Jass studies atif indeksi / jass studies attribution index not
Indir 24.94 Mb.
TitleJass studies atif indeksi / jass studies attribution index not
Page310/629
Date conversion01.09.2013
Size24.94 Mb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.jasstudies.com/Dosya/JASS_Studies_Atif_indeksi.docx
1   ...   306   307   308   309   310   311   312   313   ...   629
, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 435-465, January 2013, Fransa.


SAĞIR, Mukim, Erzincan ve Yöresi Ağızları, TDK Yayınları, Ankara 1988. 2. Baskı, Ankara 1995 / BULUT, Serdar (2013), Anadolu Ağızlarında Dini İnançları Yansıtan Kalıp Sözler / Relıgıous Belıefs That Shows Your Statıc Words Anatolıan Dıalects, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 435-465, January 2013, Fransa.


SAN, Sabri Özcan, Gümüşhane Kültür Araştırmaları ve Yöre Ağızları, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1990 / BULUT, Serdar (2013), Anadolu Ağızlarında Dini İnançları Yansıtan Kalıp Sözler / Relıgıous Belıefs That Shows Your Statıc Words Anatolıan Dıalects, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 435-465, January 2013, Fransa.

TAYLAN, Ertuğrul, Çokaklı Köyü, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1995 / BULUT, Serdar (2013), Anadolu Ağızlarında Dini İnançları Yansıtan Kalıp Sözler / Relıgıous Belıefs That Shows Your Statıc Words Anatolıan Dıalects, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 435-465, January 2013, Fransa.


TURAN, Zikri, Artvin İli Yusufeli İlçesi Uşhum Köyü Ağzı, TDK Yayınları, Ankara 2006 / BULUT, Serdar (2013), Anadolu Ağızlarında Dini İnançları Yansıtan Kalıp Sözler / Relıgıous Belıefs That Shows Your Statıc Words Anatolıan Dıalects, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 435-465, January 2013, Fransa.


TÜRKMEN, Hayret.M., ‚Allah Adı İle Başlayan Halk Konuşmaları‛, Türk Folklor Araştırmaları, S. 182, s. 3523 / BULUT, Serdar (2013), Anadolu Ağızlarında Dini İnançları Yansıtan Kalıp Sözler / Relıgıous Belıefs That Shows Your Statıc Words Anatolıan Dıalects, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 435-465, January 2013, Fransa.


ÜSTÜNER, Ahad, Anadolu Ağızlarında Sıfat-Fiil Ekleri, TDK Yayınları, Ankara 2000 / BULUT, Serdar (2013), Anadolu Ağızlarında Dini İnançları Yansıtan Kalıp Sözler / Relıgıous Belıefs That Shows Your Statıc Words Anatolıan Dıalects, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 435-465, January 2013, Fransa.


YILDIRIM, Faruk, Adana ve Osmaniye İlleri Ağızları, TDK Yayınları, Ankara 2006 / BULUT, Serdar (2013), Anadolu Ağızlarında Dini İnançları Yansıtan Kalıp Sözler / Relıgıous Belıefs That Shows Your Statıc Words Anatolıan Dıalects, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 435-465, January 2013, Fransa.


ZÜLFİKAR, Hamza, ‚Dünden Bugüne Türkçe‛, Türk Dili Dergisi, Ağustos 2007, S. 668, ss. 349-350 / BULUT, Serdar (2013), Anadolu Ağızlarında Dini İnançları Yansıtan Kalıp Sözler / Relıgıous Belıefs That Shows Your Statıc Words Anatolıan Dıalects, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 435-465, January 2013, Fransa.


AKANDERE, M. (2003). Eğitici Okul Oyunları. Nobel Yayıncılık: Ankara / ÇELİK, Akın; Şahin, Mustafa (2013), Spor Ve Çocuk Gelişimi / Sports And Chıld Development, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 467-478, January 2013, Fransa.


