GeliŞİM Özellikleri 36-48 aylik çocuklar iÇİN

Reklamlari:Indir 40.73 Kb.
TitleGeliŞİM Özellikleri 36-48 aylik çocuklar iÇİN
Date conversion18.09.2013
Size40.73 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://mebk12.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/56/07/973760/dosyalar/2012_12/05104307_ocuklarngeliimz
GELİŞİM ÖZELLİKLERİ

36-48 AYLIK ÇOCUKLAR İÇİN


PSİKOMOTOR GELİŞİM

 • Çember etrafına döner

 • Yuvarlanmakta olan topa tekme atar

 • Atılan topu yakalar

 • Yerden zıplayan topu yakalar

 • Hareket halindeki büyük bir topu ayağı ile durdurur.

 • Parmak ucunda yürür.

 • Ritme uygun dans eder.

 • Plastik çivi tahtasına çivi takar-söker.

 • Yuvarlak çizer.

 • Verilen basit şekilleri makasla keser.

 • Oyun hamuru gibi yumuşak malzemeleri kullanarak değişik şekiller oluşturur.

 • Çeşitli malzemelerle baskı yapar.

 • Sıvıları bir kaptan başka bir kaba boşaltır.


SOSYAL-DUYGUSAL GELİŞİM

 • Kendisi ile ilgili sorulan sorulara uygun cevaplar verir.

 • Grup oyunlarına katılır.

 • Sırasını bekler.

 • ‘Lütfen!,’Teşekkür ederim .’’ gibi nezaket sözcüklerini kullanır.

 • Duygularını ifade eder.


DİL GELİŞİMİ

 • Kendi kendine şarkı ,şiir,tekerleme söyler.

 • Yaptığı günlük işlerle ilgili olarak sorulan sorulara cevap verir.

 • Konuşmalarında sıfatları kullanır.

 • Konuşmalarında kişi zamirlerini kullanır.

 • Konuşmalarında yer bildiren ifadeleri kullanır.

 • Konuşmalarında çoğul eklerini kullanır.

 • Neden ,nasıl,kim gibi sorular sorar.

 • Duygularını sözel olarak ifade eder.


BİLİŞSEL GELİŞİM

 • ‘Büyük-küçük,az-çok,açık-kapalı,uzun-kısa’’kavramlarını ayırt eder.

 • 1’den 10’kadar sayar.

 • Bire bir eşleştirme yapar.

 • Üç küple köprü yapar.

 • 1’den 10 ‘kadar olan nesneler içinde istenen sayıdaki nesne ya da nesneleri gösterir.

 • Eksik insan resmine kol ve bacak çizerek tamamlar.

 • Üç parçalı bul yapı tamamlar.

 • Renkleri tanır ve eşleştirir.

 • Resmini gördüğü nesneyi tanımlar.

 • Diz,dil,boyun,kol,parmak gibi beden parçalarını gösterir.

 • Cinsiyetini ayırt eder.


ÖZBAKIM BECERİLERİ

 • Kendi kendine yemek yer.

 • Düğmesiz ve bağsız giysileri yardımsız giyer.

 • Giysilerin önünü ve arkasını ayırt eder.

 • Gereksinim duyduğunda bağımsız olarak tuvalete gider.

 • Burnunu mendille siler.

 • Kendine ait eşyaları toplar.


48-60 AYLIK ÇOCUKLAR İÇİN


PSİKOMOTOR GELİŞİM

 • Çizgi üzerinde yürür.

 • Çift ayakla belli bir uzaklığa atlar.

 • Çift ayakla sıçrar.

 • Geri geri çift ayak sıçrar.

 • Tek ayak üzerinde sıçrar.

 • Tek ayak üzerinde birkaç saniye durur.

 • Ayak değiştirerek iner çıkar.

 • Topu kendisi sıçratıp yakalar.

 • Bisiklete biner ve bisikletle köşeleri döner.

