Plani okul ve sinifta uyulmasi gereken kurallar

Reklamlari:Indir 0.65 Mb.
TitlePlani okul ve sinifta uyulmasi gereken kurallar
Page1/10
Date conversion28.02.2013
Size0.65 Mb.
TypePlani
Sourcehttp://www.marasalfcakmak.k12.tr/FileUpload/op160543/File/7.sinif-__2011-2012-_reh._kitapcigi.do
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


MARAŞAL FEVZİ ÇAKMAK

İLKÖĞRETİM OKULU

2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK

DANIŞMA HİZMETLERİ

FAALİYET KİTAPÇIĞI


7. SINIFLAR


İÇİNDEKİLER


KONULAR SAYFA NO


GİRİŞ ……………………………………………………………………………………………….2

SINIF REHBERLİK HİZMETLERİ YILLIK ÇALIŞMA PLANI ………………………………....3

OKUL VE SINIFTA UYULMASI GEREKEN KURALLAR ……………………………………4

OKUL REHBERLİK SERVİSİNİN AMAÇ VE FAALİYETLERİ ………………………………. 7

SINIF BAŞKANI SEÇİM TUTANAĞI …………………………………………………………… 10

ÖĞRENCİ TANIMA FİŞİ ………………………………………………………………………… 11

ETKİNLİK-1 KAZANIM NO 150. ..……………………………………………………………. 13

ETKİNLİK-2 KAZANIM NO 165 ……………………………………………………………….14

ETKİNLİK-3 KAZANIM NO 118………………………………………………………………..16

ETKİNLİK-4 KAZANIM NO 119 ..……………………………………………………………..19

ETKİNLİK-5 KAZANIM NO 151 ……………………………………………………………… 24

ETKİNLİK-6 KAZANIM NO 37 ……………………………………………………………… 27

ETKİNLİK-7 KAZANIM NO 74 ……………………………………………………………… 32

ETKİNLİK-8 KAZANIM NO 120 ……………………………………………………………. .34

ETKİNLİK-9 KAZANIM NO 121 ………………………………………… …………………. 35

ETKİNLİK-10 KAZANIM NO 73 ……………………………………………………………… 37

ETKİNLİK-11 KAZANIM NO 38 . ………………………………………………………………38

ETKİNLİK-12 KAZANIM NO 75 ………………………………………………………………40

ETKİNLİK-13 KAZANIM NO 183……………………………………………………………… .41

ETKİNLİK-14 KAZANIM NO 184 …………………………………………………………….43

ETKİNLİK-15 KAZANIM NO 39 …………………………………………………………….46

BOŞ ZAMANLARINIZI NASIL DEĞERLENDİRİRİZ? ……………………………………… 47

ÖĞRENCİLER TATİLİNİZİ KATLETMEYİN!!.......................................................................48

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞ. HİZ. YIL SONU ÇALIŞMA RAPORU…………..... 49


ÖNSÖZ


Değerli Sınıf Öğretmeni Arkadaşlarımız;


Talim Terbiye Kurulu Başkanlığının 02.08.2006 tarih ve 329 sayılı kararı ile ilköğretim ve ortaöğretim kurumları yeni sınıf rehberlik programı uygulanmaya başlanmıştır.

Okulumuzdaki Rehberlik çalışma saatlerinin daha verimli geçmesi ve kazanımların öğrencilerde istediğimiz gelişmeyi göstermesi için bir kitapçık hazırladık. Hazırladığımız kitapçıkta rehberlik çalışmaları ile ilgili etkinliklere rahatlıkla ulaşabileceksiniz. Etkinliklerde çoğaltmanız gereken formu şube sınıf öğretmeni arkadaşlarımızla birlikte çoğaltmanız şüphesiz ki ekonomik bir kazanç getirecektir.

Rehberlik çalışma tarih ve saatleri planlarımızda mevcuttur.

