ERÜ hukuk fakültesi ceza hukuku genel hüKÜmler I dersi
Indir 25.4 Kb.
TitleERÜ hukuk fakültesi ceza hukuku genel hüKÜmler I dersi
Date conversion16.03.2013
Size25.4 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.suchukuku.com/user_files/ceza_hukuku_genel_hukumler_1_final_cevap_anahtari.doc
ERÜ HUKUK FAKÜLTESİ

CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER I DERSİ

2012/2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FİNAL SINAVI

CEVAP ANAHTARI


OLAY 1. Anne R.O., Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde okuyan oğlu ve arkadaşlarının birlikte kalacakları bir ev kiralamıştır. Ancak kiralanan evin, yapımı sırasında doğalgaz baca çıkışlarının tekniğine aykırı olarak yapılması ve doğalgaz kombisinin yıllık bakımlarını yapan görevlinin bakımı eksik yapması ve bu görevlinin doğalgaz bacasısın tekniğe aykırı olarak yapıldığını görmesine rağmen gerekli uyarıyı yapmaması sonucunda, yılbaşı gecesi evde eğlence düzenleyen ve yaşları 19 ile 22 arasında değişen 7 üniversite öğrencisi uyudukları sırada bacadan sızan gaz nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Bu olay itibariyle kimlerin ceza sorumluluğu bulunduğunu (manevi unsur ile birlikte) tartışınız. (http://www.konyahaber.com/7-gencin-oldugu-dogalgaz-faciasinda-karar-128593h.htm. Erişim Tarihi:03.01.2013)

Binayı yapan müteahhidi, doğalgaz bacasının tekniğe aykırı olarak yapılması nedeniyle taksirle öldürmeden; doğalgaz kombisinin baca çıkışının tekniğe aykırı olarak yapıldığını gördüğü halde (neticeyi öngörüyor) bildirim yapmadığı için bilinçli taksirle öldürmeden sorumludur. Her ikisi de kusurları oranında sorumludur.

Anne R.O. bakımından ise taksir derecesinde dahi sorumluluktan söze dilemez. Bir evi kiralayan kiracının, evin doğalgaz bacasının tekniğe aykırı olarak yapılıp yapılmadığını bilmesi ya da bu hususu öngörmesi gerekirken öngörmediğini öne sürebilmek mümkün değildir. Bu nedenle anne R.O.’nun ceza sorumluluğu yoktur.


OLAY 2. Sinop cezaevinde hükümlü bulunan ve koğuş ağası olan Abdurrahman Çavuş, koğuş içerisinde tavırlarından ve kabadayılığından rahatsız olduğu Tatar Ramazan ile hesaplaşmak istemektedir. Abdurrahman Çavuş açık havada volta atarken, ihtiyar mahkûm Satı Dayı’yı tokatlayarak, “Git de Tatar Ramazan kanını silsin” demiştir. Satı Dayı ise koğuşta, olayı Tatar Ramazan’a anlatmıştır. Olaya sinirlenen ve meydana çıkan Tatar Ramazan, “Gel dedin geldim Abdurrahman Çavuş” diyerek, Abdurrahman Çavuş’a yönelmiştir. Abdurrahman Çavuş kavga çıkacağını sezerek, ceketini çıkarmış ancak bu arada Tatar Ramazan bıçağını çekmiş, Tatar Ramazan’ın bıçak çekmesi üzerine Abdurrahman Çavuş da bıçağını çekmiştir. Abdurrahman Çavuş’tan hızlı davranan Tatar Ramazan, bıçağı Abdurrahman Çavuş’un karnına saplayarak onu öldürmüştür. Bu olay itibariyle, ceza sorumluluğu bulunan kişiyi ve olayda bir hukuka uygunluk nedeni bulunup bulunmadığını ve hukuka uygunluk nedeninde faydalanması gereken kişiyi belirleyiniz. (http://www.youtube.com/watch?v=ufK43336vxo Erişim Tarihi: 03.01.2013)