 • 20 cm yükseklikten atlar.

 • Topuk ve ayak ucuyla yürür.

 • Dokuz blokla kule yapar.

 • Modele bakarak yuvarlak ve kare şeklini çizer.

 • Çeşitli şekiller çizer ve boyar.

 • Boncuk ,makarna vb. nesneleri ipe dizer.


SOSYAL-DUYGUSAL GELİŞİM

 • Adını-soyadını ve yaşını bilir.

 • Toplum içinde kendinden beklenen sosyal davranışları sergiler.

 • Yetişkinlerin konuşmalarına katılır.

 • Oyuncaklarını paylaşır.

 • Grup oyunlarında yetişkinlerin liderliğini kabul eder.

 • İzin ister.

 • Bir sorunu olduğu zaman yardım ister.

 • Övülmekten hoşlanır.

 • Kendinden küçüklere yardım etmeye karşı isteklidir.


DİL GELİŞİMİ

 • Kendisine verilen üç yönergeyi dinler ve yerine getirir.

 • Birleşik cümleler kullanır.

 • Resimdeki saçmalıkları açıklar.

 • Zıt sözcükleri söyler.

 • Konuşmalarında bağlar kullanır.

 • Konuşmalarında sözcüklerin olumsuz biçimlerini de kullanır.


BİLİŞSEL GELİŞİM

 • İnsan resmini 6 öğeyi içerecek şekilde çizer.

 • 4-8 parçalı bul yapı tamamlar.

 • 1’den 10 ‘kadar olan nesnelerle ile rakamlar arasında ilişki kurar.

 • Nesneleri ortak özelliklerine göre (taşıtlar,hayvanlar,büyük / küçük nesneler,ağır / hafif nesneler vb.)sınıflandırır.

 • 1’den 20 ‘ye kadar ezbere sayar.

 • 3’lü , 4’lü eşit setleri eşleştirir.

 • İki yarım daireyi birleştirip tam bir daire yapar.

 • Baştaki,sondaki ortadaki gibi mekansal konumları ayırt eder.

 • Bir olayı oluş sırasına göre sınırlar.

 • Model olunduğunda 10 küpten kule yapar.

 • Nesnelerin neden yapıldığını söyler.

 • ‘Neden ?’sorusuna cevap verir.

 • Dokuları ayırt eder.

 • 8 rengi isimlendirir.

 • Renkleri gruplandırır.

 • Renkleri tonlarına göre sıralar.

 • Bazı paraları tanır ve isimlendirir.

 • Kısa bir süre önce gördüğü resmi hatırlar.

 • Eksik resimleri modele bakarak tamamlar.

 • Gösterilen resimle ilgili bir resim anlatır.

 • Öyküdeki 5 ana noktayı hatırlar ve tekrarlar.

 • Neden-sonuç ilişkilerini kurar.

 • Etkinliklere bağlı olarak günün hangi zamanında olduğunu söyler.

 • Bir nesnenin diğerine göre ağır ya da hafif olduğunu söyler.


ÖZBAKIM BECERİLERİ

 • Yardımla saçını tarar .

 • Giysisindeki büyük düğmeleri ilikler,çözer.

 • Boyuna uygun bir askıya ceketini yada hırkasını asar.

 • Ayakkabılarını bağlar ve fiyonk yapar.

 • Ellerini ve yüzünü yardımsız yıkar.

 • Dişlerini fırçalar .

 • Sofra kurallarına uyar.

 • Yemekle ilgi araç gereçleri uygun kullanır.

 • Sofra kurmak gibi ev işlerinde yardımcı olur.


60-72 AYLIK ÇOCUKLAR İÇİN


PSİKOMOTOR GELİŞİM

 • Denge tahtasında ileri-geri ve yan yürür.

 • Başlama ve durma komutlarına uyarak tempolu yürür.

 • Yardımla sekerek yürür.

 • Topuk ve ayak ucunda geri geri yürür.

