Not: Afet Riski Altındaki Yapıların Dönüştürülmesine Yönelik Lisans başvurusunda bulunan yapı denetim kuruluşlarının Yapı Denetim Sistemi (yds) üzerinde sistem

Reklamlari:Indir 114.68 Kb.
TitleNot: Afet Riski Altındaki Yapıların Dönüştürülmesine Yönelik Lisans başvurusunda bulunan yapı denetim kuruluşlarının Yapı Denetim Sistemi (yds) üzerinde sistem
Page1/3
Date conversion24.02.2013
Size114.68 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.yds.gov.tr/dosyalar/1355127040-EKSIK.docx
  1   2   3
Not: Afet Riski Altındaki Yapıların Dönüştürülmesine Yönelik Lisans başvurusunda bulunan yapı denetim kuruluşlarının Yapı Denetim Sistemi (YDS) üzerinde sistem sorunlarının (YİBF Güncelleme, İstihdam Edilmesi Gereken Asgari Personelin görev almaması, kuruluş vize eksikliği vb.) bulunmaması gerekmektedir.

Sistem sorunu olan kuruluşların bu sorunu gidermeleri halinde lisanslama işlemlerine devam edilecektir.
AFET RİSKİ ALTINDAKİ YAPILARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİNE YÖNELİK LİSANS VERİLECEK YAPI DENETİM KURULUŞLARI


EKSİK BELGELER


No

İzin Belge No

Kuruluşun Adı

Tespit Edilen Eksiklikler

1

3

B-ST Yapı Den. Ltd. Şti.

15.10.2012 tarihinde yapılan Duyuru’da istenilen tüm belgeler.

2

39

Başyapıt Yapı Den. Ltd. Şti.

15.10.2012 tarihinde yapılan Duyuru’da istenilen tüm belgeler.

3

59

BİRLEŞİM Yapı Den. Ltd. Şti.

15.10.2012 tarihinde yapılan Duyuru’da istenilen tüm belgeler.

4

68

EKC Yapı Den. Ltd. Şti.

15.10.2012 tarihinde yapılan Duyuru’da istenilen tüm belgeler.

5

78

SAHRA YAPI DENETİM LTD.ŞTİ.

15.10.2012 tarihinde yapılan Duyuru’da istenilen tüm belgeler.

6

91

GÜNEY TOROSLAR Yapı Den. Ltd. Şti.

15.10.2012 tarihinde yapılan Duyuru’da istenilen tüm belgeler.

7

92

Elmas Yapı Den. Ltd. Şti.

Jeoloji Mühendisi İbrahim Elem ALP'e ait meslek odası kayıt belgesinin (aslı)


8

111

UZTEK YAPI DENETİM LTD.ŞTİ.

15.10.2012 tarihinde yapılan Duyuru’da istenilen tüm belgeler.

9

119

EKİN Yapı Den. Ltd. Şti.

15.10.2012 tarihinde yapılan Duyuru’da istenilen tüm belgeler.

10

145

İZBAY Yapı Den. Ltd. Şti.

15.10.2012 tarihinde yapılan Duyuru’da istenilen tüm belgeler.

11

193

KARABAĞ2 Yapı Den. Ltd. Şti.

-Jeo. Müh. Hizmet Sözleşmesi, taahhütname, Oda Kayıt Belg, Noter Onaylı İmza Beyannamesi, Diploma veya yerine geçer belge, Mesleğinde fiilen en az 5 yıl fiilen çalıştığını gösteren Vergi Dai. Kayıt Belgesi veya İşyeri Faaliyet Belgesi veya Meslek Odasından alınmış proje dökümü., 5 yıllık süresinin en az 3 yılında jeolojik etüd hazırlanması konularında çalıştığını gösterir belgeler.

12

199

ALFA Yapı Den. Ltd. Şti.

-Kuruluş yetkilisi olan ve fiilen görev alacak Jeoloji Mühendisinin (veya mühendislerinin) imza sirküsü (asıl nüsha) ve bu mühendisin (veya mühendislerin) 5 yıllık mesleki faaliyetinin en az 3 yılında fiilen jeolojik etüd hazırlanmasında görev yaptığını gösteren, en az 3 farklı yıla ait tasdikli zemin etüd raporu veya meslek odasından alınmış mesleki faaliyet dökümü

13

247

İskom Yapı Den. Ltd. Şti.

