Matematik anabiLİm dali tezsiz yüksek lisans dersleri(uzaktan eğİTİM)

Reklamlari:Indir 35.72 Kb.
TitleMatematik anabiLİm dali tezsiz yüksek lisans dersleri(uzaktan eğİTİM)
Date conversion24.02.2013
Size35.72 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://fenbilens.omu.edu.tr/UserFiles/file/UZEM-MATEMATİK.docx
MATEMATİK ANABİLİM DALI

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS DERSLERİ(UZAKTAN EĞİTİM)

Dersin Kodu

Dersin Adı

Kredisi

UFMA 601

Cebir I

3 0 3

UFMA 602

Cebir II

3 0 3

UFMA 603

Karmaşık Analiz

3 0 3

UFMA 604

Topoloji I

3 0 3

UFMA 605

Topoloji II

3 0 3

UFMA 606

Gerçel Analiz

3 0 3

UFMA 607

Fonksiyonel Analiz I

3 0 3

UFMA 608

Fonksiyonel Analiz II

3 0 3

UFMA 609

Diferensiyel Geometri I

3 0 3

UFMA 610

Diferensiyel Geometri II

3 0 3

UFMA 611

Teorik Kinematik I

3 0 3

UFMA 612

Teorik Kinematik II

3 0 3

UFMA 613

Özel Fonksiyonlar

3 0 3

UFMA 614

Modül Teorisi

3 0 3

UFMA 615

Akışkanlar Mekaniği I

3 0 3

UFMA 616

Akışkanlar Mekaniği II

3 0 3

UFMA 617

Akışkanlar Mekaniğinde Matematiksel Modelleme I

3 0 3

UFMA 618

Akışkanlar Mekaniğinde Matematiksel Modelleme II

3 0 3

UFMA 619

Matrisler Teorisi I

3 0 3

UFMA 620

Matrisler Teorisi II

3 0 3

UFMA 621

Diferensiyel Denklemler I

3 0 3

UFMA 622

Diferensiyel Denklemler II

3 0 3

UFMA 623

Analitik Sayılar Teorisinde Modüler Formlar  ve Fonksiyonlar

3 0 3

UFMA 624

P-Adik Analiz

3 0 3

UFMA 625

Cebirsel  Sayılar Teorisi

3 0 3

UFMA 626

Analitik  Sayılar Teorisi

3 0 3

UFMA 627

İleri Lineer Cebir I

3 0 3

UFMA 628

İleri Lineer Cebir II

3 0 3

UFMA 629

Geometriden Seçme Konular I

3 0 3

UFMA 630

Geometriden Seçme Konular II

3 0 3

UFMA 631

Kısmi Türevli Diferansiyel Denklemler

3 0 3

UFMA 632

Matematik Fiziğin Denklemleri

3 0 3

UFMA 633

Bilim Tarihi (Matematik)

