GÜlen muharrem pakoğlu iLKÖĞretim okulu 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRTİm yili siniflar

Reklamlari:Indir 56.45 Kb.
TitleGÜlen muharrem pakoğlu iLKÖĞretim okulu 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRTİm yili siniflar
Date conversion12.03.2013
Size56.45 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.ilkokuma.com/yazili_sorulari/yazililar_2012/5/turkce_5/1-3/turkce1-3 (1).docx

GÜLEN MUHARREM PAKOĞLU İLKÖĞRETİM OKULU

2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRTİM YILI 5.SINIFLAR

TÜRKÇE III.ORTAKSINAV SORULARI

www.ilkokuma.com
Adı Soyadı:..........


Dostluk,bambaşka şeydir.Dost; güvenilen, paylaşan,yüreğini paylaşan çok özel insandır.Dost adam gibi adamdır. defalarca sınavdan geçmiştir.Dostlar,zor zamanların insanlarıdır.İyi günümüzde etrafımızda yüzlerce insan görebiliriz.Ama zor günlerinizde sizi terketmeyen insanlara iyi bakınız.Çünkü onlar sizin gerçek dostlarınızdır.c:\documents and settings\pc\desktop\kedi-köpek.jpg


1,2 ve 3.soruları parçaya göre yanıtlayın.

1.Parçaya göre “gerçek bir dost”un en temel özelliği hangisidir?


A.Ne olursa olsun doğruyu söylemek.

B.Kendini olduğundan farklı göstermek.

C.Kötü günlerde dostuna destek olmak.

D.Başkalarına karşı dostunu korumak.


2.Parçaya göre aşağıdakilerden hangisi bir dostun özelliklerinden değildir?


A.güçlü olmak B.kötü günlerde yanında olmak.

C.güven vermek D.sırları paylaşmak


3.Parçayı en iyi özetleyen atasözü hangisidir?


A.Dost ile ye,iç;alışveriş yapma

B.Dost kara günde belli olur.

C.Dost,dostun ayıbını yüzüne söyler.

D.Dost,acı söyler.


4.Aşağıdakiler cümlelerin hangisinde tüm

sözcükler gerçek anlamıyla kullanılmıştır?Gözümün önünde her geçen gün eriyordu.
A


Böyle boş sözlere karnım tok benim.B.


Bana hediye alman çok

İnce bir davranıştı.C.Yaşlı teyzenin ağır poşetlerini ben taşıdım.D.


Aldığı Puan:......


Çocuklar,”karanlık”söz-cüğünü mecaz anlamda kullanabilir misiniz?
c:\documents and settings\pc\desktop\t.görs\öğret2.jpg


5.


Hangi öğrenci öğretmenin sorusuna

doğru yanıt vermiştir?


Bu oda çok karanlık önümü

göremiyorum.
A.Karanlık bir sokakta

Yalnız yürüyordu.
B.Karanlıkta gözden kayboldu.
C.

Bu karanlık günler elbet bir

Gün sona erecek.
1.Bir zamanlar onun da ailesi vardı.

2.Al bayrağımız gökte dalgalanıyor.

3.Sevimli,kır saçlı bir adamdı.

4Sol tarafta büyük bir çınar vardı6.


Numaralanmış tümcelerde geçen altı çizili

sözcüklerden hangisinin sesteşi yoktur?A.1 B.2 C.3 D.4

7.1İçeriden bir ses”Dışarısı çok sıcak”.diyor.

2.Az zamanda çok işler başardık.

3.Henüz doğru düzgün yürüyemiyor.

4.Sağ yanımda yara var,sol yana döndür beni.

Yukarıdaki tümcelerin hangisinde zıt anlamlı söz-

ler bir arada kullanılmamıştır?

A.I ve II B.II ve III C.yalnız III D.II ve IV

8.Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi terim değildir?A.Kendi dünyasında yalnız yaşıyordu.

B.Artık çarpım tablosunu ezberlememiz gerekir.

C.Haftaya adıllar konusunu işleyeceğiz.

D.Bu şarkının notalarını öğrendin mi?


c:\documents and settings\pc\desktop\imagescapolkgj.jpg


9. Bu resimle ilgili cümlelerden hangisi kişisel görüş

içermektedir?

A.Leonardo,Mona Lisa tablosu İçin çalışmaya 1503’te başladı.

B.Eserin tamamlanması üç dört yıl sürdü.

C.Paris’te sergilenmektedir.

D.Tablodaki kadın,yüzündeki gizemli gülümseme ile sanat tarihinin parçası haline geldi.


10.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde” abartma”

anlamı vardır.

