T. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi fen edebiyat faküLtesi

Reklamlari:Indir 415.43 Kb.
TitleT. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi fen edebiyat faküLtesi
Page1/9
Date conversion19.03.2013
Size415.43 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://tepebasi.meb.gov.tr/administrtrpnl/upload/dosyalar/EK_timem_20100416145739.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9T.C.

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT BÖLÜMÜ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ


IV. ULUSAL ÇOCUK VE GENÇLİK EDEBİYATI

YAŞAYAN YAZARLAR SEMPOZYUM DİZİSİ


ÇOCUK VE GENÇLİK EDEBİYATINDA


GÜLSÜM CENGİZ


PROGRAM


28–30 Nisan 2010

ESKİŞEHİR


SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU

SEMPOZYUM ONURSAL BAŞKANI

Prof.Dr. Fazıl TEKİN

(Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü)


SEMPOZYUM ONURSAL EŞBAŞKANLARI

Prof.Dr. Rüstem KAYA (Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı)

Prof. Halil BUTTANRI (Fen Edebiyat Fakültesi Eski Dekanı)


SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU BAŞKANLARI

Prof.Dr. Ali GÜLTEKİN (Karşılaştırmalı Edebiyat Bölüm Başkanı)

Prof.Dr. Erdoğan BOZ (Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı)


SEMPOZYUM SEKRETERLERİ

Yrd.Doç.Dr. Mehmet SEMERCİ

Yrd.Doç.Dr. Soner AKPINAR


SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU

Doç.Dr. Makbule MUHARREMOVA

Doç.Dr. Medine SİVRİ

Yrd.Doç.Dr. Fesun KOŞMAK

Yrd.Doç.Dr. F.Betül ÜYÜMEZ

Yrd.Doç.Dr. R. Şeyda ÜLSEVER

Öğr.Gör. Engin BÖLÜKMEŞE

Öğr.Gör. Lale ÇAKLI

Öğr.Gör. Eylem SALTIK

Öğr.Gör. Zeynep ÇİFTÇİ

Arş.Gör. Arzu YETİM

Arş.Gör. Zeynep ORHAN

Arş.Gör. Veysel LİDAR

Arş.Gör. Burcu YILMAZ

BİLİMSEL DANIŞMA KURULU


Prof.Dr. Asuman AĞAÇSAPAN (Anadolu Üniversitesi)

Prof.Dr. Gülçin ALPÖGE (Boğaziçi Üniversitesi)

Prof.Dr. Erdoğan BOZ (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi)

Prof. Halil BUTTANRI (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi)

Prof.Dr. Nurullah ÇETİN (Ankara Üniversitesi)

Prof.Dr. Abide DOĞAN (Hacettepe Üniversitesi)

Prof.Dr. Hasan ERKEK (Anadolu Üniversitesi)

Prof.Dr. Ali GÜLTEKİN (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi)

Prof.Dr. İbrahim İLKHAN (Konya Selçuk Üniversitesi)

Prof.Dr. Yüksel KOCADORU (Anadolu Üniversitesi)

Prof.Dr. Neşe ONURAL (Muğla Üniversitesi)

Prof.Dr. Nuran ÖZYER (Hacettepe Üniversitesi)

Prof.Dr. Muhsine HELİMOĞLU YAVUZ (Bahçeşehir Üniversitesi)

Doç.Dr. Tamilla ALİYEVA (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi)

Doç.Dr. G. Gonca GÖKALP ALPASLAN (Hacettepe Üniversitesi)

Doç.Dr. Müzeyyen BUTTANRI (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi)

Doç.Dr. Dilek YALÇIN ÇELİK (Hacettepe Üniversitesi )

Doç.Dr. Medine SİVRİ (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi )

Yrd.Doç.Dr. Nevin AKKAYA (Dokuz Eylül Üniversitesi)

Yrd.Doç.Dr. Soner AKPINAR (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi)

Yrd.Doç.Dr. Necla COŞKUN (Anadolu Üniversitesi)