Problem Tarama, Otobiyografi, Kimdir Bu?, Başarısızlık Nedenleri, Devamsızlık Nedenleri ve Okul Ortamı Değerlendirme Anketi etkinliklerin uygulanacağı tarihlerde sizlere ulaştırılacaktır.

Sınıfınızla ilgili her türlü görüş ve değerlendirmelerinizi Rehberlik Servisi ile her zaman yapabilirsiniz.

Başarılı bir yıl dileğiyle çalışmalarınızda kolaylıklar diliyoruz.


Rehberlik Servisi


MARAŞAL FEVZİ ÇAKMAK İLKÖĞRETİM OKULU 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

7.SINIF REHBERLİK PROGRAMI


AYLAR

HAFTA

ETKİNLİKLER

YETERLİK ALANLARI

KAZANIM NUMARASI VE KAZANIMLAR

AÇIKLAMA

UYG.

EYLÜL

4

(21.09.2011)

Sınıf başkanı ve yardımcılarının seçilmesi. Okul ve sınıf içinde uyulması gereken kurallar

Sınıf Rehber Öğretmeni

5

(28.09.2011)

Öğrenci Tanıma Fişlerinin Güncelleştirilmesi. Öğrenci kulüplerinin oluşturulması, faaliyetlerin tanıtılması, öğrenci seçiminin yapılması.

Sınıf Rehber Öğretmeni

EKİM

2

Etkinlik 1

(12.10.2011)

Aile ve Toplum

150

Toplumsal hayatı düzenleyen kuralların önemini ve gerekliliğini açıklar
Sınıf Rehber Öğretmeni

4

Etkinlik 2

(26.10.2011)

Güvenli ve Sağlıklı Hayat

165

Zararlı alışkanlıkların duygusal ve bedensel yönden insan hayatına etkilerini fark eder

Öğrencilere zararlı alışkanlıkların hayatımızın pek çok alanını olumsuz etkileyebileceği, çevrelerinde bu alışkanlıklara sahip insanları gözleyerek de bu zararlara ilişkin bilgi edinebilecekleri vurgulanmalıdır.

Sınıf Rehber Öğretmeni

KASIM

3

Etkinlik 3

( 16.11.2011)

Kişiler Arası İlişkiler

118

Çatışma durumlarını fark eder
Rehber Öğretmen

5

Etkinlik 4

(30.11.2011)

Kişiler Arası İlişkiler

119

Kullandığı çatışma çözme yöntemlerini değerlendirir
Rehber Öğretmen

ARALIK

2

( 14.12.2011 )

BAŞARISIZLIK NEDENLERİ ANKETİ” nin uygulanması.

Sınıf Rehber Öğretmeni

4

Etkinlik 5

(28.12.2011)

Aile ve Toplum

151

Okul hayatının iyi bir vatandaş olma üzerindeki etkisini açıklar
Sınıf Rehber Öğretmeni

OCAK


2

Etkinlik 6

(11.01.2012)

Eğitsel Başarı

37

Sınav kaygısının başarı üzerindeki etkisini fark eder
Sınıf Rehber Öğretmeni

ŞUBAT

2

Etkinlik 7

(08.02.2012)

Eğitsel Başarı

74

Başarılı olduğu durumlarda kendini takdir eder
Sınıf Rehber Öğretmeni

4

Etkinlik 8

(22.02.2012)

Kişiler Arası İlişkiler

120

Kendini aile fertlerinin yerine koyarak onların duygu ve düşüncelerini anlar
Sınıf Rehber Öğretmeni

MART

1

Etkinlik 9

(07.03.2012)

Kişiler Arası İlişkiler

121

İletişim engellerinin üstesinden nasıl gelinebileceğini açıklar
Sınıf Rehber Öğretmeni

3

Etkinlik 10

(21.03.2012)

Eğitsel Başarı

73

Bedensel değişimini fark eder
Sınıf Rehber Öğretmeni

NİSAN

1

Etkinlik 11

(04.04.2012)