Abdurrahman Çavuş’un Satı Dayı’ya karşı sözleri “Git de Ramazan kanını silsin” sözü haksız ve fiili bir saldırının başladığını göstermez. Tatar Ramazan’ın bahçeye çıkıp bıçağı çekmesi saldırıdırması ve Tatar Ramazan meşru müdafaa hükümlerinden faydalanamaz. Abdurrahman Çavuş’un saldırıya sebep olması meşru müdafaa hakkını kaldırmaz (tasarlayarak oluşturmadığı sürece). Abdurrahman Çavuş’un meşru müdafaa hakkı vardır, ancak müdafaada bulunamamış ve ölmüştür.


OLAY 3. Fail A, katıldığı bir düğün töreninde (gece vakti) aldığı alkolün de etkisiyle, belindeki silahı çıkarmış ve kalabalık insan topluluğunun bulunduğu bir ortamda, tabancasını denemek amacıyla peşi sıra en az üç el ateş etmiştir. Tabancadan çıkan mermilerden birisi, düğüne gelen davetlilerden birine isabet etmiş ve ölümüne neden olmuştur. Buna göre, A’nın ceza sorumluluğunu (manevi unsurunu da belirterek) tartışınız. (Yar. CGK. 04.05.2010 E. 1/30-99. Karar fotokopisi s. 46-48.)

Fail A, kalabalık bir yerde, insanların çokça bulunduğu bir ortamda silahıyla ateş etmesi ve bu sırada alkollü olması nedeniyle kurşunların birilerine isabet edebileceğini öngörmüş olması ve atışlarına devam ederek bu neticeyi kabullenmesi söz konusudur. Bu nedenle A, olası kast ile öldürme suçundan sorumludur.


OLAY 4. A, kendisine ait işyerinde bulunan hurda demirlerin B ve C tarafından çalınmasından duyduğu infialle at arabalarıyla kaçmakta olan B ve C’yi korkutmak ve durdurmak amacıyla, elindeki ateşli silah ile önce havaya birkaç el ateş etmiş daha sonra da, at arabasının tekerleklerine ve yere doğru birkaç kez ateş etmiş ve yerden seken bir mermi B’nin boyun bölgesine isabet ederek ölümüne neden olmuştur. Buna göre, A’nın ceza sorumluluğunu (manevi unsuru da belirterek) tartışınız. (Yar. CGK. 04.05.2010, E. 1/249-108. Karar fotokopisi s. 46)

A’nın kaçan hırsızlık zanlılarının arkasından ateş etmesi, önce havaya ateş etmesi ve daha sonra tekerleklere ateş etmesi doğrudan kişileri hedef almadığını ve öldürme kastının olmadığını gösterir. Failin, yere doğru ateş etmesi sonucunda kaçanların yaralanabileceklerini öngörmesine rağmen atışına devam etmesi bakımından olası kast söz konusudur. Fail olası kast ile yaralamadan sorumludur. Silahla yaralama sonucunda seken kurşunlardan birisinin at arabasındakilerden birisine isabet ederek öldürebileceği konusunda en azından taksir derecesinden kusuru vardır. Olayda olası kast+taksir kombinasyonu vardır. Fail, neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçundan sorumludur (87/4).

OLAY 5. Sürücü A, kullandığı kamyon kasasını aşacak şekilde dolgu malzemesi (taş, moloz vs.) yükletip, bu yükün üzerine branda (kamyon çadırı) kapatmadan, şehirlerarası yola çıkmış ve Kayseri’den Niğde istikametine gider iken (normal hız limitini aşmadan) aracın yoldaki çukur nedeniyle sallanması sonucunda, kamyon kasasında bulunan bir taş yola düşmüş ve yol kenarında yürümekte olan B’nin ölümüne neden olmuştur. Buna göre, A’nın ceza sorumluluğunu belirleyiniz. (Yar. CGK. 06.10.2009, E. 9/189-220. Karar fotokopisi s. 71)

Sürücünün kamyon kasasına dolgu malzemesini yüklemesi ve çadır çekmemesi olayında, normal hız limitinde seyir halinde olsa dahi, sürücünün fazla yükleme yapması ve yol şartları ya da ani manevra sebebiyle taşların düşebileceğini öngörmesine rağmen çadır çekmeyerek neticeye neden olması bakımından, bilinçli taksirle öldürme suçunun koşulları oluşmuştur.