Yrd.Doç.Dr. İbrahim KIBRIS (Abant İzzet Baysal Üniversitesi)

Yrd.Doç.Dr. Türkan KUZU (Anadolu Üniversitesi)

Yrd.Doç.Dr. Necdet NEYDİM (İstanbul Üniversitesi)

Yrd.Doç.Dr. Hayrettin PARLAKYILDIZ(Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi)

Yrd.Doç.Dr. Mehmet SEMERCİ (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi)28 NİSAN 2010 ÇARŞAMBA
I. OTURUM


YER: ESOGÜ KONFERANS SALONU I


10:30 AÇILIŞ KONUŞMALARI

Prof.Dr. Ali GÜLTEKİN

Karşılaştırmalı Edebiyat Bölüm Başkanı ve Sempozyum Düzenleme Kurulu BaşkanıProf.Dr. Rüstem KAYA

Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı ve Sempozyum Onursal Eş Başkanı


Prof. Halil BUTTANRI

Fen Edebiyat Fakültesi Eski Dekanı ve Sempozyum Onursal Eş Başkanı


Prof.Dr. Fazıl TEKİN

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü ve Sempozyum Onursal Başkanı


OTURUM BAŞKANI:

SEMPOZYUM ONUR KONUĞU: Gazeteci – Yazar Hıfzı TOPUZ

Konu: Gülsüm CENGİZ ve Yazını


YEMEK ARASI - ESOGÜ MERKEZ YEMEKHANESİ ÖĞRETİM ELEMANLARI YEMEKHANESİ

Saat: 12:00 – 13:00
28 NİSAN 2010 ÇARŞAMBA


ESOGÜ KONFERANS SALONU I


Yrd.Doç. Dr. Necdet NEYDİM – Yazar Nuran TURAN

Saat: 13:00 – 13:45

Konu: “Yazarlık Yolculuğunda Gülsüm Cengiz: Yazarlık Yolculuğu Serüven Miydi? Biz Sorduk. O, Söyledi.”


II. OTURUM – A


YER: ESOGÜ KONFERANS SALONU I


OTURUM BAŞKANI

Prof.Dr. Neşe ONURAL


14:00-15:30
Prof.Dr. Nuran ÖZYER

Konu: Göç ve Çocuk


Doç.Dr. Makbule MUHARREMOVA

Konu: “Ayşe’nin Günleri” Eserinde Çocuk Dünyası


Yrd.Doç.Dr. Necdet NEYDİM

Konu: “Ayşe’nin Günleri” Romanında Göç ve Yabancılaşma Sorunu

ve Bu Sorun Karşısında Yaşam Duruşu


15:30-16:00 ÇAY-KAHVE ARASI
28 NİSAN 2010 ÇARŞAMBA
ESOGÜ KONFERANS SALONU I


Yrd. Doç. Dr. Necdet NEYDİM – Yazar Nuran TURAN

Saat: 13:00 – 13:45

Konu: “Yazarlık Yolculuğunda Gülsüm Cengiz: Yazarlık Yolculuğu Serüven Miydi? Biz Sorduk. O Söyledi.”

II. OTURUM – B

YER: ESOGÜ KONFERANS SALONU IIOTURUM BAŞKANI

Prof.Dr. Gülçin ALPÖGE


14:00-15:30
Yrd.Doç.Dr. Türkan KUZU

Konu: Çevre Bilinci ve Gülsüm Cengiz Duyarlılığı


Dr. Feride LEMAN

Konu: Gülsüm Cengiz’in Eserlerinde Doğa Konusunun Olay Örgüsü ile İlişkisi


Öğr.Gör. Firuze ALİYEVA

Konu: Edebi Eserlerdeki Eşya ve Çevrenin Hayvanlar Aracılığı ile Anlatımının Çocukların Manevi Dünyasına Etkisi


Doç.Dr. Nilüfer ÖZABACI – Doç.Dr. Medine SİVRİ

Konu: Gülsüm Cengiz’in “Televizyon Çocukları” Adlı Dizisinde Toplumsal Cinsiyet Rollerinin Belirlenmesi


15:30-16:00 ÇAY-KAHVE ARASI


28 NİSAN 2010 ÇARŞAMBA

28 NİSAN 2010 ÇARŞAMBA


ESOGÜ KONFERANS SALONU I


Yrd.Doç.Dr. Necdet NEYDİM – Yazar Nuran TURAN

Saat: 13:00 – 13:45

Konu: “Yazarlık Yolculuğunda Gülsüm Cengiz: Yazarlık Yolculuğu Serüven Miydi? Biz Sorduk. O, Söyledi.”