Eğitsel Başarı

38

Okulda uygulanan testlerin ve test dışı tekniklerin kendini tanımadaki önemini açıklar
Sınıf Rehber Öğretmeni

3

Etkinlik 12

(18.04.2012)

Eğitsel Başarı

75

Yeteneklerini fark eder
Sınıf Rehber Öğretmeni

MAYIS

1

Etkinlik 13

(02.05.2012)

Eğitsel ve Mesleki Gelişim

183

İlgilerin meslek seçimindeki rolünü fark eder

Öğrencilerin eğitsel ve mesleki planlama dosyasından yararlanmaları sağlanmalıdır.

Sınıf Rehber Öğretmeni

3

Etkinlik 14

(16.05.2012)

Eğitsel ve Mesleki Gelişim

184

Meslek seçiminin önemini fark eder
Sınıf Rehber Öğretmeni

5

Etkinlik 15

(30.05.2012)

Eğitsel Başarı

39

Ortaöğretim kurumlarına giriş sınavları ile ilgili bilgi toplar

Öğrencilere sınavlara hazırlanmada önceden bilgi sahibi olmanın önemi ve bunun amaç belirlemedeki katkısı belirtilmelidir.

Sınıf Rehber Öğretmeni

HAZİRAN

1

(06.06.2012)

Öğrencilere tatili faydalı şekilde değerlendirme ile ilgili bilgilendirmenin yapılması.

Sınıf Rehber Öğretmeni

2

(11–23.06.2012)

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Hizmetlerinin Değerlendirilmesi, Öğrenci Kişilik Dosyalarının işlenmesi.............................. ……………………

Sınıf Öğretmeni Rehber Öğretmen Okul Müdürü

OKUL VE SINIFTA UYULMASI GEREKEN KURALLAR


GENEL DAVRANIŞ KURALLARI


1- Öğrenciler küfür ve argo içeren sözler kullanamazlar, birbirlerine ve öğretmenlerine görgü kuralları içinde hitap ederler.

2- Öğrenciler okulda yapılan etkinliklere ve törenlere katılmak ve bu etkinlikler sırasında görgü kurallarına ve etkinliğin özel kurallarına uygun davranmak zorundadırlar.

3- Her öğrenci bayrak törenlerinde kendi sınıfına ayrılan yerde düzgün olarak sıra olmak, sessiz olarak komut verilmesini beklemek ve İstiklal Marşını yüksek sesle söylemek zorundadır.

4- Öğrenciler okul eşyasını korumak ve zarar vermemekle yükümlüdürler.

5- Öğrenciler kütüphane, fen laboratuvarları, bilgisayar odası, spor odası, müzik ve resim odası vb. gibi kendi dersliklerinin dışındaki eğitim ortamlarında, kantin ve yemekhanede bulundukları yerin özel kurallarına uyarlar.

6- Ulaşımını servisle yapan öğrenciler servis kurallarına uyarlar.

7- Öğrenciler okulun belirlenmiş kılık kıyafet kurallarına uyarlar.

8- Öğrenciler sınavda sınav kurallarına uyarlar.

9- Öğrenciler okul içinde cep telefonu kullanamazlar.

10- Öğrenciler ders araç ve gereçlerinin dışında okula özel eşyalarını getiremezler.


GÜVENLİK KURALLARI VE İDARİ KURALLAR


1- Öğrenciler okul saatleri içinde (öğle teneffüsü dahil )okul dışına çıkamaz, okula yemek isteyemez veya satıcı çağıramazlar.

2- Okul saatlerinde öğrencinin okuldan ayrılabilmesi için velisinin bizzat okula gelmesi gerekir.

3- Öğrenciler okula yanıcı, kesici, patlayıcı vb. aletler getiremezler.

4- Öğrenciler, okula yasaklanmış yayınlar,müstehcen yayınlar ve bu nitelikte CD,disket vb. araçlar getiremezler.