OLAY 6. St. Petersburg’da yaşayan ve üniversitede hukuk fakültesi öğrencisi olan 22 yaşındaki Raskolnikov alkole düşkünlüğü nedeniyle para sıkıntısı yaşamaktadır. Bu amaçla o bölgede tefecilik yapan Lizevatta isimli ihtiyar kadından sürekli borç para almaktadır. İlk defa borç para aldığında çok zorlanarak geri ödeyebilmiş, ikinci kez de ancak “saatini” rehin bırakarak borç para alabilmiştir. Bütün bu süreç içerisinde, Bir yanda budala, önemsiz, hastalıklı, kimseye yararlı olmayan, tersine, herkese zararı dokunan, niçin yaşadığını kendisi de bilmeyen, yarın nasıl olsa kendiliğinden ölecek bir kocakarı var. Öte yanda da yardım görmediklerinden ötürü yok olup giden genç, körpe güçler...” diye düşünmektedir. Bu düşünceleri kendi kafasının içinde iyice olgunlaştırdan sonra, bir gün, Lizevatta’nın evine borç para isteme bahanesiyle girmiş ve Lizevatta’ya bir kültablası uzatmış, yaşlı kadın kültablasına eğildiği sırada yanında getirdiği baltayı kafasına vurarak öldürmüştür. Buna göre, Raskolnikov’ın olay nedeniyle ceza sorumluluğunun bulunup bulunmadığını manevi unsurunu da açıklayarak, Raskolnikov’un saikinin (suç işleme sebebi) ceza sorumluluğu açısından bir önemi olup olmadığını tartışınız.

TCK bakımından kural olarak saik önemsizdir. Failin saiki TCK m. 61 hükümleri bağlamında cezanın bireyselleştirilmesinde dikkate alınır. Ancak istisnaen bazı suçlar bakımından saik özel olarak belirtilmiş ise suçun unsuru (manevi unsur) kapsamında değerlendirilir. Örneğin, kan gütme saikiyle öldürme vs. Somut olay bakımından, failin mağdurun ölmesini istemesi, onun parası ile zor durumda olan gençlere yardım etmeyi düşünmesi birkaç kez borç para aldığı sırada da öldürmeyi düşünmesi “tasarlama kastının” bulunduğunu gösterir. Failin kastı öldürmektir (amacı ve kullandığı silah nazara alındığında) ve fail cinayeti tasarlayarak işlemiştir. Failin mağdurun parası ile yoksullara yardım etmeyi düşünmesinin tipiklik açısından ve cezalanın hafifletilmesi bakımından bir önemi yoktur.


OLAY 7. Aracı ile Kayseri şehir merkezinde seyir halinde olan 25 yaşındaki A, kırmızı ışığın yandığını son anda farketmiş, frene basmış ve fakat zamanında duramadağı için ışıkta bekleyen 68 yaşındaki B’nin aracına arkadan çarpmıştır. Kendisine arkadan çarpılmasına sinirlenen B ise aracından inmiş ve A’ya doğru yönelmiştir. A’nın “Kardeş kusura bakma, duramadım, son anda farkettim” demesi üzerine B, “senin kardeşine başlatma lan….” diyerek sinkaflı sözler söylemiştir. Çok aşırı bir şekilde sinirlenen B, A’nın üzerine yürümüştür. Kısa süreli arbede sonucunda B, A’ya birkaç yumruk atmak suretiyle onu yere düşürmüştür. Arbede sırasında B’nin de pantolonunun düşmesi sonucunda B’de sendeleyerek yere düşmüştür. Bunun üzerine A, yanında taşıdığı bıçağı alarak B’ye sekiz kez vurmuş ve yaralanmasına neden olmuştur. Buna göre, A’nın ceza sorumluluğunun bulunup bulunmadığını, hukuka uygunluk sebeplerini de dikkate alarak tartışınız. (Yar. CGK. 08.05.2012, E. 1/436-190)

