Kamu Hukukunun Alt Dalları

Reklamlari:Indir 241.58 Kb.
TitleKamu Hukukunun Alt Dalları
Page1/8
Date conversion12.03.2013
Size241.58 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.kpssdershanesi.com/Kpss_Hukuk/medeni hukuk notlar.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8

MEDENİ HUKUK

Sosyal hayatı düzenleyen kurallar şunlardır:

1) Din Kuralları

2) Ahlak Kuralları yaptırımları (müeyyideleri) manevidir.

3) Görgü Kuralları

4) Hukuk Kuralları yaptırımı maddidir (kendilerine uyulması devlet kuvveti yardımıyla sağlanabilen kurallardır).

Hukuk: İnsanlar arasındaki ilişkileri düzenleyen maddi yaptırımlı (uyulması zorunlu), genel, soyut ve sürekli kurallar bütünüdür. Hukuk kelimesi çeşitli anlamlarda kullanılmaktadır:

1) Müspet Hukuk (Pozitif hukuk-Yürürlükte olan hukuk): Bir ülkede belli bir zamanda yürürlükte bulunan yazılı ve yazısız hukuk kurallarının tümüne birden verilen isimdir. Dogmatik hukuk bilimi yürürlükteki hukuku inceler.O halde müsbet hukuka Sadece yazılı olan hukuk kuralları ,örneğin kanunlar ,kanun hükmündeki kararnameler,tüzükler ve yönetmelikler değil yazılı olmayan hukuk kurallarıda yani örf ve adet hukukuda girer.

2) Mevzu Hukuk: Bir ülkede belli bir zamanda yürürlükte bulunan, yetkili bir makam tarafından konulmuş olan yazılı hukuk kurallarını ifade eder. Örf ve adet hukuku müspet hukuka dahil olup mevzu hukuk içinde yer almaz.

3) Tabii Hukuk (İdeal hukuk): Olması gereken (de lege feranda) hukuk kurallarını ifade eder.

4) Tarihi hukuk: Yürürlükten kalkmış olan hukuktur.

HUKUKUN DALLARI
1) Kamu Hukuku: Devlet ile bir kişi veya diğer bir devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına denir. Devlet ile kişinin girmiş olduğu bir hukuki ilişkinin kamu hukukuna dahil olabilmesi için devletin söz konusu ilişkiye kamu kudretinin sahibi olarak girmesi gerekir. Ör. Kamulaştırma işlemi bir kamu hukuku ilişkisidir. Taraflar arasında altlık üstlük durumu ortaya çıkar.
Kamu Hukukunun Alt Dalları

1) Anayasa Hukuku

2) İdare Hukuku

3) Ceza Hukuku

4-) Usul Hukuku

  1. Medeni Usul Hukuku

  2. İcra – İflas Hukuku

  3. Ceza Yargılaması (muhakemesi) hukuku

  1. Devletler Genel (umumi) Hukuku

  2. Vergi Hukuku

2) Özel Hukuk: Bir kişi ile diğer bir kişi arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuktur. Özel hukukta taraflar arasında eşitlik ilkesi söz konusudur.

Özel Hukukun Alt Dalları


1) Medeni Hukuk: Özel hukukun en geniş ve en önemli dalıdır.

a- Kişiler hukuku

b- Aile hukuku

c- Miras hukuku

d- Eşya hukuku

2) Borçlar Hukuku

3) Ticaret Hukuku

a- Ticari İşletme Hukuku

b- Kıymetli Evrak Hukuku

c- Şirketler Hukuku

  1. Deniz Ticaret Hukuku

e- Sigorta Hukuku

4) Devletler Özel Hukuku

Bazı hukuk dalları ise karma niteliktedir:

1- İş Hukuku

2- Fikri Hukuk

3- Hava Hukuku

4- Bankacılık Hukuku

5- Toprak Hukuku
HAK KAVRAMI VE HAKKIN TÜRLERİ

Hak: Hukuk düzeni tarafından kişilere tanınmış olan yetkilerdir. Hukukta hak sahibi olabilen ve borç altına girebilen varlıklara şahıs (kişi) denir.


Örnek :Mülkiyet kişiye tanınan bir haktır.Mesala bu kişi bu mülkiyet hakkını herkese karşı ileri sürebilirHaklar doğdukları hukuk kurallarına göre kamu hakları ve özel haklar diye ikiye ayrılır:


1) Kamu hakları: Kamu hukukundan doğan haklardır. Ör. Seçme-seçilme, memur olma hakkı.

a)Kişisel kamu hakları

b)Sosyal ve ekonomik kamu hakları

c)Siyasal Kamu hakları


2) Özel haklar: Özel hukuktan doğan haklardır. Ör. Alacak hakkı, mülkiyet hakkı, kişilik hakları, fikri haklar.

Özel haklardan yararlanmada herkes eşit olduğu halde, kamu haklarından yararlanmada herkes eşit değildir. Kamu haklarından yararlanmak için vatandaş olmak ve hukuk düzenince belirlenen koşulları taşımak gerekir.

  1   2   3   4   5   6   7   8

Add document to your blog or website
Reklamlari:

Similar:

Kamu Hukukunun Alt Dalları iconKamu hukukunun temel kavramlari giRİŞ

Kamu Hukukunun Alt Dalları iconKamu hukukunun temel kavramlari hukukun temel ilkeleri

Kamu Hukukunun Alt Dalları iconSeçmiştir. Diğer bilim dalları ve bilgi türleri de evreni araştırma konusu olarak seçmiştirler. Bununla birlikte diğer bilim dalları evrenin belli bir

Kamu Hukukunun Alt Dalları iconSeçmiştir. Diğer bilim dalları ve bilgi türleri de evreni araştırma konusu olarak seçmiştirler. Bununla birlikte diğer bilim dalları evrenin belli bir

Kamu Hukukunun Alt Dalları iconSeçmiştir. Diğer bilim dalları ve bilgi türleri de evreni araştırma konusu olarak seçmiştirler. Bununla birlikte diğer bilim dalları evrenin belli bir

Kamu Hukukunun Alt Dalları iconVergi hukukunun temel kaynaklari a) zorunlu (BAĞlayici) hukuk kaynaklari b) vergi hukukunun yardimci kaynaklari

Kamu Hukukunun Alt Dalları icon“denetimsiz piyasa ekonomisi” anlayışı çökmüştür. Avukatlık mesleğinin de temellerini oluşturan “Kamu hizmeti”, “Kamu görevi”, “Kamu yararı” gibi “toplumsal değerler” öne çıkmaktadır

Kamu Hukukunun Alt Dalları iconKamu hizmetleriNİn düzenli, etkin ve veriMLİ BİR ŞEKİlde yüRÜTÜlmesiNİ sağlamak üzere kamu kurum ve kuruluşlarinin teşKİlat, GÖrev ve yetkileri İle kamu görevlilerine iLİŞKİn konularda

Kamu Hukukunun Alt Dalları iconÇevre hukukunun demokratikleşmesi

Kamu Hukukunun Alt Dalları iconVergi Hukukunun Kaynakları

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©trdocs.org 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page