7. Siniflar “Kİtap okuma etkiNLİĞİ” sinav sorulari 1 Benim Küçük Dostlarım adlı eserin yazarı kimdir?

Reklamlari:Indir 28 Kb.
Title7. Siniflar “Kİtap okuma etkiNLİĞİ” sinav sorulari 1 Benim Küçük Dostlarım adlı eserin yazarı kimdir?
Date conversion14.03.2013
Size28 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.dersturkce.com/medya/kitap_soru.doc

Adı-Soyadı:

Sınıf-No. :

7. SINIFLAR “KİTAP OKUMA ETKİNLİĞİ” SINAV SORULARI
1) Benim Küçük Dostlarım adlı eserin yazarı kimdir?

a) Halide Nusret Zorlutuna

b) Halide Edip Adıvar

c) Orhan Kemal

d) Reşat Nuri Güntekin

2) Yazar “Benim Küçük Dostlarım” diyerek kimlerden bahsetmektedir?

a) Öğrencilerinden

b) Oyuncaklarından

c) Çiçeklerinden

d) Kitaplarından

3) Yazarın “İlk küçük dostum” diye bahsettiği kimdir?

a) Mefharet b)Nadide

c) Zeyno d) Selim

4) Benim Küçük Dostlarım adlı eserin yazarı, eserde Nadide ile nerede tanışmıştır?

a) Sınıfta b) Okul bahçesinde

c) Hastanede d) Kütüphanede

5) Benim Küçük Dostlarım adlı eserde yazarın, “Bir Yanlışlık” başlığıyla ifade ettiği sınıf tavanında gördüğü yansımanın neye ait olduğu anlaşılmıştır?

a) Zekai’nin aynası

b) Muzaffer’in saati

c) Yazarın kendi kolyesi

d) Hacelağa’nın camdan simit kutusu

6) Yazarın “Beni Çileden Çıkaran” başlığıyla ifade ettiği olay neydi?

a) Öğrencilerinden Neriman’ın yalan söylemesi

b) Öğrencilerinden “C” koduyla bahsettiği kişinin hasta numarası yapması

c) Masasına her gün kimin bıraktığı belli olmayan çiçeklerin konması

d) Zekai’nin işlemediği suçu üstlenmesi


7) Gümüş Kanat’ta Kemal, babasının çalışamaması nedeniyle ne yapmaya karar vermiştir?

a) Bir iş bulup çalışacaktır.

b) Evde babasına bakacaktır.

c) Okuluna devam edecektir.

d) Annesine bir iş arayacaktır.


8)Celil Usta’nın başına gelen olayla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

a) Matbaadaki mücellit bıçağında parmağını kaybetmiştir.

b) Matbaadaki kimyasal bir madde yüzünü yakmıştır

c) Matbaaya giderken düşüp kolunu kırmıştır

d) Matbaada ayak parmağına demir düşmüştür.


9)Kemal, Ay’da kalan ve bir daha dönmeyecek olan Mösyö Kavar’ın hatırasını her zaman anmak için aşağıdakilerden hangisini yapmıştır?

a) Odasına uzay resimlerinin yanı sıra büyükçe bir ay resmi astı.

b) Astronot olmaya ve bu yönde araştırmalar yapmaya söz verdi.

c) Mösyö Kavar’ın yarım kalan son sözünü kendisine ad olarak verdi.

d) Mösyö Kavar’ın bir eşyasını hatıra için ailesinden aldı.


10)"Halime Kaptan" kitabının yazarı kimdir?
a) Rıfat Ilgaz b) Cevat Küçük

c) Serdar Özkan d) Polat Alemdar


11)Halime Kaptan romanının konusu nedir?

a) Halime adlı işçinin zorlu yaşam öyküsü

b) Halime Kaptan adlı öğretmenin öyküsü

c) Kurtuluş Savaşında cepheye cephane taşıyan cesur kadının öyküsü

d) Çocukları evlatlık verilen bir annenin hüzünlü hikayesi


12)Karşısına çıkan gemiyle mücadele edebilmek için Halime Kaptan ne yapar?

a)Ölü numarası yapar

b) Onlara katılır

c) Kaçıp gider

d) Kılık değiştirir


13)Kayıp Gül'ün başkahramanı kimdir?

a) Dalia b) Ailla c) Diana d) Daivit


14) Kayıp Gül’ün hikayesi hangi ülkelerde geçiyor?

a) Amerika-Türkiye b)Almanya-Amerika

c) Belçika- Türkiye d)Türkiye-Almanya


15) Hangisi Kayıp Gül’ün kahramanlarından değildir?

