Rize-Çayeli Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü ve aso müdürlüğü

Reklamlari:Indir 1.19 Mb.
TitleRize-Çayeli Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü ve aso müdürlüğü
Page4/16
Date conversion04.03.2013
Size1.19 Mb.
TypePlani
Sourcehttp://www.cayelihizmetici.com/STRATEJİK PLAN.docx
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Tablo 2. Faaliyet Alanları, Ürün ve Hizmetlerimiz

4. Paydaş AnaliziEnstitümüzün paydaşları Tablo 3’de sınıflandırılmıştır.


4.1. Paydaş Tablosu


PAYDAŞ TAPLOSU

PAYDAŞLARİÇ PAYDAŞ


DIŞ PAYDAŞ
ÖNEM DERECESİ

Öncelik Sırası

Temel Ortak

Stratejik Ortak

Tedarikçi

MÜŞTERİ


Milli Eğitim Bakanlığı
x
x

x

5

1

Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı
x
x

x

5

2

Enstitü yöneticileri

x


x

5

3

Enstitü çalışanları

x


x

5

4

3308 sayılı yasaya göre beceri eğitimi alan öğrenciler

x


x

5

5

Hizmet satın alımı elamanlar

x


x

5

6

Özel İdare


X

x

4

7

Diğer Enstitü yöneticileri
xx

4

8

Defterdarlık (Muhasebe Müdürlüğü)


x

x

4

9

Eğitim Fakültesix
x

4

10

Öğretmen Evlerix
X

4

11

Çayeli Belediyesix
x

4

12

Valilik
x
x

x

3

13

İl / ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü
xx

3

14

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bütün birim çalışanları

x

3

15

Sosyal Hizmetler Müdürlüğüx
x

3

16

Emniyet

Müdürlüklerix
x

3

17

Gençlik ve Spor Müdürlüklerix
x

3

18

Müftülüklerx
x

3

19

Tarım Müdürlüklerix
x

3

20

Türk Telekom


x

x

3

21

Tedaş


x

x

3

22

Sağlık kuruluşlarıx
x

3

23

Halk Eğitim Merkezlerix
x

3

24

İlk ve orta dereceli okullar

x

3

25

Kültür Müdürlüğüx
x

2

27

Sivil toplum örgütlerix
x

2

28

Bankalar


x

x

1

29

1-Hiç 2-Az 3-Orta 4-Çok 5-Tam

Tablo 3. Paydaşlarımız


4.2. Müşteri Ürün/Hizmet Matrisi
Ürünler


Müşteriler

Eğitim ortamı

Eğitim araç-gereç ve materyalleri

Konaklama hizmetleri

Yeme-içme hizmetleri

Sosyal etkinlikler

Fiziki mekan kullanım hizmeti

Mesleki gelişim eğitimi

Teknolojik imkânların kullanımı

Kurum içi eğitim

Belgelendirme

İş alanı

Turizm hizmetleri

Milli Eğitim Bakanlığı

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Enstitü yöneticileri

O

O
X
O

O

X

O

O

O

O

Diğer Enstitü yöneticileri

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

İl / ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bütün birim çalışanları

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Enstitü çalışanları

O

O
X

O

O

X

X

X

O

X

O

Defterdarlık (Muhasebe Müdürlüğü)

O

X

O

X

O

X
X

O

O
X

Sosyal Hizmetler Müdürlüğü

O

X

O

X

O

X
X

O

O
X

Kültür Müdürlüğü

O

X

O

X

O

X
X

O

O
X

Defterdarlık (Milli Emlak Müdürlüğü)

O

X

O

X

O

X
X

O

O
X

Emniyet Müdürlüğü

O

X

O

X

O

X
X

O

O
X

Üniversiteler

O

X

O

X

O

X
X

O

O
X

Gençlik ve Spor Müdürlüğü

O

X

O

X

O

X
X

O

O
X

Müftülük

O

X

O

X

O

X
X

O

O
X

Tarım Müdürlüğü

O

X

O

X

O

X
X

O

O
X

Tedaş

O

X

O

X

O

X
X

O

O
X

Sağlık Kuruluşları

O

X

O

X

O

X
X

O

O
X

Halk Eğitim Merkezleri

O

X

O

X

O

X
X

O

O
X

Öğretmen Evleri

O

X

O

X

O

X
X

O

O
X

İlk ve orta dereceli okullar

O

X

O

X

O

X
X

O

O
X

Sivil toplum örgütleri

O

X

O

X

O

X
X

O

O
X

Beceri eğitimi alan öğrenciler

O

X

O

X

O

X
X

O

O
X

Tam: x Kısmen: o

Tablo 4. Müşteri Ürün/ Hizmet Matrisi


Enstitümüzde Eğitim Öğretim, Araştırma ve Hizmetiçi Eğitim Faaliyetlerinin Kalitesi açısından Paydaşlarla olan ilişkilerimiz büyük önem taşımaktadır. İdari personel, enstitü çalışanlarımız, diğer Hizmetiçi Eğitim Enstitülerimiz, Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığımız ve YÖK’e bağlı Üniversitelerimizdeki Akademisyenler Hizmetiçi Eğitim Faaliyetinin Memnun edici seviyede gerçekleşmesini sağlarken; Mülki idare Amirimizin vermiş olduğu onaylar sayesinde sosyal ve kültürel etkinliklerimizden de yapmış olduğumuz anketler neticesinde olumlu dönütler almaktayız.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Reklamlari:

Similar:

Rize-Çayeli Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü ve aso müdürlüğü iconT. C. MİLLİ EĞİTİm bakanliği van hizmetiÇİ EĞİTİm enstiTÜSÜ

Rize-Çayeli Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü ve aso müdürlüğü iconÇayeli MİLLİ EĞİTİm müDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM ÖĞretim yili dönem

Rize-Çayeli Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü ve aso müdürlüğü iconRize İli Çayeli Başköy ile Çataldere köyleri Köy Yerleşik Alanlarının onaylandığına

Rize-Çayeli Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü ve aso müdürlüğü iconMersiN İl miLLİ EĞİTİm müDÜRLÜĞÜ 2013 yili mahalli HİzmetiÇİ EĞİTİm ek programi

Rize-Çayeli Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü ve aso müdürlüğü iconTc biNGÖl valiLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü Hizmetiçi Eğitim Faaliyeti Katılım ve Değerlendirme Formu

Rize-Çayeli Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü ve aso müdürlüğü iconKarliova kaymakamliğI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Hizmetiçi Eğitim Faaliyeti Katılım ve Değerlendirme Formu

Rize-Çayeli Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü ve aso müdürlüğü iconKarliova kaymakamliğI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Hizmetiçi Eğitim Faaliyeti Katılım ve Değerlendirme Formu

Rize-Çayeli Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü ve aso müdürlüğü iconKarliova kaymakamliğI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Hizmetiçi Eğitim Faaliyeti Katılım ve Değerlendirme Formu

Rize-Çayeli Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü ve aso müdürlüğü iconT. C. RİZe üNİversitesi fen biLİmleri enstiTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

Rize-Çayeli Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü ve aso müdürlüğü iconSÖke ziRAİ ÜretiM İŞletmesi tarimsal yayim ve hizmetiÇİ EĞİTİm merkezi MÜDÜRLÜĞÜ

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©trdocs.org 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page