Bep yazilim kullanici kilavuzu
Indir 402.67 Kb.
TitleBep yazilim kullanici kilavuzu
Page1/7
Date conversion21.03.2013
Size402.67 Kb.
TypeProgrami
Sourcehttp://www.bep.gov.tr/dosya/yazilim.docx
  1   2   3   4   5   6   7BEPYAZILIM KULLANICI KILAVUZU


İçindekiler


1

EK A. PROGRAMIN ÇALIŞTIRILMASI………………………………………………………………..59


3. BELEDİYE KULLANICISI SİSTEME GİRİŞ………………………………………….65

3.1. Programın Çalıştırılması……………………………………………………………65


 1. NET ENERJİ VE AYDINLATMA
  1. Tanımlar

   1. Bileşen

Bileşen, sıkça bir arada kullanılan bazı özelliklerin, her seferinde ekranda tekrar tekrar tanımlanması yerine Bileşen Kütüphane’lerinde bir kez tanımlanarak, ekranda seçilme kolaylığı sağlanması amacıyla oluşturulan bir kavramdır.BEP-TR’de farklı bileşen tipleri vardır.


    1. Opak bileşenler

Opak bileşenler, binada bulunan duvar, döşeme veya tavanlara ait olabilirler.Bir opak bileşen, duvar, döşeme veya tavan elemanının kesitindeki malzemelerin bütünüdür.Malzemeler, gerçek sıralarıyla ve kalınlıklarıyla tanımlandıkları zaman bir opak bileşen oluşturmuş olurlar.Opak bileşen oluştururken malzemeler dıştan içe tanımlanır.Binanın temele oturan döşemesi, temel boşluğu ve temel katmanları ile birlikte bir opak bileşen olarak tanımlanır.sıva, 0.02m

ısı yalıtımı, 0.06m

tuğla, 0.19m

sıva, 0.02m

ahşap kaplama, 0.03m

harç, 0.05m

düzeltme betonu, 0.07m donatılı betonarme, 0.15m

sıva, 0.02m

OPAK BİLEŞEN

DÖŞEME/TAVAN BİLEŞENİ

malzeme

DIŞ

İÇ

malzeme


    1. Saydam bileşenler

Saydam bileşenler, binada bulunan pencere veya saydam çatı elemanlarına ait olabilirler.Saydam bileşen, camın malzemesini, çerçevenin malzemesini, çerçevenin açılır/kapanır veya sabit olduğu bilgisini içerir.


    1. Aydınlatma bileşeni kütüphanesi

Aydınlatma bileşeni kütüphanesi, firma tarafından oluşturulur ve firmaya bağlı EKB uzmanları tarafından kullanılabilir.Binada bulunan bütün aydınlatma bileşenleri bu kütüphanede oluşturulur.


   1. Eleman

Eleman, ısı geçişi diğerlerinden farklı olan duvar, döşeme veya tavan parçasıdır.Binanın duvar, döşeme ve tavanları farklı elemanlardan oluşabilir. Bir duvar, döşeme veya tavanı elemanlarına ayırırken şunlara dikkat edilir: Bir duvarda opak bileşen, kiriş bileşeni, gömülme derinliği, ısı geçiş tipi, ısı köprüsü, bağlı olduğu binayüzeyi, temas ettiği zon bilgilerinden herhangi biri farklı olan parçalar, farklı elemanlardır. Bu bilgilerden yalnızca birinin farklı olması yeterlidir.Döşeme ve tavanda ise opak bileşen, ısı geçiş tipi, ısı köprüsü, temas ettiği zon bilgilerine bakılır.

  1. Kullanıcı kütüphaneleri

   1. Opak bileşen kütüphanesi

Opak bileşen kütüphanesi, firma tarafından oluşturulur ve firmaya bağlı EKB uzmanları tarafındankullanılabilir.Duvar, döşeme, tavan ve çatı bileşenleri bu kütüphanede oluşturulur.Yeni binalar için EKB üretecek olan SMM firmaları için bu kütüphaneler, kullanıcı hesabı açıldığında tamamen boştur. Fakat mevcut binalar için EKB üretecek olan Enerji Verimlilik Danışmanlığı firmalarının Opak Bileşen Kütüphanelerinde, veri girişi yapılan binanın bileşenlerinin bilinmiyor olması durumu için “Yönetmeliğe uygun opak bileşen” isimli, binanın yapıldığı yıla göre tabi tutulduğu yönetmeliğin minimum gerekliliklerini yerine getiren opak bileşenler bulunmaktadır.


    1. Opak bileşen bilgileri

     1. Bileşen adı

Bileşen adı, kullanıcının opak bileşen seçimi yaparken göreceği isimdir.Kullanıcı oluşturduğu bileşene istediği ismi verebilir.