II. OTURUM – C

YER: ESOGÜ KONFERANS SALONU IIIOTURUM BAŞKANI

Prof.Dr. Erdoğan BOZ


14:00-15:30Doç.Dr. Ulvi KESER

Konu: Toros Yörükleri Bağlamında Gülsüm Cengiz Şiirlerinde Akdenizlilik Olgusuna Kesitsel Bir Bakış


Yrd.Doç.Dr. Hayrettin PARLAKYILDIZ

Konu: Gülsüm Cengiz’in Öykülerinde Moral Değerler Sistemi


Dok.Öğr. Abdullah HARMANCI

Konu: Şair Yönüyle Gülsüm Cengiz


Arş.Gör. Veysel LİDAR

Konu: Gülsüm Cengiz’in “Küçük Ayı” ve “Kuşlar Kralı Kim Olacak” Adlı Eserlerinin Almanca Çevirilerine Çeviribilim Kuramları Işığında Bir Değini


15:30-16:00 ÇAY-KAHVE ARASI28 NİSAN 2010 ÇARŞAMBA


II. OTURUM – A


YER: ESOGÜ KONFERANS SALONU I


OTURUM BAŞKANI

Yrd.Doç.Dr. Hayrettin PARLAKYILDIZ


16:00-18:00Doç.Dr. Müzeyyen BUTTANRI

Konu: Gülsüm Cengiz’in “Kayıp Sözcükler” Adlı Öyküsünde

Türkçe Duyarlılığı


Okt. Nadire Banu GÜMÜŞTÜS

Konu: Düşünceden Düşe: Gülsüm Cengiz’de İmgelemin Yaratılmasında Cümle Boyutu


Öğretmen Talat AYTAN – Öğretmen Nail GÜNEY

Konu: Gülsüm Cengiz’in Eserlerinde Çocuk Edebiyatı Kaynakları Mecazlı Söyleyişler


Yazar Nur İÇÖZÜ

Konu: “Televizyon Çocukları” Dizisinde İnsan Sıcaklığı ve Unutulan Değerler


REKTÖRÜN KOKTEYLİ

Saat: 19:30

Yer: Hayal Kahvesi28 NİSAN 2010 ÇARŞAMBA

III. OTURUM – B

YER: ESOGÜ KONFERANS SALONU IIOTURUM BAŞKANI

Prof.Dr. Nuran ÖZYER


16:00-18:00


Arş.Gör. Arzu YETİM

Konu: Gülsüm Cengiz’in ”İpek Giysi” ve ”Çikolatalı Pasta” Adlı Öykülerinde Fantastik Öğeler


Yrd.Doç.Dr. Gülsüm UÇAR

Konu: Kuşlar Krallığında Demokrasi


Yazar Zübeyde SEVEN TURAN

Konu: Gülsüm Cengiz’in “İpini Koparan Uçurtma” Yapıtında Çalışan Çocuk Sorunsalı


Öğrenci İpek BAYSAN

Konu: Gülsüm Cengiz’in “Çikolatalı Pasta” ve “Masalcı Uçurtma” Adlı Eserlerinde “Değer Bilinci” Kavramının Eğlendirerek ve Düşündürerek Öğretilmesi


