Fiili mazi olup faili vavdır
Indir 93.63 Kb.
TitleFiili mazi olup faili vavdır
Date conversion17.10.2013
Size93.63 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.sureyyailimmerkezi.com/uploaded/dosyalar/2012/04/28/1335640422_bakara meali 4 .rtf

وَعَمِلُوا

آمَنُوا

الَّذِينَ

وَبَشِّرِ

Ve işlediler

İman ettiler

O kimseleri ki

Ve müjdele

وَ atıf عَمِلُوا fiili mazi olup faili vavdır.

أَمِنَ fiilinin if’al babına girdirilmiş halidir. Fiili mazi olup ref hali vav iledir.

İsmi mevsul olup mefulü bihtir.

وَ atıf بَشِّرِ kelimesi emir olup faili أَنْتَ dir.

جَنَّاتٍ

لَهُمْ

أَنَّ

الصَّالِحَاتِ

cennetler

Onlar için

muhakkak

Salih amelleri

أَنَّ nin geriye bırakılmış ismi olup nasb hali esre iledir.

لَ harfi cer هُمْ onun mecruru aynı zamanda car mecrur أَنَّ nin öne alınmış haberdir.

İsmini nasb haberini ref eden edattır.

عَمِلُوا fiilinin mefulü olup cemi müennes salim olduğundan nasb hali üstün iledir.

الْأَنْهَارُ

تَحْتِهَا

مِنْ

تَجْرِي

nehirler

Onların altından

dan

akıyor

تَجْرِي fiilinin faili olup ref hali ötre iledir.

تَحْتِ harfi cerin mecrurudur. Aynı zamanda muzaf هَا muzafun ileytir. Aynı zamanda car mecruru ile beraber تَجْرِي fiilinin mefulu bihidir.

Harfi cerdir.

Fiili muzari olup ref hali takdiren ötredir.

مِنْ

مِنْهَا

رُزِقُوا

كُلَّمَا

den

ondan

rızıklandırıl

dıklarında

Harfi cerdir.

مِنْ harfi cer هَا onun mecruru car mecrur رُزِقُوا fiilinin mefulu bih gayri sarihidir.

Mechul fiil olup naibül faili vavdır.

Zarf olup رُزِقُوا fiilinin mefulu fihidir.

هَذَا

قَالُوا

رِزْقًا

ثَمَرَةٍ

bu

Derler ki

rızık

meyve

İsmi işaret olup mübtedadır. Mahallen merfudur.

Fiili mazi olup faili vavdır.

رُزِقُوا fiilinin ikinci mefuludur. Nasb hali fetha iledir.

Harfi cerin mecrurudur. Aynı zamanda car mecrur مِنْهَا dan bedeldir.

قَبْلُ

مِنْ

رُزِقْنَا

الَّذِي

önce

den

rızıklandırıldık

O şey ki

Harfi cerin mecruru olup izafetten kesildiği için ötre üzerine mebnidir. Aynı zamanda car mecrur رُزِقْنَا fiilinin mefulu fihidr.

Harfi cerdir.

Mechul bir fiil olup naibül faili نَا dır. Mahallen merfudur.

İsmi işaret olup haberdir. Ref hali mahallendir.

وَلَهُمْ

مُتَشَابِهًا

بِهِ

وَأُتُوا

Ve onlar için

benzer

onlar

verilmiştir

وَ başlangıç vavıdır. لَ harfi cer هُمْ unun mecruru aynı zamanda car mecrur öne alınmış haberdir

بِهِ deki هِ den haldir.

بِ harfi cer هِ onun mecrurudur. Aynı zamanda car mecrur أُتُوا fiilinin mefulu bihidir.

أَتَي fiilinin mechul fiili olup cemi müzekker gaib için çekimlenmiş olup naibul faili vavdır.

وَهُمْ

مُطَهَّرَةٌ

أَزْوَاجٌ

فِيهَا

Ve onlar

temiz

eşler

Orada (cennette)

وَ atıftır. هُمْ mübteda olup ref hali mahallan merfudur.