     1. Bileşen kodu

Bileşen kodu, firmanın duvar, döşeme veya tavan bileşenleri için kullandığı bir kodlama sistemi varsa bu sisteme göre kodlama yapmaya imkân verir.Ekranda bileşen adının önüne eklenerek görüntülenir.


     1. Bileşen tipi

Bileşen tipi, oluşturulan bileşenin duvar, döşeme, tavan veya çatı bileşenlerinden hangisi olduğunu belirtir.Bu sayede duvar olarak tanımlanmış bileşenler ekranda duvar elemanlarıoluşturulurken, tavan için tanımlananlar ekranda tavan elemanları oluşturulurken görüntülenebilir.

    1. Opak bileşen malzemeleri

     1. Malzeme seçimi

Malzeme seçimi, standartlardan faydalanılarak oluşturulmuş bir malzeme kütüphanesindenyapılır.Bu malzemeler ve özellikleri, bütün kullanıcılar ve firmalar tarafından aynı şekilde görüntülenmekte ve kullanılmaktadır.Yalnızca Bayındırlık ve İskân Bakanlığı bu kütüphanede değişiklik yapabilir.

Malzeme seçimi yapılırken, malzemeler dıştan içe doğru tanımlanmalıdır.


     1. Kalınlık

Seçilen malzemenin kalınlığı metre cinsinden girilir.    1. İşlemler

     1. Yeni

Bir bileşen tanımlanıp kaydedildikten sonra, yeni bir bileşen kaydına başlamak için bu işlev kullanılır.     1. Kaydet

Bileşen tanımlama işlemi bittikten sonra kaydetme işlemini yapar.


   1. Saydam bileşen kütüphanesi

Saydam bileşen kütüphanesi, firma tarafından oluşturulur ve firmaya bağlı EKB uzmanları tarafından kullanılabilir.Binada bulunan bütün saydam bileşenler (pencere gibi) bu kütüphanede oluşturulur.Yeni binalar için EKB üretecek olan SMM firmaları için bu kütüphaneler, kullanıcı hesabı açıldığında tamamen boştur. Fakat mevcut binalar için EKB üretecek olan Enerji Verimlilik Danışmanlığı firmalarının Saydam Bileşen Kütüphanelerinde, veri girişi yapılan binanın bileşenlerinin bilinmiyor olması durumu için “Yönetmeliğe uygun saydam bileşen” isimli, binanın yapıldığı yıla göre tabi tutulduğu yönetmeliğin minimum gerekliliklerini yerine getiren saydam bileşenler bulunmaktadır.


    1. Saydam Bileşen bilgileri

     1. Bileşen adı

Bileşen adı, kullanıcının saydam bileşen seçimi yaparken göreceği isimdir.Kullanıcı oluşturduğu bileşene istediği ismi verebilir.


     1. Bileşen kodu

Bileşen kodu, firmanın kullandığı bir kodlama sistemi varsa bu sisteme göre kodlama yapmaya imkan verir.Ekranda bileşen adının önüne eklenerek görüntülenir.

     1. Pencere tipi

Pencerenin açılır veya sabit olduğu seçilir.


     1. Çerçeve tipi

Çerçeve malzemesi seçilir


    1. Saydam bileşen malzemeleri

     1. Malzeme seçimi

Cam malzemesi seçilir.Malzeme seçimi, standartlardan faydalanılarak oluşturulmuş bir malzeme kütüphanesinden yapılır.Bu malzemeler ve özellikleri, bütün kullanıcılar ve firmalar tarafından aynı şekilde görüntülenmekte ve kullanılmaktadır.Yalnızca Bayındırlık ve İskan Bakanlığı bu kütüphanede değişiklik yapabilir.
    1. İşlemler

     1. Yeni

Bir bileşen tanımlanıp kaydedildikten sonra, yeni bir bileşen kaydına başlamak için bu işlev kullanılır.


     1. Kaydet

Bileşen tanımlama işlemi bittikten sonra kaydetme işlemini yapar.


   1. Aydınlatma Kütüphanesi

    1. Aydınlatma bileşen bilgileri

     1. Bileşen adı

Bileşen adı, kullanıcının saydam bileşen seçimi yaparken göreceği isimdir.Kullanıcı oluşturduğu bileşene istediği ismi verebilir.


     1. Bileşen kodu

Bileşen kodu, firmanın kullandığı bir kodlama sistemi varsa bu sisteme göre kodlama yapmaya imkân verir.Ekranda bileşen adının önüne eklenerek görüntülenir.


     1. Lamba tipi

Lamba tipleri kütüphanesinden lamba seçimi yapılır.Kütüphanede farklı güç ve ışık akısına sahip enkandesan, fluoresan ve kompakt fluoresan lambalar bulunmaktadır.Bu kütüphane farklı lamba üreticilerin lambaveritabanlarından faydalanılarak oluşturulmuştur. Kütüphanede bulunan lambalar ve özellikleri, bütün kullanıcılar ve firmalar tarafından aynı şekilde görüntülenmekte ve kullanılmaktadır. Yalnızca Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, istenmesi- ihtiyaç duyulması halinde bu kütüphanede değişiklik yapabilir.