AKBABA, S., SAĞLAM, S. & KÖK, M. (2003). Eğitim- Öğretimde Drama ve Oyunlar. Cemre Ofset: Erzurum / ÇELİK, Akın; Şahin, Mustafa (2013), Spor Ve Çocuk Gelişimi / Sports And Chıld Development, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 467-478, January 2013, Fransa.


ALPMAN C. (1972). Eğitimin Bütünlüğü İçinde Beden Eğitimi ve Çağlar Boyunca Gelişimi. AÜSBF Yayınları: İstanbul / ÇELİK, Akın; Şahin, Mustafa (2013), Spor Ve Çocuk Gelişimi / Sports And Chıld Development, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 467-478, January 2013, Fransa.


ANDERSON, A., MİLES, A., MAHONEY, C., & ROBİNSON, P. (2002). Evaluating the effectiveness of applied sport psychology practice: making the case for a case study approach. The Sport Psychologist, 16, 432–453 / ÇELİK, Akın; Şahin, Mustafa (2013), Spor Ve Çocuk Gelişimi / Sports And Chıld Development, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 467-478, January 2013, Fransa.


ATAŞEN M. (1975). Ruh Sağlığı Bilgisi. İzmir Eğitim Enstitüsü Ders Kitapları Yayınları: İzmir / ÇELİK, Akın; Şahin, Mustafa (2013), Spor Ve Çocuk Gelişimi / Sports And Chıld Development, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 467-478, January 2013, Fransa.


ATEŞ, O. (2008). Elit su altı ragbi oyuncularının fiziksel-fizyolojik profillerinin incelenmesi ve spora özgü testler ile klasik laboratuvar testlerinin ilişkilendirilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir / ÇELİK, Akın; Şahin, Mustafa (2013), Spor Ve Çocuk Gelişimi / Sports And Chıld Development, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 467-478, January 2013, Fransa.


BAŞARAN M. (1992). Oyunlarla Spora Hazırlık. M.E. B. Yayınları: İstanbul / ÇELİK, Akın; Şahin, Mustafa (2013), Spor Ve Çocuk Gelişimi / Sports And Chıld Development, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 467-478, January 2013, Fransa.


BANDURA, A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. Psychological Review, 84, 191-215 / ÇELİK, Akın; Şahin, Mustafa (2013), Spor Ve Çocuk Gelişimi / Sports And Chıld Development, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 467-478, January 2013, Fransa.


BANDURA, A. (2002). Social cognitive theory in cultural context, Applied Psychology: An International Review, 51, (2), 269- 290 / ÇELİK, Akın; Şahin, Mustafa (2013), Spor Ve Çocuk Gelişimi / Sports And Chıld Development, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 467-478, January 2013, Fransa.


BİÇER, Y.S. (2000). Sportif çalışmaların ve oyunların zihinsel özürlü çocuklar üzerindeki etkileri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Fırat Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Elazığ / ÇELİK, Akın; Şahin, Mustafa (2013), Spor Ve Çocuk Gelişimi / Sports And Chıld Development, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 467-478, January 2013, Fransa.


CAMPELL, J.D. (1964). Peer Relations in Childhood. (Eds: M.L.Hoffman & L.W. Hoffmann). Newyork Routledge Pres: Newyork/USA / ÇELİK, Akın; Şahin, Mustafa (2013), Spor Ve Çocuk Gelişimi / Sports And Chıld Development, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 467-478, January 2013, Fransa.


CUNNİNGHAM, C, & JONES, M.A. (2004). Middle childhood and the built environment. NSW Parliamentary Committee, 1-37, 234- 278 / ÇELİK, Akın; Şahin, Mustafa (2013), Spor Ve Çocuk Gelişimi / Sports And Chıld Development, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 467-478, January 2013, Fransa.


ÇOBANOĞLU Y. (1992). Çocuk Eğitiminde Spor Olgusunun Tarihsel Gelişimi. Eğitim Bilimleri Dergisi, 1, 43- 48 / ÇELİK, Akın; Şahin, Mustafa (2013), Spor Ve Çocuk Gelişimi / Sports And Chıld Development, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 467-478, January 2013, Fransa.


