Örnekte görüldüğü gibi, tablo sütunlarında “birim fiyat", “miktar", “indirim %", “kdv" ve “Toplam Fiyat" gibi bilgiler bulunurken, malzemeler tablo satırlarında
Indir 330 Kb.
TitleÖrnekte görüldüğü gibi, tablo sütunlarında “birim fiyat", “miktar", “indirim %", “kdv" ve “Toplam Fiyat" gibi bilgiler bulunurken, malzemeler tablo satırlarında
Page1/5
Date conversion08.03.2013
Size330 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.t-a.gr/tadocs/fine/part_4tur.doc
  1   2   3   4   5


Örnekte görüldüğü gibi, tablo sütunlarında “birim fiyat”, “miktar”, “indirim %”, “KDV” ve “Toplam Fiyat” gibi bilgiler bulunurken, malzemeler tablo satırlarında detaylı olarak listelenmiştir (örn. borular, tesisat aksamı, vs.). Hesaplamalar otomatik olarak gerçekleştirilir ve sonuçlar son sütunda görüntülenir. Kullanıcı malzeme listesi-maliyet tablosunu hesaplama tablosuna benzer şekilde düzenleyebilir. Bunun anlamı, ve <Τab> tuşlarını kullanan aynı dolaşım kurallarının burada da uygulanabileceğidir, bunun yanında tuşu ile hücre içeriğinin silinmesi, & tuşları ile satır silmek yada satır eklemek, vs de mümkündür. Ayrıca sütun genişliği de aynen hesaplama tablosunda yapıldığı şekilde değiştirilebilir.


Malzeme Listesi” penceresi etkin durumda iken (yalnızca etkinleştikten sonra) ana menüde iki ikincil seçenek olan “Teklif Parametreleri” ve “Baskı Parametreleri” ile birlikte başlık adına sahip seçenek görüntülenir:

İlk gruptaki parametrelerin kullanılması ile, kullanıcı Malzeme Listesi –Teklif tablosundaki bazı sütunları (örn. KDV ve İndirim) çıkarma ve bunun yanı sıra “Teklif” kitaplıklarından seçilmiş olan malzemelerin “Analitik Tanımlamaları”nın geçişini seçebilir (yada seçimi kaldırabilir).

İkinci parametre grubu ile, kullanıcı baskı işlemini gerçekleştirebilir ve Malzeme Listesi (yada Teklif) tablosu için çerçeve (normal yada koyu) yada yatay/dikey çizgiler ve bunun başlığı için dikey tarama istenip istenmediğini tanımlayabilir.

Malzeme Listesi penceresi etkinleştirildiğinde açılan kullanılabilir pencereler arasında bir tanesi de tamamlayıcı malzemeler kitaplığından malzeme seçimi seçeneğidir. Bu seçenek, her uygulamanın ana kitaplıkları içinde bulunmayan malzemeleri içeren ve “Teklif Kitaplıkları” adını taşıyan malzeme kitaplığı ve donanım grubuna yönlendirme yapar. Bu kitaplıkların amacı aynı zamanda inşaat işleri ile de uğraşan kullanıcıya, faydalı gördüğü herhangi bir şeyi eklemesinde yardımcı olmaktır (örn. yapıya yerleştirilecek hırdavat, ekipman ve işler, vb.). Teklif kitaplıklarında yer alan malzemeler tüm uygulamalarda ortaktır, yani bunları içeren herhangi bir uygulamadan seçilebilirler. “Teklif Kitaplıkları”ndan malzeme seçimi sütun satırı üzerinde iken tuşa tıklanarak (yada tuşuna basarak) ve açılan listeden önce kitaplık kategori listesi ve daha sonra da söz konusu malzemenin seçilmesi ile gerçekleştirilir. Aynı zamanda, son çağrılan kitaplıktan tuşu kullanarak (yada tuşunu) malzeme seçebilme olasılığı da bulunmaktadır (bu şekilde kitaplıklara erişmek istediğimiz her seferinde kitaplık kategorisi seçilmesi gerekmez).

Kullanılabilir tüm bu beceriler sayesinde, kullanıcının proje maliyeti hakkında kolayca fikir sahibi olması, ilgili tesisatın kurulumu için Ekonomik Teklif hazırlaması ve bunu istenen şekilde bastırmasının mümkün olacağı son derece açıktır.

1.2.4.3 Teknik Açıklama


Teknik Açıklama” penceresi, kullanılabilir mevcut tüm kelime işlem özellikleri ile birlikte farklı teknik açıklama prototipleri seçimine ve aşağıda göreceğimiz gibi yeni prototiplerin de kullanıcının istediği şekilde serbestçe yapılandırılmasına imkan tanıyarak, projenin teknik açıklamasının oluşumunu destekler.

Teknik Açıklama” seçiminin yapılması ile, sarı zeminde proje sonuçları ile güncellenen ilgili başlık penceresi görüntülenir (kelime-parametrelerinin bulunduğu yerde). Teknik Açıklama penceresi etkin durumda iken, ana menüde “Teknik Açıklama” adı altında ilave bir seçenek görüntülenir (hemen “Pencereler” seçeneği altında). Bu menüden “Prototip Seçimi”nin seçilmesi ile ekranda, üzerinde çalıştığımız uygulamada kullanılabilecek mevcut prototiplerin listesi ile birlikte prototip yönetimi penceresi açılır.