5- Öğrencilerin sınıf pencerelerinden sarkmaları ve atlamaları yasaktır.

6- Öğrencinin ders saatleri içinde rehberlik servisine gidebilmesi için sırasıyla:


  • Rehberlik servisinden izin kağıdı alınır.

  • İzin kağıdını ders öğretmenine verilir.


SINAV KURALLARI


1-Öğrenciler sınav için zamanında ve istenilen düzende hazır olmak zorundadırlar.Sınavda

gözcü olan öğretmen ,gerek gördüğünde öğrencilerin oturma düzenini ve yerlerini değiştirebilir.

2- Öğrenciler sınavda kalem ,silgi,cetvel vs. gibi dersin türüne göre değişen araç gereçlerini

ve bunların yedeklerini bulundurmak zorundadırlar. Sınav sırasında diğer öğrencilerden bu araçlar istenemez veya ortak kullanılamaz.

3-Genel sınavlar o dersin öğretmeni tarafından yapılmayabilir.Sınavı bir başka öğretmende

uygulayabilir.

4-Öğrenciler sınav kağıdı üzerinde bulunan sınavla ilgili açıklamaları dikkatle okumakla,

bu konuda yapılan sözlü açıklamaları dikkatle dinlemekle ve uygulamakla yükümlüdür.bu açıklamalara uymayan öğrencilerin yanıtları değerlendirilmez.

5-Sınavda her ne sebeple ve her ne konuda olursa olsun konuşmak ,bir başkasının kağıdına bakmak veya kağıdını bir başkasının görebileceği konumda tutmak yasaktır.

6-Önceden bildirilen sınav süresi bitiminde öğrenciler soru ve yanıt kağıtlarını anında ve istenilen düzende teslim etmek zorundadırlar . Aksi davranışta bulunan öğrencinin sınavı iptal edilir.

7- a)Sınav kağıdını teslim eden öğrenci ders zili çalmadıkça dışarı çıkamaz ve sınav düzenini bozamaz

b)sınava ek süre verilmişse ders zili çaldığında dışarı çıkmasına izin verilen öğrenci sınav yerinden uzaklaşır,sınavı devam eden sınıfların önünde duramaz veya herhangi bir nedenle tekrar içeriye giremez

8-Sınav kağıdına yanıtların dışında hiçbir şey yazılamaz.

9-Raporlu veya izinli olduğu için sınava giremeyen öğrenciler telafi sınavı için belirtilen gün ,saat ve yerde bulunmak zorundadırlar.


SINIF İÇİ DAVRANIŞ KURALLARI


1- Öğrenciler ders zili çaldığında ,hazırlıklarını tamamlamış olarak öğretmenlerini beklerler.

2- Öğrenciler ,ders bitiminde öğretmenin izni ile koşmadan teneffüse çıkarlar.

3- Öğrenciler sınıf düzenini ve ders akışını bozmadan dersi dinler,söz alarak konuşur,izinsiz yerlerinden kalkmazlar.

4- Öğrenciler ders araç ve gereçlerini yanlarında bulundururlar. Dershane ve labaratuvardaki malzemeleri izinsiz kullanamazlar.

5-Derste sakız çiğneyemez ,hiçbir şey yiyemez ve içemezler.

6-Öğrenciler derste walkman dinleyemezler.

NOT: Sınıf Öğretmenleri bu kuralların dışında kendi sınıf kurallarını sınıfla birlikte oluşturabilir

LABORATUVARDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR


1-Laboratuvardaki araç ,gereç ve malzemeye zarar verecek davranışlarda bulunamazlar.

2-Laboratuvarda dolaşamazlar.

3-Kimyasal malzemelere dokunmaz, onların tadına bakmaz,koklamazlar.

4-Öğretmenleri gerek gördüğünde önlük giyerler.

5-Laboratuvarda sakız çiğneyemez ,hiçbir şey yiyemez ve içemezler.

