1. Güncel Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya noter onaylı suretleri ile Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Müdürlüğünce veya Müdürlüğün yetkili kılacağı
Indir 28.95 Kb.
Title1. Güncel Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya noter onaylı suretleri ile Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Müdürlüğünce veya Müdürlüğün yetkili kılacağı
Date conversion23.03.2013
Size28.95 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://eski.gumruk.gov.tr/tr-TR/Malatya/anasayfa/DuyuruDokumanlari/DİKKAT.docx
MÜDÜRLÜĞÜMÜZDE İTHALAT VE İHRACAT İŞLEMİ YAPMAK İSTEYEN FİRMALARIN YAPMASI GEREKEN İŞLEMLER  1. Firmanın İhracatçı Birliğine üye olması,  1. Firmanın Gümrük İşlemlerini yapacak kişi (tüzel kişiliklerde firma ortağı veya sorumlu müdürler; şahıs şirketlerinde firma sahibi hariç ) mezun olunan okul, Gümrük Kanunun 225. Ve 227. Maddesinde belirtilen okullardan biri olması durumunda temsilname için geçerlidir.Aksi halde temsilname talebinde bulunamaz. (Bu okullar hukuk,iktisat,maliye,işletme,muhasebe,bankacılık,kamu yönetimi,siyasal bilgiler ve endüstri mühendisliği veya yabancı yüksek öğretim kurumlarından enaz lisans seviyesinde mezun olması,3.81 Seri Nolu Tebliğin 3. Maddesi kapsamında firma dosyanızın oluşturulması,


Gerekli belgeler;( bütün belgelerin aslı veya noter onaylı suretleri ile ilgili odalarca onaylı olması gerekiyor.)


YETKİ VERİLECEK KİŞİ ŞİRKET SAHİBİ VEYA ORTAĞI İSE;


1.Güncel Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya noter onaylı suretleri ile Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Müdürlüğünce veya Müdürlüğün yetkili kılacağı odalarca onaylı örneği (Kuruluşu,sermaye ve temsil ilzama yetkili kişileri göstermesi gerekiyor.)

2. Şirketin İmza Sirküleri

3. İmzaya yetkili şahısların T.C. Kimlik Numaralarını içeren nüfus cüzdanı

4. Vergi mükellefiyetinin faal olduğunu gösterir güncel yazı

      

 5. Faaliyet Belgesi(Ticaret Odasından)

    

6. Sicil Tasdiknamesi( Ticaret Odasından)

7. Yetki Belgesi (Ticaret Odasından)

8.Doğrudan Temsilci Gümrük İşlemi Takip Kartı


YETKİ VERİLECEK KİŞİ ŞİRKET SAHİPLERİ DIŞINDA MÜDÜRLERİNDEN BİRİ TEMSİL EDİYOR İSE;


1.Güncel Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya noter onaylı suretleri ile Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Müdürlüğünce veya Müdürlüğün yetkili kılacağı odalarca onaylı örneği (Kuruluşu,sermaye ve temsil ilzama yetkili kişileri göstermesi gerekiyor.)

2. Şirketin İmza Sirküleri

3. İmzaya yetkili şahısların T.C. Kimlik Numaralarını içeren nüfus cüzdanı

4. Vergi mükellefiyetinin faal olduğunu gösterir güncel yazı

      

 5. Faaliyet Belgesi(Ticaret Odasından)

    

6. Sicil Tasdiknamesi( Ticaret Odasından)

7. Yetki Belgesi (Ticaret Odasından)

8.Temsilname (Ticaret sicil gazetesi)

9.Temsile yetkili kişinin imza beyannamesi

10.Temsilnamenin çalıştığı şirket tarafından sigorta edildiğine dair her üç ayda bir ibraz edilecek SGK belgesi,

11.Şirket Muhasebesi tarafından düzenlenmiş ve tasdik edilmiş maaş bordrosu

12.Temsil yetkisine haiz olan kişinin maaşından yapılan gelir vergisi kesintilerinin vergi dairelerine yatırıldığını gösterir belge,

13. mezun olunan okul, Gümrük Kanunun 225. Ve 227. Maddesinde belirtilen okullardan biri olması durumunda temsilname için geçerlidir.Aksi halde temsilname talebinde bulunamaz. (Bu okullar hukuk,iktisat,maliye,işletme,muhasebe,bankacılık,kamu yönetimi,siyasal bilgiler ve endüstri mühendisliği veya yabancı yüksek öğretim kurumlarından enaz lisans seviyesinde mezun olması,( kanuni temsilci olması durumunda aranmaz.)