 • Parmak ucunda koşar.

 • Yaklaşık 30 cm yükseklikten atlar.

 • Ritmik olarak seker.

 • Tek ayak üzerinde 8-10sn durur.

 • Düşmeden 10 kez öne doğru çift ayak sıçrar.

 • Koşarken yerden bir şey alır.

 • Kendi başına ip atlar.

 • Yardımsız bisiklete biner.

 • Kendi bedeni etrafında döner.

 • Ayak değiştirerek merdiven iner ve çıkar.

 • Ritmik hareketleri yapar.

 • Topu yakalayabilmek için ellerinden çok kollarını kullanır.

 • Orta büyüklükteki topu yerde birden fazla sıçratır.

 • 1 m yukarı atılan topu yakalar.

 • Kendine doğru zıplatılan topu yakalar.

 • Topu 3 m uzaktaki hedefe doğru atar.

 • Kağıt üzerine çizilmiş basit şekilleri keser.

 • Atma ve tutma davranışlarını gerektiren etkinliklere katılır.

 • Hamur gibi yumuşak malzemeleri kullanarak 2-3 parçadan oluşan şekiller yapar ve bunlardan bir kompozisyon oluşturur.

 • Baskı ve yapıştırma işlerini yapar.

 • Yetişkin gibi kalem tutar.

 • Model gösterildiğinde kağıdı çapraz şekilde katlar.

 • Modele bakarak daire, üçgen, kare ve dikdörtgen çizer.

 • İşaret parmağı ile diğer elinin parmaklarını sayar.

 • İsmini kopya eder.

 • 1-5 arası rakamları kopya eder.

 • Eksik insan resmini tamamlar.


SOSYAL-DUYGUSAL GELİŞİM

 • Duygularını belli eder.

 • Başkalarının duygularını anlar

 • Araç kullanarak yapı inşa oyunu oynar.

 • Kurallı oyunların kuralına uyar.

 • Bir oyunun kuralını bir başkasına açıklar.

 • Aldığı sorumluluğu yerine getirir.

 • Kendisine güven duyar.

 • Yeni ve alışılmamış durumlara uyum sağlar.

 • Kendine bir amaç belirleyip davranışlarını ona göre yönlendirir.

 • Arkadaş seçiminde kararlılık gösterir.

 • Belli bir olayı, durumu canlandırır.

 • Kendini ifade etmede özgün yollar kullanılır.

 • Kendi cinsiyetine uygun davranır.

 • Haklarını korur.


DİL GELİŞİMİ

 • Günlük deneyimlerini anlatır.

 • Birbirini izleyen üç emir tümcesinde ,istenileni sırası ile yerine getirir.

 • Tekil ve çoğul ifadeleri birbirine dönüştürülerek kullanılır.

 • Cümlelerinde özneye uygun fiil kullanılır.

 • Yeni ve bilmediği kelimelerin anlamını sorar.

 • Bazı sözcüklerin eş ve karşıt anlamlarını bilir.

 • ‘ Ne zaman, neden,nasıl? ‘ Gibi soru sözcüklerini içeren soruları yanıtlar.

 • ‘ Bana tersini söyle’ yönergesine doğru yanıt verir.

 • Yer bildiren sözcükleri doğru ve yerinde kullanır.

 • Cümlelerinde ‘ çünkü, daha sonra’gibi bağlaçlar kullanır.

 • Birleşik cümleler kullanır.

 • Basit şakalar yapar.

 • Bazı soyut ifadeleri anlar.

 • Evinin ve /veya anne-babasının telefon numarasını söyler.


BİLİŞSEL GELİŞİM

 • Bedeninin tüm parçalarının isimlerini söyler.

 • 10-25 parçalı yap-bozu tamamlar.

 • İki üçgeni birleştirerek kare yapar.

 • Aynı dokudaki 6-10 nesneyi eşleştirir.

 • Aynı dokudaki 6-10 nesneyi gruplandırır.