6-Çalışma masasını düzenli ve temiz bırakırlar

7-Öğretmen olmadan (veya izin vermeden) deneye başlayamazlar.

8-Önceden verilen deney föylerini okurlar.

9-Meydana gelen kazayı veya olayı anında öğretmenlerine bildirirler.

10-Deney araç ve gereçlerini amacı dışında kullanamazlar.

11-Başkasının deneyi ile ilgilenmezler.

12-Öğretmen izin vermedikçe laboratuvardan dışarı çıkamazlar.


KILIK KIYAFET KURALLARI


1-Öğrenciler okulun belirlenmiş kıyafetini giymek zorundadırlar.

2-Erkek öğrenciler (spor kıyafeti giyilmesi gereken durumlar hariç)günün her saatinde ve

okulun her yerinde kıravat takmak zorundadırlar.

3-Kız öğrenciler gömlekleri dar ve içlerini gösterecek kadar ince olamaz yaka düğmesi

hariç diğer düğmeler kapalı tutulur.

4-Öğrenciler gömleklerini etek veya pantolonlarının içinde tutmak zorundadırlar.

5-Kolye ,yüzük ,küpe , bilezik gibi aksesuar takmak ,kumaş veya deri yelek, dar hırka,

kazak vb. giyilmesi yasaktır.

6-Kız öğrenciler makyaj yapamaz ,saç boyatamaz ve oje kullanamazlar.

7-Spor kıyafeti ancak beden eğitimi dersinde ve spor karşılaşmalarında giyilir.

8-Öğrenciler beden eğitimi derslerine spor kıyafeti ile katılırlar.

9-Beden Eğitimi derslerinin veya spor karşılaşmalarının bitiminde spor kıyafeti spor

salonunda çıkarılır ,dershanelerin bulunduğu binaya okul kıyafeti ile gelinir.


BİLGİSAYAR LABORATUVARI KURALLARI


1-Laboratuarda her öğrenci kendisi için belirlenen bilgisayarı kullanır.

2- Öğrenciler kendileri için ayrılan bilgisayardan dönem sonuna kadar sorumludurlar.

3- Öğrenciler öğretmene danışmadan ,bilgisayara herhangi bir program yükleyemez veya silemez.

4- Öğrenciler getirdikleri disket ve CD' leri öğretmene danışarak ve virüs kontrolü yaparak

kullanmak zorundadırlar.

5- Öğrenciler ders sırasında öğretmene danışmadan kullandıkları bilgisayarı

değiştiremezler.

6- Laboratuarda chat yapmak ve oyun oynamak yasaktır.

7-Laboratuara yiyecek ve içecekle girilmez.

8-Laboratuarda yüksek sesle konuşmak ve sandalye ile dolaşmak yasaktır.

9- Öğrenciler bilgisayarı kapatırken shot-down etmek ve monitör düğmesinden kapatmak

zorundadır.


KÜTÜPHANE KURALLARI


1-Kütüphaneye konuşmadan ve sessizce girilip çıkılır.

2- Kütüphanede sessiz çalışılır,çok alçak sesle konuşulur.

3- Kütüphanede kullanılan kitaplar işi bitince yerine konur.

4-Ödünç alınan kitaplar kirletilmeden yırtılmadan çizilmeden okunup zamanında geri getirilir.

5- Kütüphaneden kitap alırken ve geri verilirken kütüphane görevlisine işlem yaptırılır.

6- Kütüphaneden ödünç alınan kitaplar zamanında teslim edilmezse yeniden kitap ödünç

alınamaz.

7-Tüm kütüphane kaynakları temiz ve hırpalanmadan kullanılır.

8-Kütüphaneye yiyecek ve içecek getirilemez.


SPOR SALONU KURALLARI


1-Spor salonuna öğretmenin izni olmadan girilmez.

2-Spor salonuna ve buradaki araç ve gereçlere zarar verilemez.

3- Soyunma odaları temiz ve düzenli kullanılır.

