A- İsale hattını boyutlandırınız. Verilen kriterler doğrultusunda gerekli pompa ve maslak yerlerini tayin ediniz. Pompa gün içerisinde 24 saat süreyle çalışmaktadır b
Indir 166.25 Kb.
TitleA- İsale hattını boyutlandırınız. Verilen kriterler doğrultusunda gerekli pompa ve maslak yerlerini tayin ediniz. Pompa gün içerisinde 24 saat süreyle çalışmaktadır b
Date conversion20.10.2013
Size166.25 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://insaat.kku.edu.tr/osmanyildiz/SUTEM/but2013.doc
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

2012-2013 BAHAR YARIYILI SU TEMİNİ VE ÇEVRE SAĞLIĞI BÜTÜNLEME SINAV SORULARI 12/06/2013

Adı Soyadı: No:

Soru 1: Şekilde boy kesiti verilen isale hattı ile gelecekteki nüfusu N=40.000 kişi olan bir kasabaya su götürülecektir. Maksimum günlük su sarfiyatı qmaks=300 lt/N/Gün olarak tespit edilmiştir. İsalede boru mukavemeti açısından maksimum basınç 150 mss, minimum işletme basıncı ise 5 mss olmalıdır. Şebekede minimum işletme basıncı 30 mss ve maksimum statik basınç ise 80 mss olarak belirlendiğine göre;

a-) İsale hattını boyutlandırınız. Verilen kriterler doğrultusunda gerekli pompa ve maslak yerlerini tayin ediniz. Pompa gün içerisinde 24 saat süreyle çalışmaktadır.

b-) JŞAB =Jisale kabul ederek hazne yerini tayin ediniz. Hazne su yüksekliği hsu= 4 m olarak alınacaktır.

c-) Sistemin piyezometre çizgisini aşağıda verilen şekil üzerinde çiziniz. Gerekli işletme elemanlarını gösteriniz.

Not: İsale için boru çapları 100 mm’nin katları olarak artmaktadır.

İsalede akım hızının 0,8-1,2 m/s aralığında olması istenmektedir.

Borular için sürtünme katsayısını f=0,02 olarak alınız.
Soru 2: Şekilde görülen şebeke ile nüfusu N=20.500 kişi olan bir kasabanın su ihtiyacı karşılanacaktır. Yerleşim yerinin maksimum günlük su sarfiyatı qmaks=300 lt/N/Gün olarak tespit edilmiştir. Şebekede minimum işletme basıncı 20 mss, maksimum statik basınç ise 60 mss olmalıdır. Şebeke Ana Borusunda yangın debisi 10 lt/sn, şebeke borularında ise 5 lt/s alınacaktır. B noktasından 20 lt/s ile özel debi çekilmektedir. Boru eksen kotları metre olarak parantez içerisinde verilmiştir. D noktasını ölü nokta kabul ederek;

a-) Şebeke debi dağılım grafiğini verilen şekil üzerinde çiziniz. Boruların hesap debilerini bulunuz,

b-) Ölü nokta yerinin ve boru çaplarının uygun olup olmadığını kontrol ediniz,

c-) Minimum hazne yerini tayin ediniz. Hazne su yüksekliği hsu=4 m dir. Verilen boru eksen kotları yardımıyla piyezometre kotlarını ve işletme basınçlarını gösteriniz. Hesaplamalarınızı ekte verilen tabloda yapınız. f=0,027 olarak alınacaktır.

;

; ; ;
Soru 3: Aşağıdaki şekilde bir yerleşim yerine ait atıksu kanalizasyon sisteminin zemin kotları, baca numaraları, bacalar arası mesafeler ve hizmet alanları verilmiştir. Yerleşim yerinde endüstriyel atıksu bulunmamaktadır. Yeraltı suyu sızma debisi hizmet alanlarının %10’u olarak alınacaktır. Verilenleri kullanarak istenen kriterlere göre;

a-) Hattın boy kesitini çıkararak mecra eğimlerini tespit ediniz,

b-) Kutter formülleri ile hidrolik hesapları ve gerekli tahkikleri yapınız.


Not: İşlemlerinizi ekteki tabloda üzerinde gösteriniz.