İlgili prototipin seçilmesi ile (fare yardımıyla ve “Yükle” tuşunu kullanarak), Teknik açıklama penceresinde ilgili metin (ayrıca sarı renkli arka planda ve projenin güncellenen sonuçları ile birlikte) görüntülenir.Herhangi bir şekilde mevcut bir prototipi değiştirmek istediğimizde (geçici bellek alanındaki açıklamayı yeniden yazarak), sağ üstte buna bir isim ve iki haneli bir sayı verdikten sonra “Kaydet” tuşunu kullanarak kolayca kaydedebiliriz. (“Baskı Prototipleri”nde olduğu gibi). Ayrıca “Sil” tuşunu kullanarak herhangi bir prototipi silebiliriz.

Genel olarak, daha önce de belirtildiği gibi, teknik açıklama prototipi yalnızca metinden değil aynı zamanda kelime-parametrelerinden (köşeli parantez içinde) oluşmaktadır. Kelime parametreleri üzerinde çalıştığımız projede hesaplanan değerlerle otomatik olarak değiştirildiğinden, bu kelime parametrelerinin yardımı ile kullanıcı değerleri teknik açıklama prototiplerine geçirebilir. (örneğin, İki Borulu Sistemin teknik açıklama metninde bulunan [KALORİFER KAZANI KUVVETİ] kelime-parametresi otomatik olarak projede hesaplanan ısı kuvveti değeri ile, örn 35.000 Kkal/s, değiştirilir).

Projenin teknik açıklamasında istenen herhangi bir değişiklik, kelime parametresinin yerinin değiştirilmesi yada metnin istediğimiz şekilde düzenlenmesi ile, “Prototip Düzenle” simgesine basılarak gerçekleştirilebilir. Ayrıca metnin son halinin düzenlenmesi için kullanılan “Metin Düzenle” simgesi de bulunmaktadır. Kullanıcı yalnızca prototipi değil aynı zamanda proje sonuçlarının yerini almış olan verileri de düzenlemek istediğinde bu komut oldukça faydalıdır (ilk simge program tarafından yerleştirilmiş olan parametre değerlerinin değiştirilmesine izin vermez). Basit bir örnek, kullanıcının yukarıda anlatılanları kolayca anlayabilmesine yardımcı olabilir. Herhangi bir değişiklik yaptıktan sonra kullanıcının fikrini değiştirmesi halinde, daha önce belirtildiği gibi “Yükle” düğmesi ile istenen prototipin kurtarılabilmesi elbette ki mümkündür.

Not: Teknik açıklamalar üzerinde işlem yapmak üzere kendi kelime işlemcinizi (örneğin Word) kullanmak istemeniz halinde, ilgili prototip dosyalarının RTF dosyası olduğunu ve program dizininde bulunduklarını unutmayınız (örn. İki Borulu Sistem için 4M\CALC\DSOL\ ve Tek Borulu Sistem için 4M\CALC\ΜSOL\ ve bunun gibi). Prototip dosya adları, uygulama adı (örn. DSOL), TP harfleri (Teknik Açıklama), prototip listesinde bulunduğu sıraya göre 01, ,02, 03 sayıları ve son olarak RTF uzantısından oluşur. Örneğin, listedeki ilk teknik açıklama prototipi (Tek Borulu Sistem için) MSOLTP01.RTF’dir (4M\CALC\MSOL dizininde kayıtlıdır). Aynı zamanda, “Prototip Seçimi” seçeneğine basılması ile görüntülenen listedeki prototip açıklamaları, prototip metinleri ile aynı dizin içinde ayrı bir dosyada saklanır. Dosya adı, uygulama adı (ilk 4 harfi) TP harfleri ve LST uzantısından oluşur. Örneğin, Tek Borulu Sisteme ait prototiplerin listesini içeren dosyanın adı ΜSOLTP.LST olup 4M\CALC\MSOL dizininde kayıtlıdır..

1.2.4.4 Varsayımlar (projeye ait)


Tüm uygulamalar “Varsayımlar” penceresinde, “Baskı İçeriği”nde seçilir seçilmez basılı proje konusunda görülecek olan genel projenin genel Varsayımlar metnini içermektedir. Varsayımlar fonksiyonu Teknik Açıklama fonksiyonuna oldukça benzemekte olup, aradaki tek fark burada metin düzenleme için iki değil tek simge bulunmasıdır (burada parametre-kelimeleri yoktur). Bu şekilde, menüde, ilgili prototip yönetimi penceresini görüntüleyen “Prototip Seçimi” alt seçeneği ile birlikte “Varsayımlar” seçeneği görülür. İlgili Varsayım prototipinin seçilmesiyle (“Yükle” komutuyla), Varsayım penceresinde ilgili prototip açılır.

Teknik Açıklama’da olduğu gibi kullanıcı metin düzenleyebilir ve yeni prototipler tanımlayabilir.

Not: Varsayım prototip dosyaları program dizininde bulunur (örn. İki Borulu Sistem için 4M\CALC\DSOL\ ve Tek Borulu Sistem için 4M\CALC\ΜSOL\ ve bunun gibi). Prototip dosya adları, uygulama adı (örn. DSOL), PR harfleri, prototip listesinde bulunduğu sıraya göre 01, ,02, 03 sayıları ve son olarak RTF uzantısından oluşur. Bunun yanı sıra, “Prototip Seçimi” seçildiğinde programda görüntülenen listedeki prototip açıklamaları, prototip metinleri ile aynı dizin içinde ayrı bir dosyada saklanır. Dosya adı, uygulama adı (4 karakter) PR harfleri ve LST uzantısından oluşur. Örneğin, Tek Borulu Sisteme ait prototip giriş listesini içeren dosyanın adı ΜSOLPR.LST olup 4M\CALC\MSOL dizininde kayıtlıdır.