İ.T.Çakır: Sunulmuş olan jeolojik etüd raporları mart 2006, mart 2006, temmuz 2005 ve haziran 2003 dönemlerine ait ve 4 farklı yıl değil 3 farklı yılı kapsamaktadır. İlk müracaatta gönderilen vergi mükellefiyet belgesi 2001-2004 dönemini kapsamaktadır.Yeni sunulan mükellefiyet belgesi ise Halil ÇAKIR adınadır ve kabul görmemiştir. Sahibi ortağı olduğu FİRMA VEYA FİRMALARA AİT, BEYAN EDİLECEK 5 TAM YILI KAPSAYAN vergi mükellefiyet belgesi, oda kayıt belgesi vb. (bu dönemler, beyan edilen jeolojik etüd raporlarının dönemini kapsamak zorundadır) AYRICA BELİRTİLEN FİRMALARDA ORTAK OLDUĞUNU GÖSTERİR BELGE DE GEREKMEKTEDİR. beyan edilen hizmet sözleşmesi fotokopi olup kabul görmemiştir, ayrıca hizmet sözleşmesinde yapılacak iş belirtilmemiştir. Ayrıca taahhütnamesi imza içermemektedir ve geçersizdir. Beyan edilen sigorta onaysız olduğundan kabul görmemiştir. Z.Şener: Sözleşmesinde yapılacak iş belirtilmiyor, mesleğinde en az 5 yıl çalıştığını, bu 5 yılın en az 3 yılında jeo.etüd hazırladığını gösteren belgeler.meslek odası kayıt belgesi ve tahhütname ibrazı(iki mühendisten birinin eksiğinin tamamlanması yeterlidir, Z.Şener hakkında yeni evrak ibraz edilmemiştir.)

14

281

EGE Yapı Den. Ltd. Şti.

15.10.2012 tarihinde yapılan Duyuru’da istenilen tüm belgeler.

15

294

Tekin Yapı Den. Ltd. Şti.

Jeo. Müh. Hizmet Sözleşmesi, Taahhütname, Oda Kayıt Belg, Noter Onaylı İmza Beyannamesi, Diploma veya yerine geçer belge, Mesleğinde fiilen en az 5 yıl, bu 5 yıllık sürenin en az 3 yılında jeolojik etüd hazırlanması konularında fiilen çalıştığını gösteren onaylanmış belgeler.1000 TL’lik belge ücretini gösterir dekont.

16

298

İKİBİN Yapı Den. Ltd. Şti.

-Jeo. Müh. Oda Kayıt Belg asıl nüsha , Noter Onaylı İmza Beyannamesi asıl nüsha , Mesleğinde fiilen en az 5 yıl fiilen görev yaptığını gösterir belgelerin asıl nüshaları, bu 5 yıllık sürenin en az 3 yılında jeolojik etüd hazırlanması konularında fiilen çalıştığını gösteren onaylanmış belgeler

17

363

Akyol Yapı Den. Ltd. Şti.

-Jeo. Müh. Hizmet Sözleşmesi, Taahhütname, Oda Kayıt Belg, Noter Onaylı İmza Beyannamesi, Diploma veya yerine geçer belge, Mesleğinde fiilen en az 5 yıl, bu 5 yıllık sürenin en az 3 yılında jeolojik etüd hazırlanması konularında fiilen çalıştığını gösteren onaylanmış belgeler

18

367

İMTA Yapı Den. Ltd. Şti.

15.10.2012 tarihinde yapılan Duyuru’da istenilen tüm belgeler.

19

373

SİDE Yapı Den. Ltd. Şti.

15.10.2012 tarihinde yapılan Duyuru’da istenilen tüm belgeler.

20

388

PERGE Yapı Den. Ltd. Şti.

15.10.2012 tarihinde yapılan Duyuru’da istenilen tüm belgeler.

21

434

MARS Yapı Den. Ltd. Şti.

15.10.2012 tarihinde yapılan Duyuru’da istenilen tüm belgeler.

22

438

ATILIM Yapı Den. Ltd. Şti.

Jeo. Müh. Hizmet Sözleşmesi, Taahhütname, Oda Kayıt Belg, Noter Onaylı İmza Beyannamesi, Diploma veya yerine geçer belge, Mesleğinde fiilen en az 5 yıl, bu 5 yıllık sürenin en az 3 yılında jeolojik etüd hazırlanması konularında fiilen çalıştığını gösteren onaylanmış belgeler

23

447

KUTAY Yapı Den. Ltd. Şti.

15.10.2012 tarihinde yapılan Duyuru’da istenilen tüm belgeler.

24

452

YUNUSEMRE YAPI DENETİM LTD.ŞTİ.

15.10.2012 tarihinde yapılan Duyuru’da istenilen tüm belgeler.

25

454

ÇAĞ Yapı Den. Ltd. Şti.

15.10.2012 tarihinde yapılan Duyuru’da istenilen tüm belgeler.

26

458

TUĞRA Yapı Den. Ltd. Şti.

15.10.2012 tarihinde yapılan Duyuru’da istenilen tüm belgeler.

27

467

PRİZMA Yapı Den. Ltd. Şti.

