Hz peygamberin hayati ile iLGİLİ sorular

Reklamlari:Indir 123.36 Kb.
TitleHz peygamberin hayati ile iLGİLİ sorular
Page3/6
Date conversion12.03.2013
Size123.36 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.gulnarihl.k12.tr/FileUpload/op237849/File/soru-cevap_peygamber.doc
1   2   3   4   5   6

HAYBERİN FETHİ
S-1 Hayber ne zaman fethedildi?
*Hicretin altıncı yılında, miladi 628’de.
S-2 Peygamberimiz hangi savaşta “Ya Rab!Biz senden bu ülkenin , bu ülke ahalisinin, bu ülkedeki her şeyin iyiliğini isteriz. Onun halkının ve içindeki her şeyin şerrinden sana sığınırız”duasını ne zaman yapmıştır. *Hayberin fethinde.

S-3 Hayberin fethinde en büyük yaralılığı kim gösterdi?
*Hz Ali ( Hayber fatihi unvanını aldı)
S-4 Hangi savaşta Yahudiler topraklarında kalıp, ürünlerinin yarısını Müslümanlara vermeyi teklif ettiler?


Hayberin fethi
S-5 Hz peygamber Hayber Yahudileri ile anlaşmak için kimi gönderdi?
*Abdullah Bin Revaha.
S-6 Hayber Yahudileri kimlerle anlaştılar?
* Gatafan Arapları ile.
S-7 Peygamberimiz hangi fetih sırasında Müslümanlar yüksek sesle tekbir getirdiklerinde”Yavaş söyleyiniz.Siz uzak ve sağır bir varlığa hitap etmiyorsunuz.Allah size çok yakındır” buyuruyordu?
*Hayberin fethi.
S-8 Hangi Yahudi topluluğunun Peygamberimizi zehirlemeğe kalkıştığı rivayet edilir?
*Hayber Yahudileri.
S-9 Hangi savaşta Müslüman kadınlar seyyar hastane vazifesi görmüşlerdir?
*Hayberin Fethi
KABEYİ ZİYARET
S- 1 Kabe’yi ziyaret ne zaman gerçekleşti?
*Hicretin 7 yılı. Miladi 629.
S-2 Kabe’yi ziyaret esnasında kim Müslüman oldu?
*Halid bin Velid
*Amr Bin As
S-3 Mute harbindeki askeri maharetinden dolayı Hz Peygamber Halid Bin Velid’e ne unvanı vermiştir?
*Seyfullah= Allah’ın kılıcı

MUTE SAVAŞI


S-1 Rumlarla yapılan ilk savaş hangisidir?
*Mute savaşı.
S-2 Mute savaşının komutanı kimdi?
*Haris Oğlu Zeyd.
S-3 Peygamberimizin, sırası ile Mute savaşında komutan tayin ettikleri kimlerdi?
* Haris Oğlu Zeyd.
*Cafer Tayyar.
*Abdullah İbni Revaha.
S-4 Peygamberimiz hangi savaş öncesinde “Kadınları, çocukları ve köleleri, sakın öldürmeyin, evleri yakıp harap etmeyin; ağaçları kesip tahribatta bulunmayın.”demiştir?
*Mute savaşı.
S-5 Mute savaşında sağ eli kesilince sancağı sol eline alan, o da kopunca sancağa sarılıp düşürmeyen, bu halde şehit düşen ve Peygamberimizin, kesilen kollarına bedel iki kanat verildiğini ve böylece meleklerle uçtuğunu söylediği komutan kimdi?
* CaferTayyar.
S-6 Mute savaşında Cafer Tayyar’n şehit edilmesinden sonra kim komutan oldu?
* Halid Bin Velid.
S-7 Hz Peygamber hangi Müslüman’ın şehit edilmesi üzerine, Şehit müslümanın ailesine yemek götürmeleri için kendi ailesine tembih etti ve bu gelenek günümüze kadar geldi?
*Cafer Tayyar.
S-8 Mute savaşında ilk şehit kimdi?
* Haris oğlu Zeyd
S-9 Hz Peygamberin, kızını gördüğünde gözyaşlarını tutamadığı, bunun üzerine O şehidin kızının –O ne ya Resulallah, sende mi ağlıyorsun? deyince –Bu, dostun dost için göz yaşı dökmesidir dediği sahabi kimdir?
* Haris oğlu Zeyd