Bir kimsenin –meşru müdafayı kurgulamadıkça- haksız saldırıya kendisinin sebep olması, meşru müdafaa hakkını ortadan kaldırmaz. A, saldırıya kendisi neden olsa da meşru müdafaa hakkı bulunmaktadır. Ancak, A, B’yi yere düşürmüş ve pantolonunun inmesi sebebiyle hareket edemeyeceğini de görmüş ve yaşı sebebiyle de B’nin bu andan sonra fiilen saldırma imkânının bulunmadığını da görmüştür. Bu nedenle meşru müdafaanın “devam eden veya tekrarlanması muhakkak” saldırı şartı ortadan kalkmıştır. A, meşru müdafaadan faydalanamaz. Sınırı kasten aşmıştır, korku heyecan panikle aştığından söz edilemez. Kasten yaralama suçundan sorumludur.


OLAY 8. Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü Motorize Ekipler Amirliği’nde görevli polis memuru Sezgin ve ekip arkadaşı Ahmet, Yunus ekibi (motorize) olarak görevli oldukları sırada, caddede ilerleyen ve durumundan şüphelendikleri motosiklete dur ikazı yapmışlar, motosiklet durmuş ve motosiklette arkada oturan Cengiz motosikletten inmiş ve fakat motosikletteki diğer kişi olan motosiklet sürücüsü Halit tekrar motosikleti harekete geçirmiş ve kaçmaya başlamıştır. Polis memurları Sezgin ve Ahmet kaçan Halit’i takibe başlamışlar, motosikletin durmayıp kaçmaya devam etmesi üzerine, Antalya ili Yeşildere Mahallesi 1173. Sokak üzerinde, gündüz sayılan zaman dilimi içerisinde, saat 15.00 sıralarında, polis memuru Sezgin hareket halinde iken, kaçmakta olan Halit’i durdurmak için, Halit’in gittiği istikamete doğru iki el ateş etmiş ve kurşunlardan birisi Halit’e isabet ederek ölümüne neden olmuştur. Buna göre, Sezgin’in eyleminde bir hukuka uygunluk nedeni bulunup bulunmadığını ve ceza sorumluluğunu tartışınız. (Yar. 1. CD. E. 2010/2565)

Kolluk görevlisinin takibi görevin ifası olmakla birlikte, kaçan kimsenin arkasından ateş etmesi bakımından görevin ifası söz konusu değildir. Kaçan kişinin başka surette yakalanması mümkün olduğu için, silahla hedef gözetmeksizin dahi ateş etmesi hukuka uygun değildir. Ancak polis memurunun doğrudan motosiklette bulunan sürücüyü hedef aldığına ilişkin bir kesin kanaate de ulaşılamaz. Bu nedenle görevin ifasında sınır kasten aşılmış ve öldürme kastın da söz edilemeyeceği için fail polis memurunun yaralama kastıyla hareket ettiği kabul edilir. Fail kasten yaralama sonucu ölüme neden olma (neticesi sebebiyle ağırlaşmış suç, olası kast+taksir kombinasyonu) suçundan sorumludur.