1.2.4.5 Kapak Sayfası (söz konusu projeye ait)


Kapak Sayfası” projenin basılı ilk sayfasıdır ve program, kullanıcının farklı tipteki kapak sayfaları arasından seçim yapmasına yada istediği şekilde kendi kapak sayfasını yaratmasına olanak tanır.

“Kapak” fonksiyonu Teknik Açıklama fonksiyonu ile tamamen aynıdır. Bu şekilde, “Kapak” seçeneği menüde “Prototip Seçimi” vs. alt seçenekleri ile birlikte görüntülenir. Prototip seçilmesi ile (“Yükle” komutuyla) ekranda ilgili kapak sayfası görüntülenir.Not: Prototip kapak sayfası dosyaları program dizininde bulunur (örn. İki Borulu Sistem için 4M\CALC\DSOL\ ve Tek Borulu Sistem için 4M\CALC\ΜSOL\ ve bunun gibi). Prototip dosya adları, uygulama adı (örn. DSOL), CP (kapak sayfası) harfleri, prototip listesinde bulunduğu sıraya göre 01, ,02, 03 sayıları ve son olarak RTF uzantısından oluşur. Bu şekilde, örneğin, Tek Borulu Sistem için listedeki ilk teknik açıklama prototipi MSOLTP01.RTF’dir (4M\CALC\MSOL dizininde kayıtlıdır). Bunun yanı sıra, “Prototip Seçimi” seçildiğinde programda görüntülenen listedeki prototip açıklamaları, prototip metinleri ile aynı dizin içinde ayrı bir dosyada saklanır. Dosya adı, uygulama adı (4 karakter) CP harfleri ve LST uzantısından oluşur. Örneğin, Tek Borulu Sisteme ait prototip giriş listesini içeren dosyanın adı ΜSOLCP.LST olup 4M\CALC\MSOL dizininde kayıtlıdır.

1.2.4.6 Metin Düzenleme-Kelime İşlemci


Kullanıcının gerekli olan tüm yönetim ve düzenleme araçlarına sahip olabilmesini sağlamak üzere, yazılım paketinde gelişmiş özelliklere sahip yerleşik bir Kelime İşlemci (aynen Word gibi) bulunmaktadır. Bu kelime işlemci aynı zamanda programın rapor üretecini temel almaktadır. Özellikle, ekranın üst kısmında bulunan ilgili simgeler üzerinden metin düzenleme programının her açılışında, uygulama menüsünün yerini metin düzenleme programı menüsü alır.Metin düzenleme programının seçenek grupları aşağıdakilerden oluşur: "Dosyalar", "Düzenle", "Görünüm", "Ekle", "Yazı Tipi’’, "Paragraf’’, "Tablo" ve "Diğer seçenekler". Detaylı olarak, metin düzenleme programının komutları aşağıdaki grup ve alt gruplarda toplanmıştır:

