Mustafa Necatüddin el Erzurumi (hattat hoca)

Reklamlari:Indir 15.72 Kb.
TitleMustafa Necatüddin el Erzurumi (hattat hoca)
Date conversion15.03.2013
Size15.72 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://eskieserler.net/dosyalar/hatta hoca.doc

Yazar Ad-Soyad

:

Mustafa Necatüddin el Erzurumi - (hattat hoca)

Doğum Yeri - Yılı Ölüm Yeri - Yılı

:

Erzurum /merkez serçeşme köyü/1912-13 yılları - Medine/1991

Mezhibe (İtikadı-Ameli-Ahlakı)

:

Ehli Sünnet / Hanefi

Tabakası

:

20.yy

Hocaları

:

Erzurum müftüsü Muhammed sadık solakbay ,alvarlı Muhammed Lütfi efe, maksut hoca

Öğrencileri

:

Muhammed celal kırkıncı, resul tosun , galip yavuz , ömer Faruk yavuz, muhittin Hamdi yıldırım , Abdullah öztürk , abdulkadir postallı , Süleyman koçak , Önder nar , sami şahinEserleri ;

1 imam tahavinin ,şerhu maanil asar ı 333 bant ; Hanefi fıkhında el lübab fi şerhil kitab isimli eserin şerhi 100 bant ; tahaviye akaidi 10 bant ; (Önder nar tarafından yayına hazırlandı ; menasikul hac Türkçe hac rehberi küçük risaleler ve cep ilmihalleri ;Hattatlar bahçesi ; Hattalar fihristi ; sülüs yazı rehberi; nesih yazısı rehberi
Hakkındaki Bilgi Kaynakları ;

erzurumdan medineye mustafa necati dumlu bir nefes , mihr ali süleyman medine bilal habeşi camii müezzini , merkür yayınları ist.2004
Hayat Hikayesi ;

Mustafa necatüddin el erzurumi hattat hoca

1912-13 yıllarında Erzurum merkez serçeşme köyünde doğmuştur.
Üç kardeştirler 1
İlk eğitimini dedesinden almıştır. 2 Sonra Erzurum ilim muhitinde İslami ilimler eğitimini tamamlamıştır.
Hocaları arasında Erzurum müftüsü Muhammed sadık solakbay , alvarlı Muhammed Lütfi efe hoca ve maksut hoca vardır.
Yeteneğini fark eden bir hattatın teşvikiyle Hat dersleri de almış , hattatlar ve teracimleri konusunda bir hayli birikim sahibi olmuştur. 3
Erzurumdaki eğitimini tamamlayıp akranlarının arasında ön plana çıktıktan sonra önce istanbula gidip tefsir okumak istemiş ama ailevi sebeplerle bu isteğini yerine getirmeye muvaffak olamamıştır.
İlim tahsilinden sonra bir müddet Erzurum noterliğinde ve Erzurum müftülüğünde çalışmıştır.
1947 de Oltulu hacı süleymanla birlikte ilk hicaz yolculuğunu gerçekleştirmiştir.
Aynı yıl bir ara Gaziantep/merkez devehöyük köyünde bir müddet imam hatiplik yapmıştır.
1948 yılında suriyenin kamışlı vilayetine intikal etmiş ilin önde gelen ulemasınca kendisine pasaport temin edilip lazkiye limanı üzerinden hicaz a yolcu edilmiştir.
Önce mekkeye yerleşmiştir
.1948 yılında haccını yaptıktan sonra annesi ve kardeşini yanına almaya karar verir.
1950 yılında onlarda mekkeye gelirler.
Hanefi fıkhındaki liyakati anlaşılınca kendisine felah medresesinde hocalık teklif edildi. 1951 yılından medineye intikaline kadar bu medresede Hanefi fıkhı Arapça ve hat dersleri verdi.
Medineye intikal etti. Ve hayatının sonuna kadar burada ikamet etti .
Babul mecidi deki kitap kırtasiye tarzındaki dükkanının arkasındaki yaklaşık 70 mektekarelik özel kütüphanesinde akşam yatsı namazları arası dersler verdi.
Medine de vefat etme şerefini kaybetmemek için son yıllarında medineden hiç ayrılmadı.
Erzurumlular adına medinede Erzurumlular ribatı diye anılan bir misafirhane yaptırmıştır. 4
İlmi yöneliş itibarıyla aliyyul kari çizgisine yakın bir itikadi anlayışa sahiptir.
ibn teymiyye ve aşırılıklarına zahid el kevseri gibi baktığından zaman zaman ağır baskılara maruz kaldı. 5
iyi bir Hanefi fakihi olması sebebiyle de zaman zaman fetvalarıyla da dikkat çekti. Medine gibi bütün İslam aleminin önde gelenlerinin buluştuğu bir yerde bulunması sebebiyle gerek türkiyeden gerekse diğer İslam ülkelerinden gelen ilim adamlarıyla sık sık fikir teatisinde bulunma imkanına sahipti.
türkiyenin önde gelen dini cemaat liderlerinin telefonla ya da bizzat gelerek onunla önemli meselelerde istişare ettikleri sık rastlanılan bir durumdu.
hocaefendinin ramazanoğlu mahmud sami efendinin öğrencilerini kendisine emanet etme teklifini takat getiremem diye mazeret beyan edip kabul etmemesi tasavvufla ilişkisinin ne düzeyde olduğunu gösterse gerektir.
Vefatı
1991 h.1412 de Medine de vefat etti. Cennetül bakiy kabristanına defnedildi.