4-Öğrenciler spor kıyafetsiz ve spor ayakkabısız derslere katılamazlar.

5-Raporlu veya rahatsız olan öğrenciler spor kıyafeti ve spor ayakkabılarını giyerek dersi

kenarda izlerler.

6-Beden eğitimi dersine zamanında gelmek ve bir sonraki derse zamanında yetişmek

zorundadırlar.

7-Spor salonuna çamurlu ve kirli spor ayakkabısı ile girilmez.

8-Spor salonuna yiyecek ve içecek getirilmez.


OKUL REHBERLİK SERVİSİNİN AMAÇ VE FAALİYETLERİ


Rehberliğin Anlamı : En geniş anlamında rehberlik bir insanın başka bir insana ya da gruba o insanın ya da grubun en iyi bir biçim de yaşamasına, insanların kendilerini gerçekleştirmelerine en elverişli tolları bulabilmeleri için yapılan yardımlardır.

Rehberlik Faaliyeti;

1.Rehberlik bir süreçtir. Rehberlik bir anda olup biten bir iş değildir.

2.Rehberlik bireye yardım etme işidir. “Rehberlik yardımı psikolojik bir yardımdır”.

3.Rehberlik yardımı bireye dönüktür. Rehberlik hizmetlerinin merkezinde birey vardır. Okul ortamında rehberliğin ilgilendiği birey öğrencidir.

4.Rehberlik bilimsel bir hizmettir.”Rehberlik çalışmaları bilimseldir”.Rehberlik yardımının dayandığı bilimsel ilkeler ve yöntemler vardır.

5.Rehberliğin esası bireyin kendisini gerçekleştirmesine yardım etmektir.”Kendini gerçekleştirme” psikolojik danışma ve rehberlik yardımlarının bütün boyutlarını içine alan bir kavramdır. Bireyin kendini anlaması problemlerini çözebilmesi kendine en uygun seçimler yaparak gerçekçi kararlar alabilmesi, kendi kapasitelerini en uygun bir düzeyde geliştirebilmesi, çevresine dengeli ve sağlıklı bir uyum yapabilmesi vb. psikolojik danışma ve rehberlik yardımının esasını oluşturan ve bireyin kendini gerçekleştirme düzeyini geliştiren belirgin sorulardır.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Add document to your blog or website
Reklamlari:

Similar:

Plani okul ve sinifta uyulmasi gereken kurallar iconPlani okul ve sinifta uyulmasi gereken kurallar

Plani okul ve sinifta uyulmasi gereken kurallar iconTarihi olaylar incelenirken uyulması gereken kurallar

Plani okul ve sinifta uyulmasi gereken kurallar iconKullanim kilavuzu kullanimda uyulmasi gereken kurallar

Plani okul ve sinifta uyulmasi gereken kurallar iconProje sonuç raporu yaziminda uyulmasi gereken kurallar

Plani okul ve sinifta uyulmasi gereken kurallar iconProje sonuç raporu yaziminda uyulmasi gereken kurallar

Plani okul ve sinifta uyulmasi gereken kurallar iconTopluma yönelik verilecek mesajlar ve uyulmasi gereken kurallar

Plani okul ve sinifta uyulmasi gereken kurallar iconAHİ evran üNİversitesi tarafindan desteklenen projelerin sonuç raporu yaziminda uyulmasi gereken kurallar

Plani okul ve sinifta uyulmasi gereken kurallar iconOndokuz mayis üNİversitesi tarafindan desteklenen projelerin sonuç raporu yaziminda uyulmasi gereken kurallar

Plani okul ve sinifta uyulmasi gereken kurallar iconDeney hayvanlarinin araştirma ve eğİTİMİnde kullanilmasinda uyulmasi istenen etik kurallar ve ilkeler

Plani okul ve sinifta uyulmasi gereken kurallar iconUyulmasi gereken hususlar

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©trdocs.org 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page