10. sinif tarih dersi notlari osmanli devleti’Nİn kuruluş devri

Reklamlari:Indir 0.5 Mb.
Title10. sinif tarih dersi notlari osmanli devleti’Nİn kuruluş devri
Page14/14
Date conversion12.03.2013
Size0.5 Mb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.zal.k12.tr/indir/tarih/10.Sinif_Tarih_Dersi_Notlari.doc
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

Dini Kurumlardaki Eğitim

Osmanlı Devleti’nde cami, tekke ve zaviyelerde tefsir, hadis, fıkıh, hat ve tezhip gibi dersler verilirdi.Lonca Teşkilatı da dini eğitim verirdi.

Azınlıkların ve Yabancıların Açtığı Okullar

Osmanlı Devleti Müslüman olmayanların eğitiminde serbestlik tanınmıştır.Azınlıkların yanı sıra Avrupalılar da okullar açtılar.

Osmanlı Devleti’ndeki ilk yabancı okul 1583’te İstanbul’da Fransızlar tarafından açılan Saint Benoit(Sen Benuva) Fransız Okulu’dur. Yabancı okullar;

-Azınlıkların milliyetçilik duygularının Osmanlıya karşı kışkırtılmasında rol oynamıştır.

-Avrupalılar bu okulları kendi dil, din ve kültürlerini yayarak siyasi nüfuzlarını artırmak için bir araç olarak kullandılar.

-Aynı zamanda modern eğitim anlayışını ve araçlarını Osmanlı Devleti’ne getirmeleri, dünyadaki gelişmeleri ve yenilikleri izlemeleri yönünden eğitime yararlı olmuşlardır.


OSMANLI DEVLETİ’NDE DİL VE EDEBİYAT

Osmanlı Devleti’nde resmi dil Türkçedir.Osmanlı Padişahları şairleri ve sanatkarları desteklemişlerdir.XVI. yüzyılda en üst düzeye çıkan edebiyat üç kol halinde gelişmiştir.Bunlar:

Divan Edebiyatı:İran ve Arap edebiyatından etklenerek saray ve medrese çevrelerinde gelişen edebiyattır.Temsilcileri Fuzuli, Baki, Bağdatlı Ruhi, Nabi, Nef’i, Nedim

Tasavvuf(tekke) Edebiyatı: Dini içerikli olup halk edebiyatına daha yakındır.Temsilcileri Hacı Bayram Veli, Kaygusuz Abdal, Eşrefoğlu Rumi.

Halk edebiyatı:Sözlü masallar ve destanlarla başlamış daha sonra koşma, mani, türkü, ağıt gibi türler de eklenerek gelişen bir edebiyattır.Temsilcileri Köroğlu, Karacaoğlan, Pir Sultan Abdal.

Tanzimat Dönemi’nde edebiyat Batı’nın etkisinde gelişmiş, XX. yüzyıl başında da milli bir özellik kazanmıştır.

Osmanlı Devleti’nde Bilim ve Teknoloji

Bilim alanında ilk teşkilatlanma Orhan Bey Döneminde olmuştur.Orhan Bey İznik’te bir medrese kurmuştur.Osmanlı Devleti’nin ilk tıp medresesi Yıldırım Bayezit tarafından Bursa’da kuruldu.Fatih ve Kanuni döneminde bilim alanında büyük ilerlemeler oldu.İstanbul bir bilim ve kültür merkezi haline geldi.

Coğrafya alanında; Piri Reis, Seydi Ali Reis.

Tarih alanında;Enverî, Amasyalı Şükrullah, Tursun Bey, Kemal Paşazade, Âşık Paşazade, Hoca Saadettin, Neşrî ve Mustafa Selanikî, İdris-i Bitlisi, Lütfi Paşa.

Matematik ve astronomi alanında, Ali Kuşçu, Takiyüddin Mehmet(1578’de İstanbul’da bir rasathane kurmuş), Matrakçı Nasuh.

Tıp alanında, Akşemsettin, Altunizade

Dini alanda, Zembilli Ali Efendi, İbn-i Kemal, Ebussuud Efendi Osmanlı döneminde yetişmiş önemli bilim adamlarıdır.


