İtirazların Satışla Sonuçlandırılması ve Etkin Müzakere Teknikleri

 • Satış Verimliliğini Düşüren, Üretim, Yönetim, Pazarlama Kararları ve Çözüm Önerileri

 • Satış Yöneticileri İçin Satış Yönetiminde Hukuk (özel eğitim)

 • Satış Yöneticileri İçin Satışçılarda En Sık Karşılaşılan 17 Davranış Sorunu ve Çözüm Yöntemleri

 • Satış Yöneticileri İçin Uygulamalı Pazar ve Pazarlama Araştırma Teknikleri ve Satışta Kullanılmaları

 • Satışçı Profillerini Tanıma Profile Gore Satış Etkinliğini Geliştirme

 • Satışçılar İçin Sözel İletişim Becerileri Atölyesi

 • Satışta A’dan Z’ye Bölge Yönetimi ve Bölge Yöneticiliği

 • Satışta Başarıya Ulaşmanın Yolu - Üstün Satış Yönetimi

 • Satışta Bireysel İletişim Yönetimi

 • Satışta İletişim-Değişen Dünyada Değişen Satış Yöntemleri

 • Satışta Müşteri Engeli Çıkarmayacak Şekilde Fiyat Nasıl Yapılır? Fiyatlandırmada Püf Noktaları

 • Satışta Müşteri Engellerini Aşma, Pazarlık ve İlkeli Müzakere İçin Satış Teknikleri

 • Satışta Öz Motivasyon Kazanma Atölyesi, Önce Kişisel Korku ve Endişeleri Yenmek

 • Seçilmiş Örnek Olaylarla Türk Tipi Pazarlama Sorunları, Çözüm Yöntemleri ve Pazarlama Stratejileri Gerçekleri

 • Seçilmiş Türkiye Örnekleri İle Pazarlama Problemleri Çözümü ve Pazarlama Yönetimi

 • Sigortacılık ve Satış

 • Stratejik Marka Yönetimi

 • Stratejik Pazarlama Modelleri

 • Stratejik Promosyon Yönetimi

 • Sürdürülebilir Müşteri İlişkisi İçin Doğru Pazarlama, Doğru Satış Yönetimi Teknikleri

 • Teknoloji Trendleri Paralelinde Pazarlama Trendleri

 • Telefonda Satış Teknikleri (Telemarketing)

 • Toptan Pazarlama ve Satışta Diyalog Teknikleri

 • Türk Mühendislik Şirketlerinde En Sık Rastlanan 50 Satış Sorunu ve Profesyonel Çözüm Yöntemleri

 • Üretim Planlama, İmalat, Kalite Kontrol, Ürün Geliştirme ve Proje Mühendisleri İçin Satış ve Pazarlama Kavram ve Teknikleri

 • Video Çekim İle Satış Davranışları Geliştirme Atölyesi

 • Workshop - İçsel Satış Motivasyonu (Bireysel ve Kurumsal Satış İçin İçsel Motivasyon)

 • Workshop - İleri Satış İçin Temel 5 Satın Alma Model ve Motifine Göre İkna Yöntemleri Geliştirme

 • Workshop - Satış Yöneticileri İçin Satış Performansı Odaklı ve Uygulamalı En Önemli Koçluk Teknikleri

 • Yüksek Başarı İçin Kurumsal Satış Süreçlerinde İnovasyon

 • Yüz Yüze ve Telefonda Bireysel Satış Arttırma ve Yüksek Müşteri Memnuniyetine Ulaşmanın Teknik ve Taktikleri

 • Zincir Mağazalara Yeni Sürülen Ürünler İçin Entegre Pazarlama İletişim Kampanyaları

 • Zincirleşme Odaklı Mağaza Yapılanmaları İçin Yönetim ve Yönetsel Alt Yapı Modelleri

 • Ziraat ve Gıda Mühendisleri, Veteriner Hekimler İçin Pratik Pazarlama ve Satış

  1   2

Add document to your blog or website
Reklamlari:

Similar:

Yaklaşık 9 yıldır eğitim sektörü içinde var olan profesyonel bir ekip tarafından kurulan Mavi Eğitim, alanında uzman ve güncel yaşamdaki aktüel değerlere önem iconTelekomünikasyon; Senegal’in önemli ve güçlü bir sektörüdür. Son beş yıldır yaklaşık 20 oranında büyüyen telekomünikasyon sektörü gsmh’nın 7’sini oluşturur

Yaklaşık 9 yıldır eğitim sektörü içinde var olan profesyonel bir ekip tarafından kurulan Mavi Eğitim, alanında uzman ve güncel yaşamdaki aktüel değerlere önem icon1994 yılında Hakan Pişkin’in önderliğinde kurulan Ti Performans tiyatro, eğitim, disiplinlerarası sahne sanatları alanında eserler veren bir oluşumdur. Beyoğlu

Yaklaşık 9 yıldır eğitim sektörü içinde var olan profesyonel bir ekip tarafından kurulan Mavi Eğitim, alanında uzman ve güncel yaşamdaki aktüel değerlere önem iconYazar, düşünür ve sanatçıların yahut alanında uzman olan kişilerin bir konuyu açıklamak, tanıtmak ve öğretmek amacıyla topluluk önünde yaptıkları konuşmaya

Yaklaşık 9 yıldır eğitim sektörü içinde var olan profesyonel bir ekip tarafından kurulan Mavi Eğitim, alanında uzman ve güncel yaşamdaki aktüel değerlere önem iconYeni Yüzyıl Üniversitesi, “Vatan Sağlık ve Eğitim Vakfı (vasev) tarafından 28 Şubat 2009 tarihinde İstanbul’da kurulan bir vakıf üniversitesidir. Vakfın

Yaklaşık 9 yıldır eğitim sektörü içinde var olan profesyonel bir ekip tarafından kurulan Mavi Eğitim, alanında uzman ve güncel yaşamdaki aktüel değerlere önem icon1933 Yılında köy olan Bağarası’ na muhtar tarafından üç sınıflı bir ilkokul yaptırılması için girişimde bulunulmuş ve İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından

Yaklaşık 9 yıldır eğitim sektörü içinde var olan profesyonel bir ekip tarafından kurulan Mavi Eğitim, alanında uzman ve güncel yaşamdaki aktüel değerlere önem iconBİLGİ notu eğİTİm dairesi başkanliğI İl planlama uzman yardimcilari hizmet iÇİ EĞİTİm semineri

Yaklaşık 9 yıldır eğitim sektörü içinde var olan profesyonel bir ekip tarafından kurulan Mavi Eğitim, alanında uzman ve güncel yaşamdaki aktüel değerlere önem iconUzman ekiP (TAŞeron) ssk iŞlemleri talimati giRİŞ

Yaklaşık 9 yıldır eğitim sektörü içinde var olan profesyonel bir ekip tarafından kurulan Mavi Eğitim, alanında uzman ve güncel yaşamdaki aktüel değerlere önem iconÖzel Eğitim Alanında Çalışanlar için Özel Gereksinimi Olan Çocuklarin Kardeşlerine Yönelik Uygulamalar Eğitimi (sibshop)

Yaklaşık 9 yıldır eğitim sektörü içinde var olan profesyonel bir ekip tarafından kurulan Mavi Eğitim, alanında uzman ve güncel yaşamdaki aktüel değerlere önem iconFas otomotiv sektörü 2008 yılında, 14 milyar Dirhem’e (yaklaşık 1,7 milyar abd doları) ulaşan üretim hacmi ile sanayi sektörü üretiminde yüzde 5, ihacatında

Yaklaşık 9 yıldır eğitim sektörü içinde var olan profesyonel bir ekip tarafından kurulan Mavi Eğitim, alanında uzman ve güncel yaşamdaki aktüel değerlere önem iconBu kitap, Farmasötik Teknoloji alanında temel bilgiler ve güncel gelişmelerin aktarıldığı yeni bir Türkçe kaynak oluşturabilmek amacıyla Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı öğretim üyeleri tarafından hazırlanmıştır

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©trdocs.org 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page