MEKKE’NİN FETHİ

S-1 Mekke ne zaman fethedildi?
*Hicretin 8 yılı, Ramazan ayı 8 Ocak 630.)
S-2 Peygamberimiz hangi fetih esnasında “kesinlikle kan dökmeyin, silahlı çatışmaya girmeyin” demiştir?
*Mekke’nin fethi.
S-3 Peygamberimiz Hz Abbas’ın ricası üzerine kimin evine girilirse emniyette olunacağını bildirdi?
* Ebu Süfyan.
S-4 Peygamberimiz Mekke’nin fethinde kimlerin emniyette olacağını belirtiyordu?
*Ebu Süfya’nın evine giren.
*Kendi evine kapanan.
*Mescid-i Haram’a giren.
S-5 Mekkeliler kimin Müslüman olması ve müşrikleri ikna etmesiyle teslim oldular?
* Ebu Süfyan.
S-6 Peygamberimiz Mekke’nin fethi esnasında bir hutbe okudu. Bu hutbeye ne denir?
*Fetih Hutbesi.
S-7 Peygamberimiz Mekke’nin fethi esnasında hangi surenin ayetlerini okudu?
*Hucurat 13’üncü ayet.
S-8 Peygamberimiz Mekke’nin fethi esnasında Kureyşlilere: “Ey Kureyş topluluğu! Hakkınızda ne yapacağımı sanıyorsunuz” ? diye sorduğunda Kureyşliler ne dedi?
*Sen, kerim ve civanmert bir kardeşsin”, dediler.
S-9 Mekke’nin fethinde Hz Muhammed müşriklere nasıl davrandı?
*Onları serbest bıraktı.( Hz Muhammed müşriklere: “Bugün sizi kınamak yok, hepiniz serbestsiniz”dedi ( Genel af ilan etti)
S-10 Mekke’nin fethinde hangi sahabi Kabe’nin damına çıkarak ezan okumuştur?
*Bilal-i Habeşi
S-11 Mekke’nin fethi esnasında “Allah’a ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, yalan ve iftiradan kaçınmak, Çocuklarını öldürmemek hak olan her şeyde Hz Peygambere itaat etmek, darlık ve varlık anında Peygambere sadık kalmak konusunda ” kimler söz verdiler?
*Kadınlar.
S-12 Bu kadılar içinde kimler vardı?
*Hz Ali’nin kardeşi Ümmü Hani, Halid’in kardeşi, Fahite.
S-13 Peygamberimiz kim için.........gözüme görünmesin,sevgili amcamı hatırlayınca içim parçalanıyor demiştir?
*Vahşi.
HUNEYN VE EVTAS SAVAŞI
S-1 Huneyn ve Evtas savaşında müşriklerin başkanı kimdi?
*Malik Bin Avf
S-2 Hangi savaşa Müslümanlarla birlikte müşrikler de katılmışlardır?
*Huneyn ve Evtas Savaşı. ( 70 kadar Müşrik)
S-3 Huneyn ve Evtas savaşında hangi yeni Müslüman olmuş sahabe manalı gülümseyerek “Bu bozgunun denize kadar önü alınmaz demişti?
*Ebu Süfyan
S-4 Huneyn Evtas savaşından hangi surede bahsedilir?
*Tevbe suresi (25-28 ayetler)
S-5 Hangi savaşta Müslümanlar bol ganimet elde ettiler?
*Huneyn ve evtas Savaşı.
S-6 Hangi savaşta Selman-ı Farisi’nin tavsiyesi üzerine “mancınık” kullandılar?
*Taif Muhasarası.
S-7 Evtas harbinde, Hz peygamber kimi Müslüman olan Amr’ı öldürdüğü için lanete mahkum etti?
*Muhallim.
S-8 Müslümanların 1 ay kuşatmalarına rağmen alamadıkları kale hangisidir?
*Taif Kalesi
S-8 Huneyn de şiddetli düşman saldırılarına karşı cesaretle karşı koyan ve savaş alanında dimdik ayakta duran tek kahraman kimdi?
*Hz Muhammed.
S-9 Huneyn savaşında, bozgundan sonra Müslümanları derleyip toparlayan kimdi?
*Hz Muhammed
S-10 Hz Peygamberi metheden kasidesinden sonra, Peygamberimizin yanında bir şeyi olmadığı için hırkasını verdiği şair kimdi?
*Ka’b.
S-11 Ka’b, Hz Peygamberi öven kasidesinin bir bölümünde şöyle diyordu:
“Peygamber dünyayı aydınlatan bir şuledir.
Şirki kesip atmak için çekilmiş Allah kılıçlarından biridir.” Peygamberimizin yanında bir şeyi olmadığından O’na hırkasını hediye ettiği için bu kaside ne diye isimlendirilir?
* Kaside-i Bürde.