DURUALP, E. (2009). Anasınıfına Devam Eden Altı Yaş Çocuklarının Sosyal Uyum ve Becerilerine Oyun Temelli Sosyal Beceri Eğitiminin Etkisinin İncelenmesi: Çankırı Örneği. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara / ÇELİK, Akın; Şahin, Mustafa (2013), Spor Ve Çocuk Gelişimi / Sports And Chıld Development, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 467-478, January 2013, Fransa.


GALLAHUE L.D. (1982).Understanding Motor Development in Children. John Willey and Sons Publishing New York/ USA / ÇELİK, Akın; Şahin, Mustafa (2013), Spor Ve Çocuk Gelişimi / Sports And Chıld Development, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 467-478, January 2013, Fransa.


GÜVEN, G. (2006). Kütahya’daki Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Uygulanan Oyun ve Spor Programlarının İncelenip Değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya / ÇELİK, Akın; Şahin, Mustafa (2013), Spor Ve Çocuk Gelişimi / Sports And Chıld Development, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 467-478, January 2013, Fransa.


HAMİLTON, I. (2002). Where do children play? CPIS factsheet. http://www.ncb.org .uk/ cpis / c p i s _factsheet4_whereplay_20090824.pdf (Erişim Tarihi: 2809.2012) / ÇELİK, Akın; Şahin, Mustafa (2013), Spor Ve Çocuk Gelişimi / Sports And Chıld Development, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 467-478, January 2013, Fransa.


HAZEN, N. L. AND BLACK, B. 1989. Preschool peer communication skills: The role of social status and interaction context. Child Development, 60; 867-876. HUİZİNGA, J. (1995). Oyunun Toplumsal İşlevi Üzerine Bir Deneme. (M.A. Kılıçbay, Çev.). Ayrıntı Yayınları: İstanbul / ÇELİK, Akın; Şahin, Mustafa (2013), Spor Ve Çocuk Gelişimi / Sports And Chıld Development, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 467-478, January 2013, Fransa.


KARAKAYA, I., ÇOŞKUN, A. VE AĞAOĞLU, B. (2006). Yüzücülerin depresyon, benlik saygısı ve kaygı düzeylerinin değerlendirilmesi. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 7:162-166 / ÇELİK, Akın; Şahin, Mustafa (2013), Spor Ve Çocuk Gelişimi / Sports And Chıld Development, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 467-478, January 2013, Fransa.


MEDWELL, P.R., GRİMSHAW, P.N., ROBERTSON, W.S & KELSO, R.M (2012).Developing sports engineering education in Australia. Procedia Engineering 34, 260 – 265 / ÇELİK, Akın; Şahin, Mustafa (2013), Spor Ve Çocuk Gelişimi / Sports And Chıld Development, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 467-478, January 2013, Fransa.


MURATLI, S. (1997). Çocuk ve Spor. Bağırgan Yayınevi: Ankara / ÇELİK, Akın; Şahin, Mustafa (2013), Spor Ve Çocuk Gelişimi / Sports And Chıld Development, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 467-478, January 2013, Fransa.


ONUR, B. (2005). Türkiye’de Çocukluğun Tarihi. İmge Kitapevi: Ankara / ÇELİK, Akın; Şahin, Mustafa (2013), Spor Ve Çocuk Gelişimi / Sports And Chıld Development, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 467-478, January 2013, Fransa.


ÖZBARIŞ, B. (2009). Lise düzeyinde lisanslı badminton oyuncularının 1997 yılı Balkan Şampiyonası Türkiye Badminton Milli Takım Oyuncularıyla bazı fiziksel ve spormotorik özellikler bakımından karşılaştırılması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Trabzon / ÇELİK, Akın; Şahin, Mustafa (2013), Spor Ve Çocuk Gelişimi / Sports And Chıld Development, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 467-478, January 2013, Fransa.