a) Dilenci b) Ressam c) Mary d) Dilan


16) Kayıp Gül’de işlenen konu nedir?

a) Bir kızın annesinin isteği üzerine ikizini araması

b) Bir kızın şöhret olma yolunda maceraları

c) Bir kızın ilahi aşka yönelmesi

d) Bir ressamla kızın deniz yolculuğu serüveni


17) Kayıp Gül’de güllerle ilgilenen İstanbul’da yaşayan Kahramanı kimdir?

a) Zeynep Hanım b)Fatma Hanım

c) Ayşe Hanım d) Jesica Hanım


18) Kayıp Gül romanında baş kahramanın erkek arkadaşı kimdir?

a) dilenci b) ressam c)öğretmen d) bahçıvan


19) Küçük Şehzade de“Şehzade Yazı Yazıyor” başlıklı öyküde şehzadenin kâğıtları nereden gelmektedir?

a)Suriye b)Mısır c)Libya d)Tunus


20)“Şehzade Yazı Yazıyor” başlıklı öyküde şehzade, kâğıda güzel yazı ile ne yazacaktır?

a)Adını b)Babasının adını c)Besmele d)Fatiha


21-)“Şehzade Yazı Yazıyor” başlıklı öyküde, kapı nöbetçisinin hatlarının altına imzasını yazmayı hak etmesi neye bağlanmıştır?

a.)Dünyaca tanınmış hattat olmasına

b.)Kendisinin yazdıklarını beğenmesine

c.)Hocasının, onun yazısını beğenmesine d.)Ülke çapında şöhret olmasına


22) Küçük Şehzade de “Kırk Bin Kapılı Hazine” başlıklı öyküde Şehzade Süleyman rüyasında ne görür?

a)At b)Koyun c)Çoban köpeği d)Tilki


23) Küçük Şehzade de “Padişah ile Bir Veli” başlıklı öyküde padişahın yakasını hiç bırakmayan düşmanı kimdir?

a)Şeytan b)Nefis

c)Yan ülkenin kralı d)Kardeşi


24)“Padişah ile Bir Veli” başlıklı öyküde padişaha adı söylenen bilgin kimdir?

a)Abdulcelil b.)Abdurrahim

c.)Abdulkadir d.)Abdurrahman


25)“Padişah ile Bir Veli” başlıklı öyküde, bilgin kaç yaşında ölmüş olmayı dilemektedir?

a.)Altmış iki b.)Altmış üç c.)Altmış dört d.)Altmış beş


26)“Padişah ile Bir Veli” başlıklı öyküde, bilgin padişahın getirdikleriyle ne yapar?

a.)Yeni bir ev alır b.)Camiye bağış yapar

c.)Okul kurar. d.)Vakıf kurar.


27) Küçük Şehzade deFitnecinin Çabuk Gelir Kötü Sonu” başlıklı öyküde geçen Yahudi’nin adı nedir?

a.)David b.)İzak c.)Thedor d.)Yanis


28)“Fitnecinin Çabuk Gelir Kötü Sonu” başlıklı öyküde Yahudi’nin fitnesi nedir?

a.)Ülkeye düşmanlar saldıracak, diye yalan haber uydurmak.

b.)Küçük şehzade sizi tahttan indirip yerinize geçmek istiyor, diye yalan haber uydurmak

c.)Karısının onu aldattığını söyleyerek padişahın aklını karıştırmak

d.)Bilgin Abdulkadir’in tahtta gözü olduğu yalanını uydurmak.


29)“Fitnecinin Çabuk Gelir Kötü Sonu” başlıklı öyküde Yahudi’ye ne oluyor?

a.)Başı kesilerek öldürülüyor.

b.)Sürgüne yollanıyor.

c.)Affediliyor ve başvezir olarak kalıyor.

d.)Küçük Şehzade’ye lala oluyor.