TEBÜK SAVAŞI

S-1 Tebük seferinde hangi iki büyük sahabe ordunun donanımı için büyük yardımda bulundular?
*Hz Osman ve Hz Ebu Bekir.
S-2 Kıtlık yüzünden güçlükle hazırlanan Tebük ordusuna ne denir?
*Ceyşü’l Usre
S-3 Hz Peygamberin tebük seferinde Suriye’ye gitmemesinin nedeni ne idi?
*Taun hastalığı.
S-4 Hangi savaşta düşman kalelerine kapanıp savaş yapmaktan kaçınması üzerine Müslümanlar savaş yapmaya gerek kalmaksızın geri döndüler?
*Tebük seferi
S-5 Münafıklar, kimin kışkırtması ile Mescid-i Dırar’ı yapmaya karar verdiler?
*Ebu Amir.
S-6 Peygamberimiz hangi seferden sonra Mescid-i Dırar’ı yıktırdı?
*Tebük seferi
HZ İBRAHİM’İN VEFATI
S-1 Peygamberimizin hangi çocuğu Medine’de doğmuştur?
*İbrahim
S-2 Peygamberimiz hangi çocuğunun ölümü üzerine “Göz yaşarır, kalp üzülür, Allah’ın rızasına uygun olandan başka söz söyleyemeyiz Ey……………….seni kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz demiştir?
*İbrahim
S-3 Peygamberimizin hangi kızları O’nun ölümünden önce vefat etmiştir?
*Zeynep, Rukkiye,Ümmügülsüm.
S-4 Peygamber efendimizin soyu hangi çocuğu ile devam etmiştir?
*Hz Fatıma
S-5 Peygamberimizin hangi çocuğunun öldüğü gün güneş tutuldu?
*İbrahim
HZ EBU BEKİR’İN HAC EMİRLİĞİ
S-1 Peygamberimiz, hicretin 9. yılında hac mevsimi gelince hacca gitmek için toplanan 300 kişilik topluluğa kimi hac emiri olarak görevlendirdi? Arkasından kimi gönderdi?
*Hz Ebu Bekir. Hz Ali’yi gönderdi. (Hz Ali Hac vazifesinin nasıl yapılacağını açıklayarak şunları tebliğ etti: *Puta tapanların hac etmesi ve Kabe’nin çıplak olarak tavaf edilmesi yasaklanmıştır.)
S-2 İslam tarihinde “ilk defa”, dini esaslara uygun olarak hac vazifesi hangi yıl gerçekleşmiştir?
*Hicretin 9. yılı miladi 631
VEDA HACCI
S-1 Veda haccı ne zaman olmuştur?
*Hicretin 10. yılı. 10 Şubat Miladi 632.
S-2 Peygamberimiz veda hutbesini nerede okumuştur?
*Arafat’ta.
S-3 Peygamberimizin yaptığı bu son hacca ne denir?
*Veda haccı.
S-4 Peygamberimiz Veda hutbesinde kaç kişiye hitap etti?
*100000 (Yüz bin)
S-5 Peygamberimiz veda hutbesini okuduktan sonra hangi surenin hangi ayeti nazil oldu?
*Mâide suresi. 3.Ayet
S-6 Mâide suresinin 3. ayeti ne anlama geliyordu?
*”Bugün sizin dininizi kemale erdirdim.Üzerinizdeki nimetimi tamamladım.Ve size din olarak İslam’ı seçtim.”
S-7 Mâide suresinin 3. ayetiyle Peygamberimiz neyi anladı?
*Ahiret yolculuğunun yaklaştığını, bundan sonra hac edemeyeceğini.
S-8 Veda hutbesinin en önemli özelliği nedir?
*Hukuk-ı Beşer Beyannamesi: İnsan hakları evrensel Beyannamesinden” çok önce insan haklarını koruyucu hükümler getirmesidir.
VEDA HUTBESİ
S-1 Peygamberimiz, Veda hutbesinde ashabına: “Dininizi size tebliğ etti mi ? dediğinde, Ashabın: “Evet tebliğ ettin” demesi üzerine şahadet parmağını göğe kaldırarak ne buyurdu?
*Şahid ol yâ Rab, Şahid ol yâ Rab ,Şahid ol yâ Rab.(Üç defa)
S-2 Peygamberimiz veda hutbesinde kimin ribasını (Faiz) kaldırdı?
*Hz Abbas.