Düzenleme Komutları

Kes

Kopyala

Yapıştır

Sil

Özel Yapıştır

Resim Düzenle

Geri Al

İleri Al

Tümünü Seç

Yeniden Sayfalandır

Bölüm Düzenle

Stil Düzenle

Çerçeve Çizim Nesnesi Düzenle

Çizim Nesnesi Düzenle

Yatay Temel Konumu

Sayfa Üstbilgi Altbilgi Düzenle

Birinci Sayfa Üstbilgi Altbilgi

İlk Sayfa Başlığı Yarat

İlk Sayfa Altbilgisi Yarat

İlk Sayfa Başlığı Sil

İlk Sayfa Altbilgisi Sil

Dipnot Metni Düzenle

Ole Nesnesi Düzenle

Satır içi Ime

Çizgi Düzenle

Öne Satır Ekle

Arkaya Satır Ekle

Çizgi Sil

Çizgi Bloğunu Kopyala

Çizgi Bloğunu Taşı

Çizgi Birleştir

Çizgi Böl

Görünüm komutları

Sayfa Görünümü

Sığdırılmış Görünüm

Cetvel

Araç Çubuğu

Durum Çubuğu

Paragraf İşaretleyici

Gizli Metin

Alan Adları

Hyperlink İmleci

Sayfa Üstbilgi Altbilgi

Sayfa Kenarlığı

Uzaklaştır/yakınlaştır

Ekle Komutları

Kesme Ekle

Sayfa Kesme

Bölüm Kesme

Sütun Kesme

Resim Ekle

Link Picture

Ole Nesnesi

Çerçeve

Çizim Nesnesi

Sayfa Sayısı

Sayfa Sayımı

Dipnot

Bookmark

Veri Alanı

Metin Giriş Alanı

İşaretleme Kutusu Alanı

Satıra Sığdır

Sığmayan Kelimeyi Alt satıra Geçir

Satır Devamı Çizgisi

Yazı tipi Komutları

Normal

Kalın

Altı çizili

Çift Altçizgi

İtalik

Üstsimge

Altsimge

Vurgulu

Yazı tipleri

Stil

Metin Rengi

Arka plan Rengi

Aralık Bırakma

Gizli

Kutulanmış

Korumalı

Hyperlink

Paragraf Komutları

Normal

Ortala

Sağa Yasla

İki Yana Yasla

Çift Satır Aralığı

Sola Girinti

Sağa Girinti

Asılı Girinti

Birlikte Tut

Sonraki ile Birlikte Tut

Yalnız Son Satır

Kenarlık ve Gölgelendirme

Paragraf Aralığı

Arka plan Rengi

Madde İmi

Numaralandırma

Sekme Ayarla

Sekme Temizle

Tüm Sekmeleri Temizle

Stil

Tablo Komutları

Tablo Ekle

Satır Ekle

Sütun Ekle

Hücreleri Birleştir

Hücreleri Böl

Hücreleri Sil

Satır Konumu

Satır Yüksekliği

Başlık Satırı

Satırları Birlikte Tut

Hücre Kenarlığı

Hücre Gölgelendirme

Hücre Rengi

Hücre Dikey Hizalama

Geçerli Sütunu Seç

Izgara Çizgilerini Göster

Diğer Seçenekler

Ara

İleriye Doğru Arama

Geriye Doğru Arama

Değiştir

Atla

Koruma Kilidi

Izgaraya Tuttur

Arka plan Resmi

Genel standardizasyona uygun olarak, ana seçenekler her komutun yanında (menüde) yazılı olan fonksiyon tuşlarının birlikte kullanılması ile çağrılabilir. Yukarıdaki komutlardan her birinin detaylı olarak açıklanabilmesi için çok fazla yer ayrılması gerekeceğinden, kullanıcı herhangi bir Word kullanım kitabına başvurmalıdır.

Bunun yanı sıra, metin-düzenleme programı etkin durumda iken, metin penceresinin üst tarafında “kılavuz”lar ve sekme sembolleri ile mesafeleri gösteren bir “cetvel” bulunur.Genel olarak, Word’de uygulananların aynıları burada da geçerlidir. Sağ ve sol kenar boşluklarını tanımlamak için kullanılan “kılavuzlar”la ilgili olarak, sol kılavuz bütün olarak taşınabilirken (fare ile üzerine tıklanıp, sürüklenerek), üst kılavuz her paragrafı girintili olarak başlatmak için ilgili konuma taşınabilir.

Metin hizalama (sekmeler) ile ilgili olarak, sola, ortaya ve sağa yaslama için 3 sekme türü kullanılabilir. Bir satıra SEKME koymak için, önce istenen sekme türünü seçin (sekme sembolüne tıkladığınızda – cetvelin sol ucunda- birbiri ardına 3 sekme türü görürsünüz, cetvel üzerinde sekmeyi koymak istediğiniz noktada sol tıklama yapın (kaldırılmasını istediğinizde, üzerine tıklayın ve cetvelin dışına sürükleyin). Yukarıdaki cetvel şeklinde 3 farklı konumda bulunan 3 farklı sekme görüyorsunuz.

Birden fazla satıra SEKME koymak için, önce, fareyi kullanarak siyah renge dönecek şekilde satırları seçin (Windows’un “seç” komutuna benzer şekilde) ve daha sonra cetvel üzerine SEKME koyun. SEKME fonksiyonu “Sekme” tuşuna basıldığında cetvelin ilk SEKME noktasıyla aynı hizadaki kelime yada cümleyi etkiler. Genel olarak, SEKME noktaları metin hizalaması için oldukça güçlü bir araçtır.

Dikkat! Kelime İşlemciden çıkmak ve bir önceki masaüstüne dönmek için ilk menüde “Dosya”nın altında bulunan “Çıkış” komutunu seçmelisiniz.


Daha önce üzerinde durulduğu gibi, programın Rapor Üretici yukarıda açıklanan kelime işlemciyi baz almaktadır. Rapor tanımlamak için, kullanıcı herhangi bir uygulamanın değişkenlerini (parametreler) metnin içinde sağ tarafa eklemelidir (örn. başlıkların altına). Örneğin, ''net_sec'' parametresi “Şebeke Kolu” başlığının altına yerleştirilmelidir. Tüm bu parametreler otomatik olarak program tarafından hesaplanan kesin değerleri alır.

Yeni çıktı oluşturmaya bir örnek: İki borulu ısıtma sistemi uygulamasında yeni bir çıktı yaratmak istediğimizi varsayalım, uygulamayı çalıştırdıktan sonra, “yeni çıktı” simgesi üzerine tıklayarak yeni bir “kullanıcı baskı çıktısı” tanımlamamız gerekir.
Aynı zamanda, standart isim (örneğimizdeki Noname0000015) üzerine tıkladıktan sonra bu yeni çıktıya bir isim de verebiliriz. Daha sonra “çıktı işlem” simgesine tıklar ve bu şekilde otomatik olarak kelime işlemciye yönlendiriliriz. Burada, tablolar ekleyip, başlık ve notlar, vs. yazıp (resme bakın) yeni baskı çıktı sayfasını tanımlayabiliriz.Not: Tablo çizgilerinin kalınlığı “tablo” komut grubunda bulunan “hücre kenarlıklarının kalınlığı” komutu ile tanımlanmalıdır.

Metinler aşağıdaki şekilde eklenmesi gereken değişkenlerle (parametreler) birlikte baskı çıktılarında gösterilecektir:

“Değişken ekleme” simgesi, sol tarafında uygulama ile ilgili veriler ve sağ tarafında da kullanılabilir değişkenlerin bulunduğu bir pencere açar. İlgili değişkenleri seçip, bunları metin içine yerleştirdiğimizde çıktımızı yaratmış oluruz. Aynı zamanda, birimler de aynı şekilde seçilen (ve ilgili parametrenin yanına konan) değişkenlerdir.