OSMANLI DEVLETİ’NDE GÜZEL SANATLAR

Mimari:XV. ve XVI. yüzyıllarda özellikle mimari alanda gelişme yaşanmıştır.

Sivil Mimari:Topkapı Sarayı, Kürkçü Hanı(İstanbul’da), Yeni Han(Sivas’ta)

Askeri Mimari:Anadolu Hisarı(Yıldırım Bayezit döneminde), Rumeli Hisarı ve Topkapı Sarayı surları(Fatih Sultan Mehmet döneminde)

Dini Mimari:İstanbul’daki Bayezit Camii ve Edirne’deki Bayezit Külliyesi II.Bayezit döneminde Mimar Hayrettin tarafından yapılmıştır. Osmanlı mimarisi Mimar Sinan ile en yüksek seviyesine ulaşmıştır.İstanbul Şehzade ve Süleymaniye Camileri ile Edirne’deki Selimiye Camileri Mimar Sinan’a ait eserlerdir.İstanbul’daki Sultan Ahmet Camii, Mimar Sedefkâr Mehmet Ağa tarafından yaptırılmıştır.

Osmanlı klasik mimari tarzı Lale Devri’nden itibaren önemini yitirmiş ve XVIII. Yüzyıldan itibaren mimaride Avrupa üslubunun etkisi artmıştır.III.Ahmet Çeşmesi, Dolmabahçe ve Yıldız Sarayları gibi.

Minyatür:Perspektif olmadan yapılan resimlere denir.

Hat Sanatı:Güzel yazı yazma sanatıdır.

Tezhip:El yazması kitapları süsleme sanatıdır.

Ciltçilik:El yazması eserlerin dağılmaması için yapılan sanattır.

Ebru:Özel karışımlı suyun içine boya serpiştirilmesiyle yapılan bir sanattır.

Kakmacılık:Ahşap, taş ve metal üzerine desen şekillendirerek açılan oyuklara sedef, gümüş ve altın gibi madenlerin gömülmesi sanatıdır.

Çinicilik:Toprağın sırlanarak çeşitli nakışlarla süslenip pişirilmesi sanatıdır.(Topkapı Sarayı, Süleymaniye Camii, Sultanahmet Camii, Revan ve Bağdat Köşkleri buna örnektir.)


-SON-

1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

Reklamlari:

Similar:

10. sinif tarih dersi notlari osmanli devleti’Nİn kuruluş devri iconTarih osmanli devleti YÜkselme devri test–3

10. sinif tarih dersi notlari osmanli devleti’Nİn kuruluş devri iconTariH 17. YÜzyilda osmanli devleti (duraklama devri)

10. sinif tarih dersi notlari osmanli devleti’Nİn kuruluş devri iconTariH 18. YÜzyilda osmanli devleti (gerileme devri)

10. sinif tarih dersi notlari osmanli devleti’Nİn kuruluş devri iconOsmanlı Devleti'nde daha kuruluş yıllarından itibaren ilme ve âlime büyük bir değer verilmiştir. Bu durum Osmanlı Devleti'nin gerileme ve çöküş devrinde de

10. sinif tarih dersi notlari osmanli devleti’Nİn kuruluş devri iconOsmanli kuruluş devri Kuruluş Dönemi Hükümdarları

10. sinif tarih dersi notlari osmanli devleti’Nİn kuruluş devri iconOsmanlı Devleti'nin Gerileme Devri: (1699-1792)

10. sinif tarih dersi notlari osmanli devleti’Nİn kuruluş devri icon9. sinif tarih dersi notlari tarih Bilimine Giriş

10. sinif tarih dersi notlari osmanli devleti’Nİn kuruluş devri iconKuruluş devri(1299-1453) kuruluş devri HÜKÜmdarlari

10. sinif tarih dersi notlari osmanli devleti’Nİn kuruluş devri iconXX. Yüzyıl Osmanlı Siyasi Tarihi / Osmanlı Devleti’nin Çöküşü Final Yayınları Öss tarih

10. sinif tarih dersi notlari osmanli devleti’Nİn kuruluş devri iconBal ders notlari osmanli devleti’Nİn kuruluşU

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©trdocs.org 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page