HASTALIĞI

S-1 Peygamberimizin hastalanması üzerine kim cemaate imamlık yaptı?
*Hz Ebu Bekir ( 3 gün)
S-2 Peygamberimiz hastalandığında yanında ne kadar parası vardı?
*Yedi dirhem.
S-3 Peygamberimiz vefat ettiğinde yanında ne kadar parası vardı?
*Hiç parası yoktu.
S-4 Peygamberimiz ne zaman vefat etti?
*Hicretin 10. yılı 12 Rebiu’l Evvel pazartesi ( 8 haziran 632’de)
S-5 Peygamberimiz vefat edeceğini anladığında, öğle üzeri elini kaldırdı ve parmağını yukarı doğru dikerek ne dedi?
*Refik-i Âlaya (yüce dosta)
S-6 “Ey inananlar! Muhammed’e tapınan kimse bilsin ki gerçekten o ölmüştür. Allah’a kul olan ve ona ibadet eden kimse, bilsin ki Allah bakidir, asla ölmez” sözünü kim söylemiştir?
*Hz Ebu Bekir.
S-7 Hz Muhammed vefat ettiğinde hangi vakitti?
*Öğle üzeri
S-8 Hz Peygamberi kim yıkadı?
*Hz Ali.
S-9 Peygamberimiz ne zaman defnedildi?
*Salı günü akşam.
S-10 Peygamberimizin kabrine “tertemiz çiçekli bahçe, cennet bahçesi”anlamına gelen ne denir?
*Ravza-i Mutahhara.
S-11 Hz Peygamber nerede vefat etti ve nereye defnedildi?
*Hz Aişe’nin odasında vefat etti ve oraya defnedildi.
S-12 25 Hz Peygamber aile hayatında çok geçimli idi. Evinde boş durmazdı. Hz Hatice: -Ya Ebe’l Kasım, yorulma, deyince O’na:”Bu dünyada 4 şeyden hoşlanmam onlardan Allah’a sığınırım diyordu”.Bunlar nelerdi?
*Korkaklık, Cimrilik, Tembellik,Pislik.
S-13 Hz Peygambere bir gün bir bedevi gelir ve şöyle der: Ya Rasülellah: Siz küçükleri çok seviyorsunuz. Benim 10 torunum var, bir tanesini bile sevmem deyince Hz Peygamber ona ne demiştir?
*Senin kalbinde merhamet yoksa ben ne yapayım. “Merhamet etmeyen merhamet yüzü görmez.”