“Değişken ekleme” simgesinin yanı sıra aynı zamanda “Tablo alanı ekleme” simgesi de bulunmaktadır. Bu simge tablo satırları gibi tekrarlanan değişkenler için kullanılır. Örneğin, bir sonraki resimde görülen tablonun değişkenleri bu simgenin kullanılması ile “iki borulu sistem hesaplamaları” grubundan seçilmiştir.

Baskı Çıktı Dosyaları

Kullanıcı tarafından tanımlanan baskı çıktı dosyaları her uygulamada bulunan “Raporlar” klasöründe saklanır. İki tip baskı çıktı dosyası bulunur. RPR uzantılı olanlar ve RP uzantısına sahip olanlar. Birincisi, sadece bir kez basılacak olan çıktıları kapsarken, PRT hesaplama tabloları verilerini içermesi kadar gerekli olan sayıda tekrarlanabilmektedir. “Raporlar” klasöründe ayrıca “notepad” ile düzenlenebilen ve kullanıcı tarafından tanımlanmış olan baskı çıktı kodlarını içeren bir xxx.RPI dosyası bulunur

Not: hesaplama tablolarında olduğu gibi, sayfa başlıklarında da kullanıcı, aşağıdaki pencerede örnekte gösterildiği gibi, önce bu sayfa başlıklarını seçip, daha sonra “satır başlığı” komutunu çalıştırarak bunları “başlık” olarak tanımlamalıdır (kelime işlemci menüsünün “tablo” komut grubundan):Her ne kadar yukarıda açıklanan konsept her uygulama için aynı da olsa, her uygulama kendi özel parametrelerine sahiptir. Vurgulanan (geçerli) parametre adının pencerenin araç çubuğunda görüleceğini not edin.


Dikkat! Rapor üreteci tarafından yeni bir çıktı yaratılması sırasında, kullanıcı aşağıdaki iki nokta hakkında dikkatli olmalıdır:

  • Özellikle değişkenler için Kopyala-Yapıştır komutunu kullanmaktan kaçının.

  • Kelime işlemciden, kelime işlemci penceresini kapatarak değil, “Dosya”->”Kapat” komutunu kullanarak çıkın.1.2.4.7 Dikey Diyagram


Şebeke uygulaması söz konusu olduğunda, bu pencerede, hesaplama tablosu verilerine ve ilgili polar koordinatlara (gereği şekilde girilmiş) göre şebeke dikey diyagramı şekli gösterilir. Aşağıdaki ekranda dikey diyagrama bir örnek verilmiştir:Ş
ebekenin AutoNET ile tasarlanmış olması halinde, dikey çizelgenin otomatik olarak yaratılacağını ve bu nedenle dikey çizelge yaratmaya gerek olmayacağını yeniden hatırlatalım (elbette, kullanıcı isterse bir tane yaratabilir). “Dikey Diyagram” penceresi etkinleştirildikten sonra, ana menüde aşağıda açıklanan “Tasarım Ölçeği”, “Sayfa Görüntüleme”, “Parametreler”, “Baskı Parametreleri” ve “ DWG ve/veya DXF Dosyasına Aktar” ikincil parametrelerini içeren eşadlı bir seçenek görüntülenir:

Tasarım Ölçeği: Tasarım ölçeği ayarlanır yada düzenlenir (örn. 1:100, 1:50 vb.).

Sayfa Göster: Basılmak üzere seçilen (Yazıcı Ayarlarında) sayfa kenarlıklarının seçilen kağıda sığmaması halinde bunlar noktalı çizgi ile gösterilir.

Bu ikincil seçenek aslında peş peşe tıklamalarla etkinleştirilebilen ve etkinliği kaldırılabilen bir anahtardır ve etkin durumda iken hemen yanında bir onay imi görülür.

Son olarak, “Baskı Ön izleme” seçeneğini kullanarak, kullanıcının basılı Dikey Çizelgenin kesin şeklini görüntüleyebileceği yeniden hatırlatılır (“Baskı İçeriği”nde “Dikey Diyagramın” seçilmiş olması halinde). “Görünüm” seçenek dizisindeki tüm komutlar burada da aynen geçerlidir, örn. kullanıcı tüm dikey çizelgenin yanı sıra istenen sayfaları görüntülemek için “Uzaklaştır” komutunu bir yada daha fazla sayıda kullanabilir (ayar ölçeğine bağlı olarak daha az yada daha çok) yada çeşitli detayları görmek için yatay ve dikey kayar tuşlarla “Yakınlaştır” seçeneğini kullanır.

Parametreler: Yandaki pencerede görülen iletişim kutusunda en önemli dikey diyagram çizim parametreleri görülmektedir, örn. baskı ölçeği, kağıt boyutları, çerçeve, tasarım konumu ve tasarım etiketi ayarları.

Bu parametreleri kullanarak kullanıcı uygun şekilde oluşturulmuş olan dikey diyagramı görüntüleyebilir.

DWG ve DXF dosyalarına aktar: DWG yada DXF dosyaları bir başka tasarım paketi (örn. AutoCAD, IntelliCAD vs) kullanarak daha ileri işlem yapmak üzere sabit disk üzerinde yaratılırlar (tasarım klasörü içinde). Özellikle, tasarım dosyasının adı; uygulama adı (4 harf, İki Borulu Sistem için DSOL, Fan Coil’ler için FANC), DK şeklinde iki karakter (örn. DiKey) ve son olarak uygun şekilde DWG yada DXF uzantılarından oluşur.