A.Eski zamanlardan kalma bir para buldum.

B.Yeni yerler görmeyi çok severim.

C.Bu gün kendimi çok kötü hissediyorum.

D.Düştüğü duruma gülmekten öldüm.


11.Aşağıdaki çocuklardan hangisinin cümlesinde hangisinde neden-sonuç ilişkisi vardır?
Onun bir gülüşü dünyaya değer.


Bu kitabı bitirirsem hafta sonu sinemaya

gidebilirim.


Uzun yıllar önce bulunduğu köyü terk etmiş.

Konuştuğu için öğretmeninin anlattıklarını anlamadı.


12.Aşağıdakilerin hangisinde adın yerini tutan bir

sözcük kullanılmamıştır?


A.Sen,Şu Çılgın Türkler’i okudun mu?

B.O kadını daha önce görmüştüm.

C.Bunu bana mı aldın?

D.Bazıları hiç kitap okumuyor.

g:\images.jpg


13.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem ünlü düşmesi hem de ünsüz yumuşaması vardır?


A.Bu kitabı tamamlamak ömrümü yedi.

B.O resmi sen mi yaptın.

C.Şu gönlümü bir güzele kaptırdım.

D.Atatürk’ün kabri Ankara’dadır.Karlı bir kışın ardından

I II

sonunda güzel bir

III IV

tatile çıkabildim.
c:\documents and settings\pc\desktop\kayra denizde.jpg


14Kayra’nın cümlesinde numaralandırılmış sözcüklerden hangisi adı niteleme ya da belirtme görevinde kullanılmamıştır?


A.I B. II C. III D. IV


15.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bitişik yazılması gereken”ki” ayrı yazılmıştır?


A.Sıcakta bunalmış olmalı ki pencereyi açtı.

B.Çatıda ki güvercini gördün mü ?

C.Sen ki zor günlerimde hep yanımdaydın.

D.Düşündüm ki sen de bizimle gelmelisin.


16.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “mi”nin yazımıyla

ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?


A.Beni yanlış anlamış olabilir misin?

B.Bunları önceden düşünememiş mi?

C.Onunla daha önce tanışmış mıydın?

D.Bu sorunun yanıtını bilmi yormuydun?


Arkadaşlar “de”nin yazımını hep karıştırıyorum.
c:\documents and settings\pc\desktop\t.görs\bayan çizim.jpg


17.


Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisini Kayrasu

yazmış olabilir?


A.Bu kitabın yeni baskısından bende aldım.

B.Yarın seni evde bekleyeceğim.

C.Dersi derste öğrenmelisin.

D.Bahçede çocuklar top oynuyor.

gözlük

yıllıkc:\documents and settings\pc\desktop\ok.bmp

iyilik

terlik

18.Yukarıdaki sözcüklerden hangisi –lik yapım eki ile türetilmemiştir?


A.gözlük B.iyilik C.terlik D.yıllık


Atatürk()()sanatsız kalan bir ulusun hayat damarlarından biri kopmuş demektir() ()demiştir()19.


Atatürk’ün cümlesinde boş bırakılan yerlere hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?


A.(.) (,) (:)(.)(.) B.(;)(“)(:))(.)(“)


C.(:) (“) (.) (“)(!) D.(:) (“) (.) (“) (.)


20.

amaç
İşim erken biterse sizse size katılırım.koşulKitap almak için

dışarı çıktım.


neden-sonuç
Yanıtını bilmedi-

ğim soruyu

çözemedim.


karşılaştırmaAblamın sesi benden benden daha

güzeldir.


Harflendirilmiş çiçeklerden hangi ikisi yer değiştirirse

çiçekler doğru örneği göstermiş olur?


A. A ve B B. B ve C C.A ve C D.C ve D


21


etle

çobansız
eken

koyunu
fırtına

arasına
kapar
biçer

girilmezŞekildeki sözcüklerle üç ayrı atasözü oluşturulduğunda boş kutulara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?


A.sütçü-kemik-tarla B.kurt-tırnak-rüzgar

C.inek-diş-buğday D.kuzu deri- ateş


22.Vurulmuşum toprağına taşına,

Yerde gezen,gökte uçan kuşuna.

Baharına,yazına,kara kışına

Vurulmuşum.

Eli kalem,eli kazma, eli kürek tutan,

Yüzü toprak kokan,

Sınırlarında omuz omuza yatan

İnsanlarına...


Yukarıdaki şiirin teması aşağıdakilerden hangisidir?