:

HZ PEYGAMBERİN HAYATI İLE İLGİLİ SORULAR GENEL
“Bismillâhirrahmânirrahîm”
Esirgeyen ve Bağışlayan Allah’ın adıyla başlarım”
“İSLAMİYETTEN ÖNCE ARABİSTAN”
S-1 Peygamberimiz “kureyş” kabilesinin hangi kolundandır?*Haşimioğulları.
S-2 Kabe’ye bakma vazifesi kimin sülalesine aitti?*Hz İsmail.
S-3 Hicabet, sikaye, rifade, nedve,liva, kıyade vazifelerinin hepsi bir şeref sayılırdı. Bu vazifeler kimin soyunda toplanmıştı?
*Hz Muhammed.
S-4 Kabe’de hacılara su dağıtmak ne diye isimlendirilir?*Sikaye.
S-5Kabe’de hacılara yiyecek dağıtmak ne diye isimlendirilir?*Rifade. S-6 Kabenin anahtarlarını elinde bulundurma görevine ne denir?*Hicabet.
S-7-Toplantılara başkanlık etmek görevine ne denir?*Nedve.
S-8 Savaş zamanında bayrağı taşıma görevine ne denir?*liva
S-9 Kumandanlık görevi ne diye isimlendiriliyordu?*Kıyade.
S-10 Daru’Nedve adlı derneği kim kurmuştu?*Kilâp oğlu kusay.
S-11 Hacıları sulama ve konuklayıp ağırlama işlerine Muttalip bakıyordu. O’nun ölümünden sonra bu görevi kim üstlendi?
*Abdulmuttalip
S-12 Mekke’ye düşman saldırınca kıymetli eşyayı zemzem kuyusuna atıp, üzerine de taş toprak dolduran mutat hangi kabiledendi?
*Cürhüm.
S-13 Zemzem kuyusunu Abdulmuttalip hangi oğluyla temizledi? *Haris.
S-14 Abdulmuttalib’in 13 oğlu vardı. Bunların en meşhurları hangileri idi?*Ebu Talip, Abdullah, Hamza, Abbas, Ebu Leheb.
S-15- Yemen valisi Ebrehe nerede bir tapınak inşa etmiştir?*San’a’da
S-16 Ebrehe Kabe’yi yıkmak için geldiğinde kim Kabe ve Mekke’nin yönetiminde kim bulunuyordu?*Abdulmuttalip
S-17 Fil vakası Hz Muhammedi’n doğumundan kaç gün önce gerçekleşti?50 gün önce
S-18 Kabenin yıkılması teşebbüsü hangi surede anlatılır?*Fil suresinde.
HZ MUHAMMED’İN DOĞUMU
S-1 Hz Peygamber ne zaman dünyaya geldi?
*Hz Peygamber 20 Nisan 571’de, Rebiülevvel ayının 12’inci gecesinde dünyaya geldi.
S-2 Hz Muhammed’in babası ne zaman vefat etti?*O’nun doğumundan iki ay önce.
S-3 Hz Muhammed doğduğunda neler oldu?*İran Kisrasının sarayında 14 sütun yıkıldı.
*Sava gölü kurudu *Mecusilerin 1000 yıldan beri yanan ateşleri söndü.
S-4 Muhammed ne anlama gelir?
*Yer ve gök ehli tarafından övülmüş. (Abdulmuttalip: Umarım ki O’nu gökte hak, yerde halk över)
S-5 Hz Muhammed’in babasının soyu kime dayanır?*Hz İbrahim
S-7 Hz Muhammed’in babası hangi kabilenin hangi kolundandır?*Kureyş kabilesinin haşimi oğulları kolundan.
S-8 Hz Muhammed’in annesi hangi kabilenin hangi kolundandır?* Kureyş kabilesinin Zühre oğullarından.
S-9 Halime kimdir?*Peygamberimizin süt annesidir.
S-10 Şeyma kimdir?*Peygamberimizin süt kardeşidir.
S-11 Peygamberimiz Halime’nin yanında ne kadar kaldı?* 5 yıl.
S-12 Hz Muhammed’in dadısının(hizmetçilerinin) adı nedir?*Ümmü Eymen
S-13 Abdulmuttalib’in asıl adı ne idi?*Şeybe.
S-14 Peygamberimizin annesi öldüğünde peygamberimiz kaç yaşında idi?*6 yaşında
S-15 Ebva köyünden, peygamberimizi kim Mekke’ye getirdi?*Ümmü Eymen
S-16 Peygamberimiz annesi ile birlikte Medine’den dönerken annesi nerede vefat etti?*Ebva’da
S-17 “Her yeni eskiyecek ve her şey yok olup gidecektir. Bende öleceğim, fakat buna gam yemem , çünkü temiz bir çocuk doğurdum, dünyaya bir büyük hayırlı varlık bırakıyorum.” Dedikten sonra kim vefat etmiştir?*Amine.