3 0 3

UFMA 634

Bilim Felsefesi

3 0 3

UFMA 635

Bilgisayar Programlama

3 0 3

UFMA 636

Nümerik Analize Giriş I

3 0 3

UFMA 637

Lineer Diferansiyel Operatörleri  I

3 0 3

UFMA 638

Lineer Diferansiyel Operatörleri II

3 0 3

UFMA 639

Katı Cisimler Mekaniği I

3 0 3

UFMA 640

Katı Cisimler Mekaniği II

3 0 3

UFMA 641

Sonlu Elemanlar Metodu

3 0 3

UFMA 642

Bilgisayar Destekli Sistem Analizi

3 0 3

UFMA 643

Analitik Mekanik I

3 0 3

UFMA 644

Analitik Mekanik II

3 0 3

UFMA645

Gruplar Teorisi I

3 0 3

UFMA646

Gruplar Teorisi II

3 0 3

UFMA647

Toplanabilme Teorisi

3 0 3

UFMA648

Yüksek Boyutlu Uzaylarda  Dönüşümler  ve Geometriler

3 0 3

UFMA 649

Riemann Geometrisi

3 0 3

UFMA 650

Iraksak Seriler

3 0 3

UFMA 651

Topolojik Vektör Uzayları I

3 0 3

UFMA 652

Fourier Analizi

3 0 3

UFMA 653

Zaman-Frekans Analizi

3 0 3

UFMA 654

Fuzzy Topolojik Uzayları I

3 0 3

UFMA 655

Fuzzy Topolojik Uzayları II

3 0 3

UFMA 656

Kafes Teorisine Giriş I

3 0 3

UFMA 657

Kafes Teorisine Giriş II

3 0 3

UFMA 658

Nümerik Analize Giriş II

3 0 3

UFMA 659

Bilgisayar Tabanlı Diferansiyel Denklem Çözümleri

3 0 3

UFMA 660

Kesirli Analiz I

3 0 3

UFMA 661

Kesirli Analiz II

3 0 3

UFMA 662

Öklidiyen Olmayan Geometriler

3 0 3

UFMA 663

Projektif Geometri

3 0 3

UFMA 664

Dinamik Sistemler I

3 0 3

UFMA 665

Dinamik Sistemler II

3 0 3

UFMA 666

Lorentz Geometriye Giriş

3 0 3

UFMA 667

Lorentz Geometri

3 0 3

UFMA 668

Diferensiyel Geometride Dönüşüm Grupları

3 0 3

UFMA 669

Dual Sayılar Kuaterniyonlar Teorisi I

3 0 3

UFMA 670

Dual Sayılar Kuaterniyonlar Teorisi II

3 0 3

UFMA 671

Geometride Varyasyon Problemleri

3 0 3

UFMA 671

Değişmeli Halkalar

3 0 3

UFMA 672

Halka Teorisi I

3 0 3

UFMA 673

Halka Teorisi II

3 0 3

UFMA 674

Dönem Projesi

-

Add document to your blog or website
Reklamlari:

Similar:

Matematik anabiLİm dali tezsiz yüksek lisans dersleri(uzaktan eğİTİM) iconBİyoloji anabiLİm dali tezsiz yüksek lisans dersleri(uzaktan eğİTİM)

Matematik anabiLİm dali tezsiz yüksek lisans dersleri(uzaktan eğİTİM) iconKİmya anabiLİm dali tezsiz yüksek lisans dersleri(uzaktan eğİTİM)

Matematik anabiLİm dali tezsiz yüksek lisans dersleri(uzaktan eğİTİM) iconFİZİk anabiLİm dali tezsiz yüksek lisans dersleri(uzaktan eğİTİM)

Matematik anabiLİm dali tezsiz yüksek lisans dersleri(uzaktan eğİTİM) iconSAĞlik iŞletmeciLİĞİ anabiLİm dali uzaktan eğİTİm tezsiz yüksek lisans programi

Matematik anabiLİm dali tezsiz yüksek lisans dersleri(uzaktan eğİTİM) iconT. C. Maltepe üNİversitesi sosyal biLİmler enstiTÜSÜ İŞletme anabiLİm dali iŞletme tezsiz yüksek lisans uzaktan eğİTİm programi (e-mba)

Matematik anabiLİm dali tezsiz yüksek lisans dersleri(uzaktan eğİTİM) iconT. C. Maltepe üNİversitesi sosyal biLİmler enstiTÜSÜ İŞletme anabiLİm dali iŞletme tezsiz yüksek lisans uzaktan eğİTİm programi (e-mba)

Matematik anabiLİm dali tezsiz yüksek lisans dersleri(uzaktan eğİTİM) iconMatematik anabiLİm dali yüksek lisans dersleri

Matematik anabiLİm dali tezsiz yüksek lisans dersleri(uzaktan eğİTİM) iconSu üRÜnleri anabiLİm dali yüksek lisans dersleri

Matematik anabiLİm dali tezsiz yüksek lisans dersleri(uzaktan eğİTİM) iconBahçe biTKİleri anabiLİm dali yüksek liSANS DERSleri

Matematik anabiLİm dali tezsiz yüksek lisans dersleri(uzaktan eğİTİM) icon2012-2103 GÜz dönem giRİŞLİ İŞletme uzaktan eğİTİm tezsiz yüksek lisans

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©trdocs.org 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page