Verilenler ve istenen kriterler:

Nüfus yoğunluğu w=500 kişi/ha

Maksimum günlük su sarfiyatı qmaks=300 lt/N/Gün


Minimum kanal çapı Dmin=Φ300 mm

Minimum kanal eğimi Jmin=1/300 (=0,00333 m/m)

Maksimum kanal eğimi Jmaks=1/15 (=0,067 m/m)

Minimum toprak örtü kalınlığı hmin=2,7 m

Maksimum toprak örtü kalınlığı hmaks=5,5 m

Maksimum şüt (düşü) yüksekliği hd=2,5 m

Minimum akım hızı : 0,6 m/s

Maksimum akım hızı : 3 m/s

Kanaldaki minimum atıksu derinliği: 2 cm
Babbit Katsayısı :

Kutter Formülleri:


Soru 4: Aşağıdaki şekilde birleşik sistem kanal ağında kanalları Kutter formülünü kullanarak boyutlandırınız. Bölgede endüstriyel atıksu ve sızma debisi yoktur. Tasarımlarınızda hidrolik eğimi J=0,006 m/m, akım hızını 0,6-4,5 m/s aralığında alınız. Boru çapları 50 mm’ nin katları şeklinde artmaktadır. Akım hızı, akış derinliği, debi, akış süresi ve kurak hava tahkiklerini yapınız. 3-4 kanalında tahmini hız V=1,3 m/s olarak verilmiştir.

Not: Boru çaplarının tayininde en ekonomik çapı seçiniz.

;


;


Qtop=toplam atıksu ve yağmur suyu debisi, Qr=rasat yağmuru debisi, Qa=hesap yağmuru debisi

QK=toplam atıksu debisi, Qevsel,ort=evsel ortalama atıksu debisi, Qend,ort=endüstriyel ortalama atıksu debisi, Qsızma=sızma debisi


Sınav süresi: 3 saat

Puanlama: 1-30, 2-20, 3-30, 4-20

Doç. Dr. Osman YILDIZ
CEVAP 2:

Adı Soyadı: No:


Şebeke Hesap Debileri Tablosu

Boru

L (m)

k

Li (m)

Qd (lt/s)

Qi =0,55*Qd

(lt/s) - trapez

Qi =0,577*Qd

(lt/s) - üçgen

Q

(lt/s)

Qb

(lt/s)

Qy

(lt/s)

Qh

(lt/s)

CDACBDAB

Yük Kayıpları ve İşletme Basınçları Tablosu (A noktası için)
Boru Eksen Kotu

Piyezometre Kotu

İşletme Basıncı

Boru

D (mm)

V (m/sn)

J (m/km)

hf (m)

Başta

Sonda

Başta

Sonda

Başta

Sonda

CDACBDAB

CEVAP 2:

Adı Soyadı: No:


Yük Kayıpları ve İşletme Basınçları Tablosu (B noktası için)
Boru Eksen Kotu

Piyezometre Kotu

İşletme Basıncı

Boru

D (mm)

V (m/s)

J (m/km)

hf (m)

Başta

Sonda

Başta

Sonda

Başta

Sonda

CDACBDAB

Yük Kayıpları ve İşletme Basınçları Tablosu (C noktası için)
Boru Eksen Kotu

Piyezometre Kotu

İşletme Basıncı

Boru

D (mm)

V (m/s)

J (m/km)

hf (m)

Başta

Sonda

Başta

Sonda

Başta

Sonda

CDACBDAB

Yük Kayıpları ve İşletme Basınçları Tablosu (D noktası için)
Boru Eksen Kotu

Piyezometre Kotu

İşletme Basıncı

Boru

D (mm)

V (m/s)

J (m/km)

hf (m)

Başta

Sonda

Başta

Sonda

Başta

Sonda

CDACBDAB

CEVAP 3:

Adı Soyadı: No:


Debi Hesap Tablosu
BAŞLANGIÇTAN İTİBAREN

PİK ATIKSU DEBİLERİ

Baca No

L

(m)

A

(ha)

w

(kişi/ha)

N

(kişi)

qmaks

(lt/N/Gün)

A

(ha)

N

(kişi)

Ort. Evsel Atıksu Debisi Qevsel,ort

(lt/s)

Evsel Pik

Sızma

Debisi

Qsızma

(lt/s)

Pik Hesap

Debisi

Qpik

(lt/s)