14. Cumhuriyet Savcılığından alınan adli sicil kaydı belgesi


ACENTA VEYA TAŞIYICI FİRMALAR İÇİN:

1.Güncel Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya noter onaylı suretleri ile Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Müdürlüğünce veya Müdürlüğün yetkili kılacağı odalarca onaylı örneği (Kuruluşu,sermaye ve temsil ilzama yetkili kişileri göstermesi gerekiyor.)

2. Şirketin İmza Sirküleri

3. İmzaya yetkili şahısların T.C. Kimlik Numaralarını içeren nüfus cüzdanı

4. Vergi mükellefiyetinin faal olduğunu gösterir güncel yazı

      

 5. Faaliyet Belgesi(Ticaret Odasından)

    

6. Yetki Belgesi (Ticaret Odasından)

7.şifre alacak kişiye verilen vekaletname ve imza sirküsü

8.Acenta sözleşmesi ve tercümanı

9.Muhtasar Beyannamesi

10.Maaş bordrosu

11.SGK Belgesi

12. mezun olunan okul, Gümrük Kanunun 225. Ve 227. Maddesinde belirtilen okullardan biri olması durumunda temsilname için geçerlidir.Aksi halde temsilname talebinde bulunamaz. (Bu okullar hukuk,iktisat,maliye,işletme,muhasebe,bankacılık,kamu yönetimi,siyasal bilgiler ve endüstri mühendisliği veya yabancı yüksek öğretim kurumlarından enaz lisans seviyesinde mezun olması,( kanuni temsilci olması durumunda aranmaz.)


Belgeler dilekçe ekinde gümrük idaresine ibraz edilir. Gümrük idaresi yetkiyi ilgili şahsın TC. Kimlik no ya verdikden sonra ilgili şahıs www.gumruk.gov.tr den e- uygulamar- uygulamalar Merkezi Bilge Şifre Değiştirme programından şifre oluşturdukdan sonra,gümrük idaresine sunduğu belgeri www.gumruk.gov.tr den e-uygulamar-uygulamar-yeni firma dosya takip sisteminden her bir belge için 100 kbayt ı geçemeyecek şekilde pdf uzantısı ile tarayarak ve e- imza ( internetten E- TUĞRA, E- GÜVEN, TURK TRUST firmalarından e- imza temin edilebilir) imzalandıktan sonra gümrük idaresi tarafından firma dosyası onaylanarak işlemler tamamlanmış olur.


NOT; BELGELERİN HAZIR OLMASI DURUMUNDA İDAREMİZDE TARAFINDAN YETKİ VERİLMESİ VE FİRMA DOSYASININ ONAYLANMASI İŞLEMLERİ 30 DAKİKA CİVARINDA TAMAMLANABİLMEKTEDİR.


BU İŞLEMLER TAMAMLANDIKTAN SONRA YETKİ VERİLEN KİŞİ TARAFINDAN İDAREMİZİN VERİ ODASINDA MERKEZİ BİLGE SİSTEMDE BEYANNAME DÖKME İŞLEMİ YAPILABİLİR.


TAZE KAYISI İHRACATINDA GEREKLİ BELGELER

  1. orijinal fatura

2.Sağlık Belgesi ( tarım il müdürlüğü tarafından verilir.)