REKTÖRÜN KOKTEYLİ

Saat: 19:30

Yer: Hayal Kahvesi

28 NİSAN 2010 ÇARŞAMBAIII. OTURUM – C

YER: ESOGÜ KONFERANS SALONU IIIOTURUM BAŞKANI

Prof.Dr. Nurullah ÇETİN


16:00-18:00


Yrd.Doç.Dr. F. Betül ÜYÜMEZ

Konu: “Boğazdaki Mutlu Çocuk Kuzguncuk”da Çokkültürlülük ve Toplumsal İlşkiler


Öğr.Gör. Mukaddes AKDENİZ

Konu: Gülsüm Cengiz’in Kitaplarında Oyun ve Oyuncakların Yeri


Arş.Gör. Zeynep ORHAN

Konu: Gülsüm Cengiz’in “Boğazdaki Mutlu Çocuk Kuzguncuk” Adlı Eserinde Mekan


Yük.Lis.Öğr. Havva Selma ÇINAR

Konu: Gülsüm Cengiz’in Bıcırık Kitaplar Dizisi Öykülerindeki Tip ve İletileri Üzerine Bir İnceleme


REKTÖRÜN KOKTEYLİ

Saat: 19:30

Yer: Hayal Kahvesi

29 NİSAN 2010 PERŞEMBE
IV. OTURUM – A

YER: ESOGÜ KONFERANS SALONU I


OTURUM BAŞKANI

Doç. Dr. Tamilla ALİYEVA


09:00-10:30


Prof.Dr. Elçin İSGENDERZADE

Konu: Gülsüm Cengiz’in “Eylül Deyişleri” Adlı Şiir Kitabında Yaşadığımız Dünyanın Güncel Konuları


Öğr.Gör. Sona Çerkez KULİYEVA

Konu: Gülsüm Cengiz’in Şiirlerinin Dilinde Bedii Tasvir Vasıtaları


Öğrenci Pervane KERİMOVA

Konu: Gülsüm Cengiz’in “Mayıs’ta Üzgün Gönlüm” Adlı Şiir Kitabında Vatan Sevgisi


Araştırmacı – Yazar Fahrettin BOZDAĞ

Konu: Gülsüm Cengiz’in Öykülerinde Dil, Üslup ve Resim İlişkisinin İncelenmesi


10:30-11:00 ÇAY-KAHVE ARASI
29 NİSAN 2009 PERŞEMBE

IV. OTURUM – B


YER: ESESOGÜ KONFERANS SALONU II


OTURUM BAŞKANI

Prof. Dr. Abide DOĞAN


09:00-10:30


Prof.Dr. Yasemin BALCI – Yrd.Doç.Dr. İnci PARLAKTUNA

Konu: Gülsüm Cengiz Kitaplarında Çocuklara Kazandırılan Değerler


Arş.Gör. Burcu YILMAZ

Konu: Gülsüm Cengiz’in “Son Çiçek” Adlı Eserinde Toplumsal Eleştiri


Öğretmen Nagihan TETİK

Konu: Kitap Okuyorum Türkçe Öğreniyorum


Öğrenci Şule KOCAOĞLU

Konu: Gülsüm Cengiz’in Doğum Günü Armağanı Adlı

Eserinde Yoksulluk Kavramının Arkadaşlık İlişkilerine Etkisi


10:30-11:00 ÇAY-KAHVE ARASI29 NİSAN 2010 PERŞEMBE
IV. OTURUM – C

YER: ESESOGÜ KONFERANS SALONU III


OTURUM BAŞKANI

Yrd.Doç.Dr. Nevin AKKAYA


09:00-10:30


Arş.Gör. Pınar ÇAKIR

Konu: Gülsüm Cengiz’in Eserlerinde Çevre Duyarlılığı


Eğitimci – Yazar Emine AZBOZ

Konu: Gülsüm Cengiz’in Yapıtlarında Doğa


Öğretmen Talat AYTAN – Nail GÜNEY

Konu: Gülsüm Cengiz’in Eserlerinde Eğitsel İletiler


Öğretmen Ayşegül ÇAL

Konu: Gülsüm Cengiz’in Çift Dilli Yapıtlarının Almancaya Çevrilmesinin İçerik ve Dil Açısından Toplumsal Değerler Bağlamında İncelenmesi