HZ MUHAMMED’İN GENÇLİĞİ

S-1 Peygamberimiz 6 yaşından 8 yaşına kadar kimin evinde kaldı?*Abdulmuttalip.
S-2 Abdulmuttalip hangi oğluna “sen zenginsin fakat kalbinde merhamet yok. Çocuk yetim yüreği zaten yaralı. Sen O’nu hoş tutamazsın. Senin kaba muamelenden incinir, üzülür.O’nu sana teslim edemem” demiştir. *Ebu Leheb.
S-3 Abdulmuttalip hangi oğluna “Sen bu işe layıksın, fakat ailen kalabalık” demiştir?*Hz Abbas.
S-4 Şam yakınlarındaki Busra kasabasında Peygamber efendimizin Peygamber olacağını haber veren papaz kimdi?* Bahira
S-5 Haram aylar hangileridir?*Muharrem ,Recep Zilkade, Zilhicce
S-6 Savaşılması yasak olan aylarda yapılan savaşlara ne denir?*Ficar savaşları.
S-7 Peygamberimiz Ficar savaşlarından hangisine katılmıştı?*4. Ficar savaşına. ( Dört yıl sürdü)
S-8 Peygamberimiz, Suriye’ye Hz Hatice’nin ticaret kervanına vekalet ederken yanında kim vardı?*Hz Hatice’nin kölesi “Meysere”
S-9 Peygamber efendimizin ve Meysere , Şam yakınlarındaki Busra kasabasına uğradıklarında Bahira’nın yerinde hangi papazı buldular?
*Nestura.
S-10 Hz Peygamber ile Hz Hatice’nin nikahını kim kıydı?*Varaka bin Nevfel.
S-11 Peygamberimiz güvenilir olmasından dolayı halk arasında ne diye isimlendirilirdi?*Muhammed’ül Emin

S-12 Araplar Hz Muhammed’i doğan ilk çocuğunun adına nispeten ne diye isimlendirirlerdi?*Ebu’l Kasım.
S-13 Peygamberimizin çocuklarını ismi nelerdir?Oğulları: Kasım , Abdullah=Hz Hatice, İbrahim=Mariye isimli cariyeden.
1   2   3   4   5   6

Reklamlari:

Similar:

Hz peygamberin hayati ile iLGİLİ sorular iconSiyer Ünite Ayetler: ÜNİte 5 hazreti peygamberin aile hayati ile iLGİLİ ayetler

Hz peygamberin hayati ile iLGİLİ sorular iconKizamik ile iLGİLİ sik sorulan sorular genel sorular

Hz peygamberin hayati ile iLGİLİ sorular iconYaban hayati koruma ve yaban hayati geliŞTİrme sahalari ile iLGİLİ YÖnetmeliK

Hz peygamberin hayati ile iLGİLİ sorular iconHayat biLGİSİ Çalişma kâĞidi konu: Atatürk’ün Hayatı sorular

Hz peygamberin hayati ile iLGİLİ sorular iconKötü ruhlarla ilgili sorular

Hz peygamberin hayati ile iLGİLİ sorular iconHZ. muhammedin s. A. V hayati ile iLGİLİ kavramlar

Hz peygamberin hayati ile iLGİLİ sorular iconPeygamber efendiMİZİN (S. A. V) Hayatiyla iLGİLİ sorular ve cevaplar

Hz peygamberin hayati ile iLGİLİ sorular iconAbdullâTİf b. Abdullah’in hayati ve mesnevî İle iLGİLİ Çalişmalari

Hz peygamberin hayati ile iLGİLİ sorular iconAntik yunan’da helen ve heleniSTİk dönemle iLGİLİ sorular

Hz peygamberin hayati ile iLGİLİ sorular iconBAĞil değerlendirme sistemi İle iLGİLİ Çok sik sorulan sorular soru

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©trdocs.org 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page