Örneğin, MEL projesinin İki Borulu Sistem Tesisatına ait dikey diyagramının DWG dosyası MEL.BLD klasöründe oluşturulacak olan DSOLVR.DWG dosyası olacaktır.

1.2.4.8 Şebeke Çizimi


Bu pencere, hesaplama tablosu verilerine ve ilgili polar koordinatlara (gereği şekilde girilmiş) göre şebekenin kaba çizimini içerir. Örneğin, yukarıda açıklanan dikey diyagram ve ilgili çizimin aynı anda yüklenmesi halinde, sonuç aşağıda gösterilmiştir:Yukarıda dikey çizelge ile ilgili olarak açıklananların tümü “Tasarım Ölçeği” ve ana menünün (ilgili pencere aktif durumda iken) “Çizim” seçeneği ile birlikte gelen diğer ikincil seçeneklere de aynen uygulanır.

1.2.4.9 Diğer sonuç pencereleri


Her uygulamada her biri belli hesaplamalarla ilgili çeşitli sonuç pencereleri bulunmaktadır. Örnek olarak, Isıtma uygulamasında (aşağıdaki ekrana bakın), Kalorifer Kazanı ve Sirkülatör seçim pencereleri ile, Kanal fanı seçim penceresi bu tür pencerelere örnektir. Bu pencereler her uygulamada analitik olarak açıklanmıştır.


1.2.5 Kitaplıklar


Kitaplıklar, her uygulamanın yanı sıra ilave veriler içinde incelenen özel tesisatlar için gerekli malzemeleri kapsar. Örneğin, Isıtma içinde, kitaplıklar radyatör, boru, aksesuar, kazan, sirkülatör vs. gibi daha küçük kitaplıklardan oluşur. Kitaplıklar, her ne kadar, tanımladıkları malzeme türüne bağlı olarak gruplansalar bile, ki bu nedenle her uygulama kapsamı içinde dikkatle incelenirler, aynı zamanda genel kategoriler içerisinde de gruplanabilirler, bunlardan en önemlileri:

Borular: Uygulama her ne olursa olsun, borular ilgili verilerle birlikte (nominal çap, iç çap ve maliyet) kısım listesinin gösterildiği küçük tablolarda özetlenen tür ve sertliklerine göre genel kategoriler içinde gruplandırılır.

Reseptörler: Reseptörler; radyatörler, fan coil’ler, ızgaralar vs. olabilir. Hangi uygulamanın sonucu olduklarına bakılmaksızın, reseptör kitaplığının içeriği liste şeklinde gösterilir:L
isteden belli bir reseptör seçildiğinde, hesaplamalar için gerekli olan veri pencerenin sağ tarafında görüntülenir. Bazı durumlarda, ilave veriler içeren bir başka pencere görüntülenir. Örneğin, "Radyatörler"de, tip ve ana özelliklerin yanı sıra, radyatör aralığını (dilim sayısı yada ebatlara göre gruplandırılan) ve ilgili randımanı (yandaki pencereye bakın) gösteren bir pencere bulunurken, "Izgaralar"da, tip ve ana özelliklerin yanı sıra, açıt boyutları aralığını ) gösteren bir pencere bulunur.

B
oru ekleme parçaları:
Boru ekleme parçaları kitaplıkları tesisat şebeke uygulamalarında bulunur ve çeşitli boru ekleme parçalarını liste halinde gösterirken her aksesuarın ana özellikleri de (z direnci ve maliyet) belirtilir.

Çeşitli Malzemeler (örn. Kazan dairesi ekipmanı): Malzeme kitaplıkları neredeyse her uygulamanın bir parçasıdır. Sirkülatör yada pompa kitaplıkları, şebeke uygulamalarında aşağıdaki ekranda görülen temsili örnekten oluşur.


1.2.6 Yardım


Bu seçenek kullanıcının farklı yollar izleyerek her uygulama-programı kullanmayı öğrenmesini desteklemeyi hedefleyen çok sayıda seçenekten oluşur. Ayrıntılı olarak açıklamak gerekirse, aşağıdaki alt seçenekleri içerir:

İçerik ve Dizin: Modern html formunda klasik Windows yardımına benzer (bağlantılar, Internette arama, vs.) Daha ayrıntılı olarak, anahtar kelimeler ve bunun yanı sıra yardım dokümanları içinde çeşitli Hypertext metinlerini kullanan İçerik ve Dizin yardımı ile, kullanıcı ilgilendiği konuyu kesin olarak belirtebilir ve programın hem teorik yönü hem de kullanımı ile ilgili herhangi bir sorunu çözebilir.

Not: İçerik Kategoriler-Alt kategoriler ve kategoriler ve alt kategorilerin çift tıklanması ile “çağrılarak” direk olarak erişilebilen Konular olarak üç görünüm halinde düzenlenmiştir. Her konuda ilgili konulara yönlendirme yapan seçilebilir altı çizili kelimelerin yanı sıra alt tarafta kullanılabilir başvuru kaynakları da bulunmaktadır. Arama sırasında, bir önceki sayfaya dönüş “Geri” tuşunun kullanılmasıyla gerçekleştirilir. Bir Konu ayrıca anahtar kelimelerin kullanılması, Dizinin açılması ve anahtar kelimenin alfabetik listeden seçilmesi yada kelimenin yazılmasıyla (ilk harf Büyük olacak şekilde) da arattırılabilir. Son olarak, Yardım penceresinin en üstünde “Gizle” düğmesi ( içerik ve dizini içeren sol tarafı gizlemek için kullanılır ve “Göster” düğmesine dönüşür), “Yazdır” düğmesi (ilgili konunun bastırılmasında kullanılır) ve “Seçenekler” düğmesi (daha az önemli olan diğer komutları içeren) bulunmaktadır.