Babbit

Katsayısı

β

Qevsel,pik

(lt/s)

1-2

2-3

3-4Hidrolik Hesap Tablosu

KOTLAR

Toprak Örtü

Kalınlığı (m)

Eğim

(m/m)

KESİT KARAKTERİSTİKLERİ

DÜŞÜNCELER

Zemin Kotu

(m)

Kanal Akar

Kotu (m)

Kanal Sırt

Kotu (m)

Mecra

Çapı

%100 Dolu İken

Debi

Oranı

Hız

Oranı

Derinlik

Oranı (%)

Hız

Atıksu

Derinliği

Baş

Son

Baş

Son

Baş

Son

Baş

Son

D (cm)

Qd

(lt/s)

Vd

(m/s)

(Q/Qd)

(V/Vd)

(h/D)

V

(m/s)

h

(cm)Add document to your blog or website

Similar:

A- İsale hattını boyutlandırınız. Verilen kriterler doğrultusunda gerekli pompa ve maslak yerlerini tayin ediniz. Pompa gün içerisinde 24 saat süreyle çalışmaktadır b iconPompalar pompa Seçimi

A- İsale hattını boyutlandırınız. Verilen kriterler doğrultusunda gerekli pompa ve maslak yerlerini tayin ediniz. Pompa gün içerisinde 24 saat süreyle çalışmaktadır b iconDalgıç pompa satın alınması

A- İsale hattını boyutlandırınız. Verilen kriterler doğrultusunda gerekli pompa ve maslak yerlerini tayin ediniz. Pompa gün içerisinde 24 saat süreyle çalışmaktadır b iconTransmixer pompa kazanina beton konulmasi

A- İsale hattını boyutlandırınız. Verilen kriterler doğrultusunda gerekli pompa ve maslak yerlerini tayin ediniz. Pompa gün içerisinde 24 saat süreyle çalışmaktadır b iconUlusal meslek standardi liman pompa ve tank saha operatöRÜ

A- İsale hattını boyutlandırınız. Verilen kriterler doğrultusunda gerekli pompa ve maslak yerlerini tayin ediniz. Pompa gün içerisinde 24 saat süreyle çalışmaktadır b iconPompa istasyonu yaptirilacaktir baklan sol sahil pompaj sulama biRLİĞİ

A- İsale hattını boyutlandırınız. Verilen kriterler doğrultusunda gerekli pompa ve maslak yerlerini tayin ediniz. Pompa gün içerisinde 24 saat süreyle çalışmaktadır b iconMeslek Grubu : motor, pompa, kompresör ve diĞer makina imalat sanayi

A- İsale hattını boyutlandırınız. Verilen kriterler doğrultusunda gerekli pompa ve maslak yerlerini tayin ediniz. Pompa gün içerisinde 24 saat süreyle çalışmaktadır b iconPompa: Akışkanı belli bir debi yüksekliğe elektrik motoru vasıtasıyla basmaya yarayan alete denir

A- İsale hattını boyutlandırınız. Verilen kriterler doğrultusunda gerekli pompa ve maslak yerlerini tayin ediniz. Pompa gün içerisinde 24 saat süreyle çalışmaktadır b iconDİyarbakir ovasinin yer alti ve yerüSTÜ su potansiyeli, pompa veriMLİLİk haritalarinin çikarilmasi, Hİdrojeolojik analiZİ

A- İsale hattını boyutlandırınız. Verilen kriterler doğrultusunda gerekli pompa ve maslak yerlerini tayin ediniz. Pompa gün içerisinde 24 saat süreyle çalışmaktadır b iconAkümülatörü dik pozisyonda ve kompresöre mümkün olduğunca yakın olarak monte ediniz. Evaporatör çıkışındaki emiş hattını akümülatörün girişine bağlayınız

A- İsale hattını boyutlandırınız. Verilen kriterler doğrultusunda gerekli pompa ve maslak yerlerini tayin ediniz. Pompa gün içerisinde 24 saat süreyle çalışmaktadır b iconİkinci stajımı Ankara’da Tempo Pompa Vana San ve Ticaret Ltd. Şti.’de 14 Temmuz 2003 ve 15 Ağustos 2002 tarihleri arasında 25 iş günü olarak yaptım

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©trdocs.org 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page