15.10.2012 tarihinde yapılan Duyuru’da istenilen tüm belgeler.

28

470

MAY Yapı Den. Ltd. Şti.

15.10.2012 tarihinde yapılan Duyuru’da istenilen tüm belgeler.

29

474

DÜZLEM YAPI DENETİM LTD.ŞTİ.

15.10.2012 tarihinde yapılan Duyuru’da istenilen tüm belgeler.

30

476

Grup Yapıgüçler Yapı Den. Ltd. Şti.

-Jeo. Müh. Diploma veya yerine geçer belge ve, Mesleğinde fiilen en az 5 yıl, bu 5 yıllık sürenin en az 3 yılında jeolojik etüd hazırlanması konularında fiilen çalıştığını gösteren onaylanmış belgelerin asıl nüshaları. 1000 TL’lik belge ücretini gösterir dekont.

31

479

NİZAM YAPI DENETİM LTD.ŞTİ.

İnşaat Mühendisi Ahmet Celaleddin YILDIRIM'ın Noter Tastikli İmza Beyannamesinin aslı ve Diploma veya yerine geçen belgenin ibraz edilmesi gerekmektedir. 2008-2009-2010-2011-2012 yıllarına ait onaylı ruhsat örnekleri sunulmuştur. 2012 yılı 5 yıl için sayılmamakta olup bu yıllar hariç 1 yıl daha mesleğinde fiilen çalıştığına ilişkin olarak ilgili kurum ve kuruluşlardan alınacak onaylı belgeler (yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi, proje kapağı vs.) Mesleğinde en az 5 yıl fiilen çalıştığını beyan ettiği bu yıllara ait vergi dairesi kayıt belgesi veya Ticaret ve Sanayi Odasından alınmış faaliyet belgesi).Jeofizik Mühendisi Metin KIZILKAN'ın diploma veya yerine geçer belgesi. Mesleğinde en az 5 yıl fiilen çalıştığını beyan ettiği yıllara ait vergi dairesi kayıt belgesi veya Ticaret ve Sanayi Odasından alınmış faaliyet belgesi

32

489

AK-TEKNİK Yapı Den. Ltd. Şti.

15.10.2012 tarihinde yapılan Duyuru’da istenilen tüm belgeler.
496

Öz Anadolu Yapı Den.Ltd. Şti.

703705-725161-765664-784747-735183-755514-798893-697615-784069-741299-114297-787783-741335 (yibf eksik ke/yke) 784069 yibf eksik denetçi

33

511

KARMA Yapı Den. Ltd. Şti.

15.10.2012 tarihinde yapılan Duyuru’da istenilen tüm belgeler.

34

512

Aktif Yapı Den. Ltd. Şti.

-Jeo. Müh. Hizmet Sözleşmesi, Taahhütname, Oda Kayıt Belg, Noter Onaylı İmza Beyannamesi, Diploma veya yerine geçer belge, Mesleğinde fiilen en az 5 yıl, bu 5 yıllık sürenin en az 3 yılında jeolojik etüd hazırlanması konularında fiilen çalıştığını gösteren onaylanmış belgeler

35

520

ÖZDEMİR Yapı Den. Ltd. Şti.

Jeofizik Mühendisi Kerim AVCI’ya ait; Mesleğinde en az 5 yıl fiilen çalıştığını beyan ettiği yıllara ait vergi dairesi kayıt belgesi veya Ticaret ve Sanayi Odasından alınmış faaliyet belgesi veya ilgili meslek odalarınca düzenlenmiş belge, Hizmet Sözleşmesi, Meslek Odasına Kayıt Belgesi, Noter Tastikli İmza Beyannamesi veya ; Jeoloji Mühendisi Yusuf KARGIDAN'a ait Hizmet Sözleşmesi, Noter Tastikli İmza Beyannamesi,Tüzel Kişiliğin Ortağı Olduğunu gösterir belgeler (Tetkik Zemin İnş. Ltd.Şti.'nin süresi 5 yıl olmadığı için her iki firma için de), Ortağı olduğu tüzel kişiliğin, mesleğinde en az 5 yıl fiilen yaptığı işleri gösterir belgeler olarak çalışma alanı ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca onaylanmış belgeler

36

521

MARMARA TEKNİK Yapı Den. Ltd. Şti.

15.10.2012 tarihinde yapılan Duyuru’da istenilen tüm belgeler.

37

537

UĞUR TUNCEL Yapı Den. Ltd. Şti.

15.10.2012 tarihinde yapılan Duyuru’da istenilen tüm belgeler.

38

538

Dinamik Endüstriyel Yapı Denetim Ltd.Şti.

15.10.2012 tarihinde yapılan Duyuru’da istenilen tüm belgeler.
554

BİLGÜTAY Yapı Den. Ltd. Şti.