4Μ web bağlantısı: Kullanılabilir bir Internet bağlantısı bulunduğunda, bu seçenek bizi otomatik olarak 4M web sitesine yönlendirir.

E-posta gönder: E-posta gönder komutu ile kullanıcı şirketin destek departmanına e-posta gönderebilir.

E-posta ile sor: “E-posta ile sor” komutu ile, kullanıcının sorunu ve kesin olarak hangi şartlar altında oluştuğunu tanımlayabileceği yada yorum yapabileceği 4M web sitesinin standart soru formu açılır.

Çevrimiçi Kayıt: “Çevrim içi Kayıt” seçeneği ile yeni kullanıcı kişisel bilgilerini şirketin Veritabanına kaydedilmek üzere gönderebilir. Doldurulduktan sonra (faks yada posta ile) gönderilebilecek bir kayıt kart bulunduğundan bu adım zorunlu değildir ancak yine de Internet üzerinden gönderimi daha uygun bulanlar tarafından kullanılabilir.

Sorular-Cevaplar: “Sorular-Cevaplar” seçeneği ile kullanıcı kullanmakta olduğu programla ilgili En Sık Sorulan Sorulara (SSS) verilen Cevaplar hakkında bilgilendirilebilir. Bu seçenek Internet üzerinde yaygın olarak kullanıldığı şekilde çalışır.

Çevrimiçi Versiyon Yükseltme: Çok önemli bir seçenek olan “Çevrimiçi Yükseltme” ile kullanıcı belli durumlarda programlarının en yeni sürümlerini “yükleme” imkanına sahiptir. Daha ayrıntılı şekilde, paket uygulamaları ve en son yükseltme tarihlerinin görüntülendiği bir ekran açılır (bu şekilde kullanıcının CD’si üzerinde bulunan tarihle karşılaştırılarak daha yeni bir sürümünün bulunup bulunmadığı kontrol edilir).

Web üzerindeki Teknik Makaleler: “Web üzerindeki Teknik Makaleler” seçeneği ile kullanıcı kullandığı uygulamalara ait teknik makaleleri, bunları sabit disk sürücüsüne “indirerek”, güncelleyebilir. Yapması gereken tek şey, “Web üzerindeki Teknik Makaleler” seçeneğinin seçilmesi ile yönlendirileceği site içerisinde bulunan Talimatları adım adım izlemektir.

Web içindeki Proje şablonları: Bu seçenek ile kullanıcı programı kolayca öğrenebilmek için 4M sitesinden bazı proje şablonlarını indirebilir. Yapması gereken tek şey, bu seçeneğin seçilmesi ile yönlendirileceği site içerisinde bulunan Talimatları adım adım izlemektir.

H
akkında:
Kullanıcı tarafından satın alınan ürünün tam sürüm versiyonunun görüntülendiği bir “Hakkında” ekranı açılır.

Kullanıcıya destek veren Internet seçeneklerinin önemi çok büyük olduğundan bunlar arasında bulunan “canlı” özelliği sürekli güncellenmekte ve geliştirilmektedir (örn. yeni proje şablonları, kapsamlı teknik makaleler, yardımcı programlar, vs.). Kullanıcı bunun yanı sıra 4M sitesi üzerinden de (www.4m.gr adresinde) bu hizmetlere erişebilir.

1.2.7 ADAPT Yöneticisi


ADAPT Yöneticisi, kullanıcının projeleri ve örnek olay incelemeleri hakkında genel bir fikre sahip olmasına yardımcı olan ve diğer uygulamalar içinde bulunan bir program özelliğidir. Daha ayrıntılı olarak, ADAPT Yöneticisi aşağıdakilere olanak tanır:

  • Başlık ve detayları ile birlikte hangi çalışmaların detaylandırılmış olduğunu (örn. ısı kayıpları, soğutma yükleri, hava kanalları, vs.) incelemek üzere proje Seçmek. Bir çalışma üzerine tıklandığında, ilgili uygulama (program) otomatik olarak çalışır ve bu çalışmaya ait dosyaları yükler.

  • Projenin bir başka dosyaya (bld dosyası) kopyalanması ve daha sonra içeriğinde bulunan bir yada daha fazla çalışmanın saklanması yada silinmesi

  • Tam otomatik işlem üzerinden her uygulamaya ait en yeni sürümlerin canlı güncellemesinin yapılması.

ADAPT Yöneticisi ana menüsünün sol tarafında, uygulamaları görüp, çalıştırabilirsiniz (çift tıklama ile).

İlgili simge üzerine tıklayarak ADAPT Yöneticisinin ana ekranının dikey yada yatay görünümünü seçebiliriz. Daha sonra, aşağıdaki komutlardan biri seçilebilir:

Proje Seçimi: Bir proje seçilmesi ile ilgili tüm bilgileri görüntüleyebiliriz. Özellikle, ortadaki sütunda, seçili proje için geliştirilmiş olan örnek olay incelemelerini görebiliriz. Bu projeye ait belli bir çalışma seçtiğimizde (örn. ısıtma kayıpları), sağ tarafta bu çalışmanın başlık ve detaylarını görebiliriz. Çift tıklama ile ilgi uygulama çalışır ve örnek çalışmanın “içeriği” yüklenir. Herhangi bir uygulama vurgulandığında ve daha sonra farenin sağ tuşuna basılarak açıklan ekranda “ekle” seçildiğinde, açık çalışmaların listesini görebiliriz. İlgili uygulamayı çalıştırmak üzere bu çalışmalardan herhangi birini (siyah renkle gösterilen) seçebiliriz.