10:30-11:00 ÇAY-KAHVE ARASI29 NİSAN 2010 PERŞEMBE

V. OTURUM – A

YER: ESESOGÜ KONFERANS SALONU IOTURUM BAŞKANI

Prof.Dr. Muhsine HELİMOĞLU YAVUZ


11:00-12:30


Prof.Dr. Ali GÜLTEKİN – Yük.Lis.Öğr. Berrin KAHRAMAN

Konu: Gülsüm Cengiz’in “Koyunların Masalı” ve “Suyun Rengi ya da Rengarenk Çiçek Bahçesi” Adlı Eserlerinde Ötekileştirmenin Analitik Olarak İncelenmesi


Öğr.Gör. Enver ŞAT

Konu: Gülsüm Cengiz’in Gözüyle Enerji ve Çevre


Eğitimci – Yazar Aysel KORKUT

Konu: Yok olma Tehlikesi İçindeki Bazı Değerlerin Gülsüm Cengiz Gözüyle “Kayıp Sözcükler” ve “Son Çiçek” Adlı Kitaplarda İşlenişi


Müzisyen – Yazar Anais M. MARTIN

Konu: Gülsüm Cengiz’in Çocuk Şarkıları ve Müzikli Oyunları Üzerine


YEMEK ARASI - ESOGÜ MERKEZ YEMEKHANESİ

ÖĞRETİM ELEMANLARI YEMEKHANESİ

Saat: 12:30 – 14:0029 NİSAN 2010 PERŞEMBE

V. OTURUM – B

YER: ESOGÜ KONFERANS SALONU IIOTURUM BAŞKANI

Doç.Dr. Müzeyyen BUTTANRI


11:00-12:30


Doç.Dr. Nedime KÖŞGEROĞLU

Konu: Gülsüm Cengiz’in “Yaşamın İzindeki Kadınlar“ Adlı Belgesel Oyununda Kadın Bilincinin Sorgulanması, Kadının Zihinsel ve Toplumsal Dönüşümünde Rolü


Yrd.Doç.Dr. Hülya YOLASIĞMAZOĞLU

Konu: Gülsüm Cengiz’in Eserlerinde Unutulmaya Yüz Tutmuş Kültürel Değerler


Arş.Gör. Mustafa TÜRKYILMAZ

Konu: Gülsüm Cengiz’in Çocuk Kitaplarının İş Birlikli Öğrenme Yöntemiyle Okutulmasının Öğrencilerin Okuma Tutumlarına Etkisi


Öğretmen Talat AYTAN – Öğretmen Nail GÜNEY

Konu: Gülsüm Cengiz’in Eserlerindeki Ana Karakterlerin Model Olma Açısından İncelenmesi