 • Nesneleri bir özelliğine göre gruplandırır.

 • 1’den 10’a kadar olan nesne grupları ile rakamlar arasında ilişki kurar.

 • 1’den 10’a kadar olan nesneleri kullanarak toplama ve çıkartma yapar.

 • Yarım ve bütün olan nesneleri gösterir.

 • 1’den 10’a kadar olan rakamları sıralar.

 • Eşleştirme ,ilişki kurma ,gruplandırma ve sıralamayı nasıl yaptığını açıklar.

 • Basit neden sonuç ilişkilerini açıklar.

 • Kısa bir süre gösterilen bir resimdeki ayrıntıları hatırlar.

 • Bir olaydan sonra ne olabileceğini tahmin eder.

 • Nesneler arasındaki benzerlik ve farklılıkları ayırt eder ve söyler.

 • Nesnelerin kendi içindeki konumunu birinci ,ikinci şeklinde isimlendirir.

 • ‘En az, en çok,birkaç’gibi miktar bildiren ifadeleri kullanır.

 • Haftanın günlerini sırasıyla söyler.

 • 20’ye kadar ritmik sayar.

 • ‘Dün ,bugün ,yarın ‘ile ilgili konuşur.

 • Beş harfli isimlendirir.

 • Daha önce dinlediği öyküleri anlatır.

 • Sorulan sorulara kendine özgü cevaplar verir.

 • Yaşadığı yerin adresini söyler.


ÖZBAKIM BECERİLERİ

 • Günlük işlerde sorumluluk alır ve yerine getirir.

 • Yolda yardımsız yürür.

 • Kendi kendine giyinir,soyunur.

 • Giysilerinin düğmelerini çözer ilikler.

 • Ayakkabılarını bağlar.

 • Saçlarını tarar.

 • Yemeğini kendi kendine yer.

 • Yemek araç gereçlerini yetişkin gibi kullanır.

 • Bıçak kullanır.

 • Yemek tabaklarını yada servis tepsisini taşır.

 • Dişlerini fırçalar.

 • Elini yüzünü yıkar kurular.

 • Tuvalet gereksinimini kendi başına karşılar.

 • Hava şartlarına uygun giysileri seçer.

Add document to your blog or website
Reklamlari:

Similar:

GeliŞİM Özellikleri 36-48 aylik çocuklar iÇİN icon36-60 Aylık Çocukların Gelişim Özellikleri psikomotor geliŞİM

GeliŞİM Özellikleri 36-48 aylik çocuklar iÇİN icon48-66 aylik çocuklar iÇİN

GeliŞİM Özellikleri 36-48 aylik çocuklar iÇİN iconYillik plan örneğİ (60–72 aylik çocuklar iÇİN)

GeliŞİM Özellikleri 36-48 aylik çocuklar iÇİN iconYillik plan örneğİ (60–72 aylik çocuklar iÇİN)

GeliŞİM Özellikleri 36-48 aylik çocuklar iÇİN icon36- 48 aylik çocuklar iÇİn sosyal beceri destek projesi

GeliŞİM Özellikleri 36-48 aylik çocuklar iÇİN icon61- 72 aylik çocuklar iÇİn sosyal beceri destek projesi

GeliŞİM Özellikleri 36-48 aylik çocuklar iÇİN icon49-60 aylik çocuklar iÇİn sosyal beceri destek projesi

GeliŞİM Özellikleri 36-48 aylik çocuklar iÇİN icon3-6 yaş geliŞİM Özellikleri geliŞİm nediR? Gelişim

GeliŞİM Özellikleri 36-48 aylik çocuklar iÇİN icon9 – 11 yaş geliŞİM Özellikleri a fiZiKi geliŞiM

GeliŞİM Özellikleri 36-48 aylik çocuklar iÇİN icon0-6 yaş Çocuğunun geliŞİM Özellikleri 1-6 ay

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©trdocs.org 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page