İrtibat içinde olduğu çok sayıda ilim adamı vardır . imam zahid el kevseri , şeyh Muhammed Arabi , Muhammed sadık solakzade (solakbay) Erzurum müftüsü ve hocası , Muhammed nur seyf b. Halil ; şeyh abdulaziz uyunussu’d Humus ulemasından ; Şeyh İbrahim hotani , Türkistan ulemasından Medine de mücavirdi. ; Şeyh inayetullah el medeni eğinli hafız efendi, arif hkmet kütüphanesi müdürü Şeyh allame bedru l alem el hindi ; hacı Beşir hoca diyanbakırlı, ali ulöi kurucu , seyyid hasan arvasi van müftüsü, ali rıza kaşıkçı hoca, şeyh mahmud terazi buhara ulemasından, şehy ömer berri , şeyh mahmud es seyyid, Amasyalı muftafa hoca, şeyh Muhammed sami ramazanoğlu , Abdullah tuzcu Şanlıurfalı hafız Abdullah efendi elezoğlı , ve hafız Mustafa albayraklı , şeyh Muhammed Zekeriya efendi , kura Muhammed sıdık Hüseyin el meymeni , şeyh ubeydullah Muhammed emin kürdi, şeyh abdurrahim el ensari , hattat Abdullah rıza kaşıkçı, şeyh Bedrettin siiirt tillo ulemasından,allame burhan mücahidi tillo ulemasndan , şeyh muzaffer aydın tillo ulemasından şeyh Abbas el kari buhara ulemasından , m. Fethullah gülen hoca
Bunlardan bazılarıdır.

Çocukları İbrahim Zahid, Zübeyde , Muhammed , Zeynep , Yusuf , İsmail , abdurrahim , abdulkerim , abdulaziz , Zehra , Abdullah,
Dipnotlar ;

1 en büyükleri ablasıdır , küçük kardeşinin ismi hüsnü efendidir ve medinede mücavirdir. Salih bir insandır. Dedeleriyle ilgili bilgiler şöyledir. serçe dede , dağ Muhammed, İbrahim paşa , Mustafa paşa , Ahmet dumlu(dedesi ), Abdullah(babası). 2 dedesi Ahmet dumlu şerçeşme köyünün imamlığı yapmıştır. 3 Bu çerçevede hattatlar fihristi isimli bir eser oluşturmuştu. Reisul hattatin Erzurumlu hasan çelebi ve Ahmet ziya kurucu nun eserlerinin yanı sıra hattat ahmed Tevfik , hattat hamid el amidi,, hattat Mustafa halim gibi hattatların da eserlerinin bulunduğu zengin bir koleksiyona sahipti. 4 200 kişiyi misafir edebilecek kapasitedeki bu misafirhane çocukları tarafından modernize edilmiştir 5 Aşırı selefilerin arkasında namaz kılmanın caiz olmadığı görüşündeydi.ve kılınan namazın da iade edilmesi gerektiğini düşünüyordu . kraliyet ailesine yakınlığı olan bazı hatırlı kişilerin araya girmesi sayesinde muhalifleri onun hicazdan sürülmesi konusunda başarısız oldular.

 
Add document to your blog or website
Reklamlari:

Similar:

Mustafa Necatüddin el Erzurumi (hattat hoca) iconKÖlelik hatice SÖylemez danişman hoca: prof. Dr. Mustafa çETİn varlik istanbul, mart 2005 İÇİndekiler

Mustafa Necatüddin el Erzurumi (hattat hoca) iconHoca ormana gitmiş. Oturmuş bir dalın üstüne, başlamış kesmeye. Aşağıdan geçen bir yolcu Hoca'ya seslenmiş:- be adam! İnsan oturduğu dalı keser mi ? Şimdi

Mustafa Necatüddin el Erzurumi (hattat hoca) iconBir gece Nasrettin Hoca’yı uyku tutmamış. Kalkıp sokağa çıkmış. Gece yarısı Hoca’nın dolaştığını gören bekçi sormuş

Mustafa Necatüddin el Erzurumi (hattat hoca) iconOsman bedreddin erzurumi’Nİn hayati, Şahsiyeti ve fiKİrleri

Mustafa Necatüddin el Erzurumi (hattat hoca) iconSİvas’ta hat sanati cafer Kelkit Hattat

Mustafa Necatüddin el Erzurumi (hattat hoca) iconOsman Bedreddin-i Erzurumî’nin Nüzhet Dede ile Mektuplaşmaları Şener Demirel

Mustafa Necatüddin el Erzurumi (hattat hoca) iconHattat mehmet vasfî efendi’NİN “ḤÜsn-ü ĦAT” RİSÂlesi ve diL İncelemesi

Mustafa Necatüddin el Erzurumi (hattat hoca) iconOsmanlılar zamanında on sekizinci asırda yetişen, hekim, hattat ve astronomi alimlerinden. Kambur Vesim Efendi ve Derviş Abbas Tabib isimleriyle de bilinen

Mustafa Necatüddin el Erzurumi (hattat hoca) icon24 ÜNİversitemiZ ÖĞretiM Üyesi prof. Dr. M. Mustafa yildirim’in mustafa kemal üNİversitesi’nde görevlendiRİlmesi

Mustafa Necatüddin el Erzurumi (hattat hoca) iconHoca Ali Rıza Bey

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©trdocs.org 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page