     1. Aydınlatma Sistemi tipi

Direkt, endirekt ve direkt-endirekt olmak üzere üç sistem tipi vardır. Aydınlatmasisteminindirekt, direkt-endirekt veya endirekt olması durumları aşağıdaki şekilde örneklenmiştir


_pic73


     1. Aygıt tipi

Aygıt tipleri aşağıdaki gibi aşağıdakigibigruplandırılmıştır.


02.11.jpg


02.11.jpg  1. Proje girişleri

   1. Müstakil konut, Apartman, Rezidans,Ofis, Hastane, Eğitim,Otel, AVM

    1. Proje genel bilgileri

     1. Proje adı

Kimlik belgesi üretilmek istenen binanın adı girilir.Burada girilen bilgi yalnızca kullanıcı tarafından görüntülenir, kimlik belgesinde yer almaz.


     1. Proje kodu

Kimlik belgesi üretilmek istenen binanın kodu girilir.Burada girilen bilgi yalnızca kullanıcı tarafından görüntülenir, kimlik belgesinde yer almaz.


     1. Proje durumu

Proje durumu bilgisi, kullanıcının projenin durumunu, projeyi açıp bakmadan anlayabilmesi için otomatik üretilen bir bilgidir. Projenin veri girişine göre “Boş proje”, “Kısmi girilmiş proje” veya “Tamamlanmış proje” bilgilerinden birini gösterir.     1. İl, ilçe, belediye, ada parsel no, adres bilgileri

Bu bilgiler binanın ruhsatında yazıldığı şekilde girilmelidir.Bilgiler girildiği şekilde enerji kimlik belgesinde yer alacaktır.


     1. Bina yapılış tarihi

Binanın yapılış tarihi biliniyorsa girilir.Henüz proje aşamasında olan bir bina için, tahmini bir yapılış tarihi girilebilir.Bu bilgi enerji kimlik belge yeralacaktır.


     1. Bina tipi

Binanın kullanım amacı (fonksiyonu, tipolojisi) seçilir.İçinde lüks hizmetler bulunan kompleks konutlar rezidans olarak değerlendirilmektedir.Binanın tipi, ruhsatında belirtilene uygun olarak seçilir.Bu bilgi enerji kimlik belgesinde yer alacaktır.


     1. Bina sahibinin adı

Bina sahibinin adı girilir.Bu bilgi enerji kimlik belgesinde yer alacaktır.


     1. Bina sahibinin adresi

Bina sahibinin adresi girilir.Binanın birden fazla sahibi olması durumunda “Bina sahibinin adı” bölümünde adı yazan kişinin, binanın diğer sahiplerinin de adı yazılmışsa adı yazan ilk kişinin adresi girilir.Bu bilgi enerji kimlik belgesinde yer alacaktır.


     1. Müşterek tesisatların sahibinin adı

Müşterek tesisatların sahibinin adı girilir.Müşterek tesisat, bölgesel veya merkezi ısıtma gibi başka bina veya birimlerle ortak kullanılan tesisattır.Bu bilgi enerji kimlik belgesinde yer alacaktır.     1. Müşterek tesisatların sahibinin adresi

Müşterek tesisatların sahibinin adresi girilir.Bu bilgi enerji kimlik belgesinde yer alacaktır.

  1   2   3   4   5   6   7

Add document to your blog or website

Similar:

Bep yazilim kullanici kilavuzu iconYazılım Geliştirme Süreci: Yazılım geliştirilirken Şelale (Waterfall) Yöntemi kullanılacaktır. Kullanıcı Ara Yüzü İsterleri

Bep yazilim kullanici kilavuzu iconDj-220 dj-240 Kullanıcı Kılavuzu

Bep yazilim kullanici kilavuzu iconEft raporlari web Servisleri Kullanıcı Kılavuzu

Bep yazilim kullanici kilavuzu iconKullanici kilavuzu araba güÇ ampliFİkatöRÜ

Bep yazilim kullanici kilavuzu iconIntel yazilim lisans sözleşmesi (oem / ihv dağıtımı ve Tek Kullanıcı)

Bep yazilim kullanici kilavuzu iconSwift raporlari web Servisleri Kullanıcı Kılavuzu

Bep yazilim kullanici kilavuzu iconE-learning uygulamalari kullanici kilavuzu sisteme Giriş

Bep yazilim kullanici kilavuzu iconEbscohost Collection Manager (ecm) Kullanıcı Kılavuzu

Bep yazilim kullanici kilavuzu iconKullanici kilavuzu 1 Ocak 2006 itibariyle geçerlidir

Bep yazilim kullanici kilavuzu iconIegm 2007 Fİrma ve kullanici kayit kilavuzu

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©trdocs.org 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page