ÖZDOĞAN, B. (2004). Çocuk ve Oyun. Anı Yayıncılık: Ankara / ÇELİK, Akın; Şahin, Mustafa (2013), Spor Ve Çocuk Gelişimi / Sports And Chıld Development, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 467-478, January 2013, Fransa.


ÖZERKAN, K.N. (2004). Spor Psikolojisine Giriş: Temel Kavramlar. Nobel Yayıncılık: Ankara / ÇELİK, Akın; Şahin, Mustafa (2013), Spor Ve Çocuk Gelişimi / Sports And Chıld Development, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 467-478, January 2013, Fransa.


ÖZGÜR, H. (2000). İlkokul Dönemindeki Çocukların Çocuk Oyun Alanlarına Olan İlgileri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir / ÇELİK, Akın; Şahin, Mustafa (2013), Spor Ve Çocuk Gelişimi / Sports And Chıld Development, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 467-478, January 2013, Fransa.


PEHLİVAN, H. (2005). Oyun ve Öğrenme. Anı Yayıncılık: Ankara / ÇELİK, Akın; Şahin, Mustafa (2013), Spor Ve Çocuk Gelişimi / Sports And Chıld Development, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 467-478, January 2013, Fransa.


RAİSSAKİ, M., APOSTOLAKİ, E., & KARANTANAS, A.H. (2007). Imaging of sports injuries in children and adolescents. European Journal of Radiology, 62,86–9 / ÇELİK, Akın; Şahin, Mustafa (2013), Spor Ve Çocuk Gelişimi / Sports And Chıld Development, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 467-478, January 2013, Fransa.


RUHİ, S. (1993). Beden Eğitimi Oyun ve Öğretimi. M.E.B.Yayınları: İstanbul / ÇELİK, Akın; Şahin, Mustafa (2013), Spor Ve Çocuk Gelişimi / Sports And Chıld Development, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 467-478, January 2013, Fransa.


SALMAN, M. (1986). Sportif oyunlardan (hentbol'de) sporcu beslenmesi ve kahvaltı yapmanın performansa etkisi üzerinde bir araştırma. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara / ÇELİK, Akın; Şahin, Mustafa (2013), Spor Ve Çocuk Gelişimi / Sports And Chıld Development, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 467-478, January 2013, Fransa.


SARGIN, K. (2007). Düzenli halk oyunları egzersizlerine katılan bireylerde halk oyunlarının bazı biyomotorik ve fizyolojik etkilerinin incelenmesi:Van örneği. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Van / ÇELİK, Akın; Şahin, Mustafa (2013), Spor Ve Çocuk Gelişimi / Sports And Chıld Development,
1   ...   306   307   308   309   310   311   312   313   ...   629

Similar:

Jass studies atif indeksi / jass studies attribution index not iconStudies in english” conference

Jass studies atif indeksi / jass studies attribution index not iconVe trans european policy studies association (tepsa)

Jass studies atif indeksi / jass studies attribution index not iconVe trans european policy studies association (tepsa)

Jass studies atif indeksi / jass studies attribution index not iconFolklor Studies in Karakalpakhstan Pınar DÖnmez fedakar*

Jass studies atif indeksi / jass studies attribution index not iconNew Approaches for Teaching Social Studies: Multicultural and Global Education

Jass studies atif indeksi / jass studies attribution index not iconAssociation for Cultural Studies statement, July 23 2006 Istanbul

Jass studies atif indeksi / jass studies attribution index not iconTürk Dünyası İncelemeleri Dergisi / Journal of Turkish World Studies

Jass studies atif indeksi / jass studies attribution index not iconTürk Dünyası İncelemeleri Dergisi / Journal of Turkish World Studies

Jass studies atif indeksi / jass studies attribution index not iconTürk Dünyası İncelemeleri Dergisi / Journal of Turkish World Studies

Jass studies atif indeksi / jass studies attribution index not iconTürk Dünyası İncelemeleri Dergisi / Journal of Turkish World Studies

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©trdocs.org 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page