  1. Dış Ticaret Kontrol Belgesi(DTM den alınır.

  2. Dolaşım belgesi( ticaret ve Sanayi odası)

  3. Borsa tescil bey.( Malatya ticaret borsası)KURU KAYISI İHRACATI  1. orijinal fatura

2.Sağlık Belgesi ( tarım il müdürlüğü tarafından verilir.)

3 .Dış Ticaret Kontrol Belgesi(DTM den alınır.

4 .Dolaşım belgesi( ticaret ve Sanayi odası)

5 .Borsa tescil bey.( Malatya ticaret borsası)


NOT: MÜDÜRLÜĞÜMÜZDE BEYANNAME İŞLEMİNİN BİTMESİ HERHANGİ BİR EKSİKLİK OLMAMASI DURUMUNDA 10-15 DAKİKA CİVARINDA TAMAMLANIYOR.


MALATYA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ


AYRINTILI BİLGİ İÇİN İRTİBAT TEL 0 422 323 41 69-23 FAKS: 0 422 323 02 40


MUKADDES AYDIN

Add document to your blog or website

Similar:

1. Güncel Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya noter onaylı suretleri ile Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Müdürlüğünce veya Müdürlüğün yetkili kılacağı iconYönetim kurulu kararı veya ortakların özel güvenlik uygulaması için almış olduğu karar (aslı veya kurum tarafından aslı gibidir onaylı olacak)

1. Güncel Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya noter onaylı suretleri ile Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Müdürlüğünce veya Müdürlüğün yetkili kılacağı icon1 Dilekçe (yetkililer tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir) 2 2

1. Güncel Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya noter onaylı suretleri ile Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Müdürlüğünce veya Müdürlüğün yetkili kılacağı icon“Adaylık devresi içinde eğitimde başarılı olan ve olumlu sicil alan adaylar sicil amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile onay tarihinden geçerli olmak üzere asli memurluğa atanırlar.”

1. Güncel Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya noter onaylı suretleri ile Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Müdürlüğünce veya Müdürlüğün yetkili kılacağı iconMÜnferiden temsile yetkiLİ bulunduğum şİrketiMİz adina gelen veya gönderilen eşyalarin güMRÜk mevzuati ve diş Tİcaret mevzuati ile meri yasalar uyarinca serbest

1. Güncel Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya noter onaylı suretleri ile Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Müdürlüğünce veya Müdürlüğün yetkili kılacağı iconTİcaret siCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ’ne diyarbakir diyarbakır Ticaret Sicil Müdürlüğünün

1. Güncel Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya noter onaylı suretleri ile Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Müdürlüğünce veya Müdürlüğün yetkili kılacağı iconA.Ş. Bursa ticaret siCİLİ memurluğu siCİL Çevresine bağLI

1. Güncel Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya noter onaylı suretleri ile Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Müdürlüğünce veya Müdürlüğün yetkili kılacağı iconMÜnfesih olmasina veya sayilmasina rağmen tasfiye edilmemiŞ anonim ve liMİted şİrketler ile kooperatiflerin tasfiyelerine ve ticaret siCİLİ kayitlarinin siLİnmesine iLİŞKİn tebliĞ

1. Güncel Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya noter onaylı suretleri ile Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Müdürlüğünce veya Müdürlüğün yetkili kılacağı icon1-Lise diplomasının aslı ile noter onaylı Türkçe tercümesi ve Lise diplomasının Türk Liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren, T. C. Milli Eğitim Bakanlığı ya da ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği Konsolosluğundan alınacak “Denklik Belgesi”, 2

1. Güncel Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya noter onaylı suretleri ile Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Müdürlüğünce veya Müdürlüğün yetkili kılacağı iconSaime Sezginler o güne kadar yayınlandığından haberi bile olmadığı Aydınlık gazetesi ile ilk kez bu haber üzerine tanıştı. Bir Aydınlık gazetesi aldı, kazayla

1. Güncel Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya noter onaylı suretleri ile Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Müdürlüğünce veya Müdürlüğün yetkili kılacağı iconLtd-merkezi SÖke olup yine söke ticaret siCİLİ memurluğu siCİL Çevresine bağLI

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©trdocs.org 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page