أَزْوَاجٌ kelimesinin sıfatıdır.

Ötelenmiş haber olup ref hali ötre iledir. Aynı zamanda mevsuftur.

فِي harfi cer هَا onun mecrurudur. Car mecrur öne alınmış haberdir.

اللَّهَ

إِنَّ

خَالِدُونَ

فِيهَا

Allah

muhakkak

Sonsuzdurlar.

Orada (cennette)

إِنَّ nin ismi olup nasb hali fetha iledir.

İsmini nas haberini ref eden edatlardandır.

Haber olup ref hali cemi müzekker salim olduğu için vav iledir.

فِي harfi cer هَا onun mecrurudur. Car mecrur خَالِدُونَ nin öne alınmış mefulüdür.

مَا

مَثَلًا

أَنْ يَضْرِبَ

لَا يَسْتَحْيِي

şeyi

örnek

Vermekten

çekinmez

مَثَلًا kelimesinin sıfatıdır.

Mefulü bih olup nasb hali fetha iledir.

أَنْ fiili muzariyi nasb eden edatlardandır. يَضْرِبَ fiili müzari olup nasb hali fetha iledir. Faili ise هُوَ dir.

لَا olumsuzluk لَا sıdır. يَسْتَحْيِي kelimesi حَيَّ fiilinin istif’al babına girdirilmiş fiili muzarisidir. Ref hali takdiren ötredir. Faili هُوَ dir. Aynı zamanda fiil cümlesi إِنَّ nin haberidir.

فَأَمَّا

فَوْقَهَا

فَمَا

بَعُوضَةً

Gelince

Daha fazlasını

Ve şeyi

sivrisinek

فَ atıftır. أَمَّا ise şart edatı olup irabtan mahalli yoktur.

فَوْقَ gizli bir fiil olan اِسْتِقَرَّ fiilinin mefulü fihidir. Aynı zamanda kendisi muzaf هَا ise onun muzafun ileyhidir.

فَ atıf مَا kelimesi ise بَعُوضَةً kelimesi üzerine atfedilmiştir.

بَعُوضَةً kelimesi مَثَلًا kelimesinden bedel olup mensubtur.

أَنَّهُ

فَيَعْلَمُونَ

آمَنُوا

الَّذِينَ

Gerçekten o

bilyorlar

İman ettiler

O kimselere ki

أَنَّ ismini nasb haberini ref eden edatlardandır. هُ ise أَنَّ nin ismi olup mahallen mensubtur.

فَ cevap cümlesinin başına gelen edattır. يَعْلَمُونَ fiili muzari olup ref hali nun iledir. Faili ise vavdır.

أَمِنَ fiilinin if’al babına girdirilmiş halidir. Cemi müzekker gaib çekimi olup faili vavdır.

İsmi mevsul olup fetha üzerine mebnidir. Aynı zamanda mübteda olup mahallen merfudur.

رَبِّهِمْ
مِنْ

الْحَقُّ

rabblarinden
den

haktır

رَبِّ kelimesi ise mecrurdur. Aynı zamanda muzaf olup هِمْ ise onun muzafun ileyhidir.
Harfi cerdir.

أَنَّ nin haberi olup ref hali ötre iledir.

فَيَقُولُونَ

كَفَرُوا

الَّذِينَ

وَأَمَّا

Derler ki

Kafir oldular

O kimseler ki

gelince

فَ cevap cümlesinin başına gelen edattır. يَقُولُونَ fiili muzari olup cemi müzekker salim gaib çekimidir. Ref hali nun ile faili ise vavdır.

Fiili mazi cemi müzekker gaib olup faili vavdır.

İsmi mevsul olup fetha üzerine mebnidir. Aynı zamanda mübteda olup mahallen merfudur.

وَ atıftır. أَمَّاşart edatı olup irabtan mahalliyoktur.