30) Beyaz Diş’in ilk sahibi kimdir?

a) Kishe b) Gri Kunduz c) Luis d) Jack


31) Beyaz Diş’i köpeklerle dövüştüren sahibi kimdir?

a) Scott b)Mat c) Güzel Simith d) Luis


32) Beyaz Diş ‘in anne babası kimdir?

a) Kishe - Tek Göz b) Kishe - Lip lip

c)Hayi - Tayi d) Lip Lip - Başkurt


33) “Beyaz Diş’in en son sahibidir. Beyaz Diş ondan sevginin ve koşulsuz itaatin ne olduğunu öğrenmiştir.” Bu kişi kimdir?

a) Scott b)Matt c) Güzel Simith d) Luis


34) Halime Kaptan nerelidir?

a) Tosya b) İstanbul c) Hopa d) Cide


35) Halime Kaptan’ın kayınpederi kimdir?

a) Dursun Reis b) Temel Reis c) Piri Reis d) Rafet Bey


36) Halime Kaptan’ı esir alan Harun Reis kimdi?

a) Korsan b)Ajan c) Osmanlı zabiti d) Bekçi


37) Asker kaçağı olup dağda saklanan ve kadınların namusuna göz diken kimdir?

a) Reşit b) Halit c) Sabri d)Ali

38) Hayattaki zorluklara karşı ne olursa olsun elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerektiğini ayrıca doğadaki her canlının vahşi bile olsa sevgiye muhtaç olduğunu aşılayan kitap hangisidir?

a) Gümüş Kanat b) Beyaz Diş

c) Halime Kaptan d) Kayıp Gül


“Bugüne kadar 29 dile çevrildi, 40'tan fazla ülkede basıldı. Kanada'dan Japonya'ya, Brezilya'dan Endonezya'ya, dünyanın dört bir yanında okurların büyük ilgi ve beğenisini kazanan kitap, birçok ülkede haftalarca bestseller listelerinde yer aldı.”

39) Yukarıdaki bilgiler hangi kitaba aittir?

a)Küçük Şehzade b) Benim Küçük Dostlarım

c)Kayıp Gül d) Gümüş Kanat


40) Aşağıdaki yazar - eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

a) Gümüş Kanat : Cahit Küçük

b) Küçük Şehzade :Cahit Zarifoğlu

c) Beyaz Diş : Jack London

d) Kayıp Gül : H.Nusret Zorlutuna

Add document to your blog or website
Reklamlari:

Similar:

7. Siniflar “Kİtap okuma etkiNLİĞİ” sinav sorulari 1 Benim Küçük Dostlarım adlı eserin yazarı kimdir? iconBenim küÇÜk dostlarim

7. Siniflar “Kİtap okuma etkiNLİĞİ” sinav sorulari 1 Benim Küçük Dostlarım adlı eserin yazarı kimdir? icon9. siniflar “Sİmyaci adli kitabin sinav sorulari

7. Siniflar “Kİtap okuma etkiNLİĞİ” sinav sorulari 1 Benim Küçük Dostlarım adlı eserin yazarı kimdir? iconKİtap inceleme ve tanitma eserin adi : Sİmyaci yazari

7. Siniflar “Kİtap okuma etkiNLİĞİ” sinav sorulari 1 Benim Küçük Dostlarım adlı eserin yazarı kimdir? icon2011-2012 EĞİTİM-ÖĞretim yili karliova lisesi Kİtap okuma yarişmasi sinav sorulari

7. Siniflar “Kİtap okuma etkiNLİĞİ” sinav sorulari 1 Benim Küçük Dostlarım adlı eserin yazarı kimdir? iconÖzel kardelen koleji okunacak kitap listeleri siniflar kitap okuma listesi

7. Siniflar “Kİtap okuma etkiNLİĞİ” sinav sorulari 1 Benim Küçük Dostlarım adlı eserin yazarı kimdir? iconBenim Jenerasyonum tiyatroyu Devlet Tiyatrolarında öğrendi. İlk olarak Ankara’da Küçük Tiyatro’da KÜÇÜk karabalik adlı oyunu izlemiş ve büyülenmiştim. O

7. Siniflar “Kİtap okuma etkiNLİĞİ” sinav sorulari 1 Benim Küçük Dostlarım adlı eserin yazarı kimdir? icon81 İlde kitap okuma etkiNLİĞİ basin bülteni (26 mart 2012)

7. Siniflar “Kİtap okuma etkiNLİĞİ” sinav sorulari 1 Benim Küçük Dostlarım adlı eserin yazarı kimdir? iconMarmara okuyor adli kitap okuma yarişmasi şartnamesi

7. Siniflar “Kİtap okuma etkiNLİĞİ” sinav sorulari 1 Benim Küçük Dostlarım adlı eserin yazarı kimdir? icon7. sınıflar sınav soruları ve cevapları

7. Siniflar “Kİtap okuma etkiNLİĞİ” sinav sorulari 1 Benim Küçük Dostlarım adlı eserin yazarı kimdir? icon5. siniflar dönem yazili sinav sorulari

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©trdocs.org 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page