Farklı Kaydet: Yüklenmiş proje dosyasını bir başka dosya içine (farklı bir isimle) kaydedebiliriz.

Kapat: Evet/hayır menüsünde seçimimizi onayladıktan sonra proje dosyasını kapatırız.

Proje Başlıkları: Proje başlıklarını görebilir ve düzenleyebiliriz.

Canlı Güncelleme: Canlı Güncelleme prosedürü için 4 sütundan oluşan özel bir menü bulunmaktadır: Yüklenen uygulamalar (ilk sütun), bilgisayarımızda yüklü sürümlerin tarihleri (ikinci sütun), çevrimiçi sürümlerin tarihleri (4M sunucusu) ve son olarak uygulamalara ait işaretleme kutuları. Bilgisayarımızdaki herhangi bir uygulamanın 4M sunucusundaki en yeni sürümden eski olması halinde bu kutular otomatik olarak işaretlenir. Elbette ki, seçim yapma konusunda son söz kullanıcınındır. Daha sonra, alt sağ tarafta “Güncelle” düğmesine tıklanmasıyla, canlı güncelleme işlemi başlatılır ve uygulamalar güncellenir. Yeni dosyalar bulunması gereken yolda bulunur bir başka deyişle yükleme işlemi yapmaya gerek yoktur.


  1   2   3   4   5

Add document to your blog or website

Similar:

Örnekte görüldüğü gibi, tablo sütunlarında “birim fiyat\", “miktar\", “indirim %\", “kdv\" ve “Toplam Fiyat\" gibi bilgiler bulunurken, malzemeler tablo satırlarında iconİlan hastanemiZ İÇİn aşAĞida yazili malzemeler satin alinacaktir. İLGİlenen firmalarin kdv hariÇ BİRİm fiyat

Örnekte görüldüğü gibi, tablo sütunlarında “birim fiyat\", “miktar\", “indirim %\", “kdv\" ve “Toplam Fiyat\" gibi bilgiler bulunurken, malzemeler tablo satırlarında iconÖnceden biçimlendirilmiş bir tablo galerisini temel alan bir tablo eklemek için tablo şablonlarını kullanabilirsiniz. Tablo şablonlarında, verileri eklediğinizde tablonun neye benzeyeceğini görmenize yardımcı olacak örnek veriler vardır

Örnekte görüldüğü gibi, tablo sütunlarında “birim fiyat\", “miktar\", “indirim %\", “kdv\" ve “Toplam Fiyat\" gibi bilgiler bulunurken, malzemeler tablo satırlarında iconTablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları

Örnekte görüldüğü gibi, tablo sütunlarında “birim fiyat\", “miktar\", “indirim %\", “kdv\" ve “Toplam Fiyat\" gibi bilgiler bulunurken, malzemeler tablo satırlarında iconVatandaşlar! Vatanınızda herhangi bir şahsı, istediğinizi sevebilirsiniz; kardeşiniz gibi, arkadaşınız gibi, babanız gibi, evladınız gibi, sevgiliniz gibi

Örnekte görüldüğü gibi, tablo sütunlarında “birim fiyat\", “miktar\", “indirim %\", “kdv\" ve “Toplam Fiyat\" gibi bilgiler bulunurken, malzemeler tablo satırlarında iconMicrosoft Excel Windows altında çalışan bir elektronik tablolama programıdır. Bu elektronik tablo, rakamlar, sözcükler ve tarih gibi verilerle amaca uygun

Örnekte görüldüğü gibi, tablo sütunlarında “birim fiyat\", “miktar\", “indirim %\", “kdv\" ve “Toplam Fiyat\" gibi bilgiler bulunurken, malzemeler tablo satırlarında icon1. Aşağıdaki beş basamaklı sayıların örnekte olduğu gibi okunuşlarını karşılarına yazınız

Örnekte görüldüğü gibi, tablo sütunlarında “birim fiyat\", “miktar\", “indirim %\", “kdv\" ve “Toplam Fiyat\" gibi bilgiler bulunurken, malzemeler tablo satırlarında iconTablo 1: Toplam Alan / Mülkiyet Durumu

Örnekte görüldüğü gibi, tablo sütunlarında “birim fiyat\", “miktar\", “indirim %\", “kdv\" ve “Toplam Fiyat\" gibi bilgiler bulunurken, malzemeler tablo satırlarında iconBirim fiyat tarifleri

Örnekte görüldüğü gibi, tablo sütunlarında “birim fiyat\", “miktar\", “indirim %\", “kdv\" ve “Toplam Fiyat\" gibi bilgiler bulunurken, malzemeler tablo satırlarında icon2 Ağlarım çağlar gibi Derdim var dağlar gibi Ciğerden yaralıyım Gülerim çağlar gibi Her gelen bir gül ister Sahipsiz bağlar gibi Bu maninin türü aşağıdakilerden hangisidir?

Örnekte görüldüğü gibi, tablo sütunlarında “birim fiyat\", “miktar\", “indirim %\", “kdv\" ve “Toplam Fiyat\" gibi bilgiler bulunurken, malzemeler tablo satırlarında iconBİRİm fiyat teklif mektubu

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©trdocs.org 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page