بِهَذَا

اللَّهُ

أَرَادَ

مَاذَا

bununla

Allah

Murat etti

ne

بِ harfi cer هَذَا onun mecrurudur. Aynı zamanda car mecrur أَرَادَ fiilinin mefulü bih gayri sarihidir.

أَرَادَ fiilinin failidir. Ref hali ötre iledir.

رَادَ fiilinin ifal babına girdirilmiş halidir.

مَاذَا kelimesi soru edatı olup أَرَادَ fiilinin mefulüdür. Mahallen mensubtur.

كَثِيرًا

بِهِ

يُضِلُّ

مَثَلًا

çok

bununla

sapıtıyor

Örnek olarak

يُضِلُّ fiilinin mefulü bihi olup nasb hali fetha iledir.

بِ harfi cer هِ onun mecrurudur. Aynı zamanda car mecrur يُضِلُّ fiilinin mefulü bih gayri sarihidir.

ضَلَّ fiilinin if’al babana girdirilmiş halidir. Fiili muzari olup ref hali ötre iledir. Faili ise هُوَ dir.

هَذَا kelimesinden hal olarak düşmüştür. Mensub olup nasb hali fetha iledir.

وَمَا يُضِلُّ

كَثِيرًا

بِهِ

وَيَهْدِي

Saptımaz

çok

bununla

Hidayete erdiriyor

وَ atıf harfidir. مَا olumsuzluk edatıdır. يُضِلُّ fiili muzari olup faili هُوَ dir.

يُضِلُّ fiilinin mefulü bihi olup nasb hali fetha iledir.

بِ harfi cer هِ onun mecrurudur. Aynı zamanda car mecrur يُضِلُّ fiilinin mefulü bih gayri sarihidir.

وَ atıf harfidir. يَهْدِي fiili muzari olup ref hali takdiren reftir. Faili ise هُوَ dir.
الْفَاسِقِينَ

إِلَّا

بِهِ
Fasıkları (sapıtır)

ancak

bununla
يُضِلُّ fiilinin mefulüdur. Nasb hali ise cemi müzekker salim olduğu için harekesiz ya iledir.

Hasır edatı olup irabtan mahalli yoktur.

بِ harfi cer هِ onun mecrurudur. Aynı zamanda car mecrur يُضِلُّ fiilinin mefulü bih gayri sarihidir.

Add document to your blog or website

Similar:

Fiili mazi olup faili vavdır iconوَ atıf عَمِلُوا fiili mazi olup faili vavdır

Fiili mazi olup faili vavdır icon"Ortak (şirk) koşan" kimse. Kelimenin kökünü "ortak koştu" manasını taşıyan eşreka mazi fiili meydana getirir. Bu kelime if'âl bâbındandır ve müşrik kelimesi

Fiili mazi olup faili vavdır iconNİLÜfer açikalin, mazi yarasi’ni anlatiyor sizce, mazi her zaman mazide kalır mı? Açtığı yaralar kapanabilir mi?

Fiili mazi olup faili vavdır iconEmri fiilinin mefulü bih sarihi olup mensubtur. Aynı zamanda muzaf olup

Fiili mazi olup faili vavdır iconTaşınmazın Cinsi Fiili Kullanımı Ve Adres Bilgileri

Fiili mazi olup faili vavdır icon1. 1 Taşınmazın Cinsi Fiili Kullanımı Ve Adres Bilgileri

Fiili mazi olup faili vavdır iconGayrimenkulün Cinsi Fiili Kullanımı ve Adres Bilgileri

Fiili mazi olup faili vavdır icon1. 1 Taşınmazın Cinsi Fiili Kullanımı Ve Adres Bilgileri

Fiili mazi olup faili vavdır icon1. 1 Taşınmazın Cinsi Fiili Kullanımı Ve Adres Bilgileri

Fiili mazi olup faili vavdır icon1. 1 Makine Ve Teçhizatın Cinsi Fiili Kullanımı Ve Adres Bilgileri

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©trdocs.org 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page