15.10.2012 tarihinde yapılan Duyuru’da istenilen tüm belgeler.

39

561

BST Yapı Den.Ltd.Şti.

Kuruluş vizesinin yenilenmesi gerekmektedir.

40

566

Uyumlu Yapı Den. Ltd. Şti.

-İnş. Müh. Hizmet Sözleşmesi, Taahhütname, Oda Kayıt Belg, Noter Onaylı İmza Beyannamesi, Diploma veya yerine geçer belge, Mesleğinde fiilen en az 5 yıl, bu 5 yıllık sürenin en az 3 yılında proje hazırlanması konularında fiilen çalıştığını gösteren onaylanmış belgeler

-Jeo. Müh. Hizmet Sözleşmesi, Taahhütname, Oda Kayıt Belg, Noter Onaylı İmza Beyannamesi, Diploma veya yerine geçer belge, Mesleğinde fiilen en az 5 yıl, bu 5 yıllık sürenin en az 3 yılında jeolojik etüd hazırlanması konularında fiilen çalıştığını gösteren onaylanmış belgeler. 1000 TL’lik belge ücretini gösterir dekont.
  1   2   3

Add document to your blog or website
Reklamlari:

Similar:

Not: Afet Riski Altındaki Yapıların Dönüştürülmesine Yönelik Lisans başvurusunda bulunan yapı denetim kuruluşlarının Yapı Denetim Sistemi (yds) üzerinde sistem iconYapi denetim kuruluşlarinin dikkatine merkez Yapı Denetim Komisyonu Başkanlığının 20. 06. 2012 tarih ve 428/2, 27. 06. 2012 tarih ve 429/2

Not: Afet Riski Altındaki Yapıların Dönüştürülmesine Yönelik Lisans başvurusunda bulunan yapı denetim kuruluşlarının Yapı Denetim Sistemi (yds) üzerinde sistem iconYapi denetiM Şube müDÜRLÜĞÜ faaliyetleri Yapı denetimi çalışma birimleri

Not: Afet Riski Altındaki Yapıların Dönüştürülmesine Yönelik Lisans başvurusunda bulunan yapı denetim kuruluşlarının Yapı Denetim Sistemi (yds) üzerinde sistem iconSAĞlam yapi denetim ltd.ŞTİ

Not: Afet Riski Altındaki Yapıların Dönüştürülmesine Yönelik Lisans başvurusunda bulunan yapı denetim kuruluşlarının Yapı Denetim Sistemi (yds) üzerinde sistem iconAfet riSKİ altindaki alanlarin döNÜŞTÜRÜlmesi

Not: Afet Riski Altındaki Yapıların Dönüştürülmesine Yönelik Lisans başvurusunda bulunan yapı denetim kuruluşlarının Yapı Denetim Sistemi (yds) üzerinde sistem iconAfet riSKİ altindaki alanlarin döNÜŞTÜRÜlmesi

Not: Afet Riski Altındaki Yapıların Dönüştürülmesine Yönelik Lisans başvurusunda bulunan yapı denetim kuruluşlarının Yapı Denetim Sistemi (yds) üzerinde sistem iconBetonarme demir kalipçilik ve çaticilik yapi yüzey kaplamaciliği- yapi dekorasyonculuğu- yapi yalitimciliğI – yapi duvarciliği restorasyon – İÇ mekân teknik ressamliği- yapi zemin ve beton laboratuarciliği -çELİk yapi teknik ressamliği dallari

Not: Afet Riski Altındaki Yapıların Dönüştürülmesine Yönelik Lisans başvurusunda bulunan yapı denetim kuruluşlarının Yapı Denetim Sistemi (yds) üzerinde sistem iconBAŞAKŞEHİr etap toplu yapi denetim kurulu raporu

Not: Afet Riski Altındaki Yapıların Dönüştürülmesine Yönelik Lisans başvurusunda bulunan yapı denetim kuruluşlarının Yapı Denetim Sistemi (yds) üzerinde sistem iconT. C. Bayindirlik ve iskan bakanliği yapı Denetim Komisyonu Başkanlığı

Not: Afet Riski Altındaki Yapıların Dönüştürülmesine Yönelik Lisans başvurusunda bulunan yapı denetim kuruluşlarının Yapı Denetim Sistemi (yds) üzerinde sistem iconBayindirlik ve iskan bakanliği yapı Denetim Komisyonu Baıkanlığı ankara

Not: Afet Riski Altındaki Yapıların Dönüştürülmesine Yönelik Lisans başvurusunda bulunan yapı denetim kuruluşlarının Yapı Denetim Sistemi (yds) üzerinde sistem iconB ayindirlik ve iskan bakanliği yapı Denetim Komisyonu Baıkanlığı ankara

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©trdocs.org 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page