A.Doğa sevgisi B.İnsan sevgisi

C.Yurt sevgisi D.Kuş sevgisi


23.Bir ekosistemdeki tüm canlılar yaşamlarını devam

ettirebilmek için beslenmek zorundadırlar.(I)Bu

yüzden birbirleriyle ve çevreleriyle öncelikle besin

gereksinimlerini karşılamak için etkileşimde bulu-

nurlar.(II)Bitkiler,güneş enerjisini kullanarak

fotosentezle besin maddelerini üretirken aynı

zamanda hayvanların yaşamları için gerekli olan

enerjiyi sağlarlar.(III)Bitlilerde besin maddelerinde

depolanan enerji,besin zinciri ile tüm canlılara

aktarılır.(IV)Besin zinciri, enerjinin besin şeklinde

bir organizmadan diğerine aktarılmasıdır.

Bu parça ikiye bölünmek istendiğinde

ikinci paragraf numaralanmış tümcelerin

hangisiyle başlar?


A. I B. II C.III D.IV


24.Evimiz sokağın alt başında.Yatıp kalktığım

kötü kokan odanın penceresinden bakınca,

bir baştan bir başa bütün sokağı görüyorum.

Bir saat sonra yola çıkacağım.Odamda öte beri,

eşyamı bavuluma yerleştirmiş doğruluyordum ki

sokaktan gelen acı bir çocuk ağlaması beni

pencerenin önüne çekti.


Bu parçanın anlatımında aşağıdaki duyulardan

Hangisi kullanılmamıştır?

25.İçimden hep iyilik geliyor,

Yaşadığımız dünyayı seviyorum.

Kin tutmak benim harcım değil,

Çektiğim bütün sıkıntıları unuttum.

Parasız pulsuzum ne çıkar?

Gelecek güzel günlere inanıyorum.Bu şiirde aşağıdaki duygulardan hangisi yoktur?

A.iyilik B.sevgi C.kaygı D.mutluluk


Elvan TÜRKMEN

Sınıf Öğretmeni

Add document to your blog or website
Reklamlari:

Similar:

GÜlen muharrem pakoğlu iLKÖĞretim okulu 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRTİm yili siniflar iconGÜlen muharrem pakoğlu iLKÖĞretim okulu 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRTİm yili siniflar

GÜlen muharrem pakoğlu iLKÖĞretim okulu 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRTİm yili siniflar iconÖzel gülen iLKÖĞretim okulu 2011-2012 EĞİTİM ÖĞretim yili siniflar sene başI

GÜlen muharrem pakoğlu iLKÖĞretim okulu 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRTİm yili siniflar iconÇakil iLKÖĞretim okulu 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞretim yili 5 siniflar matematik dersi DÖnem yazilisi

GÜlen muharrem pakoğlu iLKÖĞretim okulu 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRTİm yili siniflar icon2011 – 2012 EĞİTİM-ÖĞretim yili özel enka iLKÖĞretim okulu sınıflar Fen ve Teknoloji Dersi

GÜlen muharrem pakoğlu iLKÖĞretim okulu 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRTİm yili siniflar icon2011 – 2012 EĞİTİM-ÖĞretim yili özel enka iLKÖĞretim okulu sınıflar Fen ve Teknoloji Dersi

GÜlen muharrem pakoğlu iLKÖĞretim okulu 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRTİm yili siniflar iconBarbaros iLKÖĞretim okulu 2011-2012 EĞİTİM ÖĞretim yili siniflar dönem fen ve teknoloji sinavi sorulari

GÜlen muharrem pakoğlu iLKÖĞretim okulu 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRTİm yili siniflar icon2011-2012 EĞİTİm ve öĞretim yili ergani İLKÖĞretim okulu siniflar iNGİLİzce dersi yariyil yazili sinav sorularidir

GÜlen muharrem pakoğlu iLKÖĞretim okulu 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRTİm yili siniflar icon2011-2012 EĞİTİM ÖĞretim yili suatlar toki İLKÖĞretim okulu II. DÖnem II. 5 siniflar ortak sosyal biLGİler sinavi

GÜlen muharrem pakoğlu iLKÖĞretim okulu 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRTİm yili siniflar iconÇİÇeklidede özel idare iLKÖĞretim okulu 2011–2012 Eğitim-Öğretim Yılı sınıflar Matematik Dersi Dönem Yazılı Sınav

GÜlen muharrem pakoğlu iLKÖĞretim okulu 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRTİm yili siniflar icon2011- 2012 EĞİTİM ÖĞretim yili türkkonut emel önal iLKÖĞretim okulu siniflar sosyal biLGİler dersi DÖnem sinavi

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©trdocs.org 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page