YEMEK ARASI - ESOGÜ MERKEZ YEMEKHANESİ

ÖĞRETİM ELEMANLARI YEMEKHANESİ

Saat: 12:30 – 14:00


29 NİSAN 2010 PERŞEMBE

V. OTURUM – C

YER: ESOGÜ KONFERANS SALONU IIIOTURUM BAŞKANI

Doç.Dr. Makbule MUHARREMOVA


11:00-12:30


Doç.Dr. Tamilla ABBASHANLI ALİYEVA

Konu: Gülsüm Cengiz’in “Bir Kedinin Günlüğü” Eserinin Kompozisiyası


Öğr.Gör. Salâtın AHMEDOVA

Konu: Gülsüm Cengiz’in “Sarman’ın Serüvenleri” Eserinde Mazmun

ve Forma Dair


Öğr.Gör. Natalya ROMANOVA

Konu: Lev Tolstoy’un “Çocukluk” ve Gülsüm Cengiz’in

“Ayşe’nin Günleri” Eserinde Çocukluk İmgesi


YEMEK ARASI - ESOGÜ MERKEZ YEMEKHANESİ

ÖĞRETİM ELEMANLARI YEMEKHANESİ

Saat: 12:30 – 14:00
29 NİSAN 2010 PERŞEMBE14:00-18:00
ESKİŞEHİR VE ESKİŞEHİR ÇEVRESİNE GEZİ


AKŞAM YEMEĞİ

Saat: 19:30
30 NİSAN 2010 CUMA

VI. OTURUM – A


YER: ESOGÜ KONFERANS SALONU I


OTURUM BAŞKANI

Doç.Dr. G. Gonca GÖKALP ALPASLAN


09:00-10:30


Doç.Dr. Medine SİVRİ

Konu: Gülsüm Cengiz Şiirlerinde Mitlerin İzi


Öğr.Gör. Yusuf ÇOTUKSÖKEN

Konu: Gülsüm Cengiz’in Şiirleri Üzerine Bir Çözümleme Denemesi


Dr. Nigar GÖYÇAYSKAYA

Konu: Gülsüm Cengiz ‘in Eserlerinde Evrensel Konular


Araştırmacı – Yazar Tahir ŞİLKAN

Konu: Gülsüm Cengiz’in Şiirinde Toplumsal Duyarlılık


10:30-11:00 ÇAY-KAHVE ARASI30 NİSAN 2010 CUMA

VI. OTURUM – B


YER: ESOGÜ KONFERANS SALONU II


OTURUM BAŞKANI

Doç.Dr. Dilek YALÇIN ÇELİK


09:00-10:30


Yrd.Doç.Dr. Nevin AKKAYA –Yük.Lis.Öğr. Hilal ATEŞ

Konu: Gülsüm Cengiz’in “Ayşe’nin Günleri”Adlı Romanında Göç Olgusu


Okt. Nurten EKER ULAŞ

Konu: Gülsüm Cengiz’in “Ayşe’nin Günleri” Adlı Eserinin Çocuğun Gelişim Sürecine Etkisi


Yazar Ayşe ÇEKİÇ YAMAÇ

Konu: Gülsüm Cengiz’in “Ayşe’nin Günleri” Romanının İç ve Dış Göç Açısından İncelenmesi


10:30-11:00 ÇAY-KAHVE ARASI30 NİSAN 2010 CUMA

VI. OTURUM – C


YER: ESOGÜ KONFERANS SALONU III


OTURUM BAŞKANI

Prof.Dr. Yüksel KOCADORU


09:00-10:30


  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Add document to your blog or website
Reklamlari:

Similar:

T. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi fen edebiyat faküLtesi iconEskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Meşelik Yerleşkesi, 26480 Odunpazarı/Eskişehir,TÜRKİYE

T. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi fen edebiyat faküLtesi iconEskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Meşelik Yerleşkesi, 26480 Odunpazarı/Eskişehir,TÜRKİYE

T. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi fen edebiyat faküLtesi iconEskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Meşelik Yerleşkesi, 26480 Odunpazarı/Eskişehir,TÜRKİYE

T. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi fen edebiyat faküLtesi iconEskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Meşelik Yerleşkesi, 26480 Odunpazarı/Eskişehir,TÜRKİYE

T. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi fen edebiyat faküLtesi iconEskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Meşelik Yerleşkesi, 26480 Odunpazarı/Eskişehir,TÜRKİYE

T. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi fen edebiyat faküLtesi iconEskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Meşelik Yerleşkesi, 26480 Odunpazarı/Eskişehir,TÜRKİYE

T. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi fen edebiyat faküLtesi iconEskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Meşelik Yerleşkesi, 26480, Odunpazarı/Eskişehir, TÜRKİye iletişim bilgileri

T. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi fen edebiyat faküLtesi iconEskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Meşelik Yerleşkesi, 26480 Odunpazarı/Eskişehir,TÜRKİye iletişim bilgileri

T. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi fen edebiyat faküLtesi iconEskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Meşelik Yerleşkesi, 26480 Odunpazarı/Eskişehir,TÜRKİye iletişim bilgileri

T. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi fen edebiyat faküLtesi iconEskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Meşelik Yerleşkesi, 26480 Odunpazarı/Eskişehir,TÜRKİye iletişim bilgileri

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©trdocs.org 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page