OLAY 9. 19 yaşındaki Ercan, henüz 15 yaşını tamamlamamış olan Cemile’yi “anne babasının haberi olmaksızın” rızası ile kaçırmış ve arkadaşın ait bir evde yine Cemile’nin rızası ile onunla cinsel ilişkiye girmiştir. Buna göre, Ercan’ın ceza sorumluluğunun bulunup bulunmadığını, “hukuka uygunluk sebeplerini de dikkate alarak” tartışınız. (Yar. 5. CD. K. 2010/5926)

Mağdur 15 yaşını tamamlamadığı için, gösterdiği rıza geçersizdir. Bu nedenle, hem kişi hürriyetinden yoksun kılma hem de cinsel ilişki bakımından gösterilen rıza geçerli olmadığı için fail, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve cinsel istismar suçlarından sorumludur.


OLAY 10: Niğde İli Hacıabdullah Kasabası’nda ikamet eden Necmi, Necip ve Satılmış Niğde Valiliği’ne bir dilekçe vererek, Hacıabdullah Belediye Başkanı A.’nın, "Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan öğrenci taşıma ihalesine siyasi nedenlerle fesat karıştırıldığının köyde dedikodu olarak söylendiğini..." belirterek olayın soruşturulmasını talep etmiştir. Yapılan soruşturma ve kovuşturma neticesinde de Belediye Başkanı A, beraat etmiştir. Buna göre, Necmi, Necip ve Satılmış’ın eyleminin iftira suçunu (TCK m. 267) oluşturup oluşturmadığını ve olayda bir hukuka uygunluk sebebi bulunup bulunmadığını tartışınız. (Yar. 4. CD. K. 2011/12045)

Necmi, Necip ve Satılmış’ın, “köydeki bir dedikoduyu” Valiliğe bildirmesi bakımından “ihbar” söz konusudur. Doğrudan, suç isnadında bulunmadıkları ve sadece dedikodunun bildirilmesi ihbar olup; bu yönüyle hakkın kullanılması söz konusudur. İftira suçunun oluştuğu söylenemez.

Add document to your blog or website

Similar:

ERÜ hukuk fakültesi ceza hukuku genel hüKÜmler I dersi iconERÜ hukuk fakültesi ceza hukuku genel hüKÜmler-i dersi pratiK Çalişma 4

ERÜ hukuk fakültesi ceza hukuku genel hüKÜmler I dersi iconİstanbul üNİversitesi hukuk faküLtesi ceza hukuku genel hüKÜmler dersi ara sinav cevap anahtari

ERÜ hukuk fakültesi ceza hukuku genel hüKÜmler I dersi iconSDÜ hukuk fakültesi ceza hukuku genel hüKÜmler pratiK Çalişma (Hata)

ERÜ hukuk fakültesi ceza hukuku genel hüKÜmler I dersi iconSDÜ hukuk fakültesi ceza hukuku genel hüKÜmler pratiK Çalişma II (Karar Değerlendirmesi)

ERÜ hukuk fakültesi ceza hukuku genel hüKÜmler I dersi iconBAŞkent üNİversitesi hukuk faküLtesi ceza hukuku genel hüKÜmler yariyil sonu sinavi

ERÜ hukuk fakültesi ceza hukuku genel hüKÜmler I dersi iconİstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Genel Hükümler Final Sınavı Soruları

ERÜ hukuk fakültesi ceza hukuku genel hüKÜmler I dersi iconBAŞkent üNİversitesi hukuk faküLtesi ceza hukuku genel hüKÜmler güz yariyili ara sinavi

ERÜ hukuk fakültesi ceza hukuku genel hüKÜmler I dersi iconBAŞkent üNİversitesi hukuk faküLtesi ceza hukuku genel hüKÜmler güz yariyili final sinavi

ERÜ hukuk fakültesi ceza hukuku genel hüKÜmler I dersi iconBAŞkent üNİversitesi hukuk faküLtesi ceza hukuku özel hüKÜmler ara sinavi

ERÜ hukuk fakültesi ceza hukuku genel hüKÜmler I dersi iconBAŞkent üNİversitesi hukuk faküLtesi ceza hukuku özel hüKÜmler bahar yariyili ara sinavi

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©trdocs.org 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page